Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
А.З. Дадашев. Курс лекцій по блоку навчальних дисциплін з податків та оподаткування, 2007 - перейти до змісту підручника

Арешт майна

Арештом майна як способу забезпечення виконання рішення про стягнення податку визнається санкціоноване прокурором дію податкового органу щодо обмеження права власності платника податку-організації відносно його майна. Арешт майна проводиться у разі невиконання платником податків-організацією у встановлені строки обов'язку зі сплати податку, пені та штрафів і за наявності у податкових органів достатніх підстав вважати, що вказана особа вживе заходів, щоб сховатися або приховати своє майно.
Арешт майна може бути повним або частковим. Повним арештом майна визнається таке обмеження прав платника податків-організації відносно його майна, при якому він не має права розпоряджатися арештованим майном, а володіння та користування цим майном здійснюються з дозволу та під контролем податкового або митного органу.
Частковим арештом визнається таке обмеження прав платника податків-організації відносно його майна, при якому володіння, користування і розпорядження цим майном здійснюються з дозволу та під контролем податкового або митного органу.

Разом з тим, арешту підлягає тільки те майно, яке необхідно і достатньо для виконання обов'язку зі сплати податку, пені та штрафів.
Рішення про накладення арешту на майно платника податків-організації приймається керівником (його заступником) податкового органу у формі відповідної постанови.
Арешт майна платника податків-організації проводиться за участю понятих. Необхідно також враховувати, що орган, що проводить арешт майна, не має права відмовити платнику податків-організації (його законному та (або) уповноваженому представнику) бути присутнім при арешті майна.
Перед арештом майна посадові особи, що виробляють арешт, зобов'язані пред'явити платнику податків-організації (його представнику) рішення про накладення арешту, санкцію прокурора та документи, що посвідчують їх повноваження.
При виробництві арешту складається протокол про арешт майна. У цьому протоколі або в прикладеній до нього опису перераховується і описується майно, що підлягає арешту, з точним зазначенням найменування, кількості та індивідуальних ознак предметів, а при можливості - їх вартості.

Всі предмети, що підлягають арешту, пред'являються понятим та платнику податків-організації (його представнику).
Керівник (його заступник) податкового органу, який виніс постанову про накладення арешту на майно, визначає місце, де має знаходитися майно, на яке накладено арешт.
Відчуження (за винятком виробленого під контролем або з дозволу податкового або митного органу, що застосував арешт), розтрата або приховування майна, на яке накладено арешт, не допускаються. Недодержання встановленого порядку володіння, користування і розпорядження майном, на яке накладено арешт, є підставою для притягнення винних осіб до відповідальності, передбаченої ст. 125 НК РФ (стягнення штрафу в розмірі 10 тис. руб.).
Рішення про арешт майна скасовується уповноваженою посадовою особою податкового органу при припиненні обов'язки по сплаті податку, пені та штрафів.
Зазначений порядок, застосовуються також щодо арешту майна податкового агента - організації та платника збору - організації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Арешт майна "
 1. 2.4.4. Зміни власності
  арешт майна. Припинення --- + --- загибель речі? збереження речі --- + --- її втрата? немає --- + --- відмова від неї? відчуження її --- + --- договірне? вилучення --- + --- кримінальне?
 2. Питання 2. Податковий кодекс - правова основа податкової системи Російської Федерації
  арешт; - неподання податкового органу відомостей, необхідних для здійснення податкового контролю; - відмова від надання документів і предметів за запитом податкового органу; - відповідальність свідка; - відмова експерта, перекладача чи спеціаліста від участі у проведенні податкової перевірки, дача завідомо неправдивого висновку або здійснення завідомо неправдивого перекладу; -
 3. 4.3. Права та обов'язки суб'єктів податкових відносин
  арешт на майно платників податків, платників зборів та податкових агентів в порядку, передбаченому ст. 76 і 77 НК РФ; - оглядати (обстежити) будь-які використовуються платником податку для отримання доходу або пов'язані з утриманням об'єктів оподаткування незалежно від місця їх знаходження виробничі, складські, торговельні та інші приміщення та території, проводити інвентаризацію
 4. 5.4 Забезпечення виконання податкового обов'язку
  арешту на майно платника податків). Відповідно до ст. 72 НК РФ передбачені наступні способи забезпечення сплати податків і зборів: - заставу майна (ст. 73 НК РФ); - порука (ст. 74 НК РФ); - пеня (ст. 75 НК РФ); - призупинення операцій за рахунками в банках організацій і індивідуальних підприємців (ст. 76 НК РФ); - арешт майна (ст. 77 НК РФ). Запорукою
 5. Порука
  арешт на майно платника податків. У цьому випадку пені не нараховуються за весь період дії зазначених обставин. Подача заяви про надання відстрочки (розстрочки) або інвестиційного податкового кредиту не припиняє нарахування пені на суму податку, що підлягає сплаті. Пеня за кожний день прострочення визначається у відсотках від несплаченої суми податку або збору. Процентна
 6. 4.5. Кредитний консалтинг
  арештом чи забороною, не повинно бути обтяжене правом третіх осіб, за винятком права проживання, щодо Житлового приміщення мають бути відсутні суперечки. У разі, якщо в якості єдиного позичальника за кредитним договором планує бути особа, яка не є одним з власників (залогодателей) закладається Житлового приміщення, то необхідно вимагати притягнення в якості другого
 7. 31.4. Методи і порядок проведення документальних перевірок
  арешт Штраф у розмірі 10 тис. руб. 14. Неподання податковому органу відомостей про платника податків Ті самі діяння, вчинені фізичною особою Штраф у розмірі 5 тис. руб. Штраф у розмірі 500 руб. 15. Відмова від подання документів і предметів за запитом податкового органу Штраф у розмірі 5 тис. руб. 1) Під грубим порушенням правил обліку доходів і витрат і об'єктів
 8. Свобода людини
  арешту, від посягань на особу, майно. Інші охоплюють «позитивні» свободи: свобода робити щось. Це права людини: на життя, безпеку, на працю, на свободу об'єднання, релігії т. д. Вироблені певні класифікації прав і методи їх вимірювання, які дають певне уявлення про рівень розвитку свободи людини. На основі конвенції ООН і міжнародних
 9. 2. Капітальні блага і капітал
  майном і користю, що витягується з нього, і змогли чітко застосувати його до всіх класів, пологів і порядкам товарів і послуг. Тільки вони можуть встановити подібні розбіжності у ставленні безперестанку обставин, що змінюються високорозвиненою обробної промисловості і складної структури громадської співпраці, що складається з сотень тисяч спеціалізованих професій і показників діяльності.
 10. 6. Заробітна плата та засоби існування
  майном, вважаючи, що він не грає в суспільстві ніякої іншої ролі, і допустити, що він прагне тільки до задоволення потреб у їжі і розмноженні і не знає інших способів використання своїх доходів , крім задоволення тваринних потреб, тоді залізний закон заробітної плати можна вважати теорією визначення ставок заробітної плати. По суті, безплідна теорія цінності
© 2014-2022  epi.cc.ua