Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

ВІЛЬНИЙ РИНОК І НЕВИДИМА РУКА

. Повна протилежність командній економіці, в якій держава займається всім, - це еко-номика вільного ринку , де держава не делаетнічего.
Про В економіці вільного ринку государ-ство не грає ніякої ролі в распределенііресурсов.
В економіці вільного ринку всі рішення по по-воду розподілу ресурсів приймаються домаш-ними господарствами та підприємствами в процесі іхвзаімодействія на ринках, вільних від якого побутов не було державного втручання. У ри-нічних економіках індивіди керуються сво-ними власними інтересами, намагаючись, насколькоето їм вдається, поліпшити своє становище без дер-жавного втручання.
На перший погляд може здатися, що еконо-міка, в якій кожен переслідував би виключи-кові свої власні інтереси без яких би тони було державних вказівок, була б покрайней заходу так само хаотичною і нееффектів-ної , як і командна економіка. Шотландскійпрофессор філософії, один із засновників еконо-мічної науки Адам Сміт (1723-1790) решитель-но спростував цю точку зору у своєму классіческомтруде «. Багатство народів» (1776). Сміт стверджував, що в економіці вільного ринку окремі інді-види, керуючись власними інтересами, на-
направляються як би невидимою рукою в цілях реалі-зації інтересів інших людей і суспільства в цілому.
Більшість сучасних економістів опіраютсяна це пророцтво Сміта, і велика частина даннойкнігі відповідно присвячується ісследованіюпоследствій і обмежень цього підходу.
Ми можемо легко показати суть аргументів Смі-та, повертаючись до прикладу з рестораном бистрогообслужіванія, який ми обговорювали вище Владе-особі ресторану швидше за все цікавлять її при-чи, ніж ефективне використання обмежений-них ресурсів суспільства . Вона керується свої-ми власними інтересами в прагненні снізітьсвоі витрати і тим самим вирішує, як їй вироб-водити, щоб не допустити розтрати ресурсів. Онапитается скорегувати меню свого ресторану, стем щоб максимізувати прибуток, і таким об-разом вирішує, що їй робити, щоб це від-чало споживчим запитам і бажанням якщовони винайде новий популярний бутерброд ілілучшій спосіб приготування гамбургерів, то онаполучіт більше грошей, але й завсідники ресторанатакже від цього виграють. І поле прийнятного дляобщества в цілому вибору розшириться. У всьому етомцени відіграють провідну роль: ціни того, що вона про-дає, відображають цінність її продуктів для потреби-телей, в той час як ціни того, що вона купує, відображають витрати її постачальників.
Ціни в економіці вільного ринку определяютне тільки те, що і як проводиться, але також ідля кого.
Люди, які володіють цінними ресурсами-успадкованими, як здоров'я або талант, іліпріобретеннимі в результаті важкої праці ілісчастлівого випадку, - отримають більше з сукупно-го суспільного продукту Ті, хто на старті обла-дають меншою кількістю ресурсів або предпоч-тануть працювати не настільки напружено, в підсумку напів-чат менше.
Незважаючи на силу і елегантність аргументовАдама Сміта, не існує чисто ринкових економік Як докладно обговорюється в гл. 4, государ-ство втручається в діяльність ринків многіміспособамі і з різних причин. Майже всі дер-жави відіграють важливу роль у вирішенні, наприклад, питання «для кого», забезпечуючи їжею тих, хто іначеби помер від голоду, а також у спробі вирішення та-ких загальноекономічних проблем, як інфляція ібезработіца Держава, як правило, проізводітнекоторие товари та послуги (такі, як образованіеілі національна оборона) і регулює діяль-ність багатьох ринків (контролюючи, наприклад, іцени на електрику, і якість м'яса для Гамбура-геров). Податки вводяться як для того, щоб оплачуються вать державні покупки, так і для того, що-б впливати на функціонування ринків.
