Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Що таке підприємницькі здібності (підприємництво)?


Підприємницькі здібності (підприємництво) можна визначити як економічний ресурс, до складу якого слід включати підприємців, підприємницьку інфраструктуру, а також підприємницьку етику і культуру.
У свою чергу, до підприємців ставляться насамперед власники компаній, менеджери, які не є їх власниками, а також організатори бізнесу, поєднують в одній особі власників і керуючих.
Використовують також термін «підприємницький потенціал». В цілому підприємницький потенціал можна охарактеризувати як потенційні можливості з реалізації підприємницьких здібностей людей.
Унікальність значення підприємництва полягає в тому, що саме завдяки йому приходять у взаємодію інші економічні ресурси - праця, капітал, земля, знання. Ініціатива, ризик і вміння підприємців, помножені на ринковий механізм, дозволяють з максимальною ефективністю використовувати всі інші економічні ресурси, стимулювати економічне зростання. Як показує досвід багатьох країн з ринковою економікою, їх економічні досягнення, в тому числі темпи економічного зростання, інвестиції, нововведення, безпосередньо залежать від реалізації підприємницького потенціалу. Так, економічний курс, орієнтований на підтримку підприємництва, зменшення державних витрат і державного регламентування, дозволив США і ряду інших країн Заходу ефективно подолати багато труднощів 80-90-х рр..
Можна стверджувати, що підприємницькі здібності як ресурс більш ефективно реалізуються в умовах максимально ліберальної економічної системи, що не обтяженої надмірною державною бюрократією, що має також усталені підприємницькі традиції і відповідне законодавче оформлення. При цьому очевидно, що запорукою успішного використання підприємницьких здібностей є насамперед самі підприємці, їх кваліфікація і рівень освіти, здатність брати на себе відповідальність та ініціативу, вміння орієнтуватися у висококонкурентному середовищі, а також їх почуття соціальної відповідальності.
У країнах з високим підприємницьким потенціалом важливу роль зазвичай відіграє малий і середній бізнес, який є живильним середовищем підприємництва, свого роду «кузнею» підприємницьких кадрів. У США, наприклад, 40% ВНП створюється на підприємствах малого та середнього бізнесу. Держава надає підприємництву широку підтримку. У країні, поряд з підтримує підприємництво федеральним органом - Адміністрацією малого бізнесу, при органах виконавчої влади на місцях діють 19 тис. регіональних комісій з економічного розвитку, покликаних сприяти розвитку бізнесу в конкретному регіоні, зростанню виробництва перспективних товарів і послуг, що мають попит в даній місцевості . Крім того, в США в середині 90-х рр.. діяло близько 600 так званих підприємницьких інкубаторів, тобто спеціалізованих державних і частногосударственних установ, що здійснюють багатопланову підтримку знов створюються компаніям. Такий бізнес-інкубатор територіально об'єднує нові компанії під одним дахом і сприяє їх «вирощуванню» і становленню.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Що таке підприємницькі здібності (підприємництво)? "
 1. 6. Монопольні ціни
  Конкурентні ціни являють собою результат повного пристосування продавців до попиту споживачів. В умовах конкурентних цін продається весь наявний запас, а специфічні фактори виробництва використовуються в тій мірі, наскільки дозволяють ціни на неспецифічні компліментарні чинники. Жодна частина наявного запасу не таїв від ринку, а гранична одиниця специфічного фактора
 2. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  Популярність інфляції і кредитної експансії, що є основою повторюваних спроб зробити людей багатшими за допомогою кредитної експансії і тим самим причиною циклічних коливань виробництва, чітко проявляється у повсякденному термінології. З бумом пов'язані поняття про хороше бізнесі, процвітанні і підйомі. Його неминучий наслідок, приведення справ у відповідність з реальним станом ринку,
 3. § 24. Сутність ринкової, соціально-ринкової та змішаної економіки
  Еволюція ринкової економіки. Основні риси та критерії класифікації сучасних економічних систем Еволюція ринкової економіки і основні риси сучасних економічних систем. Ринкова економіка (або ринкове господарство) - це система господарювання, що базується на економічному відокремленні її суб'єктів, які користуються свободою вибору способів реалізації своїх економічних інтересів.
 4. § 27. Підприємства та їх основні види
  . Сутність підприємств та їх види. Підприємництво і принципи діяльності підприємства Сутність підприємств та їх види. Народне господарство кожної країни ділиться на окремі сфери (наприклад, сферу матеріального та нематеріального виробництва), галузі, кількість яких залежить від глибини суспільного розподілу праці. У колишньому СРСР налічувалося близько 400 галузей народного господарства, в
 5. 5. «Юна» історична школа: у пошуках «духу капіталізму»
  Виступити на початку XX в. нове яскраве покоління «нової» історичної школи вліцеВернераЗомбарта (1863-1941) і Макса Вебера (1864-1920) поставило в центр своєї уваги історико-етичну проблематику «духу капіталізму». Дослідження «юної» історичної школи в цій галузі стали основоположним внеском у ще одну нову наукову дисципліну - економічну соціологію. 151 В. Зомбарт
 6. 1. Підприємницька прибуток-факторний або залишковий дохід?
  У главі 17 було показано, що у відповідності з теорією граничної продуктивності стан довгострокової конкурентної рівноваги характеризується тим, що весь продукт без залишку розподіляється між власниками трьох факторів виробництва і величина чистої підприємницької прибутку дорівнює нулю. Існування чистого прибутку у деяких економічних суб'єктів суперечить самій суті
 7. § 2. ТИПИ І ФОРМИ ПРИСВОЄННЯ
  Щоб зі знанням справи розбиратися в економіці на всьому її тимчасовому протязі треба вміти класифікувати власність на типи (або пологи, класи), види (підрозділи типів) і конкретні форми. Для цього важливо розрізняти типи економічного присвоєння за наступними вирішальним критеріям: а) за класами суб'єктів власності, б) за принципами привласнення майна, в) по можливості або неможливості
 8. § 1. ПІДПРИЄМНИЦТВО: ВИДИ І ХАРАКТЕРНІ РИСИ
  Класифікація рпепрінімательства. Підприємництво можна класифікувати за двома підставами: за його масштабами та характером діяльності. 1. За масштабами ініціативна діяльність поділяється на такі види. Індивідуальне підприємництво - будь-яка творча діяльність однієї людини і його сім'ї (створюються торгові лавки, невеликі аптеки, хімчистки, кінотеатри тощо).
 9. § 3. ПРОЦЕС ВИРОБНИЦТВА НОВОЇ ВАРТОСТІ: ЙОГО УМОВИ І РЕЗУЛЬТАТИ
  Виробничий бізнес реалізується в умовах розвиненої ринкової системи. Це накладає свій відбиток на всю організацію економічної діяльності, яка грунтується на комерційному розрахунку. Комерційний розрахунок. Комерційний (лат. commercium - торгівля) розрахунок - це метод господарювання на підприємстві в ринкових умовах. Він грунтується на тому, що торговельна виручка від продажу
 10. 5. Коріння ідеї стабілізації
  Економічний розрахунок не вимагає грошової стабільності в тому сенсі, який в цей термін вкладають прихильники руху за стабілізацію. Те, що стійкість купівельної спроможності грошової одиниці немислима і нездійсненна, ніяк не шкодить економічному розрахунку. Грошовий розрахунок вимагає грошової системи, функціонування якої не підривається втручанням держави. Спроби збільшити
© 2014-2022  epi.cc.ua