Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки, 1997 - перейти до змісту підручника

5.6.1. Загальна характеристика російського ринку цінних паперів


Російський ринок цінних паперів перебуває в стадії становлення, активно формуються його елементи та інфраструктура.
Основне завдання, яке вирішується на ринку цінних паперів, - забезпечення взаємодії потребують позиковому капіталі і тих, хто мо-же його надати, тобто емітентів та інвесторів. Вирішення цього завдання сприяє перерозподілу ресурсів на найбільш ефек-ні напрямки на основі ринкових механізмів.
Основними проблемами розвитку ринку цінних паперів в Росії є:
| розширення масштабів ринку за рахунок збільшення числа видів і маси цінних паперів, кількості емітентів та інвесторів, вознікнове-вання і розвитку різноманітних сегментів ринку відповідно до інтересів його учасників;
| перехід від переважання первинного розміщення цінних паперів до розвитку вторинного ринку при нарощуванні обсягів і частки пуб-особистого розміщення цінних паперів в порівнянні з приватним;
| розвиток професійної діяльності, визначення організаційних форм ринку, формування системи торгівлі акціями, об-Лігація та іншими цінними паперами;
| створення інфраструктури фондового ринку, забезпечує чітке ведення реєстрів , депозитарні та розрахунково-клірингові послуги, інформаційне та правове обслуговування;
| налагодження регулювання ринку цінних паперів на основі взаємодії державних органів і організацій професійних учасників.
Російський ринок цінних паперів і взаємопов'язані з ним фінансовий і валютний ринки поступово набувають риси, властиві країнам з ринковою економікою, переслідують ті ж цілі, виконують ті ж функціі.і використовують подібні механізми. Разом з тим ринок відчуває і в осяжній перспективі буде відчувати піт-рясен ^ обумовлені загальним економічним і фінансовим кризою, інфляцією, нестійкістю валютного курсу. Позначатимуться нестабільність політичної та соціальної обстановки, слабкість і корумпованість державного апарату.
Загальний стан справ на фондовому ринку і в його секторах, ділова активність характеризується числом угод з купівлі-продажу цінних паперів, співвідношенням їх ринковою та номінальною вартістю, динамікою цих показників. Для вимірювання динаміки ділової активності на фондовому ринку в західній практиці використовуються індекси ділової активності - Доу-Джонса, Стандарт енд Пурз, Уілшіз-5000 та ін, що базуються на інформації, що існує на ринку цінних паперів. Індекси можуть розраховуватися за місяць, тиждень, день. До числа індексів, що представляють найбільший інтерес, належать: зведений, банківський, виробничий, галузеві виробничі індекси, торговий, страховій, телекомунікаційних та обслуговуючих компаній, інвестиційних компаній і фондів, транспортний. Класифікація секторів, за якими визначаються індекси, виходячи з конкретних потреб може бути детальнішою.

