Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Л.І. Абалкін. Логіка економічного зростання, 2001 - перейти до змісту підручника

Боротьба двох концепцій


У сучасних умовах відбувається найгостріша боротьба двох концепцій соціально-економічного розвитку Росії. Одна з них заснована на добре відомих принципах Вашингтонського консенсусу, а другий відображає нову економічну політику для країни. Боротьба цих двох концепцій ведеться досить приховано, не афішується пресою. Відбувається вона і всередині Уряду, і всередині Державної Думи, і в структурі різних асоціацій промисловців, підприємців і товаровиробників країни. При цьому як би зберігається видимість зовнішнього спокою в державі. Однак ведеться вона досить запекло, визначаючи, зрештою, те, по якому шляху піде наша країна в майбутньому.
Вашингтонський консенсус заснований на принципі дерегулювання економіки, відходу держави зі сфери регулювання економічних і соціальних процесів. Незважаючи на зміну словесних назв, коли слово «дерегулювання» замінили на слово «дебюрократизація», суть справи продовжує залишатися такою ж, якою вона була закладена спочатку в проекті програми Г. Грефа. Відповідно до неї частка держави в «витратах розширеного уряду» суттєво знижується.
Під витратами розширеного уряду розуміються всі витрати як федерального, так і регіональних бюджетів, а також позабюджетних фондів, включаючи Пенсійний фонд та інші позабюджетні фонди. Тут собирательно об'єднані всі кошти, які з тих чи інших каналах концентруються в руках держави і використовуються для економічного зростання і вирішення соціальних завдань.

