Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Б. Податок, який не збирає податкових надхо-джень, не може привести до безвозврат-ної втрати. 4. Припустимо, що

б. Податок, який не збирає податкових надхо-джень, не може привести до безвозврат-ної втрати. 4. Припустимо, що уряд встановлює податок на паливо, використовуване для обігріву по-ня. а. Порівняйте величину безповоротної втрати від введення податку в перший рік його встановлен-ня і на п'ятий рік його дії? Поясніть. б. Порівняйте величину податкових надходжень, со-лайливих в результаті введення цього податку в перший рік після його встановлення і на п'ятий рік? Поясніть. 5. Одного разу після заняття економічною теорією ваш друг заявляє, що оподаткування продук-тів харчування - прекрасний спосіб збільшення податкових надходжень, так як попит на про-дукти досить нееластичний. У якому сенсі обкладання податком продуктів харчування - «хо-роший» спосіб збору надходжень? У якому смислі-ле це «поганий» спосіб збору надходжень? 6. У листопаді 1993 р. американський сенатор Д. П. Мой-Ніан представив закон, що встановлює податок у розмірі 10 000% на працівників, що беруть чайові. а. Чи вважаєте ви, що такий податок гарантує високі податкові надходження? Чому? б. Навіть якщо сенатор не розраховує на висо-кі надходження, що могло спонукати його до внесення такого закону? Зак. № 524 193 7. Уряд встановлює податок на покупку шкарпеток. а. Проілюструйте вплив податку на одно-весна ціну і кількість на ринку шкарпеток. Визначте загальні витрати споживачів, про-щий дохід виробників і податкові по-ходження уряду. б. Чи збільшиться ціна, яку отримують про-изводителей? Чи можете ви пояснити, почім-му змінюється виручка виробників? в. Збільшується або зменшується ціна, кото-рую платять споживачі? Чи можете ви пояснити його-нить, чому загальні витрати споживачів або виробників збільшуються або уменьша-ються? (Підказка: подумайте про еластично-сті.) Якщо загальні витрати споживачів змен-шаются, чи збільшується споживчий надлишок? Поясніть. 8. Більшість штатів стягують податок з покупате-лей нових автомобілів. Припустимо, що пра-вительство штату Нью-Джерсі вимагає, щоб автомобільні дилери сплачували по $ 100 за кожен проданий автомобіль, і планує збіль-шити цей податок до $ 150 в наступному році. а. Проілюструйте вплив збільшення податку на кількість проданих автомобілів в Нью-Джерсі, на ціну, яку платять споживачам-Чи, і на ціну, яку отримують виробляй-ки. б. Накресліть таблицю, в якій представлені ве-личини споживчого надлишку, надлишку про-изводителей, податкові надходження і загальний надлишок як до, так і після підняття податку. в. Як змінився обсяг податкових надходжень? м. Як змінилася величина безповоротної по-тери? д. Наведіть причину, по якій попит на ав-Томобе в Нью-Джерсі може бути Елас-тичних. Чи підвищує це ймовірність того, що додатковий податок призведе до збіль-чению податкових надходжень? Чи має пра-вительство штату можливість впливати на еластичність попиту? 9. Кілька років тому британський уряд встановило «подушний податок», який требо-вал, щоб кожна людина платив правитель-ству якусь суму, розмір якої визначався величиною його доходу або стану. Яке впли-яние надає такий податок на економічну ефективність? Як він впливає на економіч-ське рівність? Наскільки популярним може бути такий податок? 194 Частина 3. Попит і пропозиція 2: ринки і благосостояш * 10. Ветой главі ми проаналізували економіч-ську роль податку на товар.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Б. Податок, який не збирає податкових надхо-джень, не може привести до безвозврат-ної втрати. 4. Припустимо, що "
 1. НЕ ДІЛИТИ, А ЗАРОБЛЯТИ
  * - Не знаю, погодьтеся ви зі мною чи ні, Леонід Іванович, але створення Державної комісії з економічної реформи викликало, судячи з усього, далеко не однозначну реакцію. Чотири з половиною роки всі ми бачимо, як все більше погіршується економічний стан країни, знижується рівень життя населення. Трохи не кожного місяця до переліку дефіцитних товарів додаються нові. М'ясо - по
