Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
А. В. Бризгалін. Податки і податкове право, 1998 - перейти до змісту підручника

§ 14.1. Поняття та ознаки податкової відповідальності


1. Податкова система не може функціонувати без інституту відповідальності. Відповідно до Закону про основи податкової системи виконання обов'язків платника податків забезпечується заходами адміністративної та кримінальної відповідальності, а також фінансовими санкціями.
Традиційно в теорії права виділяють адміністративну, кримінальну, дисциплінарну, цивільну та матеріальну відповідальність. Проте останнім часом ряд авторів поставили питання про існування спеціального виду відповідальності - фінансової. У науковій літературі висловлюються різні точки зору з цього приводу. Одні автори вважають, що неприпустимо саме застосування терміну «фінансова відповідальність» 1. Інші вважають, що фінансова відповідальність по предмету і методу регулювання є різновидом адміністративної відповідальності, оскільки сторони знаходяться в нерівному положенні, проте вона має властивими тільки їй специфічними прізнакамі2.
Проаналізувавши наявні думки, І. Хаменушко дійшов висновку, що про поняття «фінансова відповідальність» можна говорити тільки з достатнім ступенем условності3, виділення ж її в якості самостійного виду юридичної відповідальності зараз нічим не обгрунтоване .
Хотілося б зауважити, що в існуючих нормативних актах термін «фінансова відповідальність» найчастіше використовується в значенні «майнова, грошова відповідальність сторін» 4.
2. Що стосується відповідальності за порушення податкового законодавства, передбаченої в п.1 ст. 13, 15 Закону про основи податкової системи та ст. 22 Закону про прибутковий податок, то їй притаманні всі основні ознаки юридичної відповідальності:
- вона є засобом охорони правопорядку;
- полягає в застосуванні заходів державного примусу;
- настає за порушення правових норм;
- настає на основі норм права, тобто нормативно визначена;
- є наслідком винного діяння;
- полягає в застосуванні санкцій правових норм і пов'язана з негативними наслідками матеріального чи морального характеру, які правопорушник повинен претер-
реалізується у відповідних процесуальних фор
мах.
У той же час податкова відповідальність характеризується і рядом особливостей, що дозволяє говорити про неї особливо:
1) застосування відповідальності за порушення податкового законодавства врегульовано нормами податкового права;
2) підставою відповідальності є податкове правопорушення;
3) дана відповідальність полягає в застосуванні до порушника спеціальних фінансових санкцій - штрафів і пені, тому вона носить виключно майновий характер, причому стягнення відбувається, як правило, у грошовій формі;
4) розмір фінансових санкцій, найчастіше, так чи інакше пов'язаний з розміром «податкового збитку» для бюджету як в об'ємному вираженні (суми штрафів безпосередньо залежать від суми недоїмки), так і в часовому (пені стягуються за кожний день недоїмки);
5) законодавством передбачено особливий порядок притягнення до відповідальності: для юридичних осіб - безспірне стягнення, для фізичних - судовий порядок;
6) суб'єктами цієї відповідальності є платники податків та особи, що сприяють сплаті податків;
7) До податкової відповідальності зобов'язаних осіб залучають податкові органи та органи податкової поліції, а в спеціально встановлених випадках - митні органи.

Очевидно, що на сьогоднішній день склалася певна сукупність ознак, яка дозволяє зробити висновок про те, що в російській правовій системі сформувалося досить чітко виражене правове явище - відповідальність за податкові правопорушення. З іншого боку, цілком обгрунтовано позначення відповідальності за податкові правопорушення стосовно до п. 1 ст. 13, 15 Закону про основи податкової системи та ст. 22 Закону про прибутковий податок як податкової відповідальності.
