Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

12). Природні ресурси (natural resources) - компо-ненти навколишнього середовища - земля, вода,

12). Природні ресурси (natural resources) - компо-ненти навколишнього середовища - земля, вода, запаси корисних копалин, що використовуються для про-виробництва товарів і послуг (гл. 24). Прогресивне оподаткування (progressive tax) - система, в якій індивіди, які отримують висо-кий дохід, віддають у формі податку велику, в порівнянні з малозабезпеченими платників щиками, його частина (гл. 12). Продуктивність (productivity) - кількість товарів і послуг, вироблених за кожну годину робочого часу (гл. 1, 24). Глосарій 111 Виробнича функція (production function) - залежність між кількістю ресурсу, примі-няемого для виробництва деякого блага, і обсягом його випуску (гл. 13, 18).
Пропорційне оподаткування (proportional tax) - система, при якій індивіди, получа ющіе і високі і низькі доходи, повинні від-давати у формі податку однакову частину дохо-да (гл. 12). Профспілка (union) - організація трудящих, ве-дущая переговори з роботодавцями по пи-тань заробітної плати та умов праці (гл. 26). Робоча сила (labor force) - загальна кількість працівників, що включає в себе як зайнятих, так і безробітних (гл. 26). Рівність (equity) - справедливий розподіл економічних благ між членами суспільства (гл. 1,7). Рівновага (equilibrium) - ситуація, в якій врівноважуються попит та пропозиція (гл. 4). Рівновага Неша (Nash equilibrium) - ситуація, коли кожен суб'єкт економіки під взаємодій-наслідком з іншими учасниками вибирає оптимальних варіант стратегії, за умови, що інші дотримуються певної стра-тегії (гл.
16). Рівноважна ціна (ціна рівноваги) (equilibrium price) - ціна, що врівноважує попит і перед-ложение (гл. 4). Рівноважний обсяг (equilibrium quantity) - обсяг пропозиції й обсяг попиту в умовах, коли ціна врівноважує попит та пропозиція (гл. 4). Розклад пропозиції (supply schedule) - табли-ца, в якій відображена залежність між ціною на товар і його пропонованою кількістю (гл. 4). Розклад попиту (demandschedule) - таблиця, що відображає залежність між ціною товару і потрібним його кількістю (гл.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "12). Природні ресурси (natural resources) - компо-ненти навколишнього середовища - земля, вода,"
 1. § 40. Результати суспільного виробництва і його ефективність
  Результативність суспільного виробництва. Ефективність суспільного виробництва та її визначення Результативність суспільного виробництва. Найбільш узагальнюючий показник виробничої діяльності всього працездатного населення країни - сукупний суспільний продукт. Він являє собою масу різних товарів і послуг, створених працею сукупного працівника у різних сферах і
 2. Коментарі
  [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [см . Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 3. ПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ
  люди старанніше трудяться і раціональніше використовують ресурси , коли власність є приватною Люди працюють більш охоче і старанно, коли вони виробляють те, що згодом їм належить ... Не доводиться сумніватися в тому, що коли людина береться за оплачувану роботу, рушійною силою і головним мотивом його рішення є можливість отримання у власність якого-небудь
 4. Тема 3. РЕСУРСИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  1. Поняття ресурсів та їх класифікація. Економічні ресурси - це все те, чим володіє суспільство для виробництва товарів і послуг . Загальна величина ресурсів характеризує потенційні можливості розвитку економіки. Вони є вихідною ланкою в процесі виробництва благ (рис. 3.1). Рис. 3. У. Процес виробництва благ До них відносяться: - природні (природні) ресурси; -
 5. Описуючи ситуацію, коли ринок сам по собі не в змозі ефективно розподіляти ресурси, економісти використовують термін
  Описуючи ситуацію, коли ринок сам по собі не в змозі ефективно розподіляти ресурси, економісти використовують термін « несостоя-ність ринку ». Один із прикладів неспроможності ринку - зовнішній ефект. Зовнішній ефект - це вплив дій однієї людини на добробут іншого. Класичний приклад - забруднення навколишнього середовища. Якщо хімічний завод: ткажется брати на себе
 6. Розглянемо їх більш докладно.
  Розглянемо їх більш докладно. Фізичний капітал. Під фізичним капіталом, або просто капіталом, ми розуміємо обладнання, будівлі та споруди, що використовуються для виробництва товарів і послуг. Наприклад, при виробництві меблів використовуються пили, токар-ні верстати і гвинтові преси. Чим ширше набір інструментів, тим швидше і якісніше виконується робота. Робочий, що застосовує тільки прості
 7. 2.4. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ. ТИПИ І ФАКТОРИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
  Обмеженість ресурсів, циклічність розвитку надають не-посереднє вплив на економічне зростання країни, забезпе-ня якого є найважливішою метою економічної політики держа-ви. Економічне зростання - це збільшення обсягу товарів і послуг, вироблених за певний період часу (звичайно за рік). Збільшення сукупного виробництва розраховується у відсотках по відношенню
 8. § 3. НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС І ЕФЕКТИВНІСТЬ НАКОПИЧЕННЯ
  Особливості сучасного накопичення. У другій половині XX в. у високорозвинених країнах почався якісно новий етап у процесі накопичення і в цілому в розширеному відтворенні. Спонукальними причинами змін послужили різке прискорення науково-технічного прогресу і посилення нецінової конкуренції. Остання диктує свої правила - щоб "утриматися на плаву", треба весь час
 9. Глосарій
  АВТОМАТИЧНІ СТАБІЛІЗАТОРИ. Automatic stabiliz-ers. Економічні механізми, такі, як прибутковий податок, які автоматично пом'якшують реакцію рівня ВНП назміна сукупного попиту. акордний ПОДАТКИ. Lump- sum taxes. Податки, встановлювали-емие державою на рівні, не що залежить від розмірів до-ходів або покупок. АЛЬТЕРНАТИВНА ВАРТІСТЬ. Opportunity costs.Альтернатівная вартість товару
 10. 3. Економічний розвиток і економічне зростання. Вимірювання, фактори і типи економічного зростання
  . Як зазначалося вище процес економічного розвитку не може протікати прямолінійно. Розвиток відбувається нерівномірно, періоди зростання змінюються спадом, позитивні тенденції поєднуються з негативними. Для вимірювання рівня економічного розвитку країни використовують цілий ряд показників:? ВВП і національний дохід на душу населення;? галузеву структуру національної економіки;?
© 2014-2022  epi.cc.ua