Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001 - перейти до змісту підручника

17.3. Оцінка ризику незатребуваною продукції

Причини виникнення, види ризику і наслідки незатребуваною продукції. Діагностика ризику незатребуваною продукції.
Вивчення попиту тісно пов'язане з оцінкою ризику незатребуваною продукції, який виникає внаслідок відмови споживачів купувати її. Він визначається величиною можливого матеріального і морального збитку підприємства. Кожне підприємство повинне знати величину втрат, якщо якась частина продукції виявиться нереалізованою. Щоб уникнути наслідків ризику незатребуваної продукції, необхідно вивчити чинники її виникнення з метою пошуку шляхів недопущення або мінімізації втрат.
Внутрішні причини:
неправильно складений прогноз попиту на продукцію службовцями підприємства;
неправильна цінова політика на ринках збуту;
зниження конкурентоспроможності продукції в результаті низької якості сировини, устаткування, відсталої технології, низької кваліфікації персоналу;
неефективна організація процесу збуту і реклами продукції.
Зовнішні причини:
неплатоспроможність покупців;
підвищення процентних ставок по внесках;
демографічні;
соціально-економічні;
політичні та ін
Ризик незатребуваної продукції можна підрозділити на преодолімий і нездоланний. Критерієм віднесення його до однієї з груп є економічна доцільність нововведень, спрямованих на просування товарів на ринок. Якщо додаткові витрати на дизайн, конструктивні зміни, упаковку, рекламу, організаційну перебудову виробництва і збуту перевищують суму їх покриття виручкою, то економічно вони недоцільні, і навпаки.

Ризик незатребуваної продукції може бути знайдений на передвиробничий, виробничої та послепроизводственной стадіях. Більший ефект досягається, якщо ризик буде виявлений на передвиробничої стадії. Тоді економічний збиток буде включати в себе тільки витрати на дослідження ринку, розробку виробу і ін Якщо ж ризик незатребуваною продукції виявлено на виробничій або послепроизводственной стадії, то це може серйозно похитнути фінансовий стан підприємства. У суму збитку, крім перерахованих вище витрат, увійдуть витрати на підготовку, освоєння, виробництво і частково збут продукції.
У залежності від часу виявлення ризику незатребуваної продукції управлінські рішення можуть бути різними. У першому періоді можна не приступали до виробництва даного виду продукції, замінивши його іншим. У другому періоді ще можна внести істотні зміни в дизайн, конструкцію, ціну виробу і за рахунок цього просунути його на ринок. Якщо ризик виявлений після виготовлення продукції, то потрібно думати як уникнути банкрутства, тому що незатребувана продукція - це прямий збиток для підприємства. Кожен товар повинен вироблятися лише тоді, коли є платоспроможний попит на нього, підкріплений заявками або договорами на його поставку.

Аналіз обеспечененності плану виробництва продукції договорами (заявками) на поставку


Як видно з табл. 17.2, план випуску продукції С і D був повністю забезпечений договорами на поставку продукції.
За виробам А і В запланований випуск продукції був забезпечений договорами на поставку відповідно на 81,2 і 92,8%. У результаті підприємству довелося переглянути структуру виробництва, скоротивши питома вага перших двох видів продукції і збільшивши частку продукції С і D. У зв'язку з цим ми можемо зробити висновок, що підприємство активно реагує на кон'юнктуру ринку, на зміну попиту, вносячи відповідні коригування у виробничу програму.
Щоб оцінити ризик незатребуваної продукції, проаналізуємо динаміку залишків готової продукції (табл. 17.3).

