Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Мариганова, С.А. Шапіро,. МАКРОЕКОНОМІКА. ЕКСПРЕС-КУРС, 2010 - перейти до змісту підручника

1.2. Національна економіка та світове господарство


Макроекономічна політика здійснюється в масштабах національної економіки. Національна економіка - це економічна діяльність господарських суб'єктів у масштабі держави, спрямована на задоволення потреб нації.
Основними цілями національної економічної політики є:
ш економічне зростання - взаємодія господарюючих суб'єктів, при якому національний продукт має стійку тенденцію до збільшення;
| оптимальна зайнятість, що виражається в тому, що всі громадяни, які бажають працювати, можуть це зробити у відповідності зі своєю професією і кваліфікацією, витрачаючи на пошук роботи мінімум часу;
| економічна ефективність - виробництво максимуму благ при мінімумі витрат;
| стабільний рівень цін, що забезпечує однакову ефективність діяльності для всіх господарюючих суб'єктів;
| економічна свобода, що виражається через самостійність прийняття рішень господарюючими суб'єктами;
| справедливий розподіл доходів у суспільстві, що веде до виникнення і панування «середнього класу»;
| економічна забезпеченість громадян - надання всім громадянам блага на рівні не нижче прожиткового мінімуму ;
| забезпечення оптимальності зовнішньоторговельного і платіжного балансів країни.

У свою чергу світове господарство являє собою систему господарських зв'язків і відносин, завдяки якій країни світового співтовариства технічно, економічно та соціально взаємодіють один з одним.
Для того щоб національна економіка будь-якої держави була частиною світового господарства, вона повинна бути відкритою. Відкрита економіка - це тип економіки, суб'єкти якої беруть участь в економічних відносинах між країнами, тобто здійснюють експортні та імпортні операції з економічними благами (товарами, послугами, капіталом, робочою силою та ін.)
Закрита економіка - тип економіки, де всі економічні блага виробляються і продаються всередині країни. Прикладом такої економіки може служити КНДР.
Зв'язки національної економіки та світового господарства здійснюються різними способами:
1) через торговельні операції: частина національної продукції йде на експорт, тобто продаж за кордон, а частина національних доходів - на імпорт (закупівля іноземних товарів для внутрішніх потреб держави);
2) грошово-кредитні та фінансові відносини: великі інвестори, банки та міжнародні фінансові корпорації здійснюють свою діяльність в міжнародному масштабі. Крім цього на національну економіку впливають ціни, що формуються на світовому ринку, наприклад ціни на нафту;
3) обмін науково-технічною інформацією та технологічними розробками;
4) міжнародну міграцію робочої сили.

Однак основними формами міжнародних зв'язків залишаються торгівля і фінанси.
В даний час у світовій економіці посилилися процеси глобалізації. Це виражається в наступному:
| зростає зацікавленість у постійному економічному співробітництві між країнами;
| формується світовий економічний простір у зв'язку з переходом більшості країн до ринкової економіки;
| розвивається міжнародний поділ праці, що враховує природні, економічні та соціальні фактори країни;
| створюється інфраструктура світового масштабу (транспортні системи, мережі інформаційних комунікацій).
Разом з тим, незважаючи на очевидні переваги глобалізації, в різних країнах світу сильні антиглобалістські руху. Антиглобалісти звинувачують найбільші розвинені країни в прагненні підпорядкувати своїм інтересам світовий розвиток і виступають на захист інтересів національних економік.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.2. Національна економіка та світове господарство "
 1. 1. Циклічність як форма розвитку національної економіки.
  Національної економіки та світового господарства як єдиного цілого, це рух від однієї макроекономічної рівноваги в масштабі економіки в цілому до іншого. Тому циклічність можна розглядати як один із способів саморегулювання ринкової економіки. Так як характерна риса циклічності - рух не по колу, а по спіралі, то вона є формою прогресивного розвитку. Теорії
 2. 33.4. Китайська Народна Республіка в світогосподарських зв'язках
  національного господарства. Останні десятиліття характеризувалися розширенням самостійності підприємств у галузі зовнішньоекономічної діяльності, обмеженням квотування експорту та імпорту низки товарів. У відношенні ряду найважливіших імпортованих товарів (нафта, нафтопродукти, сталевий прокат) зберігалися жорсткі протекціоністські заходи, діяла державна монополія на 16 видів
 3. 11.1. Взаємозв'язок національної економіки та світового господарства
  національну економіку будь-якої країни світу, включаючи і економіку Росії. Однак у світовій економіці є свої проблеми, відмінні від проблем, властивих національним економікам. Необхідно розуміти, які економічні проблеми існують в світогосподарських відносинах, і стежити за їх розвитком. В економічній літературі часто зустрічаються поняття: «світова економіка», «світове господарство»,
 4. Словник термінів
  національний продукт (ВНП) - сукупна ринкова вартість всієї кінцевої продукції, виробленої національною економікою за певний період часу (за рік). Валюта - це будь-які виражені в тій чи іншій національній грошовій формі платіжні документи або грошові зобов'язання, які використовуються в міжнародних розрахунках. Валютна котирування - фіксування курсу національної грошової одиниці в
 5. 14. Volkswirtschaft
  національну автаркію. Ми можемо припустити, що існував період, коли поділ праці обмежувалося членами сімейного домашнього господарства. Існувала ізольованість сімей і племен, які не практикували міжособистісний обмін. Але як тільки з'явився міжособистісний обмін, він перетнув кордони політичних спільнот. Товарообмін між жителями регіонів, значно віддалених один від одного,
 6. 6. Монопольні ціни
  національному рівні проводиться в Сполучених Штатах політика щодо сільського господарства, а на міжнародному рівні договори, евфемістично звані Міждержавна угода з контролю над товарами. Для опису цієї форми втручання держави в ділове життя вироблена нова термінологія. Обмеження обсягу виробництва, а отже, і відповідного споживання,
 7. Коментарі
  національної освіти і соціального страхування, зростання муніципальних закупівель, необхідність захисту споживачів, особливо з точки зору здоров'я нації , необхідність відповідати на вимоги електорату, склад якого ставав все більш пролетарським, та інші подібні причини все сильніше пом'якшували гострі кути оригінальної доктрини. До кінця століття тих, хто сповідував цю доктрину в її
 8. КИТАЙ
  національного виробництва без досить швидкого розвитку сільського господарства (13). У перші 10-15 років руху до ринку в сільському господарстві відбувався бум. Скасування комун поліпшила структуру мотивації і привела до великого стрибка в обсязі сільськогосподарської продукції, без інвестицій в іригацію, добрива, машини, пестициди або транспорт. Але ці легкі успіхи не могли тривати вічно. Вило
 9. ДЕМОКРАТІЯ ПРОТИ РИНКУ
  національний дохід належить одній людині, понад необхідний для виживання всіх інших). У таких випадках капіталізм попросту виробляв би різні набори товарів, щоб задовольнити різним смакам. Але з боку виробництва капіталізм породжує велику нерівність доходів і багатства. Двигун ефективності капіталізму - це пошук можливостей нажити в економіці побільше грошей.
 10. ІНФРАСТРУКТУРА І ЗНАННЯ
  національної оборони, який був відповіддю на радянський виклик в науці. (В числі цих докторів був і доктор економіки Філ Гремм, згодом сенатор від Техасу і кандидат у президенти від республіканської партії.) Навіть програму висадки людини на Місяць в 60-і рр.. довелося виправдовувати як частина військового змагання з росіянами. Багато з цих видів діяльності були пов'язані з національною обороною
© 2014-2022  epi.cc.ua