У російській практиці публікуються індекси Інтерфаксу, АК & М, агентства «Фінмаркет» та ін Якість індексів в чому визначається ступенем розвитку ринку, масштабами і регулярністю угод, різноманітністю видів і якістю емітентів, цінні папери яких обертаються на ринку.
Низька частота і нерегулярність угод ускладнюють розрахунок індексів, особливо на тижневої та добової основі, через відсутність бази порівняння і роблять їх недостатньо надійними.
Ринок цінних паперів розвивається у взаємодії з внутрішнім фінансових та валютних ринками. Він є сектором як грошового ринку, так і ринку капіталів, що утворюють разом фінансовий ринок. На цих ринках функціонують різні Категорії емітентів та інвесторів. Державний сектор взаємодіє з недержавним, резиденти - з нерезидентами. У недержавними-ном секторі інтереси реального виробництва відрізняються від інте-
сов банків. Внутрішній фінансовий ринок функціонує у взаємозв'язку з валютним ринком.
Переплетення різноманітних інтересів і сил насилу піддається системному розгляду, як і переплетення основоположних взаємовпливів в їх конкретних проявах. Проте можна сформулювати основні тенденції:
| нормалізація валютного ринку і стабілізація валютного курсу допомагає стабілізації внутрішнього фінансового ринку;
| стабілізація внутрішнього фінансового ринку створює передумови для вирівнювання умов функціонування всіх сегментів кредитно-грошового ринку і ринку капіталів, включаючи ринок цінних паперів;
| пожвавлення виробництва, подолання фінансової кризи, розвиток професійної діяльності та інфраструктури фондового ринку в перспективі створять основу для рівноправного розвитку всіх секторів ринку цінних паперів та їх нормального конкурентного взаємодії.
Масштаби і ніші окремих секторів ринку визначатимуться пропозицією, попитом, прибутковістю, надійністю і ліквідністю окремих видів цінних паперів.
У 1995 р. уряду і Центробанку вдалося реалізувати заходи щодо відносної стабілізації і зниження прибутковості валютного та підвищенню привабливості внутрішнього фінансового ринку, і насамперед державних цінних паперів. Росія практично стала на шлях управління валютним курсом і використовує цей інструмент у зовнішній і внутрішній економічній політиці. Оволодівши методами регулювання валютного ринку, ЦБ РФ в 1996 р. вирішив проблему фіксації курсу рубля на основі щоденних котирувань Центробанку на міжбанківському ринку.
Введення ковзаючого валютного курсу означало, що ЦБ РФ взяв на себе більш жорсткі зобов'язання, а валютний ринок став більш передбачуваний.
У результаті у ЦБ РФ з'явився ще один інструмент управління валютним ринком: можливість зрушувати і розсовувати курси купівлі та продажу, жорстко фіксуючи валютний курс або розширюючи зазор між курсами купівлі та продажу і впливаючи таким чином на можливості банківської спекулятивної гри і на динаміку курсу.

На внутрішньому фінансовому ринку у зв'язку з інституційними змінами в країні, виникненням комерційних банків та розвитком ринку цінних паперів відбулися кардинальні зміни в співвідношенні основних каналів перерозподілу коштів між секто-

