Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
BC Автономслз, О.І. Ананьін, С.А. Афонією. Історія економічних вчень, 2002 - перейти до змісту підручника

1. Підприємницька прибуток-факторний або залишковий дохід?


У главі 17 було показано, що у відповідності з теорією граничної продуктивності стан довгострокової конкурентної рівноваги характеризується тим, що весь продукт без залишку розподіляється між власниками трьох факторів виробництва і величина чистої підприємницької прибутку дорівнює нулю. Існування чистого прибутку у деяких економічних суб'єктів суперечить самій суті рівноважного підходу. Однак таке теоретичне «зникнення» прибули, очевидно, суперечить реальностям ринкової економіки, в якій підприємництво і прибуток як його головний мотив грають найважливішу роль. Тому економісти прагнули дати феномену прибутку спеціальне пояснення. Можна виділити два основних підходи до цієї проблеми: прибуток трактується або як граничний продукт специфічного фактора вироб-іодства, або як залишковий дохід.
Представники першого підходу зараховували здійснювану підприємцем «організацію виробництва» (Маршалл) або «підприємницькі здібності» до факторів виробництва та вва-|; іш «нормальний прибуток» граничним продуктом цього чинника, i) днако таке трактування з самого початку викликала критику інших теоретиків.
Так, К. Вікселль вважав, що пропонований четвертий про-м тодственний фактор не піддається точному кількісному визначенню. Ф.Е. Еджуорт вказував, що він не відповідає критеріям нескінченної подільності і однорідності, необхідним для при-
299
менения концепції граничної продуктивності. Можна доба вити, що ринок підприємницьких здібностей навряд чи можна назвати конкурентним саме в силу їх яскраво вираженою неодно однорідності.
У цій главі ми докладніше розглянемо другу групу теорій, pat сматривать «чисту» прибуток як залишковий дохід, який про разует одночасно надлишок над ал ьтернатівнимі витратами і про гаток після виплати всіх реальних виробничих витрат. Ет дохід підприємець отримує за виконання своєї специфічно, i підприємницької функції, яка, природно, повинна відрізня тися від функцій власника ресурсів або менеджера, якої отримують дохід у вигляді відсотка (або ренти) та заробітної плати> управління. В історії економічної думки теорії предприним тва і прибутку займали кілька периферійне місце. Отч; ти це було пов'язано з тим фактом, що вони не отримали распространних ня в Англії - країні, яка довгий час була лідером в ек номической науці.
Можливо, справа була в тому, що саме на кіш нентов виникли форми капіталістичних підприємств, в яких підприємець («entrepreneur» або «Unternehmer") не совпадас власником підприємства. (У Франції, наприклад, термін '«entrepreneur» позначалися відкупники, які купували у государ <па право на збір від його імені податків і податей.) Крім того, англи! ські економісти, мабуть, виходили з того, що механізм конкурі! i ції гладко функціонує сам по собі і не потребує особистих вус і ліях підприємців, щоб привести попит і пропозицію в ран ги, в той час як теорії підприємництва незмінно справ, \ ють акцент на особистому, суб'єктивному аспекті цього заняття: предпрп німательства - НЕ масове, а «штучне», всякий раз індивідуальне явище. Так чи інакше, серед перших теоретиків підприємець ства переважають німці та французи.
Крім цього, слід зазначити, що перші теоретики підпри німательства, як правило, займалися цією справою самі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Підприємницька прибуток-факторний або залишковий дохід? "
 1. Коментарі
  підприємницькі, 322; виробництва, 322, 347; реальні, 371, 596; зниження, 326; порівняльні, 150-155; транспортні, 423; феномен визначення цінності, 371-372; ціни і, 94, 330 Надлишок споживача, 338, 363 Вимірювання: змін, 210-211, 612; купівельної спроможності, 208; процес, 199; цінності, 115, 193; еластичності попиту, 55-56 , 330 Винаходи, 477 Майнові інтереси,
 2. Кругообіг продукту, витрат і доходів
  підприємницькі здібності (тобто пред'являють попит на економічні ресурси), власниками яких є домогосподарства (які забезпечують пропозицію економічних ресурсів). Рис. 1.1. Кругообіг продукту, витрат і доходів в двухсекторной моделі економіки Матеріальні потоки повинні бути забезпечені (опосередковані) грошовими потоками. Купуючи товари та послуги, домогосподарства за
 3. Валовий внутрішній продукт
  підприємницькі здібності ». У системі національних рахунків прибуток ділиться на дві частини відповідно до відмінностями в організаційно-правових формах фірм: а) прибуток некорпоративного сектора економіки, що включає одноосібні (індивідуальні) фірми і партнерства; цей вид прибутку носить назву «доходи власників», б) прибуток корпоративного сектора економіки, заснованого на акціонерній
 4. 3. Виручка і прибуток фірми
  підприємницької функції, надання покупцям продукції, що відповідає їх вимогам, вміле поводження з невизначеністю, швидке реагування на виникаючі на ринку зміни, отримання монопольних переваг, технологічну перевагу, розробку і виробництво інноваційної продукції. У загальному вигляді прибуток визначається як різниця між сумарною виручкою і сумарними
 5. Роздержавлення і приватизація
  підприємницької діяльності (концерни, консорціуми, асоціації тощо), між якими провідну роль відіграють горизонтальні зв'язки. Таким чином, роздержавлення спрямоване на подолання монополізму, розвиток конкуренції і підприємництва. Це - центральна проблема переходу до ринкової економіки. У тісному зв'язку з роздержавленням перебуває приватизація. Приватизація - один із
 6. Тіньова економіка
  підприємницької діяльності, використанню інноваційного потенціалу працівника. Вона включає два механізму розподілу: ринковий механізм і механізм розподілу по праці, що дістався від централізованої системи господарювання. У ринковій системі господарювання існує досить проста модель факторних доходів, що пояснює отримання доходів, які приносить кожний з факторів
 7. 2. Теорія витрат виробництва
  підприємницькі здібності). Це положення являє собою своєрідне з'єднання концепції Ж.Б.Сея про три фактори виробництва з теорією граничної корисності. Але якщо навіть прийняти цю позицію, то залишається відкритим питання про механізм чіткої кількісної визначеності частки кожного фактора в ціні продукту. У представників австрійської школи відповіді на це питання немає. Закінчуючи
 8. 3. Еволюція теорій прибутку та підприємництва
  підприємницька прибуток - це питання передбачення та бажання брати на себе ризик, а саме підприємництво - економічна функція особливого роду, що складається в приведенні пропозиції у відповідності з попитом на різних товарних ринках. Ця ідея Кантильона отримала подальший розвиток в роботах американського економіста Ф.Найта. Що стосується представників класичної політичної економії, то
 9. Види факторних доходів
  підприємницьких здібностей - підприємницький дохід; від знань - дохід від інтелектуальної власності. У господарському житті, особливо у фірми, не завжди є можливість розмежовувати ці види факторних доходів, тим більше що вони часто поєднуються з доходами від продажу
 10. Висновки
  підприємницької діяльності. 2. Учасниками економічної діяльності є економічні агенти - домашні господарства, підприємства (фірми), держава та її структури (установи), некомерційні організації. Економічні агенти розрізняються по відношенню до факторів виробництва та виконуваних ними функцій. 3. Інтереси учасників господарської діяльності дуже різноманітні і
© 2014-2022  epi.cc.ua