 2. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  Популярність інфляції і кредитної експансії, що є основою повторюваних спроб зробити людей багатшими за допомогою кредитної експансії і тим самим причиною циклічних коливань виробництва, чітко проявляється у повсякденному термінології. З бумом пов'язані поняття про хороше бізнесі, процвітанні і підйомі. Його неминучий наслідок, приведення справ у відповідність з реальним станом ринку,
 3. 1. Плоди интервенционизма
  Інтервенціоністська політика, протягом багатьох десятиліть практикуемая урядами капіталістичного Заходу, призвела до всіх тих наслідків, які передбачали економісти. Війни, громадянські війни, жорстоке пригнічення мас самопризначеної диктаторами, економічні депресії, масове безробіття, проїдання капіталу, голод. Однак не ці катастрофічні події призвели до кризи
 4. ДЕРЖАВА - затички НЕ ДЛЯ КОЖНОЇ БОЧКИ
  Воно не може бути використано для виправлення всіх недоліків суспільства Люди схильні вважати, що уряд , особливо обране демократичним шляхом, може виправити всі недоліки суспільства. Державне втручання, на їх думку, в змозі вирішити будь-які громадські проблеми: допомогти бідним, підвищити якість медичного обслуговування, підняти рівень освіти, знизити
 5. ДЕРЖАВА
  ДЕРЖАВА часто створює загрозливий економіці бюджетний дефіцит Якщо витрати держави перевищують його доходи, виникає бюджетний дефіцит, для фінансування якого держава, як правило, випускає облігації. Такі облігації є державним боргом. Бюджетний дефіцит збільшує масштаб державного боргу. Дефіцитне фінансування увійшло у сучасних держав в
 6. РЕФОРМА СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
  Те, що треба зробити, настільки ж ясно з економічного боку, як неясно в політичному сенсі. Демократіям найгірше вдається політичне рішення окремих питань, де великі групи виборців борються за перерозподіл доходів (71). Ті, хто краще за всіх знайомі з політикою, наші обрані політичні діячі, завжди прагнуть виключити престарілих з бюджетних скорочень; вони вже вирішили,
 7. ДІЛОВІ ЦИКЛИ
  Ділові цикли настільки ж внутрішньо властиві капіталізму, як землетруси властиві геології Землі. Вони завжди були у капіталізму і завжди будуть. Протягом п'ятдесяти років, з 1945 по 1995 р., Сполучені Штати пережили десять років, коли обсяг виробництва падав (1946, 1949, 1954, 1958, 1970, 1974, 1975, 1980, 1982, 1991), і в 1960-1961 рр. . був період у дванадцять місяців з негативним зростанням, хоча і
 8. ЕПОХА вузького ТИМЧАСОВОГО кругозір
  Якраз у той час, коли для економічного успіху потрібен більш широкий часовий кругозір, цілий ряд чинників призводить до його звуження. Гарвардський соціобіолог Едвард О. Уілсон вважає, що вузький часовий кругозір вбудований в генетичний код людини - «співпраця поза рівня сім'ї та племені дається насилу»; «гени привертають людини планувати вперед не більше ніж на одне або два
 9. Види податків
  Розрізняють два основних види податків: прямі і непрямі. Прямий податок - це податок на певну грошову суму (дохід, спадок, грошову оцінку майна і т. п.). До прямих податків відносяться прибутковий податок, податок на прибуток, податок на спадщину, податок на майно, податок з власників транспортних засобів та ін Особливістю прямого податку є те, що платник податків і налогоносітель
 10. Лекція 17-я реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  Критика економічних поглядів правих лейбористів становится все більш актуальною тому, що лейбористи в настою-ний час грають провідну роль в Соціалістичному інтерна-ціонале. Вони, приблизно, грають зараз таку ж роль, яку німецька соціал-демократія грала в II Інтернаціоналі перед першою світовою війною і в 20-х рр.. поточного сторіччя. За типом англійської лейбористської партії
© 2014-2022  epi.cc.ua