Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Операції на відкритому ринку


Головним методом, за допомогою якого Fed конт-ролірует кількість грошей в обігу, являютсяопераціі на відкритому ринку. Вони реалізуютсяБюро з операцій на відкритому ринку при Феде-рального резервному банку Нью-Йорка під исполне-ня розпоряджень Комітету з операцій на від-критому ринку на купівлю або продаж цінних бу-маг уряду Такі операції, совершаемиена фінансових ринках облігацій, впливають наоб'ем грошової маси .
Про Операції на відкритому ринку представ-ляють собою покупку або продаж цінних бу-маг уряду, здійснювану Бюро поопераціям на відкритому ринку на фінансовим-вих ринках країни.
Тепер простежимо поетапно, яким чином опера-
ції на відкритому ринку впливають на грошову мас-су. Ми побачимо, що покупка урядових бу-маг на відкритому ринку, здійснювана Fed, відвели-чивает обсяг грошової маси; продаючи цінніпаперу уряду, Fed тим самим уменьшаетденежную масу.
У табл. 27-3 представлені Т-рахунки, отражающіепокупку Fed урядових цінних паперів на1 млн. дол через Бюро з операцій на откритомринке в Нью-Йорку. Оплачуючи цю покупку, Fedвидает продавцю цінних паперів, наприклад Джонсу, чек в 1 млн. дол, виписаний на себе. Припустимо, Джонс кладе цей чек на зберігання в свій банк, на-приклад у First Security Bank в Овербрук, штатКанзас, і в свою чергу цей банк відсилає чек вFed, яка, при обліку цього чека записує при-хід в 1 млн дол
на рахунок First Security Bank табло-ца 27-3 показує, як виглядатимуть Т-рахунки по-сле цих операцій (статті, по яких не виро-зошло змін, опущені).
За активами Fed підсумки угоди представлені уве-личен обсягу вкладень в цінні папери. У пас-пасивного частини свого балансу Fed кредитує рахунок FirstSecurity Bank, від якого вона отримала чек в1 млн. дол, виписаний Fed на себе. Рассмотрімтеперь підсумки цієї угоди для First Security Bank.Здесь відбувся приріст суми резервів, оскіль-ки рахунок банку в Fed збільшився на суму чека Од-новременно сталося і компенсує відвели-чення коштів на рахунку клієнта банку - Джонса, що збільшило зобов'язання банку в частині депози -тов.
Розглянемо тепер, як все це вплинуло на об'єк-ем грошової маси. Якщо виходити з определеніяденег в рівнянні (1), стає ясно, що збільшен-
ТАБЛИЦЯ 27-3. Купівля цінних паперів на відкритому ринку (в млн. дол)
Fed
First Security of Overbrook

Активи
Пасиви
Активи
Пасиви

Цінні бумагіправітельства
+1
Депозити банків
+1
Резерви
Депозити в Fed
+1
Депозити
+1
ня депозитів Джонса в First Security Bank означаетпрірост грошової маси, оскільки сума чековихдепозітов зросла. Таким чином, покупка Fed наоткритом ринку цінних паперів на 1 млн. дол уве-лічіла на ту ж величину кількість грошей в обра-щении.

