Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002 - перейти до змісту підручника

17.1. Основні ознаки розвинених країн


Промислово розвинені країни Заходу мають багато спільного в своєму історичному розвитку.
1. У суспільно-економічному плані розвиток їх господарства базується на капіталістичному способі виробництва, тобто на певному єдності і взаємодії продуктивних сил (факторів виробництва) і виробничих відносин, визначених власністю на засоби виробництва. В даному випадку в основі виділення підсистеми лежать відносини власності та пов'язані з ними форми розподілу виробленого продукту, його обміну і споживання. При цьому усередині даної підсистеми уживаються, сусідять різні утворення, що відрізняються за структурою, тимчасового фактору і характеру перетворень.
Розвиток капіталістичних відносин пов'язані з товарним виробництвом, коли товари та послуги виробляються для обміну. Товарні відносини поширюються і на робочу силу. Відносини між робочою силою і капіталістами формально виступають як відносини між рівноправними товаровладельцами - покупцями і продавцями.
Для докапіталістичних відносин було типово безпосереднє, позаекономічний примус до праці. Раб, кріпак були позбавлені особистої свободи і належали своєму господареві-рабовласникові, феодалу.
Особисте й економічне підпорядкування працівників, селян, які ведуть самостійне господарство, але позбавлених права вільно володіти і розпоряджатися результатами своєї праці, своїм наділом, сковувало розвиток продуктивних сил. Під позаекономічних примусом вони змушені були віддавати не тільки додатковий, але і частина необхідного продукту у вигляді феодальної ренти - отработочной, продуктової, грошової. Правда, на відміну від раба феодально залежний селянин, що володіє знаряддями праці і домашнім господарством, почасти був зацікавлений в інтенсифікації свого виробництва в рамках власного споживання.
Межі загального виробництва визначалися споживанням феодала. Тому феодалізм в основному характеризувався натуральним виробництвом, яке жорстко замикала всі економічні процеси в рамках локальних одиниць. Воно відповідало такому рівню розвитку продуктивних сил і виробничих відносин, які зумовлювали обмежену мету виробництва.
Капіталістичний спосіб виробництва заперечує позаекономічний примус і стверджує формально рівноправні товарно-грошові відносини. Чи не володіє засобами виробництва робоча сила продає свою здатність до праці власникові засобів виробництва, забезпечуючи йому в процесі її використання (праці) додаткову вартість. Отримання прибутку є основною метою виробництва, що створює можливості для його розширення. Відносини, що складаються між господарюючими суб'єктами на основі отримання прибутку, носять конкурентний характер, характер економічної боротьби за найбільш вигідні умови використання капіталу і робочої сили.
2. Промислово розвинені країни виділяються серед всіх підсистем світового господарства високим рівнем економічного розвитку.
За виробництвом ВВП на душу населення, підрахованого на основі валютних курсів, вони в 5,4 рази перевищують середньосвітовий рівень (при підрахунку по ППС - 3,8 рази). За останні десятиліття розрив у цих показниках не скоротився, а збільшився (1962 р. - в 3,6 рази). Дані відмінності в рівнях економічного розвитку не є вираженням тільки особливих умов другої половини XX в. Це результат тривалого соціально-економічного та історичного розвитку.
Визначальна роль виробництва - отримання прибутку спонукає підвищувати продуктивність праці, вводити нову техніку. Машинне виробництво вело до здешевлення продукції. Так, у Британії в середині XIX в. один робітник у великої механізованої прядильне виробляв стільки ж пряжі, скільки 180 прядильників 100 років тому. Різке здешевлення продукції розширювало ринки збуту, дешеві товари легко витісняли більш дорогі вироби інших країн. У конкурентній боротьбі перемагали ті, на чиїх підприємствах вироблялося більшу кількість товарів з меншою індивідуальною вартістю, а це вело до розширення виробництва.
Окрім соціально-економічних переваг західні країни, як зазначалося, зміцнювали своє економічне становище в світі за рахунок воєн, колоніальних захоплень, широкого використання работоргівлі, піратства.
3. Буржуазні революції перетворили всі сфери життя західних країн. Безпрецедентні зміни відбулися в соціальній структурі суспільства. Класові відносини стали профілювати соціальну структуру суспільства, хоча безперервно мінливий економічне та соціальне становище багатьох груп і прошарків населення змащує чітку картину класового поділу.