У 2000 р. витрати розширеного уряду становили приблизно 36% валового внутрішнього продукту країни. Протягом найближчих п'яти років вони будуть знижені до 33%, а в довгостроковій перспективі, розрахованої на десять найближчих років, вони знизяться до 30% від обсягу валового внутрішнього продукту.
Слід сказати, що цей курс вироблений саме для Росії. Він суперечить світовим тенденціям, де частка держави в акумулюванні фінансових ресурсів значно вище і має тенденцію до підвищення. Відбувається зниження зусиль держави, спрямованих не тільки на розвиток економіки, а й на вирішення соціальних проблем, що знаходить відображення в проекті бюджету на 2002 р. і в тенденціях його розвитку на найближчі роки.
Боротьба двох підходів здійснюється в реальному житті, хоча і рідко виступає в такій прямій формі, як позначено в даному тексті. Вона відбивається як при вирішенні поточних питань, так і при обговоренні перспектив соціально-економічного розвитку країни. При цьому забувається про те, що вашингтонський консенсус - це не просто якесь наукове угоду, а це вираження певної політики, яка повністю провалилася в Росії і яка сьогодні відкинута світовим науковим співтовариством.
Дуже важливо в наукових дискусіях і полеміці оперувати не якимись емоційними настроями, а серйозними теоретичними підходами. Часто можна почути і такі слова, що ми, мовляв, хочемо здійснити дебюрократизацію економіки, тому що у нас Уряд в чому продажне, посадові повноваження виходять за великі гроші і хабарі.
Тому не можна довіряти такому, нібито, державі вирішення конкретних соціально-економічних проблем. Це звучить у багатьох дискусіях і в обговореннях, з чим доводилося стикатися багатьом з працюючих в даній сфері.
Аж ніяк не виправдовуючи ті зловживання, які існують у владних структур, чи не захищаючи криміналізацію бізнесу і народження мафіозних структур, треба сказати, що тут змішують різні питання. Більшість серйозно мислячих вчених країни повністю підтримують політику Президента Росії, спрямовану на зміцнення держави, звільнення його від усіх елементів криміналізації і злочинності, на вибудовування чіткої вертикалі виконавчої влади в країні. Ця боротьба повинна вестися наполегливо, довго. Вона не дає швидких, як хотілося б, результатів, але її повинні вести Генеральна прокуратура, Рахункова палата та інші органи виконавчої влади.
Така боротьба принципово відмінна від того, що розуміється під роллю держави в сучасній економіці. Роль державного регулювання в століття знань і науки, в століття високих технологій істотно зростає, і тільки з ним можуть бути пов'язані успіхи в здійсненні ринкових реформ.
Посилення регулюючих функцій нашої держави аж ніяк не суперечить переходу до ринку. Воно лише надає йому більш цивілізований характер, забезпечуючи кінцевий успіх реформування економіки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Боротьба двох концепцій "
 1. 6. Свобода
  боротьбі за політичну свободу. Грубий індивідуалізм автограф нашої цивілізації. Ніяка відкрита атака на особисту свободу індивіда не має шансів на успіх. Тому-то захисники тоталітаризму обрали іншу тактику. Вони змінили зміст слів. Вони назвали справжньою або справжньої політичної свободою положення індивіда в системі, де він не має жодних прав, окрім права коритися наказам. В
 2. 6. Заробітна плата та засоби існування
  боротьбою зі убогістю природних засобів існування. У відчайдушних зусиллях забезпечити просте виживання загинуло безліч індивідів і цілих родів, племен і народів. Первісної людини постійно переслідував привид смерті від голоду. Цивілізація позбавила нас від цієї небезпеки. І вдень, і вночі життя людини загрожують незліченні небезпеки; в будь-який час він може бути знищений силами природи,
 3. 2. Соціалістична доктрина
  боротьбі з критиками соціалізму, це висунув доктрину полілогізма. Однак послуги, які Маркс надав соціалістичної пропаганді, не обмежувалися винаходом полілогізма. Набагато важливішою була його доктрина неминучості соціалізму. Маркс жив в епоху, коли майже усіма розділялася доктрина еволюційного вдосконалення світу меліорізма. Невидима рука Провидіння веде людей, незалежно
 4. Коментарі
  боротьби з феодальними порядками як суперечать природної справедливості. [49] під цезаризмом Мізес має на увазі тиранію, підтримувану масами. [50] інтерпретація могутності як реального фактора значення німецького слово real (саме німецьке слово міститься в понятті реальна політика) відрізняється від значення англійського слова real. В останньому випадку реальний означає
 5. Висновки
  боротьбі на світових ринках. Найбільш відомі політика протекціонізму (захисту) і фритредерства (повної вільної торгівлі). Регулювання міжнародної торгівлі здійснюється на двох рівнях: міжнародному та національному. На національному рівні - це регулювання експорту та імпорту (за допомогою тарифних і нетарифних методів). Основним тарифним засобом є мита. 9. Ефект
 6. 1. Сутність перехідної економіки, її головні завдання
  боротьба між старим частнокапиталистическим і новим соціалістичним укладом на основі розвитку адекватної або матеріально-технічної бази. Дана теорія припускала економічну політику держави у формі диктатури пролетаріату, спрямовану на формування та забезпечення перемоги соціалістичного устрою. Уклад тут розглядався як форма господарства. Концепція «природного» порядку
 7. 1. Меркантилізм - теорія і практика
  боротьби з безробіттям. По-друге, це положення про високі ціни як фактора розширення торгівлі і виробництва. Як відомо, Кейнс є одним із засновників сучасних концепцій "помірної інфляції" як засобу підтримки економічної активності. По-третє, Кейнс вважав, що меркантилісти через збільшення грошової маси прагнули до зниження позичкового відсотка і заохоченню інвестицій. В
 8. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  боротьбою проти ленінізму і радянського ладу. Це вже сучасний етап ідейної боротьби, який збігається з періодом загальної кризи капіталізму. Таким чином, виникнення вульгарної австрійської школи потрібно трактувати як реакцію на появу марксіз-ма, реакцію серед економістів буржуазного табору. При цьому буржуазні економісти висували різні методи боротьби з марксизмом. Ці методи
 9. Лекція 11 я Економічні погляди В. Зомбарта
  боротьби з марксизмом, для якого характерно на словах часткове визнання марк-СИЗМ, а на ділі фальсифікація і перекручення його . Зазвичай цей метод застосовують ревізіоністи, праві соціал-демократи. Сутність цього методу дуже яскраво охарактеризована В. І. Ле-ніним у статті «Крах II Інтернаціоналу». Хоча в статті йшлося про струвізма, але те, що В. І. Ленін писав про струвізма, цілком і
 10. Лекція 13-а Економічні погляди А. Маршалла
  боротьбу з капіталістами і тим самим проявляють нібито вищу мудрість, відмовляючись від агрессив-них дій. Під агресивними діями розумілася классо-вая боротьба, яку робітничий клас веде проти буржуазії. У дуже об'ємистої книзі німецького економіста Шумпетера під назвою «Історія економічного аналізу» автор пише, що коли починаєш вивчати економічну літературу (мова
© 2014-2021  epi.cc.ua