Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

КОМАНДНА ЕКОНОМІКА

. Теоретично рас-пределеніе обмежених ресурсів на альтернатив-ні потреби може здійснюватися і без використання ня ринків або цін.
<З> У командній економіці всі рішення опроізводстве та споживанні приймаються го-державу.
Держава в командній економіці повинна вирішувати, що, як і для кого повинно проводитись. Воно мае розподіляти ресурси між галузями, укази-вая тим самим, в чиєму підпорядкуванні знаходяться отрас-ли, точний обсяг виробництва, спосіб, которимосуществляется робота, і спосіб визначення коли-пра кожного товару і виду послуг, які необ-хідно споживати кожному члену суспільства.
Щоб зрозуміти, що означає дана характеристи-ка, подумайте, як би ви стали керувати госпо-ством міста, в якому живете.
Як би ви вирішили
"Ш4
11
питання про те, де кожна людина повинен жити, ка-кую одяг носити і що він повинен є? Як биви вирішували питання про те, як саме кожен жи-тель повинен проводити кожну хвилину в теченіедня? Хто повинен розподіляти бакалійні товари, хто створювати програмні продукти і хто посе-щать школу ? Скільки і яких будівель має битьпостроено, які матеріали використовувати і какуправлять кожної конкретної будівництвом? Звичайно, всі ці та інші рішення приймаються каждийдень, головним чином через взаємодію інді-Індивідуальних рішень, здійснюване при помощіринкоа
Навіть використовуючи кращі комп'ютери, держави.
командній економіці виявилося б перед ліцомнеразрешімой завдання. Важко собі уявити, чтотакое економіка могла б породити небудь поблизу-кое до ефективного розподілу ресурсів. Ні-дивно, що таких економіка не существует.Тем Проте в деяких країнах держава вла-деет усіма фабриками, землею і житлом і прини-маєт більшість основоположних рішень отом, де живуть люди, яку роботу виконують, ка-кі товари та послуги вони споживають.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "КОМАНДНА ЕКОНОМІКА"
 1. Соціально-економічні наслідки інфляції
  командної економіки. Ціни диктують не є ринковий механізм, а директиви, які вказують, який розмір прибутку повинен мати підприємець. Пригнічена інфляція призводить до натурального і зрівняльного розподілу, а отже, зникає економічний інтерес. Заморожені ціни роблять невигідним додаток капіталу в тих областях, де високі витрати виробництва. Тому з них спрямовується
 2. Роздержавлення і приватизація
  командної економіки монопольна організація господарства, яку не можна скасувати тільки вольовим рішенням; 3) товарно-грошовий обмін в Росії сильно утруднений недосконалістю фінансово-кредитних відносин (проблема переведення в готівку грошей, криза неплатежів і т.д.), а також високими темпами інфляції; 4) в Росії необхідні умови розвитку підприємницької діяльності є лише частково,
 3. Відкрита і закрита економіка
  командної економіки на ринкову. Командна економіка - це, як правило, автаркія, тобто господарська відособленість, закритість окремої країни від світових господарських зв'язків. Один з теоретичних аргументів прихильників автаркії в тому і полягає, що створення відокремленої від решти світу національної економіки нібито оберігає її від коливань світової економічної кон'юнктури, а
 4. Висновки
  командної) економіки до ринкової - еволюційний (поступового створення нових економічних інститутів) і шокова терапія. 3. Основні риси перехідної економіки: мінливість, нестабільність; змішаність старого і нового; альтернативний характер розвитку перехідної економіки; особливість протиріч, історичність. Найважливіші специфічні закономірності перехідної економіки -
 5. Регулювання ціни. Ціни «статі» і «стелі»
  командна, яка реагувала на виникнення диспропорцій у прихованій формі (стійкий дефіцит окремих продуктів, деформована структура виробництва та інші відомі атрибути планової системи). Іншими словами, підприємства в адміністративно-командній економіці виявилися нечутливими до змін в силу відсутності зворотного зв'язку, реакції виробництва на зміни попиту.
 6. Глава 19. Бізнес-план та консалтингові послуги
  командної економіки, не властивим ринковому господарству. Таке ставлення до планування є неадекватним. Насправді бізнес-план є інструментом раціонального господарювання в ринковій економіці. Об'єктом і суб'єктом бізнес -плану в ринковій економіці виступає сама фірма, і в цьому полягає принципова відмінність бізнес-планування від централізованого (державного)
 7. Глава 29. Концепції перехідної економіки
  командної економіки до сучасної ринкової була обумовлена наростала недієздатністю нетоварної економіки в міру вичерпання екстенсивних факторів економічного зростання. Адміністративно-командна система має два суттєвих недоліки. Перший - це її негнучкість, повільна адаптація до змін. Адаптаційні механізми у формі відбувається за рішенням вищого керівництва
 8. Висновки
  командної економіки до ринкової означає докорінне перетворення всієї системи економічних відносин (форм власності, розподілу ресурсів, зв'язків між економічними агентами і т.д.). 2. Перехід до ринку здійснюється за наступним головним напрямкам: а) лібералізація економіки (скасування або різке скорочення заборон і обмежень у всіх сферах господарської діяльності), б)
 9. 6.2. Особливості індустріалізації західного світу
  командної економіки Німеччини: - забезпечення захисних тарифів; - надання держзамовлень важкої промисловості; - заохочення інноваційних банків для збільшення інвести-цій; - формування подвійної системи цін - низьких експортних і ви-соких внутрішніх. Німеччина змогла скористатися і перевагами пізнього промислового перевороту. Використовуючи технологічне обладнання з більш
 10. § 24. Сутність ринкової, соціально-ринкової та змішаної економіки
  командну, або адміністративно-командну економіки та ін У даній класифікації одночасно використовується критерій регулювання економіки (централізованого або ринкового). Деякі західні вчені критеріями класифікації товариств називають розвиток промисловості, застосування науки, при цьому виділяють доиндустриальное (аграрне), індустріальне і постіндустріальне суспільства. Існує також
© 2014-2022  epi.cc.ua