Раніше панували соціально-ієрархічні принципи фіксації соціальної позиції людини. Особистий статус задавався в момент його народження. Жорстке членування закріплювалося державними установами і висвітлювалося релігійними нормами. Станово-ієрархічний принцип набуття статусу за належністю вступав у протиріччя з потребами ринкової економіки і був скасований в ході буржуазних революцій. Клас завжди залишає вільним перехід окремих особистостей з одного соціального стану в інший.
На відміну від всіх інших соціальних спільнот клас являє собою не соціально-політичну та соціально-психологічну, а соціально-економічну спільність людей. Вихідним моментом класового поділу є ставлення людей до власності на засоби виробництва, так як розподіл засобів виробництва передує всякому виробництву і утворює його передумову. Класи відрізняються за роллю в громадській організації праці і, отже, за способами одержання і розподілу тієї частки суспільного багатства, яким вони володіють. Дохід виступає як одна з ознак класу, коли накопичення трудових і нетрудових доходів відкриває доступ до контролю над засобами виробництва.
Крім класів у суспільстві є багато інших громадських груп і прошарків. Групи і прошарки населення, наділені ознаками двох суміжних класів, не можуть бути віднесені ні до одного класу з повною визначеністю.
Проміжні шари різнорідні. Значну групу серед них складають інтелігенція, що займається інтелектуально професійною діяльністю високого рівня, і селянство.
Робочий клас, буржуазія, дрібна буржуазія, розташовані між ними проміжні шари - такі основні елементи класової структури розвинених країн. При визначенні класової приналежності тих чи інших груп населення зазвичай відзначаються численні відхилення. Виділяють до середній клас, в який включають головним чином професійних і технічних фахівців.
4. У ході суспільно-історичного розвитку в XVI-XVIII ст. в західних країнах склалося громадянське суспільство як сукупність форм соціальної організації, що поширюються на все суспільство і на його великі складові частини. Воно являє собою сукупність самодіяльних організацій, що пов'язують все суспільство по горизонталі. Ці організації незалежних держав нерідко протистоять йому. Вони забезпечують громадянам можливість самореалізації і захисту своїх прав.
Громадянське суспільство виникло в результаті подолання общинного типу взаємин (спорідненість, сусідство, звичаї, традиції), коли на зміну йому прийшов речовий тип відносин людей. Зв'язаність людей з соціальною групою, без якої вони не могли б вижити, звичаями, обов'язковими для всіх нормами, які наказували кожній людині одну з ролей, що належать до вельми обмеженого набору, зруйнувалася. При цьому відбувалося відокремлення індивіда в суспільстві. Починаючи з XVIII ст. «Різні форми суспільного зв'язку виступають по відношенню до окремої особистості як всього лише засіб для її приватних цілей, як зовнішня необхідність» (К. Маркс). Людина при такому стереотипі став виступати сам по собі, а не як осередок суспільства.
На рівні індивіда відбувалося полегшення умов соціального просування, розширення соціальної мобільності. У політичній області формувалися організації, побудовані на демократичної основі і які ведуть боротьбу на основі усвідомлених класових, професійних та інших інтересів.
У підсумку розвинуті капіталістичні країни характеризуються тришарової громадською структурою, в основі якої знаходиться всеохоплююча товарно-капіталістична економіка. Політичну надбудову складають державні інститути представницької демократії, а між ними існує структура самодіяльної організації добровільного членства. Вони пов'язані з державою насамперед через політичні партії. Держава в буржуазному суспільстві реалізує політичне панування провідного класу, а інститути громадянського суспільства - його ідейний і моральне керівництво.
