Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Розглянемо їх більш докладно.

Розглянемо їх більш докладно. Фізичний капітал. Під фізичним капіталом, або просто капіталом, ми розуміємо обладнання, будівлі та споруди, що використовуються для виробництва товарів і послуг. Наприклад, при виробництві меблів використовуються пили, токар-ні верстати і гвинтові преси. Чим ширше набір інструментів, тим швидше і якісніше виконується робота. Робочий, що застосовує тільки прості інстру-менти, за одне і той же час виготовить меблів менше, ніж працівник, використовую-щий сучасне деревообробне обладнання. Ми визначили фактори виробництва як ресурси, використовувані для вироб-ництва товарів і послуг (праця, капітал і т. д.). Найважливіша риса капіталу - те, що він сам є продуктом виробництва. Так, робітник-мебляр виготовляє ніжки столу на токарному верстаті, який був випущений на заводі, що проводить де-ревообрабативающее обладнання.
Завод, в свою чергу, використовує для створення верстатів інші машини і механізми. Іншими словами, капітал - фактор вироб-ництва, що використовується для створення товарів і послуг, включаючи і новий капітал. Людський капітал. Під людським капіталом економісти розуміють знання та трудові навички, що здобуваються працівниками в процесі навчання і трудової діяльності. Накопичення людського капіталу відбувається як у дошкільному віці, так і в школі, коледжі, університеті, на курсах перенавчитися-ня або підвищення кваліфікації. Фізичний капітал - обладнання, будівлі та споруди, що використовуються для виробництва товарів і послуг. Людський капітал - знання і трудові навички, що здобуваються-мі робітниками в процесі навчання і трудової деятельноетт 518 Частина 9. Реальна економіка в довгостроковому періоді Природні ресурси - компоненти навколиш-нього середовища - земля, вода, запаси корисних копалин-мих, використовувані для виробництва товарів і послуг.
Технологічні знання - розуміння загально-ством найкращих способів виробниц-ства товарів і послуг. Хоча знання і трудові навички не відносяться до матеріально відчутним перед-метам, подібно верстатів, бульдозерів або будівлям, людський капітал має багато схожих рис з капіталом фізичним. І той і інший підвищують можли-ності суспільства виробляти нові товари та послуги, і той і інший самі є результатом виробничих процесів. Так, для створення человеческогокапі-тала необхідні вчителя, бібліотеки і час для навчання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Розглянемо їх більш докладно. "
 1. 5.2. Аналіз співвідношення касових та фактичних видатків лікарні
  розглянемо обороти і залишки по субрахунках: розрахунки з персоналом з оплати праці та стипендіатами (180), розрахунки з депонентами (177), розрахунки з бюджетом (173), на яких відображаються нарахування та утримання із заробітної плати (табл. 5.6, стор 1). Аналіз співвідношення касових та фактичних витрат з оплати праці проведемо на підставі даних балансу про виконання кошторису витрат (табл. 5.7).
 2. 5.4. Аналіз витрат за статтями кошторису
  більш загальне уявлення про ефективність господарських витрат дає аналіз дотримання встановлених норм витрати по кожному їх виду. Порушення норм свідчить про недоліки в організації та управлінні господарською діяльністю лікарні, про слабкий контроль за використанням виділених ресурсів. Розглянемо більш детально прийоми факторного аналізу на прикладі витрат на харчування, які
 3. 2. Економічні погляди Й. Шумпетера
  розгляду статичних завдань. У центр її уваги були поставлені дві фундаментальні ідеї: найкраще використання наявних ресурсів і рівновагу (часткове - у Маршалла, загальне - у Вальраса). І Шумпетер спочатку, абсолютно в дусі неокласичної теорії, починає свій аналіз з статичною моделі, де всі параметри виробництва, обміну, розподілу і споживання залишаються незмінними. Все,
 4. Чому роботодавці встановлюють високу заробітну плату? На перший погляд така поведінка здається нелогічним, оскільки призводить
  більш докладно. Частина 9. Реальна економіка в довгостроковому періоді Здоров'я робочих Перший і найпростіший варіант теорії ефективної заробітної плати заснований на зв'язку між доходами працівника і його здоров'ям. Іншими словами, чим біль-ше грошей отримує робітник, тим повноцінніше його харчування, міцніше здоров'я і вища продуктивність
 5. Граничні витрати
  більш докладно вплив закону спадної віддачі на граничні витрати фірми. Припустимо, що в якості змінного виступає один фактор - праця. Визначимо, яким чином зміна віддачі від використовуваних працівників вплине на витрати фірми при збільшенні обсягу випуску продукції. Припустимо, що наймання кожного робочого обходиться фірмі в 1 тис. руб. У нашому прикладі один робочий взагалі не в
 6. 3. Облігації та акції
  більш докладно два основних види цінних паперів у світі - облігації та акції. Ринки акцій і облігацій найтіснішим чином пов'язані між собою і часто грошові кошти з одного з них безпосередньо перекачуються на інший. Цей зв'язок діє і на рівні акціонерних товариств, так як багато хто з них випускають обидва види паперів, і показники акцій товариства впливають на показники стоять за ними
 7. 4. Теорія капіталу і відсотка Бем-Баверка
  розглянуто більш докладно. Нарешті, в 1890 р. виходить книга «Кзавершенію марксистської системи», в якій Бем-Баверк одним з пер вих піддав критиці теорію вартості Маркса, посилаючись на про суперечності між I і III томами «Капіталу» (так звана проблема трансформації вартості в ціну виробництва). Володіючи блискучим стилем і полемічним завзяттям, Бем-Баверк за життя придбав найбільшу
 8. Глава 31: Пристосування до коливань попиту і пропозиції: економічний цикл
  розглянемо класичну криву совокупногопредложенія, введену в самому кінці гл 30. Бу-дем розрізняти криві сукупного предложеніядля короткострокового і довгострокового періодів. Та-де поділ допомагає визначити фактори, пре-пятствующіе швидкому досягненню повної заня-тости, і фактори, що забезпечують в кінцевому рахун-ті прагнення економіки до досягнення повної за-нятості. Використовуючи це розходження
 9. 6. Зміни в купівельній спроможності під дією грошових чинників і умов на товарних ринках
  розглянемо соціальні та економічні наслідки змін купівельної спроможності грошей, зробивши три припущення: по-перше, гроші можуть використовуватися тільки в якості грошей, т. е. засобу обміну, і не можуть служити ніяким іншим цілям, по-друге, обмін відбувається тільки наявним товаром, і ніякої готівковий товар не обмінюється на майбутній товар, по-третє, ми нехтуємо впливом змін
 10. 6.2. Аналіз складу, структури і стану основних засобів
  цікавішою є угруповання основних засобів за їх видами, яка встановлена річний формою № 5 «Звіт про рух основних засобів». Назви класифікаційних груп основних засобів за видами у наведеній формі звітності збігаються з назвою субрахунків активного рахунку 01 «Основні засоби», на яких вони враховуються. Це означає, що відповідно до плану рахунків виконання кошторису
© 2014-2022  epi.cc.ua