Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Стерилізація


Яким чином в умовах доларового стандартацентральний банк порушує взаємозв'язок процессовуменьшенія резервів і скорочення грошової мас-си, а також приросту резервів і розширення де-ніжною маси? Баланс, представлений в табл. 38-3, допомагає пояснити роль у цьому процесі внутріш-нього кредиту та стерилізації.
Припустимо, що у Великобританії попит наімпорт зростає, в результаті чого населення покупаету Банку Англії (центрального банку країни) іност-ранную валюту на 100 фунтів стерлінгів, оплачіваяету покупку стерлінгами. В результаті цієї опера-ції обсяги як резервів, так і грошей повишеннойеффектівності скорочуються на 100 фунтів. Ці змі-ни показані в першому рядку табл 38-3. Еслізатем нічого не відбувається, збільшення імпорту со-скорочується грошову масу точно так само, як при сис-темі золотого стандарту
Однак у нашому випадку банк стерилізує впливав-ня надлишку імпорту на грошову масу.
Він поку-Пает на відкритому ринку облігації у населенія.Операція на відкритому ринку збільшує запасиоблігацій в банку на 100 фунтів і увелічіваетпредложеніе випускаються в обіг грошей по-щення ефективності на 100 фунтів. У резуль-Таті спільного впливу операцій на валютномринке та операцій на відкритому ринку пропозицією-ня грошей не змінюється, хоча резерви і зменши-лись.
Про Центральний банк стерилізує вліяніепріроста або скорочення резервів на запропонованого-ються грошей, роблячи операцію на отк-ритом ринку, яка в точності компенса-рует зміна резервів і залишає кількістю-ство грошей підвищеної ефективності неіз-менним .
Зміни пасивів

Резерви іноземкою валюти -100
Облігації +100
Гроші підвищеної ефективності - 100
Гроші підвищеної ефективності +100
Чиста зміна активів 0 Чиста зміна кількості грошей
підвищеної ефективності 0
За допомогою стерилізації центральний банк пре-пятствует того, щоб зниження резервів сокраща-ло кількість грошей в обігу і, отже, запобігає зростання процентних ставок і зменшення ня витрат.
Тим самим він перешкоджає действіюавтоматіческого механізму регулювання, являю-щегося атрибутом системи золотого стандарту Ко-чайно, якщо дефіцит платіжного балансу зберігає-ся, центральний банк в кінцевому рахунку істощітсвоі резерви і не зможе фінансувати цей де- фіціта. У такому випадку центральний банк рано іліпоздно поступиться і припинить захист валютного кур-са. В результаті валютний курс буде «відпущений насвободу * і таким чином самостійно прийде кравновесному рівню або ж він буде девальвує-ван до рівня, що приводить до балансу або до поло-жительность сальдо платіжного балансу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стерилізація "
 1. 6. Рікардіанський закон утворення зв'язків
  стерилізації інструменту людини, якого він перевершує і в цьому, а самому цілком зосередитися на операціях, в проведенні яких його перевага ще більше. Теорема порівняльних витрат жодним чином не пов'язана з теорією цінності класичної економічної теорії. Вона не має відношення ні до цінності, ні до цінами. Це аналітичне судження; висновок формулюється в двох твердженнях:
 2. Ключові терміни
  Золотий стандарт Три правила золотого стандарту Вільно плаваючі обмінні курси валют (вільне флоатинг) Регульовані курси Доларовий стандарт Міжнародні резерви Втручання держави Стерилізація Переливи (потоки) капіталу Реальне знецінення (здешевлення) Паритет купівельної спроможності (ПКС) Керований («брудний») флоатинг Європейська валютна система
 3. 1. Загальна оцінка концепції проекту федерального бюджету на 2002 рік
  стерилізацію грошової маси, як б не затребуваною економічним оборотом. Для виведення економіки на рівень сталого розвитку та забезпечення економічного обороту грошовою масою в розмірах реальної потреби рівень монетизації Росії (16-17% ВВП в 1999 р. і 20-24% в 2001 р.) низький. Не береться до уваги і те, що різке, хоча і недостатнє, підвищення виплат працівникам бюджетної
 4. 2.2. Проблеми збалансованості державного бюджету. Дефіцит і профіцит державного бюджету
  стерилізація надлишкових грошових коштів на фінансовому ринку Росії. Передбачена можливість використання коштів Резервного фонду з метою погашення зовнішньої державної заборгованості. Міністерство фінансів може управляти цими засобами таким чином: - розміщувати гроші на рахунках Центрального банку в дозволеної валюті (американські долари, євро, фунти стерлінгів); -
© 2014-2022  epi.cc.ua