Однак процес на цьому не закінчується. Те-пер First Security Bank має відношення резервовк депозитами більш високе, ніж це требуется.Предположім, що загальна сума депозитів дорівнює сумі до-лась 100 млн. дол, а величина резервів составляласумму в 12 млн. дол, відповідну 12%-й ре- зервной нормі. Тепер сума депозитів равна101 млн. дол, а резерви зросли до 13 млн. дол, підвищивши резервну норму до 12,9% [(13/101) XХ 100%].
Припустимо, що First Security Bank предпочітает12%-ю резервну норму і, таким чином, обладаетізбиточнимі резервами. Замість їх зберігання в Fedбанк може придбати цінні папери або видатькредіти і, отже, збільшити собственнуюпрібиль. Надаючи ж позики, він тим самимувелічівает кількість грошей в обігу, що про-спливло і у випадку, наведеному в гол. 26, коли Юве-лір почав видавати кредити. Отже, в результаті со-кращения First Security Bank своїх резервів черезпредоставленіе кредитів або придбання ціннихпаперів ми отримаємо ще один виток реакції еконо-міки на проведену Fed операцію на откритомринке. Ці вторинні ефекти операцій на від-критому ринку призводять до подальшого зростання де-ніжною масси13.
Цілісний процес, за допомогою якого опера-ції на відкритому ринку впливають на обсяг де-ніжною маси, в деталях розглянутий у пріложеніік цій главі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Операції на відкритому ринку "
 1. Цілі та інструменти монетарної політики
  операцій не тільки ЦБ, а й комерційних банків, а також рішень небанківського сектора (домогосподарств і фірм). Тактичними цілями (цільовими орієнтирами) монетарної політики ЦБ можуть виступати: а) контроль за пропозицією грошей (грошової маси), б) контроль за рівнем ставки відсотка; в) контроль за обмінним курсом національної грошової одиниці (національної валюти). Зміна пропозиції
 2. Пропозиція грошей і грошовий мультиплікатор
  операції на відкритому ринку. Крива пропозиції грошей має горизонтальний вигляд тоді, коли метою монетарної політики є збереження стабільним номінального розміру позичкового відсотка (рис. 16.3,6). Досягається це шляхом фіксації облікової ставки центрального банку та прив'язки до неї ставок комерційних банків, а також за допомогою операцій на відкритому ринку. Така політика називається м'якої
 3. Інструменти грошово-кредитної політики
  операції на відкритому ринку; 3) маніпулювання обліковою ставкою відсотка. В даний час обов'язкові резерви - це найбільш ліквід-перший активи, які зобов'язані мати всі кредитні установи, як ВРАВ, або у формі готівки в касі банку, або у вигляді ДЕПОРТ в центральному банку або в інших високоліквідних формах, оп-еделяемих центральним банком . Норматив резервних вимог
 4. Висновки
  операції на відкритому ринку, маніпулювання обліковою ставкою відсотка (дисконтна політика). Крім загальних методів грошово-кредитного регулювання банки використовують селективні методи, призначені для регулювання конкретних видів кредиту (під біржові цінні папери та ін.) Кредитно-банківська політика використовує: моральний вплив, розумний банківський нагляд, контроль за ринком
 5. Терміни і поняття
  відкритому ринку Маніпулювання обліковою ставкою відсотка (дисконтна політика) Політика «дешевих »(експансіоністська) і« дорогих »(рестриктивная) млості Селективні методи Таргетування Валютні
 6. Тема 56. ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА РЕГУЛЮВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
  відкритому ринку. Сенс дій полягає в тому, що, продаючи і купуючи цінні папери на доступних для всього населення умовах, Центробанк регулює грошовий обіг у країні: продаючи папери, Центробанк пов'язує грошову масу, вилучає зайві гроші населення, фірм і комерційних банків, а купуючи - збільшує. 2. Зміни облікової ставки відсотка. Держава в особі Центробанку є
 7. Крім того, ФРС виконує роль «банку банків», тобто надає кредити тим банкам, які їх потребують. Коли банки,
  операцій на відкритому ринку. Федеральний комітет з операцій на відкритому ринку Комітет з операцій на відкритому ринку Федеральної резервної системи (ФКООР) складається з 7 членів Ради керуючих і 5 з 12 президентів регіональних банків. (На кожному засіданні ФКООР присутні всі 12 Прези-дента, але тільки 5 з них мають право голосу. Через певний період часу здійснюється
 8. Коли ФРС збирається змінити пропозицію грошей, вона повинна враховувати, у що в підсумку трансформується її рішення з урахуванням поведінки
  операції на відкритому ринку, встановлення норми обов'яз-ково резервів та облікову ставку. Розглянемо кожен з них. Операції на відкритому ринку. Операції на відкритому ринку ФРС складаються в купівлі і продажу державних облігацій. Для збільшення пропозиції грошей Центральний банк дає своїм агентам вказівка на покупку обліга-цій у населення. Засоби, що виплачуються ФРС за придбані
 9. (Зрозуміло, коли облігації про-дає або купує приватна особа, гроші просто переходять з
  операції на відкритому ринку для зміни пропозиції грошей на велику чи малу величину в будь-який день і без зміни існуючого законодавства. Тому цей інструмент фінансової політики найбільш часто використовується Центральним банком. Встановлення норми обов'язкових резервів. Центральний банк має мож-ливість впливати на пропозицію грошей за допомогою встановлення норми орга-тільних
 10. ФРС має можливість коригувати пропозицію грошей за допомогою вимірюв-вати облікової ставки.
  операції на відкритому ринку, встановлення норми обов'язкових резервів і зміна облікової ставки - дозволяють оказ-вать ефективний вплив на пропозицію
© 2014-2022  epi.cc.ua