Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Грошовий мультиплікатор


Кінцевий результат впливу операцій на від-критому ринку на кількість грошей включає какпрямой, так і вторинні ефекти. Сам факт нали-чия останніх означає, що здійснена Fed по-купка цінних паперів на 1 млн. дол збільшить об'емденежной маси на велику суму.
Збільшення в 1 млн. дол виникає в моментпокупкі Fed цінних паперів у Джонса Ступінь жеконечного зміни грошової маси залежить, зокрема, від двох факторів: 1) від співвідношення ре-резервів і банківських депозитів і 2) від пропорції, в якій населення ділить свої гроші на наявність-
13 У першому з переліку питань до цієї главі ви повинні показати, какоперація з продажу на відкритому ринку зменшує грошову массу.Чтоби зробити це, вам слід знову почати з табл. 27-3 і провести весьаналіз в зворотному порядку
ність і банківські депозити. Якби банки дер-жали 100% коштів у вигляді резервів, чого вони на са-мом справі, звичайно ж, не роблять, операції на від-критому ринку взагалі не мали б вторинних еф-фектов. У цьому випадку First Security Bank після одержання рівних доларових сум і на рахунок резервів, і на рахунок депозитів зберіг би необходімую100%-ю норму резервів і, таким чином, не билби зацікавлений у будь-яких подальших дей-наслідком.
Однак при невеликій нормі обязательнихрезервов, скажімо на рівні 10%, приріст і депози-тів, і резервів на одну і ту ж суму в долларахпріведет до значного збільшення реального со-відносини резервів і депозитів. А це в свою черга означає, що банк зможе використовувати біль-шую частина приросту своїх резервів на увеліченіессуд або купівлю цінних паперів, в результаті чегобудет мати місце значний приріст грошовоїмаси.
Для того щоб зрозуміти, чому дія вторинний-них ефектів буде погашатися у разі, коли лю-ди воліють тримати велику суму грошей вформе готівки, а не банківських депозитів, уявімо, що Джонс вирішує перевести отриманий- ний ним від Fed чек на 1 млн. дол (який, какми пам'ятаємо, був депонований в First Security Bank, див. табл. 27-3) в готівку. У цьому випадку убанка вже не буде можливості предоставлятькредіти на суму депонованих у нього коштів, аотже, і не виникне жодних вторічнихеффектов.
Величина множника, на яку увелічіваетсяколічество грошей в обігу в результаті опера-цій на відкритому ринку, називається денежниммультіплікатором.
Про Грошовий мультиплікатор показиваетізмененіе обсягу грошової маси на кож-ний долар проведених операцій на відкритому-тому ринку.

Величина грошового мультиплікатора назад про-пропорційна нормі обов'язкових банківських ре-резервів, а також відношенню, в якому люди схил-ни ділити свої грошові кошти на готівку ібанковскіе депозити.
У 1986 р. величина грошового мультиплікатора векономіке США становила приблизно 2,8. Цеозначає, що в результаті покупки Fed цінних бу-маг на суму в 1 млн. дол грошова маса (Ml) зростала на 2,8 млн. дол Значення цього показу-теля може змінюватися, оскільки воно залежить від пове-дення банків і населення, однак на практиці де-ніжний мультиплікатор досить стабільний. Ноесли поглянути на більш тривалі періоди, вели-чину мультиплікатора дійсно змінювалася. Так,
наприклад, в 1965 р. він дорівнював 3, до настоящемуже часу його величина зменшилася. Проізошлоето в основному в результаті збільшення суми на-особистих грошей по відношенню до депозитів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Грошовий мультиплікатор "
 1. Цілі та інструменти монетарної політики
  грошова) політика - один з видів стабілізаційної, або антициклічної, політики, спрямованої на згладжування циклічних коливань економіки (поряд з політикою фіскальної, зовнішньоторговельної, валютної та ін.) Метою будь-якої стабілізаційної, а отже, і монетарної політики держави є забезпечення, по-перше, економічного зростання, по-друге, повної зайнятості ресурсів, по-третє,
