Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

4). Розподіл податкового тягаря (tax inciden-ce) - вивчення питання про те, хто

4). Розподіл податкового тягаря (tax inciden-ce) - вивчення питання про те, хто несе ос-новного тяжкість податків (гл. 6). Раціональні очікування (rational expectations) - теорія, згідно з якою в своїх прогнозах суб'єкти економіки оптимально використовують всю наявну у них інформацію, включаючи оцінку проведеної урядом політики (гл. 33). Реальна процентна ставка (real interest rate) - ставка банківського відсотка з урахуванням інфляції (гл. 23). Реальні змінні (real variables) - величини, виміряні в натуральних одиницях (гл.
28). Реальний ВВП (real GDP) - обсяг виробництва товарів і послуг, виражений в незмінних цінах (гл. 22). Реальний обмінний курс (real exchange rate) - співвідношення, в якому обмінюються товари та послуги, вироблені в одній країні, на товари та послуги, вироблені в іншій державі (гл. 29). Регресивне оподаткування (regressive tax) - система, при якій індивіди, які отримують ви-сокий дохід, віддають у формі податку меншу його частину в порівнянні з платниками податків з низьким доходом (гл. 12).
Резерви (reserves) - грошові кошти, отри-мані банком у формі вкладів, але не використовуючи-мі для видачі позичок (гл. 27). Ринок (market) - група покупців і продав-цов певного товару або послуги (гл. 4). Ринок позикових коштів (market for loanable funds) - ринок, на якому пропозиція оп-чається потоками фінансових ресурсів, на-правляться на заощадження, а попит формується потребами в позикових коштах, необхід-екпортувати для інвестування (гл.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "4). Розподіл податкового тягаря (tax inciden-ce) - вивчення питання про те, хто "
 1. Коментарі
  розподілу суспільного продукту. Вони вважали, що чистий продукт створюється тільки сільськогосподарською працею. Виступали проти меркантилізму, були прихильниками вільної торгівлі. Ідеї фізіократів проклали шлях, по якому йшли Адам Сміт і за ним весь вік. [12] Laissez faire може бути визначена як доктрина, що вимагає мінімального втручання уряду в економічні та
 2. Протягом всієї книги я регулярно посилаюся на Десять принципів економіці з глави 1, нагадуючи студентам про «каменях»,
  розподілу податкового тягаря. У главі 7 «Споживачі, виробники та ефективність ринків» продовжуе аналіз пропозиції і попиту, вводяться поняття споживчого надлишку * надлишку виробника. На початку глави встановлюється зв'язок між готовно-гтио споживача заплатити за товар і кривої попиту, а також співвідношення іздер-Передмова для викладача жек і кривою
 3. Хоча політика субсидій (у порівнянні з контролем за цінами) більш ефек - на, але і вона недосконала. Рентні субсидії та
  розподіл податкового
 4. Поясніть, як в принципі може діяти таке управління і з ка-кими труднощами воно
  розподілі податкового тягаря істотно важливо для оцінки податкової системи - Розгляньте дилему ефективності та справедливості, з якою стикаються розробники податкової системи АЛЬ Капоне, сумно відомого американського гангстера, «хрещеного батька» пре-ступного світу 1920-х рр.., ніколи не звинувачували ні в одному з організованих н *> злочинів - він потрапив до в'язниці за ухилення
 5. 2. Надання суспільних благ в умовах прямої демократії
  розподілі відповідних витрат. Цей фундаментальний висновок був сформульований п кінці минулого століття К. Вікселлем1. Один з вари-антоп досягнення одноголосності з питання про фінансування надання суспільних благ був запропонований учнем К, Викселля-Е. Ліідалем в книзі «Справедливість оподаткування» *. Відповідно до принципу, висунутим Ліндаль, частка індивіда у фінансуванні
 6. 1. Плоди интервенционизма
  розподіл. Будь-який захід зрештою виправдовується заявою, що було б справедливо приборкати багатьох заради блага бідних. У сфері державних фінансів найбільш характерним проявом цієї доктрини виступає прогресивне оподаткування доходів і майна. Обкладення податками багатих і витрачання доходів на поліпшення умов існування бідних є головним принципом
 7. 2.6.2. Оцінка ефективності використання міських земель
  розподіл податкового тягаря, стимулювання ефективного використання та активізація інвестицій в реконструкцію і розвиток в процесі реструктуризації території. В ході проведення політики справляння плати за земельні ресурси на основі їх ринкової вартості досягаються такі результати: - створення і розвиток адекватної системи ринкових відносин у системі оплати за земельні
 8. Чи може Конгрес розподілити тягар податку на заробітну плату? Якщо ви коли-небудь отримували заробітну плату, ви, ймовірно,
  розподілу податкового тягаря. Законодавчих-Чи можуть наказати, кому, продавцю або покупцю, слід сплачувати податок, однак вони позбавлені можливості законодательноустановіть справедливе рас-пределеніе податкового тягаря, яке залежить скоріше від співвідношення сил попиту та
 9. Приклад - ми мінімальних розмір оплати праці.
  Розподілу купівельного спро-са на товари та послуги, покупці вибирають продавців. Коли уряд обкладає товар податком, рав-новесная ціна товару знижується. Введений на-лог скорочує розмір ринку товару. Податок на товар «вклинюється» між ціною, яку платять покупці, і ціною, яку отримують продавці. Коли ринок рухається до нової рівноваги, покупці платять за
 10. Практикум Розподіл податкового тягаря Основні дискусії з податкової політики ведуться навколо питання про
  розподіл федеральних податків по групах се-мей з різним рівнем доходів. У таблиці платники податків розподілені відповідно до одержуваних доходом і розбиті на п'ять груп однакового розміру (квинтилей). У другому стовпці таблиці показаний середній дохід кожної групи. Середній дохід найбіднішої групи населення склав $ 7386; середній дохід найбільш забезпеченої частини населення - $ 99
© 2014-2022  epi.cc.ua