Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки, 1997 - перейти до змісту підручника

5.1.4. Державний борг


Сума прямих договірних зобов'язань органів державного управління перед економічними одиницями; інших секторів економіки усередині країни є внутрішнім боргом, а перед зарубіжними кредиторами - зовнішнім боргом. Державний борг
виникає в результаті запозичення в грошовій формі, випуску боргових зобов'язань для оплати закупівель, прийняття на себе боргів інших економічних одиниць, «безгрошового» випуску боргових зобов'язань. Погашення державного боргу здійснюється денеж-ними виплатами, обміном боргових зобов'язань на податкові звільнення, анулюванням заборгованості кредитором. З метою фінансового планування та виявлення впливу державного боргу на економіку країни його численні елементи агрегуються в однорідні категорії за аналогією з категоріями, прийнятими для аналізу фінансування дефіциту за типом кредитора і типом боргового зобов'язання. Крім того, проводиться розподіл боргу відповідно до хронологічним порядком його обслуговування.
Це дозволяє планувати суми, що підлягають погашенню в тому чи іншому періоді, і визначати час, найбільш сприятливий для розміщення нових випусків цінних паперів.
Зрослий державний борг і витрати на його обслуговування в 90-ті роки стали однією з центральних економічних проблем Рос-ці. У 1996 р. витрати з обслуговування державного боргу склали 12,8% у загальному обсязі видатків федерального бюджету і пог-лощалі кожен восьмий рубль. Державні органи змушені нести додаткові витрати з метою виплати відсотків по за-боргованості та її погашення до закінчення встановлених строків за рахунок додаткових надходжень від збільшення податків, нового запозичення або за рахунок скорочення витрат на інші потреби. Додаткові витрати є неминучою платою за полегшення становища в момент отримання позикових коштів.
Державним бюджетом Російської Федерації на 1997 р. встановлено верхню межу внутрішнього боргу на 1.
01.98 р. (включаючи це-ліві боргові зобов'язання) в сумі 560 трлн.-р і верхній «межа державного зовнішнього боргу в сумі 136 800 000 000 дол США.
Глибина загального економічної та фінансової кризи і його особливий характер, пережиті Росією, масштабне пе ^ е | еШпр'еделе-ніе'фінансових ресурсів країни на фінансування дефіциту / дер жавних фінансів можуть привести економіку до стабілізації в депресивному стані, і тоді перехід до економічного зростання мо же бути здійснений лише за рахунок іноземних інвестицій. Щоб пожвавити виробництво, створити ситуацію економічного підйому і на цій основі оздоровити фінанси, необхідні неординарні заходи з підтримки реального сектора виробництва в області налогообло вання, кредиту, збільшення грошової маси в обігу з доданням емісії інвестиційного характеру та ін v
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "5.1.4. Державний борг "
 1. 5. Коріння ідеї стабілізації
  державні витрати, чи то для того, щоб викликати тимчасове зниження ставки відсотка, руйнують всю сферу грошового обігу та засмучують економічний розрахунок. Найпершою метою грошової політики має бути недопущення розв'язування урядом інфляції і створення умов, що заохочують кредитну експансію з боку банків. Однак ця програма сильно відрізняється від плутаних і внутрішньо
 2. 3. Нерівність
  державні посади, а за споживачами хто має керувати виробничою діяльністю. Тим самим воно усуває причини силових конфліктів і забезпечує стабільність руху до більш задовільного стану справ. Тріумф ліберальної філософії породив усі ті феномени, які у своїй сукупності називаються сучасної західної цивілізацією. Однак нова філософія могла
 3. Коментарі
  державної церкви був професійним сикофант земельної аристократії, чиї ренти, синекури, марнотратність, безсердечність він економічно виправдовував / / (Маркс К., Енгельс Ф. Соч. 2-е вид. Т. 26. Ч. II. С. 120121). Близькою за змістом є характеристика К. Марксом сучасних йому економістів у передмові до другого видання I тому Капіталу: Відтепер справа йшла вже не про те, правильна чи
 4. 2.1. Бюджетна класифікація як основа організації аналізу виконання кошторису витрат, характеристика видів витрат
  державний борг. Доходи у Бюджетній класифікації систематизовані за джерелами доходів бюджету і поділяються за категоріями, групами доходів, видами доходів, розділами, підрозділами. Код доходів у Бюджетній класифікації складається з 11 знаків: 1-й знак - доходи (завжди 1); 2-й знак - категорія доходів (поточні доходи - 1; капітальні доходи - 2), 3-й знак - група доходів (наприклад,
 5. нехтуванні побічних ефектів і віддалених наслідків ЕКОНОМІЧНИХ РІШЕНЬ є найбільш поширеною причиною прорахунок В ЕКОНОМІЦІ
  державний контроль за квартирної платою. Захисники цієї міри стверджують, що контроль, перешкоджаючи підвищенню квартирної плати, робить житло доступнішим для бідних. Це так, але ж при цьому неможливо уникнути і вторинних ефектів. Більш низькі ставки квартирної плати знизять рівень прибутковості для інвестицій у житлове будівництво. Власникам вже існуючого житла, мабуть,
 6. ДЕРЖАВА
  державним боргом. Бюджетний дефіцит збільшує масштаб державного боргу. Дефіцитне фінансування увійшло у сучасних держав у звичку. У 70-х і 80-х роках центральні уряди всіх провідних промислових країн постійно зводили бюджет з дефіцитом, що, в свою чергу, призводило до розбухання державного боргу. Який вплив робить дефіцитне
 7. Глава 20
  державний борг Сполучених Штатів. І друге. Такі великі ділки, як Д. Г. Рейд, У. Б. Лідс, брати Моор, Генрі Фипс, Г. X. Фрік, та інші сталеві магнати продали публіці сотні тисяч акцій у той же самий час, коли Кін трудився над створенням ринку для цих акцій. Загальні умови, звичайно, були сприятливі для нього. Його успіх став можливий у тому числі завдяки атмосфері наснаги та
 8. СТАРІННЯ
  державні фінанси і загрожують інвестиціям, які всі суспільства повинні робити заради свого майбутнього. У 1900 р. 4% американського населення було старше шістдесяти п'яти років. Тепер люди старше шістдесяти п'яти років становлять 13% населення (33). після 2013 р. число літніх людей в Америці буде дуже швидко зростати, оскільки покоління так званого «бебі-буму», що почався в 1947 р., досягне
 9. Предмет макроекономіки
  державний борг та ін У коло основних проблем, які вивчає макроекономіка, входять економічне зростання і його темпи, економічний цикл і його причини, рівень зайнятості та проблема безробіття, загальний рівень цін і проблема інфляції, рівень ставки відсотка і проблеми грошового обігу, стан державного бюджету і проблема фінансування дефіциту, стан платіжного балансу і
 10. Макроекономічні моделі та їх показники
  державне управління, такі як державні закупівлі товарів і послуг, акордні податки, податкові ставки, величина трансфертів, облікова ставка відсотка, норма обов'язкових резервів, грошова база, які, як правило, в макроекономічних моделях є екзогенними. Важлива особливість макроекономічних змінних полягає в тому, що вони діляться на дві групи: показники потоків і
© 2014-2022  epi.cc.ua