 2. 2. Грошовий ринок: попит та пропозиція грошей, рівновага і грошовий мультиплікатор
  грошових коштів, на якому в результаті взаємодії попиту на гроші і пропозиції грошей встановлюється рівноважне значення кількості грошей і рівноважна ставка відсотка. На грошовому ринку гроші «не продаються» і «не купуються» подібно іншим товарам. У цьому специфіка грошового ринку. При угодах на грошовому ринку гроші обмінюються на інші ліквідні (швидко реалізовані) кошти по
 3. Пропозиція грошей і грошовий мультиплікатор
  грошову масу в обігу, тобто сукупність платіжних засобів, що звертаються в країні в даний момент. Пропозиція грошей в економіці регулюється в основному центральним банком, а також у певних випадках в незначній мірі залежить і від поведінки населення і від поведінки великих комерційних фінансових структур. Різноманіття грошових коштів, що функціонують у сучасній економіці,
 4. Висновки
  грошових коштів, на якому в.результате взаємодії попиту на гроші і пропозиції грошей встановлюється рівноважне значення кількості грошей і рівноважна ставка відсотка. Специфіка грошового ринку в тому, що гроші (об'єкт ринку) не продаються і не купуються подібно до інших товарів, вони обмінюються на інші ліквідні кошти. 4. Грошовий ринок - частина фінансового ринку, в який
 5. Терміни і поняття
  грошового ринку Попит на гроші Пропозиція грошей «Ціна» грошей Формула обміну Фішера Монетаристская теорія попиту на гроші Кейнсіанська теорія попиту на гроші Сучасна теорія попиту на гроші Крива попиту на гроші Крива пропозиції грошей (вертикальна, горизонтальна, похила) Грошова маса Грошова (монетарна) база Агрегати Ml, M2, МЗ, L, D Купівельна
 6. Тема 53. ПРОПОРЦІЇ ГРОШОВОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ ТА ГРОШОВИЙ МУЛЬТИПЛІКАТОР
  грошовому ринку, залежать від динаміки: грошової маси, коефіцієнта депонування, депозитного мультиплікатора. 2. Грошова маса. Ліквідність. У сучасній економічній теорії переважає функціональний підхід до грошей: все, що використовується як гроші, є грошима. При цьому частка власне грошей в загальному обсязі платіжних коштів не перевищує 25%. З цих причин нарівні з поняттям
 7. На перший погляд створення нових грошей за рахунок використання часткового бан-ковського резервування
  мультиплікатор У створенні нових грошей бажає взяти участь не тільки Перший національний банк, але й інші кредитні
 8. Припустимо, що клієнт Першого націо-нального використовує позику в $ 90 на покупку товарів,
  грошовим мульти-плікатором. У нашій гіпотетичній економіці, в якій з $ 100 резервів утворилася $ 1000, грошовий мультиплікатор дорівнює 10. глава 27. Грошова система 597 «Я багато чув про гроші, а тепер мені хотілося б спробувати їх на дотик». Що визначає величину грошового мультиплікатора? Відповідь на це питання нескладний: величина грошового мультиплікатора
 9. (Зрозуміло, коли облігації про-дає або купує приватна особа, гроші просто переходять з
  грошовий мультиплікатор і пропозиція грошей знижується . Навпаки, зменшення норми обов'язкових резервів призводить до зниження резервної норми, зростання значення грошового мультиплікатора і уве-личен пропозиції грошей. Центральний банк досить рідко вдається до зміни норми обязатель-них резервів, оскільки часте використання цього методу негативно позначається-ся на стані банківської
 10. Масове вилучення вкладів - проблема банків, що використовують систему ча-стичного резервування.
  грошовими кошти-ми, достатніми для того, щоб розрахуватися з усіма вкладниками. Подібні події ускладнюють контроль за пропозицією грошей. Яскравий при-заходів - події, що сталися в США за часів Великої депресії початку 1930-х рр.. Після хвилі масових вилучень вкладів і закриття багатьох банків і населення і банкіри стали більш обережними. Населення «перевело» гроші з банківських
© 2014-2022  epi.cc.ua