Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Девальвація


Якщо країна втрачає свої резерви, вона рано іліпоздно здійснює девальвацію. Девальвація під-нимает ціну іноземної валюти, роблячи іноземних-ні товари відносно більш дорогими, а вітчизняне державні недержавні товари відносно дешевшими. (Аналогічним чином ревальвація знижує ценуіностранной валюти.) Щоб зрозуміти механізм дей-наслідком девальвації, згадайте, яким чином абсо-лютно гнучкий валютний курс призводить валютнийринок в стан рівноваги. Цей процес проіл-люструвати на рис 38-3. Як і у випадку гібкогокурса, девальвація усуває дефіцит платіжногобалансу двояким чином. По-перше, зросла це-на іноземної валюти робить іноземні товариболее дорогими і скорочує витрати на імпорт.Во-друге, зниження ціни вітчизняних товаровна зовнішніх ринках збільшує попит на них закордоном і, отже, призводить до зростання дохо-дов від експорту
У табл. 38-4 приведені реальні дані про де-девальвації 1967 р. у Великобританії. На протяже-ванні 1965-1967 рр.. торговий дефіцит в Великобри-Британії наростав. У зв'язку з цим держава в 1967 г.провело 15%-ю девальвацію, скоротивши долларовуюцену стерлінга з 2,80 до 2,40 дол Дивно, нодевальвація і зросла в результаті її конкурен-
тоспроможність не привели до негайного улучше-нию торгового балансу. Більше того, торговий балансухудшілся.
Ця історія дуже повчальна Торговий балансзавісіт не тільки від валютного курсу, а й від уров -ня доходів і витрат. Останній рядок табліципоказивает, що в 1968 р. дефіцит державногобюджету насправді зростав. експансіоністів-ська фіскальна політика компенсувала благо-приємний результат здешевлення фунта.
До 1969-1970 рр.. , коли бюджетний дефіцит перетворився вположітельное сальдо і торговий баланс покращився, девальвація почала приносити свої плоди. Оскіль-ку торговий баланс залежить як від конкурентоспроможності, так і від сукупних витрат, нам, конеч-але, нелегко визначити, яка частина цього улучшеніяпроізошла внаслідок зміни фіскальної полі-тики, а яка - завдяки девальвації. У цьому, каки загалом, випадку ліквідація дефіциту платіжно-го балансу вимагає як скорочення витрат, таки зростання конкурентоспроможності.
Цей приклад також показує, що девальваціябудет працювати тільки в тому випадку, якщо здешевлюючи-ня валюти не компенсується збільшенням цін наотечественние товари. Припустимо, що стерлінгдешевеет на 15%, внаслідок чого попит зсувається впользу британських товарів разом з падінням їм-порту і зростанням експорту У випадку якщо це збільшен-ня попиту на британські товари викличе зростання цінна них, ефект від певного зростання конкурентоспроможності та покращення платіжного балансу бу-дет загублений.
Щоб досягти успіху, девальвація повинна битьреальним, здешевленням; іншими словами, вона неповинна компенсуватися зростанням цін в країні, що проводить девальвацію. Щоб запобігти ска-чок вітчизняних цін, девальвація повинна супроводжується посиленням фіскально-грошової по-літики. У Великобританії в 1968 р., як ми відіміз табл. 38-4, експансіоністська фіскальна полі-тика збільшила дефіцит, незважаючи на девальвацию.Сопровождающая девальвацію макроекономічного ська політика є настільки ж важливим факторомустраненія дефіциту платіжного балансу, як і са-ма девальвація.

ТАБЛИЦЯ 38-4. Девальвація 1967 р. у Великобританії
Середньорічний рівень за 1965-1967 рр.. 1968
1969
1970