Аналіз динаміка залишків готової продукції


З таблиці видно, що за звітний рік значно зріс Чи залишки нереалізованої продукції, особливо по виробах А і В, попит на які знизився, що вимагає від підприємства прийняття певних заходів щодо недопущення збитків від незатребуваною продукції, наприклад, зниження цін на данньк види продукції або додаткові витрати на більш привабливу упаковку, рекламу і т.д. В іншому випадку, ecли ця продукція буде незатребувана покупцями, підприємство отримає збитки у розмірі фактичних витрат на її виробництво і зберігання. По продукції А вони складуть 1768 млн руб. (5,2 х340), а по продукції В - 2160 млн руб. (6,1 х354).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 17.3. Оцінка ризику незатребуваною продукції "
 1. 11.3.2. Інвестиційний клімат та інвестиційні ризики
  оцінки інвестиційного клімату: по-перше, підбір факторів ризику і їх частка в будь-якій системі не можуть бути повністю об'єктивні, тому доцільно порівнювати оцінки ризику, що даються різними системами, по-друге , при аналізі чинників ризику інвестору треба приділяти особливу увагу тим з них, з якими він буде стикатися найчастіше, по-третє, потрібно враховувати, що системи оцінки ділових
 2. Поняття інвестиційних ризиків та їх оцінка
  оцінки інвестиційного клімату: а) підбір факторів ризику і їх частка в будь-якій системі не можуть бути повністю об'єктивні. Тому доцільно порівнювати оцінки ризику, що даються різними системами; б) при аналізі чинників ризику інвестору доцільно приділяти особливу увагу тим з них, з якими він буде стикатися найчастіше; в) всі вищевказані системи оцінки ділових ризиків недостатньо
 3. Страхові тарифи на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
  ризику --- T --- --- T- --- | N | Підстава |% до нарахованої | | класу | | оплати праці |
 4. 10.2. Ризик і способи його вимірювання
  ризику. В економічній норії виділяють наступні види ризику, які дають можливість отримати прибуток: - ризик несплати дивіденду; - «чистий» ризик, або власне ризик, пов'язаний з об'єктивними 11
 5. Поняття інвестиційного клімату
  ризику), які можна об'єднати в такі групи: 1) соціально-політична ситуація в країні та її перспективи; 2) внутрішньоекономічна ситуація і перспективи її розвитку; 3) зовнішньоекономічна діяльність та її перспективи. Кожен фактор ризику має свою частку й оцінюється в балах. Тому стає можливим кількісне вимірювання як окремих груп факторів ризику, так і
 6. 3. Ризик у підприємницькій діяльності
  оцінці ступеня ризику велика роль інтуїції, яка основи-ється на минулому знанні. Інтуїція і розрахунки доповнюють один дру-га. Ризик - це ймовірність збитків у порівнянні з планованим дохо-дом, вимірюється ймовірністю певного рівня втрат. Ризики класифікуються: - за джерелом виникнення - господарський, особистісний, при-родний; - з причини виникнення - невизначеність
 7. 36 УПРАВЛІННЯ підприємницький ризик
  оцінка ризику; 3) вибір методів; 5) оцінка результатів. Важливо встановити, як впливає на підсумки діяльності даний вид ризику і які наслідки такого впливу. Причому спочатку слід оцінити ймовірність того, що якась подія справді відбудеться, а потім, як воно вплине на економічне становище фірми. У процесі управління ризиком для підприємця досить важливо вирішити питання в тому,
 8. 9.2. Кілька слів про ризики
  оцінці ефективності та вироблення рекомендацій за рівнем якості мають місце ризики. Необхідність всебічного дослідження економічних наслідків зміни якості диктується бажанням знизити ступінь ризику при прийнятті рішень щодо встановлення рівня якості. До цього зобов'язують нестійкість конкурентного середовища, кон'юнктура на ринках, коливання платоспроможності споживачів, недостатня
 9. 17. ОЦІНКА ДИНАМІКИ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
  незатребуваною
 10. Стаття 63. Максимальний розмір ризику на одного позичальника або групу пов'язаних позичальників, що є по відношенню один до одного залежними або основними і дочірніми, встановлюється у відсотках від власних коштів кредитної організації
  ризику враховуються вся сума кредитів кредитної організації даному позичальнику або групі пов'язаних позичальників, а також гарантії і поручительства, надані кредитною організацією позичальникові або групі пов'язаних
 11. Облік ризиків
  оцінки ризиків націлені на те, щоб допомогти потенційному інвестору лише на початковій стадії інвестиційного проекту: при відкритті фірми за кордоном, коли потрібно приймати рішення типу "де" (вибір країни розміщення капіталовкладень), «як» (спосіб проникнення на ринок) і «коли» (залежно від передбачуваного терміну життя проекту); при вже функціонуючої за кордоном фірмі, коли потрібно
 12. 34 ОЦІНКА РИЗИКУ І СПОСОБИ ЙОГО ЗНИЖЕННЯ
  ризику може бути зроблений виключно фахівцем у галузі теорії ймовірностей і статистики. Треба мати загальне уявлення про види і причини випадкових втрат, які можуть з достовірною ймовірністю виникнути у цій операції. Необхідно дослідження статистики втрат, які відбувалися в схожих видах підприємницької діяльності. На основі вивченого потрібно побудувати таблицю
 13. Глава 25 ДІАГНОСТИКА РИЗИКУ БАНКРУТСТВА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
  Глава 25 ДІАГНОСТИКА РИЗИКУ БАНКРУТСТВА СУБ'ЄКТІВ
 14. 36. Застосування дохідного підходу при фінансуванні нерухомості
  оцінці об'єктів, що приносять дохід: складських та офісних приміщень, торгових площ, виробничих будівель і готелів. Застосування дохідного підходу має велике значення при аналізі інвестиційних та фінансових рішень в сфері нерухомого майна. Однак існують проблеми, пов'язані з його застосуванням: 1) необхідність прогнозування довготривалого потоку доходу (процес отримання
© 2014-2022  epi.cc.ua