12
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ВІЛЬНИЙ РИНОК І НЕВИДИМА РУКА"
 1. спадну спіраль
  вільних громадян з'явилися феодальні замки та фортеці (37). Люди не могли безпечно спати на перших поверхах своїх будинків і тому підіймалися на ніч на другі поверхи щодо переносних драбинах, прибираючи їх за собою (38). Однією з головних причин цього звичаю були молодіжні зграї і вуличне насильство (39). На стінах у ранньому середньовіччі панували графіті, як і на стінах нинішніх міст. У нашому
 2. Сутність і функції ринку
  вільного взаємної угоди, еквівалентності і конкурентності. Саме це і становить родові, сутнісні риси ринку. Матеріальна основа ринкових відносин - рух товару і грошей. Але так як ринок функціонує у певній економічній системі і в своєму розвитку перетворюється на самостійну підсистему, то це не може не викликати специфіку в формах його прояву (різний
 3. На перший погляд успіхи ринкової економіки викликають подив.
  вільних ринкових цінах. Централізоване плани-вання зазнало невдачі, тому що уряд намагався керувати економік зі пов'язаної «невидимою рукою» ринку. Принцип 7. Іноді уряд має можливість надати позитивний вплив на ринок Зазвичай ринок вельми ефективно координує організацію економічної діяльності, але це правило має кілька важливих
 4. Зрештою, в загальному економічному добробуті начебто ніхто конкретно не зацікавлений.
  вільних ринках багато покупців- лей і продавців, що печуться насамперед про власне благополуччя. Але, незважаючи на децентрализованности при-нятие рішень та особисту зацікавленість людей, їх при-нітрохи, в результаті ми спостерігаємо аж ніяк ие хаос, а ефективний ринок. Природу вільних ринків прекрасно усвідомив великий економіст Адам Сміт. Ось що він написав в 1776 р. в клас-січеской
 5. 1. Загальні уявлення про предмет
  вільну гру ринкових сил. Неважко помітити, що тут міститься відповідь на поставлене іише питання про загальне благо. Для Сміта - це національне багатий-с i ко чи дохід; індивідуальне благо - це індивідуальний дохід. V Сміта між ними нети не може бути протиріччя, і, що дуже ілжно, вільний ринок найкращим чином забезпечує согласо - 2 Утилітаризм - філософський принцип, згідно
 6. 3. «Нетиповий погляд»: епістемологична функція ціннісних орієнтації і мова теорії як спосіб переконання
  вільний ринок », деякий метафоричний сенс набувають і початково цілком конкретні і строгі поняття, наприклад «оптимальний». У тому ж ряду знаходиться і популярне сьогодні вислів «перехідний період», що часто допускає, що та чи інша складна ситуація визнається прийнятною вже в силу її тимчасового характеру. Вибираючи проблеми для розгляду , формуючи мову аналізу і даючи
 7. § 4. ПЕРЕТВОРЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ
  вільні ринкові зв'язки між окремими господарствами. По-третє, державний апарат керує їх діяльністю з допомогою адміністративно-розпорядчих методів, що підриває вільну підприємливість працівників і їх матеріальну зацікавленість у результатах праці. У західній літературі "командну економіку" часто ототожнюють з соціалізмом або навіть комунізмом, який ніде не
 8. 2. Соціалістична доктрина
  вільний від людських недоліків і слабкостей. Другий: прихід соціалізму неминучий. Третій: історія є безперервний процес розвитку від менш досконалих умов до більш досконалих умов, прихід соціалізму бажаний. Для праксиологии та економічної науки єдина проблема , яка повинна обговорюватися у зв'язку з соціалізмом, полягає в наступному: чи може
 9. ГРУПИ ІНТЕРЕСІВ МОЖУТЬ ВИКОРИСТОВУВАТИ
  ринок, який повинен отримати кожен виробник. Наприклад, дозвіл на виробництво яєць і молока, - тобто листок паперу, що дає це право, - коштує стільки ж, скільки земля, будівлі, обладнання і худобу, мінімально необхідні для початку виробництва. Для отримання цього дозволу канадському фермерові доводиться брати великий банківський кредит або вилучати ці кошти зі свого
 10. централізованого планування
  ринок, координувати виробництво суспільних благ - невеликого класу товарів і послуг, споживання яких складно обмежити тільки тими, хто за них платить . Однак багато хто також вважають, що, підтримуючи окремі галузі, надаючи їм дотації та інвестиції, держава тим самим сприяє прискоренню економічного зростання. Державне "планування промисловості" і
© 2014-2022  epi.cc.ua