-780
2,80
1,0
Чистий експорт, млн. долл.Валютний курс, дол за фунтБюджетний дефіцит,% від ВНП
Джерело IMF, International financial Statistics, Yearbook, 1981, pp. 434-437.48 *
1637 -423 -77 2,40 2 , 40 2,40 1,7 -1,9 -1,13 У багатьох випадках реальної девальвації достічьтрудно, оскільки реальна девальвація веде до со-ності реальної заробітної плати та сніженіюуровня життя зайнятих. Девальвація робить імпорт-ні товари більш дорогими і таким чином сни-жает купівельну спроможність зарплати. Работньов-ки відповідають на це вимогами підвищити заробітну ную плату, що призводить до зростання витрат і цін.
Початковий виграш в конкурентоспроможності-ності може бути моментально втрачений, девальва- ція і інфляція перейдуть на новий виток. Ця спи-раль «девальвація - інфляція - девальвація» неявляется чимось незвичайним і чітко відображає тотфакт, що девальвація, якщо вона покликана бути еф-ної, вимагає, щоб імпорт став більш доро-гим, а наш експорт став дешевше, - а це означає, що ми повинні працювати за меншу плату. Тільки результаті цього ми зможемо експортувати біль-ше та імпортувати менше, але це, зрозуміло, одночасно означає і зниження нашого уровняжізні. Недорогих, і тим більше безкоштовних , путейісправленія зовнішнього дисбалансу не існує.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Девальвація"
 1. 4. Облік витрат виробництва
  девальвації валюти. У даному контексті він не менш помилковий, як, втім, і всі інші аргументи, висунуті з цією метою. Постійними витратами зазвичай називаються і витрати, викликані експлуатацією вже наявних факторів виробництва, які або є специфічними і неадаптіруемимі, або їх використання за іншим призначенням пов'язано зі значними втратами. Ці фактори
 2. 16. Процентні ставки і грошове відношення
  девальвації він позбудеться 40% своїх коштів, то він постарається перевести вклад в іншу країну і не передумає, навіть якщо банківські відсотки в країні, яка планує девальвацію, збільшаться на 1 або 2%. Очевидно, що таке підвищення процентних ставок не компенсує втрати, які в 10, 20 і навіть 40 разів більше. Зрозуміло, золотий стандарт не може працювати, якщо держава прагне підірвати його
 3. 17. Вторинні засобу обміну
  девальвації валюти в даний момент менше, ніж в інших країнах. Як тільки перспективи змінюються, вони переводять свої рахунки в країни, тимчасово що обіцяють більшу безпеку. Саме ці кошти люди мають на увазі, коли говорять про гарячі грошах. Значимість гарячих грошей для стану грошової сфери є наслідком системи з централізованим резервом. Щоб полегшити центральному банку
 4. 5. Конфлікти нашої епохи
  девальвацією грошових одиниць і т . д. [Оцінку марних спроб Ліги Націй впоратися з економічними військовими діями див.: Rappard. Le Nationalisme?? й?? conomique et la Soc?? й?? t?? й?? des Nations. Paris, 1938.] Перспективи Організації Об'єднаних Націй ніяк не краща, а набагато гірше. Кожна країна дивиться на імпорт, особливо на імпорт промислових товарів, як на лихо. Відкрито
 5. 3. Еволюція сучасних методів маніпулювання грошовим обігом
  девальвацією. Якщо зміна курсу не настільки велике, то редактори фінансових звісток описують це як ослаблення міжнародної оцінки вартості даної валюти [Див с. 430.]. В обох випадках, кажучи про цю подію, зазвичай заявляють, що країна підвищила ціну золота. Опис характеру гнучкого стандарту з каталлактіческой точки зору не слід плутати з описом з юридичної точки зору. На
 6. 4. Цілі девальвації валюти
  девальвації були: 1) зберегти рівень номінальної заробітної плати або навіть створити умови, що вимагаються для її подальшого зростання, у той час як реальна заробітна плата повинна була швидше впасти; 2) змусити товарні ціни, особливо ціни на продукцію сільського господарства, рости в національній валюті або, щонайменше , зупинити їх подальше падіння; 3) надати допомогу боржникам за
 7. 5. Кредитна експансія
  девальвації дещо змінила цю типову послідовність подій. Під загрозою зовнішньої витоку грошові влади не завжди вдаються до допомоги обмеження кредиту і підвищення процентної ставки в системі центрального банку. Вони проводять девальвацію. Однак девальвація не вирішує всіх проблем. Якщо держава не хвилює проблема зростання курсів іноземних валют, то воно деякий час може
 8. Коментарі
  девальвація або ревальвація) відбувалися лише з дозволу МВФ, але не більше, ніж на 10%, а коливання валютних курсів навколо фіксованих паритетів допускалися лише в межах 1%; додання долару основної резервної валюти. [61] лендлізу система передачі (борг або в оренду) озброєння, боєприпасів, стратегічної сировини, продовольства тощо; поставки по лендлізу здійснювалися в США в
 9. РЕГІОНАЛЬНІ ТОРГОВІ БЛОКИ
  девальвації з боку цих аутсайдерів (13). Члени Союзу втрачають експортні ринки на користь аутсайдерів, які вдаються до девальвації. Наприкінці концовтрі або чотири країни, які голосували за приєднання до Європейського Союзу, в 1994 р. вирішили значною більшістю в нього вступити. 26 березня 1995 сім європейських націй скасували контроль на кордонах між ними (14). Незважаючи на всі проблеми,
 10. ДІЛОВІ ЦИКЛИ
  девальвацію. Це дозволило їм знизити свої ставки відсотка, і зі зниженням ставок відсотка і зниженням витрат внаслідок девальвації валют їх зростання прискорилося. Але більша частина європейських країн пов'язана з паритетом німецької марки, високими ставками відсотка і повільним зростанням. Виграш Англії та Італії супроводжується програшем решти Європи. Німці попросту не побажали замінити американський
© 2014-2022  epi.cc.ua