У той же час необхідно враховувати, що за своєю правовою природою податкова відповідальність подібна з адміністративною відповідальністю, що і роз'яснив у п. 3 Огляду практики вирішення арбітражними судами спорів, що стосуються загальних умов застосування відповідальності за порушення податкового законодавства Вищий Арбітражний Суд РФ (лист від 31 травня 1994 р. № С1-7/ОП-3705). Однак у цьому огляді ВАС РФ не відповів на запитання про те, чи є податкова відповідальність різновидом адміністративної чи фінансової відповідальності. Мабуть, питання про її правову природу, як і відповідальності за порушення валютного законодавства, законодавства про застосування контрольно-касових машин, за недотримання умов роботи з готівкою і т. д., має бути остаточно дозволений правовою наукою в найближчому майбутньому. При цьому вирішальне значення матиме обгрунтованість виділення фінансового правопорушення в самостійний вид правопорушень, оскільки основним критерієм розмежування видів відповідальності є підстави застосування (проступок, злочин, порушення зобов'язання і т. п.). Крім цього, повинні враховуватися зміст відповідальності, її суб'єкт, порядок застосування заходів, а також інші ознаки. Можливо, що розвиток російської правової системи все-таки призведе до визнання фінансової відповідальності як особливого виду відповідальності.
Як обгрунтування відмінності податкової та адміністративної відповідальності, може служити той факт, що фінансові санкції в рамках податкової відповідальності можуть застосовуватися поряд із застосуванням інших видів відповідальності. У той же час, згідно ст. 25 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за одне адміністративне правопорушення може бути накладено основне або додаткове стягнення.
Враховуючи наведений вище аналіз, можна дати. наступне визначення. Податкова відповідальність - це застосування фінансових санкцій за вчинення податкового правопорушення уповноваженими на те державними органами до платників податків та особам, сприяючим сплату податку.
Закон про основи податкової системи використовує збірне поняття податків. Тому податкова відповідальність, яка передбачена ст. 13 зазначеного закону, може застосовуватися по відношенню як до власне податках, так і до зборів, мит та інших обов'язкових платежах, включеним в податкову систему Росії, якщо інше не передбачено законом.
Наприклад, Митним кодексом РФ встановлена спеціальна відповідальність щодо митних платежів. У той же час, оскільки внески до соціальних позабюджетних фондів не передбачені в Законі про основи податкової системи, по відношенню до них не може застосовуватися OTV ветственность, передбачена ст. 13 цього закону.
Як і будь-яка інша юридична відповідальність, податкова базується на принципах законності, справедливості, невідворотності і т. д. Прояви законності різноманітні, проте відносно податкової відповідальності цей принцип означає насамперед застосування фінансових санкцій у суворій відповідності з законом, а також встановлення фінансових санкцій виключно законом.
Як суб'єктів податкової відповідальності виступають платники податків та інші зобов'язані особи.
Підставами застосування податкової відповідальності є:
1) норми, тобто система нормативних актів, її регулюючих;
2) факти, тобто діяння конкретного суб'єкта, що порушують правові приписи, що охороняються заходами відповідальності;
3) процесуальні дії, тобто акт компетентного органу про накладення конкретного стягнення за конкретне податкове правопорушення.
Зміст податкової відповідальності полягає в правах, обов'язках, а також в реальних діях щодо їх використання та здійснення.
1. Див, наприклад: Кроліс Л. Адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства / Автореферат канд. дисертації. Єкатеринбург, 1996. С. 13.
2. Див, наприклад: Старше Ю. Порушення податкового законодавства і юридична відповідальність. Воронеж: ИПФ «Воронеж», 1995. С. 49-52.
3. Хаменушко І. Про правову природу фінансових санкцій / / Юридичний світ, 1997. № 1.
4. Див, наприклад: Інструкція про порядок випуску, обігу та погашення житлових сертифікатів на території Російської Федерації (затверджено Постановою Федеральної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 травня 1995 р. № 2) / / Закон, 1996. № 8. С. 75; Тимчасове положення про порядок видачі ліцензії кліринговим установам (затверджено Центральним банком РФ 10 лютого 1993) / Міститься в комп'ютерних базах даних.
