Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
М. Г. Делягін. Світова криза: Загальна Теорія Глобалізації, 2003 - перейти до змісту підручника

ЧАСТИНА 2. ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ТОВАРИСТВО


Природним продовженням розгляду впливу сучасних інформаційних технологій, які є становим хребтом і безпосереднім двигуном цивілізації, на еволюцію людини і людської свідомості, служить перехід до аналізу впливу цих же факторів на людське суспільство в цілому.
Четверта глава присвячена впливу зазначених технологій на ключовий елемент якого суспільства, його «нервову систему» - сукупність систем управління як його самого, так і мають істотне значення для його функціонування входять до нього організацій.
З'ясовується, що діють в даний час управляючі системи, що сформувалися до початку інформаційної революції, виявилися абсолютно не пристосованою до реалій і вимогам епохи глобалізації і перетворилися завдяки цьому в джерело додаткових ризиків для всього людства.
У п'ятому розділі досліджується вплив інформаційної революції вже на саме суспільство; виявляються і докладно розглядаються напрямки якісного поглиблення внутрішньої диференціації останнього, породжуваного цим впливом.

Шоста глава присвячена стихійної і переважно не усвідомлювати реакції громадських організмів на описані явища, що виявляється в стихійному виникненні принципово нового явища - широкого і досить потужного антиглобалістського руху.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Частина 2. ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ТОВАРИСТВО "
 1. Глосарій
  частина робочої сили (економічно активного населення) не зайнята у суспільному виробництві. Розрізняють декілька видів безробіття: структурну, циклічну, фрикционную, сезонну, часткову, приховану, застійну, технологічну. Бізнес-план - докладний, чітко структурований документ, що описує стан підприємства (фірми), його цілі, шляхи їх досягнення та очікувані результати Біржа праці
 2. 9.4. Сучасний етап розвитку світового господарства
  частина галузей нематеріального виробництва. Почалося скорочення зайнято-сті в сфері послуг, середня норма безробіття досягла 7,3% робочої сили. Гострою економічною проблемою початку 90-х рр.. став дефіцит дер-жавного бюджету - 290 млрд. дол., зростаючий державний борг - близько 4 млрд. дол., що призвело до скорочення інвестиційної активності в країні, витіснення приватних позичальників з
 3. СУЧАСНИЙ СТАН ЕКОНОМІЧНОГО МИСЛЕННЯ В РОСІЇ
  частина правди, а значить не всю правду про стан і факторах розвитку економіки. Тому її претензії на монополію в науці є дуже сумнівними, а швидше за все і помилковими. Розвиток економічної теорії на Заході, особливо з кінця XIX століття йшло в основному по шляху посилення різних аспектів прагматичного підходу до вирішення тих чи інших проблем. Вироблені підходи і методи стали
 4. 1.2. Національна економіка та світове господарство
  частиною світового господарства, вона повинна бути відкритою. Відкрита економіка - це тип економіки, суб'єкти якої беруть участь в економічних відносинах між країнами, тобто здійснюють експортні та імпортні операції з економічними благами (товарами, послугами, капіталом, робочою силою та ін.) Закрита економіка - тип економіки, де всі економічні блага виробляються і продаються всередині країни.
 5. Словник термінів
  частина економічно активного населення не зайнята у виробництві товарів і послуг. У реальному економічному житті безробіття - це перевищення пропозиції праці (обсягу робочої сили) над попитом на працю (кількістю робочих місць). ^ Бреттон-Вудська валютна система - світова валютна система, при якій долар США, а також англійський фунт стерлінгів хоча і в значно меншому обсязі, але
 6. 4. Логіка, структура і особливості дослідження
  частина книги присвячена аналізу впливу інформаційних технологій на економічні та політичні відносини всередині окремо взятого суспільства і, в кінцевому рахунку, на трансформацію його соціально-політичної структури. Особливий акцент робиться на об'єктивно обумовленому зниженні ефективності суспільного управління, внутрішньому поділі суспільства і простимулювати цим поділом розвитку
 7. ЩО ТАКЕ ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
  частина світу в єдину комунікативну систему, створивши єдиний фінансово -інформаційний простір, що є критерієм глобалізації. Проте сьогодні ясно: цей критерій носить лише зовнішній, формальний, кількісний характер. Вплив інформаційних технологій на суспільні відносини проявилися через формування єдиного фінансово-інформаційного простору лише найбільш наочним, але аж ніяк
 8. Приклад 6. Таїнство інформації
  частина реклами); отримання людством нової, раніше що не існувала інформації за рахунок поліпшення сприйняття їм об'єктивної, існуючої крім нього реальності; створення раніше що не існувала інформації за рахунок її породження вже існуючої інформацією (з точки зору формальної логіки це окремий випадок описаних вище механізмів, але його специфіка і значення для інформаційної революції
 9. 5.3. Екзотичні типи споживання і поляризація субкультур
  частина суспільства уникла перетворюючого впливу технологій формування свідомості і продовжує розвиватися по-старому, «як ні в чому не бувало». При всієї інтелектуальної привабливості за своїм відповідністю дійсності ці погляди недалеко пішли від романтичного оспівування моральної чистоти і цілісності селян, не порушених розкладаючим впливом капіталістичних відносин,
 10. Приклад 10. Несподіване вплив технологій на соціальне життя
  частину прибутку за рахунок неодружених пар. У Радянському Союзі аналогічним стимулом стали хоча й не комерційні інтереси, але все ж економічний фактор: масове будівництво житла в другій половині 50-х - початку 60-х років забезпечило різке розширення кола сімей, які мають окреме житло, що кардинально спростило інтимні стосунки поза шлюбом. (Офіційний пуританізм радянської моралі, крім
© 2014-2022  epi.cc.ua