Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

25). Ринкова економіка (market economy) - еконо-міка, в якій ресурси розподіляються на ос-нове децентралізованих рішень,

25). Ринкова економіка (market economy) - еконо-міка, в якій ресурси розподіляються на ос-нове децентралізованих рішень, прийнятих безліччю фірм і домашніх господарств у про-процесі їх взаємодії на ринку товарів і послуг (гл. 1). Змова (collusion) - угода діючих на ринку фірм про обсяги виробленої продукції чи її ціні (гл. 16). Швидкість обігу грошей (velocity of money) - швидкість, з якою гроші переходять з рук в руки (гл.
28). Сукупна виручка (total revenue (in a market)) - грошова сума, сплачена покупцями й получение продавцями товару, що розраховується як добуток ціни товару і кількості проданий-ного товару (гл. 5). Сукупні витрати (total cost) - сума грошей, що спрямовуються фірмою на придбання виробничих ресурсів (гл. 13) Порівнянна цінність (comparable worth) - доктрина, відповідно до якої роботи, вва-танучого порівнянними, повинні оплачуватися однаково (гл .
19) 778 Глосарій Соціальне страхування (welfare) - правитель-недержавні програми, спрямовані на вище-ня доходів нужденних громадян (гл.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 25). Ринкова економіка (market economy) - еконо-міка, в якій ресурси розподіляються на ос-нове децентралізованих рішень, "
 1. Глосарій
  ринкових цінах. ВНП на душу населення. GNfP per capita. Обсяг ВНП, який припадає на душу населення. Внутрішньогалузевої ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ Intra-indus-try trade. Має місце в тих випадках, коли країна одночасно здійснює як імпорт, так і експорт товарів, ви-пускаємо однієї і тієї ж галуззю зростає ЕФЕКТ МАСШТАБУ. Increasingreturns to scale. Див ЕКОНОМІЯ ВІД МАСШТАБУ. ВОРКФЕР
 2. 27). Нормальний товар (normal good) - товар, обсяг попиту на який за інших рівних
  ринкова структура, в якій кілька постачальників пропонують подібну або ідентичну продукцію (гл. 16). Операції на відкритому ринку (open-market ope-rations) - купівля та продаж Центральним бан-ком державних облігацій (гл. 27). Відкрита економіка (відкрита економічна система) (open economy) - національна еко-номика, вільно взаємодіє з еконо-Миками інших країн
 3. 2. Що повинні робити государственниеоргани влади та управління?
  Ринкову економіку? Адам Сміт, батько економіч-ської теорії, стверджував у своєму класичному труде1776 р. «Багатство народів *, що люди, преследуясвоі власні інтереси, спрямовуються як биневідімой рукою для сприяння інтересам загально-ства. Якщо діє невидима рука, якщо ринкіраспределяют ресурси ефективно, так, що ба-ня споживачів задовольняються при минималь-них витратах, то навіщо
 4. Коментарі
  ринкової влади; природно, тут же був зроблений висновок про те, що свобода договору починається тільки тоді, коли починається рівність ринкової влади сторін. Різні напрямки думки дійшли висновку, що для того, щоб забезпечити останнє, потрібне втручання уряду. Розвиток системи національної освіти та соціального страхування, зростання муніципальних закупівель, необхідність
 5. 4. Фундаментальні теореми добробуту. Оптимальність і контроль: проблема ринкового соціалізму
  ринкову ціну і виконуються | (U 'які умови (що стосуються виду функцій корисності і вироб-юдственних функцій), то оптимальне за Парето стан являють-Сп станом конкурентного рівноваги, відповідним нікому 1ф! юначальному розподілу купівельної спроможності. Друга теорема мала безпосереднє відношення до проблеми соціалізму, що розуміється як можливість ефективного
 6. Короткий огляд змісту
  ринкової взаємодії спро-са та пропозиції (гл. 3) і ролі держави в еконо-Міці (гл. 4, яка є новою). Глава 4 знакі-мит з механізмом державного втручання векономічному життя: з його реальною практикою, атакож з тим, яким воно має бути в ідеалі з точ-ки зору економічної теорії. Там же ми обсу-дим процес прийняття рішень урядом До кінця цих чотирьох глав
 7. Передмова до російського видання
  ринкової еко-номіці, і ми раді, що російські студенти смо-гут використовувати нашу книгу для розуміння сутіпроісходящіх процесів. Ми сподіваємося на те, чтобольшінство з тих, хто приступає до ізученіюетой книги, внесуть свою лепту в розвиток економі-ки Росії, будучи підприємцями або полити-тичними діячами, працівниками державного апарату, викладачами або дослідниками. Найпростіші
 8. ВІЛЬНИЙ РИНОК І НЕВИДИМА РУКА
  ринкових економік Як докладно обговорюється в гл. 4, государ-ство втручається в діяльність ринків многіміспособамі і з різних причин. Майже всі дер-жави відіграють важливу роль у вирішенні, наприклад, питання «для кого», забезпечуючи їжею тих, хто іначеби помер від голоду, а також у спробі вирішення та-ких загальноекономічних проблем, як інфляція ібезработіца Держава , як правило,
 9. 4. Чим же займаються профспілки?
  ринкової влади работо-давців, і тими, хто вважає, що профспілки саміуправляют цим ринком. Спочатку розглянемо обееті точки зору, а потім перейдемо до научнимвзглядам на роль профспілок, які були виска-зани в останні роки. Захист робітників і робочі селища Члени профспілки зазвичай говорять, що їх союзислужат для протидії прагненню нанімате-лей диктувати розміри заробітної плати та
 10. 1. Компроміс між равенствомі ефективністю
  ринкове рас-пределеніе доходів), а також (2) витрати відхилений-ний від обумовленого ринком розподілу, гро-во стикається з дилемою: рівність або ефек -ність. Оптимальним результатом, як правило, являють-ся компроміс »6. Наскільки великі масштаби «витоку» з «ведраОкуня»? Це багато в чому залежить від того, в какоймере підвищення податків і зростання трансфертних пла-тежів зменшують обсяги
© 2014-2022  epi.cc.ua