5. Вісник Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації, 1994. № 8.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 14.1. Поняття та ознаки податкової відповідальності "
 1. 4.5. Кредитний консалтинг
  поняття консалтингу власний сенс і додає йому власний відтінок, який визначається напрямом діяльності конкретної компанії. Кредитний консалтинг - надання консультаційних послуг у сфері залучення кредитного та інвестиційного фінансування для юридичних і фізичних осіб. Кредитний консалтинг, на думку фахівців INTERFINANCE - новий вид бізнесу, який на сьогоднішній
 2. § 27. Підприємства та їх основні види
  поняття збігаються. На підприємствах відбувається з'єднання працівників із засобами виробництва, причому від характеру такого з'єднання і значною мірою залежить тип підприємства. Якщо засоби виробництва належать окремому власнику, або групі власників, і працівники наймаються на умовах продажу робочої сили за певну заробітну плату, то підприємство є приватним, а якщо
 3. § 35. Основні форми і методи управління підприємством
  поняття «працівники», «кадри», «персонал», замінюючи їх словом «люди». Важливу стимулюючу роль відіграє виплата премій (часто у вигляді акцій), розмір яких становить у середньому до 10% всіх виплат працівникам протягом року, а в деяких компаніях досягає 25% річного окладу. Значна роль у системі стимулювання праці належить такій формі, як «участь у прибутках», прилучення
 4. 14.1. Нова Росія у світовому поділі праці: об'єкт «трофейного освоєння»
  поняттям «технологічної піраміди», «поверхи» якої не збігаються не тільки з національними, але навіть і з корпоративними кордонами. Параграф ... розглядає дроблення структури суб'єктів сучасної глобальної конкуренції і поява якісно нових її учасників. Зокрема, великі недержавні структури набувають важливі функції держав (а дрібні, слабкі або просто ледачі
 5. Питання 2. Податковий кодекс - правова основа податкової системи Російської Федерації
  понять, як "податки і збори за рівнями бюджетів", "податкова база", "податковий агент", "платник податків", "податкові ставки", "податкові правопорушення", "заходи відповідальності за податкові правопорушення", "податковий контроль" та ін Перші глави частини другої НК РФ прийняті Федеральним законом від 5 серпня 2000 р. N 118-ФЗ. Зараз друга частина складається вже з 11 глав, половина яких була
 6. Питання 6 Повноваження органів Федеральної служби податкової інспекції
  понять "виробництво" і "процес", відзначимо, що більшість вчених дотримується точки зору, що вони співвідносяться як загальне і особливе (приватне). Зокрема, під "процесом" розуміють сукупність виробництв, а виробництво - частина процесу. Процес, як поняття ширше, охоплює певні різновиди управлінської діяльності, а виробництво - діяльність, пов'язана з
 7. 4.1. Податкові відносини: поняття, ознаки та види
  ознаки: - податкові відносини складаються в процесі відтворення суспільного продукту (в рамках двох фаз - розподілу та обміну) у процесі формування централізованих (державних, муніципальних) фондів грошових коштів, і тому вони носять розподільчий характер; - податкові відносини мають владний (імперативний) характер, виходячи з чого держава безпосередньо
 8. Арешт майна
  понятих. Необхідно також враховувати, що орган, що проводить арешт майна, не має права відмовити платнику податків-організації (його законному та (або) уповноваженому представнику) бути присутнім при арешті майна. Перед арештом майна посадові особи, що виробляють арешт, зобов'язані пред'явити платнику податків-організації (його представнику) рішення про накладення арешту, санкцію прокурора і
 9. § 3.1. Проблема дефініції податку
  поняття податку має бути однією з відправних точок при підготовці законів, що регулюють порядок встановлення і стягнення податкових платежів, по-третє, чітке розуміння терміна «податок» дозволяє визначити обсяг повноважень і компетенцію податкових органів. Однак найважливіше - це те, що без ясного визначення терміна «податок» неможлива правильна реалізація як фінансової, так і інших видів
 10. § 3.4. Характерні риси і ознаки податку
  понятті податку, що це тягне за собою виключення з податкової сфери надходжень, що не носять примусового характеру »6. Так, не є податками добровільні збори й пожертвування до бюджету, а також державні позики. Сучасним податковим системам деяких країн відомий так званий необов'язковий податок - церковний, встановлений не актами державної влади, а релігійними
© 2014-2022  epi.cc.ua