Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Хоча політика субсидій (у порівнянні з контролем за цінами) більш ефек-на, але і вона недосконала. Рентні субсидії та

Хоча політика субсидій (у порівнянні з контролем за цінами) більш ефек-на, але і вона недосконала. Рентні субсидії та субсидії на заробітну плату стоять уряду грошей і, отже, вимагають підвищення податків. Але, як ми переконаємося, оподаткування пов'язано зі значними витратами. ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Дайте визначення верхньому і нижньому межі ціни і приве-дитя приклад кожного з них. Який з них призводить до дефіциту? Який призводить до надлишку? Чому? 144 Частина 2. Попит і пропозиція 1: як працює риног Податки Розподіл податкового тягаря - вивчення питання про те, хто несе основ-ную тягар податків. Всі уряди - починаючи від федерального уряду США у Вашингтоні урядів штатів і закінчуючи місцевими адміністраціями в невеликих го-містечок - використовують податки з метою збільшити ресурси, що йдуть на гро-ні мети. Податки - найважливіший інструмент економічної політики, їх вплив на наше життя різноманітно і неоднозначно.
Вивчення податків - тема, до якої ми будемо повертатися кілька разів. У цьому розділі ми почнемо вивчення мож-дії податків на економіку. Уявіть, що місцева адміністрація вирішує провести щорічне свято морозива - з парадом, салютами і промовами міських чиновників. Щоб отримати кошти для проведення заходу, вона вирішила встановити податок на продаж стаканчика морозива в розмірі $ 0,50. Оголошення планів місто-ської адміністрації «розбудило» дві протиборчі групи. Національна орга-нізація виробників морозива стверджує, що її члени борються за вижи-вання в умовах найгострішої конкуренції, а значить, новий податок повинні платити покупці морозива. Американська асоціація споживачів морозива за-явила, що покупці й так ледь зводять кінці з кінцями, і вона виступає за те. що податок повинні платити продавці морозива. Мер міста, сподіваючись на дости-ються компромісу, пропонує, щоб половина податку була сплачена продавцями, а інша половина - покупцями.
Щоб проаналізувати пропозиції сторін, нам необхідно поставити просте, але він має прихований підтекст питання: коли уряд встановлює податок на товар, хто несе основну його тяжкість? Споживачі, які купують товар '"Виробники, які продають товар? Або, якщо покупці і продавці платять на-лог спільно, що визначає пропорцію, в якій вони поділяють його тягар Г" Чи має можливість місцева адміністрація законодавчо визначити про-порції оподаткування, як пропонує мер , або вони формуються під впливом інших фундаментальныхэкономических сил? Економісти, досліджуючи розподілений-ня податкового навантаження на різні групи населення та виробників, ис-товують термін «розподіл податкового тягаря».
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Хоча політика субсидій (у порівнянні з контролем за цінами) більш ефек-на, але і вона недосконала. Рентні субсидії і "
 1. 6. Монопольні ціни
  хоча великомасштабне виробництво, як правило, має тенденцію до більш низьким середнім витратам виробництва, сам по собі цей факт не є силою, що веде до появи монопольних цін. Швидше це стримуючий фактор. Насправді ті, хто звинувачує великомасштабне виробництво в поширенні монопольних цін, намагаються довести, що більш висока ефективність великомасштабного
 2. § 21. Еластичність попиту і пропозиції та їх основні види
  хоча і знижує попит на нього, але незначно і на нетривалий час. Але враховуючи даний фактор, протягом тривалого проміжку часу споживачі намагатимуться купувати малолітражні та економніші автомобілі. Поряд з ціною найважливішими факторами, що впливають на еластичність пропозиції, є: чисельність товаровиробників, очікування (цінові та ін.) різних суб'єктів
 3. Глосарій
  хочуть і здатні купітьв певний період часу; залежить від ціни продукту ідругіх факторів, які включають в себе ціни на інші товари, а також смаки і рівень доходів покупців. ОЛІГОПОЛІЯ. Oligopoly. Ринок, в рамках якого великачастина продажів здійснюється декількома фірмами, каждаяіз яких досить велика, щоб своїми діями впли-ять на рівень ринкових цін ОПЕРАЦІЇ ПОТОЧНОГО
 4. 3. Гармонія правильно розуміються інтересів
  хоча своєю популярністю вона зобов'язана в основному роботам Маркса і марксистів. Під нею сьогодні підписуються не тільки марксисти, але й не меншою мірою ті партії, які підкреслено декларують свій антимарксизм і на словах підтримують вільне підприємництво. Вона є офіційною соціальною філософією римського католицизму, так само як і англо-католицизму; вона підтримується багатьма
 5. Коментарі
  політики. Меркантилізм не уявляв собою єдиної школи. Термін меркантилізм вперше знайшов своє значення в працях Адама Сміта. [27] монетарна історія Німеччини в період з 1914 по 1923 Мізес має на увазі пояснення причин гіперінфляції, коли до 1923 германська марка знецінилася в 1 000 000 000 000 (!) Разів. Працівники отримували заробітну плату по кілька разів на день і тут же розходилися
 6. Глосарій
  хочуть і можуть придбати покупці за певний період часу при всіх можливих цінах на цей товар Стабілізаційна політика - політика, спрямована на відновлення і підтримання макроекономічної рівноваги на рівні, близькому до повної зайнятості факторів виробництва в умовах стабільного рівня цін Стандартна модель міжнародної торгівлі - найбільш широко використовувана в
 7. 7.1. Структурні зміни в економіці розвинених країн наприкінці XIX-початку XX в.
  Політикою держави; * віддаленістю від основних конкурентів; * пізнім завершенням промислового перевороту. Індустріалізація кінця XIX-початку XX в. на відміну від предшест-вующего періоду спиралася на внутрішні можливості США. У про-мисловості поряд з використанням досягнень світового досвіду був зроблений акцент на власні технічні ідеї (винаходу Т. Едісона, А. Белла і т. д.).
 8. 9.2. Національні програми відродження економіки
  хоча і викорис-вуються їх власниками. Хлібороби-орендарі отримали землі у власність. Там, де система оренди збереглася, грошова плата власникам була замінена натуральною. Руйнуванню також піддалися великі земельні клани (дзайбацу), контролюючі важку про-мисловість і банківську сферу. У 1947 р. вступив в силу закон про заборону надмірної концентрації економічної потужності, по
 9. 9.4. Сучасний етап розвитку світового господарства
  хоча і були дещо вище, ніж в 1973-1981 рр.. (0,6%), все ж значно поступалися відповідаю-щему показнику за весь післявоєнний період (1,9%). Відчутнішою стала тенденція до зростання матеріальної нерівності в американському суспільстві. Від скорочення податків виграли головним чином перебуваючи-тільні верстви населення, в той час як від згортання низки соціальних програм в першу чергу
 10. § 18. Сутність і структура ринку
  хоча кожен з них - не однаковою мірою. Крім того, кон'юктуроформірующім суб'єктом на монополізованому ринку виступає монополія або олігополія, а суб'єктом регульованого - держава і наднаціональні органи (ЄС, ОПЕК та ін.) Нарешті, метою регулювання монополізованого ринку є присвоєння монопольно високих прибутків, а метою державного регулювання - стабілізація
© 2014-2022  epi.cc.ua