рами економіки - бюджету, банківських кредитів і ринку цінних паперів. Частка державного бюджету у видатках на господарство і ін-вестіціі різко знизилася. Змінився характер фінансування дефіциту бюджету. На зміну кредитах ЦБ РФ прийшли внутрішні боргові зобов'язання і зовнішні позики. Основними кредиторами господарюючих суб'єктів стали комерційні банки. Активний розвиток комерційних банків з скороченням темпів інфляції і зниженням прибутковості валютних угод змінилося кризою довіри по межбан-ковским кредитами, стриманістю й обережністю у їх видачі. Зміни на валютному ринку, крах сумнівних фінансових компаній, наявність вільних коштів банків і населення створили умови для масованого випуску державних цінних паперів. В умовах триваючої інфляції і небезпеки перетікання коштів на валютний ринок державі довелося погодитися на високий рівень прибутковості своїх боргових зобов'язань.
Найбільш істотним підсумком 1996 стало зниження інфляції до 21,8%. На цій базі стало можливим знизити ставку рефінансування, довідкові межбанковс-кі ставки, прибутковість державних цінних паперів і почати налагоджувати систему взаємопов'язаних фінансово-кредитних показників.
Перемикання надмірної частини грошових ресурсів на покриття дефіциту бюджету означає певні обмеження можливостей фінансування модернізації виробництва при формуванні сприятливої обстановки для інвестицій. Враховуючи обмеженість ресурсів, можливих до перерозподілу, бюджет, ринок цінних паперів і кредитний ринок об'єктивно виступають як конкуренти. Збільшення надходжень до бюджету, наприклад за рахунок податків, веде до зменшення ресурсів для реалізації цінних паперів і на кредитному ринку Активний випуск державних цінних паперів звужує можливості залучення коштів в комерційні банки і виробництво.
Перетоки ресурсів змінюють ситуацію попиту, пропозиції та прибутковості окремих сегментів. Переплетення і взаємовплив різних факторів породжують тенденцію до скорочення розривів у прибутковості різних секторів ринку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.6.1. Загальна характеристика російського ринку цінних паперів "
 1. 4.6. Додаткова інформація
  загальна або генеральна - на загальне управління майном довірителя, укладення договорів тощо Договір - угода сторін, за яким передається майно, проводиться робота чи надається послуга. Договір включає в себе три обов'язкові, послідовно розвиваються стадії: укладення, виконання та припинення (відповідальність), тобто встановлення, зміну і припинення
 2. § 2. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ
  характеристикою державного бюджету є співвідношення доходів і витрат. Періоду класичного капіталізму була властива тенденція до їх збалансування (встановлення рівноваги між надходженнями і витратами). Наприклад, бюджети таких країн, як Великобританія і США, відрізнялися високою стійкістю, що пояснюється відносно високими темпами економічного зростання і невеликою питомою
 3. § 4.1 Поняття, предмет і метод податкового права
  характеристики: 1) податкове право складається із сукупності правових норм, тобто загальнообов'язкових правил поведінки зобов'язаних суб'єктів, а також уповноважених положень для державних органів і посадових осіб; 2) податкове право - інститут предметний, тобто він присвячений строго певного предмету - різновиду відносин, що складаються з приводу встановлення, введення та справляння
 4. 4.2.1. Причини і прояви інвестиційної кризи
  загальна сума прибутку під впливом зниження обсягів виробництва і рівня інфляції скоротилася: у січні-листопаді підприємствами промисловості, будівництва і транспорту її отримано на 45% менше, ніж за той же період 1995 м. Загальне фінансовий стан основної маси підприємств в ході лібералізації економіки погіршився. Це проявляється не тільки в зменшенні реального прибутку (з урахуванням зміни
 5. 5.5.1. Становлення та розвиток банківської системи Росії
  російській банківській системі, яка в сучасних умовах, будучи системою перехідного періоду, тим не менш є розвивається системою. Починаючи з 1990 по 1997 рр.. чисельність зареєстрованих кредитних організацій зросла з 22 до 2603. Взаємодія між ланками банківської системи набуває більш різносторонній і досконалий характер, поліпшується нормативна база її діяльності.
 6. Фондовий ринок Росії
  російського фондового ринку в 1998 р. досягла 50 млрд. дол Середній денний оборот торгів у доларовому вираженні до 17 серпня 1998 р. становило близько 100 млн. дол За темпами зростання цих показників фондовий ринок Росії був лідером серед ринків, що розвиваються. Разом з тим за рахунок емісії корпоративних цінних паперів фінансувалося менше 1% позабюджетних інвестицій проти 10-40% у країнах з
 7. Державне регулювання операцій на ринку цінних паперів
  характеристики. Воно є також найбільшим власником цінних паперів російських підприємств і виступає найбільшим продавцем на ринку корпоративних цінних
 8. § 22. Причини виникнення і сутність монополій
  загальна збутова контора. У сучасних умовах синдикати існують переважно у сфері торгівлі, а окремі - і в сфері виробництва. Так, алмазний синдикат контролює світовий ринок необроблених алмазів. Більш складні форми монополістичних об'єднань з'являються, коли процес монополізації поширюється і на сферу безпосереднього виробництва. Виникає необхідність
 9. 28.1. Економічний зміст державного внутрішнього боргу
  характеристик державний борг підрозділяється на внутрішній і зовнішній. До внутрішнього боргу, як правило, відносять кредити, отримані від національних банків, а також державні позики, деноміновані в національній валюті та розміщуються на національному ринку. Однак іноземні інвестори часто активно набувають такі цінні папери, в результаті чого з'являється проблема класифікації
 10. Словник термінів
  загальна сума прибутку підприємства за всіма видами діяльності, відображена в його балансі. Банківський кредит - кредит, що видається у вигляді грошових позик господарським суб'єктам та іншим позичальникам. Банкрутство - поняття, що означає розорення, відмова підприємства платити за своїми борговими зобов'язаннями через відсутність кошти. Як правило, призводить до закриття або примусової ліквідації
© 2014-2022  epi.cc.ua