Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

14 Криві містять всю інформацію, необхідну нам для визначення обсягу випуску, максимізує прибуток

14 Криві містять всю інформацію, необхідну нам для визначення обсягу випуску, максимізує прибуток монополіста. Припустимо, що обсяг випуску фірми низький, скажімо, дорівнює Q1. При такій обсязі виробництва граничний дохід перевищує граничні витрати. Ed »фірма збільшить обсяг випуску на одиницю, додатковий дохід перевищить до-ти додаткові витрати і прибуток, яка, як ми пам'ятаємо, дорівнює різниці вало-вого доходу та сукупних витрат, зросте. Таким чином, поки граничні! дохід перевищує граничні витрати, фірма може збільшувати прибуток, нара-щівая обсяг випуску. Аналогічні міркування застосовні і до високих обсягах випуску, скажімо, рівним Q2. У цьому випадку граничні витрати перевищують граничний дохід Якщо фірма скоротить випуск на одиницю, то запобігли витрати превм-сят упущений дохід. Отже, якщо граничні витрати вище предел'-нсго доходу, фірма може збільшити прибуток, знизивши обсяг випуску.
Зрештою, фірма врівноважує обсяг випуску таким чином, що о »досягає величини QMAX, при якому граничний дохід дорівнює граничним іздер-жкам. Наш аналіз встановлює загальне правило максимізації прибутку: при обсягів по-"лава 15. Монополія 325 Ціна Монопольна ціна Рис. 15.4 Максимізація прибутку Монополія Монополія максими-зірует прибуток, зупиняючись на обсязі випуску (у точці А), при якому граничний дохід дорівнює пре-слушною витратам. Потім вона використовує криву попиту для знаходження ціни (в точці S), яка дозволить покупате-лям придбати всю випущену продук-цію. Ql QMAX Q2 Кількість че випуску, максимізує прибуток, граничний дохід збігається з граничним-чи витратами. Таким чином, обсяг випуску, максимізує прибуток моно-ПОЛІСТОМ, визначається точкою перетину кривої граничного доходу і кривої граничних витрат. На рис. 15.
4 це точка А. Згадаймо, що конкурентна фірма також вибирає обсяг випуску, при ко-тором граничний дохід дорівнює граничним витратам (гл. 14). У проходженні цьому правилу максимізації прибутку конкурентні фірми і монополії схожі. Однак між ними існує важлива відмінність: граничний дохід конкурен-тної фірми дорівнює ціні, у той час як граничний дохід монополії менше ціни. Тобто Для конкурентної фірми: P=MR=MC. Для монополії: P> MR=MC. Рівність граничного доходу та граничних витрат при максимізує прибуток обсязі випуску справедливо як у випадку конкурентної фірми, так і монополії. У чому різниця, так це в тому, як співвідноситься ціна з граничним доходом і граничними витратами. Як монополія знаходить для своєї продукції ціну, яка максимізувала би прибуток? На це питання нам дає відповідь крива попиту, яка показує ціну, яку покупателіжелалі б заплатити за пропонований обсяг продук-ції .
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "14 Криві містять всю інформацію, необхідну нам для визначення обсягу випуску, максимізує прибуток"
 1. 6. Монопольні ціни
  криві попиту, вони приписують монополісту дар досконалого передбачення. Тому ми повинні в якості особливого умови, що вимагається для появи монопольних цін, включити в список здатність монополіста виявити ці ціни. 9. Особливий випадок являє собою неповна монополія. Здебільшого сукупної пропозиції володіє монополіст; інше знаходиться у власності одного або декількох
 2. 4. Визначення купівельної спроможності грошей
  містяться в теоретичній системі. Теорема регресії відповідає цим вимогам. Вона знаходить причину специфічно грошової мінової цінності засобу обміну в його функції засобу обміну і теоремах визначення цінності і встановлення цін, розроблених в загальній теорії каталлактики. Вона дедуціруется окремий випадок з принципів більш універсальної теорії. Вона демонструє, як конкретне явище
 3. 4.6. Додаткова інформація
  утримувачем об'єкта (нерухомого майна) і здає його в тимчасове користування орендарю на договірних засадах. Аукціон публічний - спосіб продажу, при якому об'єкт нерухомості попередньо виставляють для огляду можливими покупцями. Загальні умови продажу визначаються продавцем, а покупцем вважається особа, що запропонувала в ході проведення аукціону найвищу ціну за який виставляється
 4. Граничні витрати
  криві середніх змінних і валових витрат у точках їх мінімуму. Ці точки можуть не збігатися в точності з даними, що приводяться в таблиці, так як вона дає відомості лише для цілих одиниць продукції, а криві витрат можуть відображати виробництво продукції в частках одиниці. Аналіз витрат виробництва позначається на виборі фірмою обсягу випуску в короткостроковому тимчасовому інтервалі, коли частина
 5. § 15. Сутність грошей і грошових систем і їх еволюція
  містять інформацію до 8 тис. знаків, до якої включаються дані про стан рахунку вкладника в банку, про сплату ним податків, стан здоров'я, групу крові та ін У 90-і рр.. в розвинених країнах світу впроваджені кредитні (платіжні) картки з мікропроцесором, мають значно вищу ступінь
 6. § 2. СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ТОРГОВІ І ВАЛЮТНІ ВІДНОСИНИ
  містяться статистичні звітні дані про торговельних і фінансових угодах між господарськими суб'єктами країни та закордону. Платіжний баланс складається з чотирьох основних розділів. 1. Торговий баланс - виручка від експорту товарів і витрати на імпорт продукції. 2. Баланс послуг - виручка від надання послуг закордону і оплата послуг, отриманих з -за меж країни. Сюди відносяться: оплата
 7. Чи слід вносити ізмененіяв антитрестовских політику?
  криві пропозиції (LMC) і попиту (D). Потім галузь монополізується. Це сніжаетее довгострокові середні і граничні іздержкідо величини LMC і визначає обсяг виробництва в точці E '. Величина чистих втрат для про-вин з зв'язку із зростанням ціни з Рс до Рм дорівнює сумі до-ється площі трикутника А, але в наявності і чи-стий виграш в розмірі площі В в силу того, що випуск QM тепер проводиться з більш
 8. 10. Промоутери, керуючі, фахівці та бюрократи
  інформацію про стан справ у минулому від експертів в області законодавства, статистики та технології, але остаточне рішення, що передбачає оцінку майбутнього стану ринку, залишається за ним. Виконання деталей його проектів може бути покладено на менеджерів. Громадські функції управлінської еліти так само необхідні для функціонування ринкової економіки, як і функції еліти
 9. 4. Облік витрат виробництва
  містять відсотки на капітал, розтрачений в минулому в результаті невдалих інвестицій або неефективного ведення поточних ділових операцій. Завдання комерсанта найкращим чином використовувати наявний зараз у наявності запас капіталу для задоволення майбутніх потреб. Переслідуючи цю мету, він швидше за все відхиляється від вірного шляху в результаті минулих ошібкок і невдач, наслідки яких
 10. 12. Обмеження на випуск в обіг інструментів, що не мають покриття
  всю необхідну інформацію про своє фінансове становище. Але в умовах вільної банківської діяльності розширення кредиту з усіма його неминучими наслідками не зможе розвинутися в постійний так і хочеться сказати нормальна ознака економічної системи. Тільки вільна банківська діяльність гарантує ринковій економіці захист від криз і депресій. Озираючись на історію останніх
© 2014-2022  epi.cc.ua