Розвинені капіталістичні країни як підсистема світового господарства є самоорганизующимися утвореннями, які перебувають у стані розвитку і взаємодії із зовнішнім середовищем.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 17.1. Основні ознаки розвинених країн "
 1. 6. На захист розуму
  основними принципами раціоналістичного пояснення. Спроба звільнитися від теорії, відсилаючи до історичним обставинам її появи, духу того часу, матеріальним умовам країни її походження та до будь-яких особистим якостям її авторів, є жалюгідним паліативом. Теорія підлягає виключно суду розуму. Застосовувана мірка це завжди мірка розуму. Теорія або вірна, або помилкова. Може
 2. 2. Світогляд і ідеологія
  основним філософським рішенням про кінцеві цілі, лише зовні є розбіжностями щодо кінцевих цілей. Їх неприйняття один одного відноситься або до релігійних переконань, або до міжнародних відносин, або до власності на засоби виробництва, або до політичної організації. Можна показати, що всі ці протиріччя стосуються коштів, а не кінцевих цілей. Давайте почнемо з
 3. 12. Обмеження на випуск в обіг інструментів, що не мають покриття
  основними інструментами уряду, який прагне витратити гроші на цілі, для досягнення яких платники податків не готові платити вищі податки. Вільна банківська діяльність є єдиним методом попередження небезпек, притаманних кредитної експансії. Правда, вона не завадить повільного розширення кредиту, підтримуваного у вузьких межах обачними банками,
 4. 5. Кредитна експансія
  основною на фідуціарної кредиті теорії циклічних коливань виробництва, ніколи не наважувалися поставити під сумнів переконливість і незаперечність того, що ця теорія стверджує щодо неминучих наслідків кредитної експансії. Ці економісти повинні визнати і визнають, що різкий стрибок незмінно обумовлений кредитною експансією, що він не може виникнути і тривати без
 5. 4.5. Кредитний консалтинг
  основне завдання якого полягає в аналізі, обгрунтуванні перспектив розвитку і використання науково - технічних та організаційно - економічних інновацій з урахуванням предметної області і проблем клієнта. Консалтинг вирішує питання управлінської, економічної, фінансової, інвестиційної діяльності організацій, стратегічного планування, оптимізації загального функціонування компанії,
 6. 4.6. Додаткова інформація
  основному впливають три чинники: спадковість, спосіб життя і екологія. Проте вчені дійшли висновку, що розумні живуть довше і менше хворіють. Смертність людей з високим рівнем освіти в чотири рази нижче, ніж смертність малоосвічених. Виявляється, мозок без навантаження старіє набагато швидше. Вчені давно пояснюють відмінності у стані здоров'я різних людей їх приналежністю до різних
 7. ЯПОНІЯ: ВЕЛИКА лінія розлому У СВІТОВІЙ ТОРГІВЛІ ТА ТИХООКЕАНСЬКИЙ РЕГІОН
  основні економічні закони. Ніхто не може вічно мати великий торговельний дефіцит. Сполучені Штати - дуже велика країна, вони можуть багато позичати і багато продавати, перш ніж розоряться, але в якийсь момент фінансові ринки світу візьмуться за нас так само, як вони взялися за Мексику. Bоnpoc не в тому, станеться землетрус чи ні. Воно відбудеться. Єдине питання - коли це
 8. Методи і засоби ведення конкурентної боротьби монополій наступні
  основна маса товарів зосереджена у декількох великих продавців і олігопсонія (від грец. «Олігос» - малочисельний і «опсоно» - купівля) - перевищення продавців над покупцями. Прикладом олігополії можуть служити три гіганти автомобільної промисловості США - «Дженерал моторі», «Форд» і «Крайслер», які разом виробляють понад 90% всієї продукції. Олігополії використовують новий спосіб боротьби
 9. Класифікація ринків праці
  основні групи: 1) традиційна (регулярна, стабільна, постійна, тривала) робоча сила, для якої характерна постійна зайнятість в протягом повного робочого тижня (близько 40 год), 2) гнучка (нерегулярна, нестабільна, периферійна) робоча сила. В даний час в розвинених країнах збільшення гнучкою робочої сили є довготривалою стійкою тенденцією, важливим показником
 10. 2. Економічна нестабільність і безробіття
  основні параметри зайнятості (фактичний рівень зайнятості та безробіття, попит на працю і рівень реальної заробітної плати) встановлюються не на ринку праці, а визначаються розміром ефективного попиту на ринку товарів і послуг; - в основі механізму формування зайнятості лежать явища психологічного порядку: схильність до споживання, до заощадження, спонукання до інвестицій, переваги
© 2014-2022  epi.cc.ua