Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.Г. Войтов. Економіка. Загальний курс, 2003 - перейти до змісту підручника

1.3.5. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ СВІТОВОГО РИНКУ


- Світовий ринок
- + - Регіональні ринки
- + --- Національні ринки
Міжнародна торгівля виникла в стародавньому світі, і тоді ж став розвиватися процес об'єднання різних країн. Водночас спочатку формувався національний ринок в кожній країні. Цей процес в розвинених країнах завершився в першій половині ХIХ століття. Одночасно формувалися регіональні ринки, особливо посилилися в ХХ столітті у формі інтеграційних процесів. Наприкінці ХХ століття було до сотні інтеграційних процесів у світовій економіці. Найбільш представницький з них - «Загальний ринок», що став Європейським союзом.
Інтеграція національних ринків об'єднує країни в єдине економічне ціле. Інтенсивний розвиток світового ринку підвищує єдність економіки всіх країн світу. Цей процес називають глобалізацією економіки. Глобалізація світової економіки означає, по суті, всеосяжний контроль над світовим господарством з боку фінансового капіталу транснаціональних корпорацій розвинених країн світу, насамперед США.
Умовою інтеграційного прогресу світового ринку є інфраструктура: виробнича і соціальна. В даний час створена глобальна система зв'язку, комунікації, транспорту, яка практично виключає відмінності в організації справ підприємств, розташованих у різних містах чи країнах. Суттєво зменшилися відмінності і у сфері транспорту. Комунікації дозволяють ефективно організовувати виробництво з єдиного центру у всіх країнах світу.

Відповідно створюються наддержавні фінансові, торгові організації, які регулюють економічні відносини між суб'єктами різних країн. ООН, СОТ, МВФ та інші світові організації визначають порядок економічних, в тому числі ринкових, відносин. Звичайно, зберігаються істотні відмінності в багатьох аспектах способу життя різних країн, різні валюти, різні методи управління.
Рушійною силою інтеграційних процесів все більш стають ТНК, відбувається «транснаціоналізація» ринку. У світовому ринку істотне значення мають транснаціональні корпорації, які є знаряддям панування розвинених капіталістичних країн в світовій економіці. Капіталізм проводить активну захист інтересів свого капіталу в усьому світі. 500 найбільших його ТНК контролюють 4/5 загального обсягу прямих зарубіжних інвестицій, а 50 з них? половину. На ТНК припадає 1/3 промислового виробництва, більше 1/2 світової торгівлі, 2/3 торговельного обороту країн ринкової економіки і 4/5 патентів всього світу. На цій основі ТНК панують у світовій економіці і створюють світовий ринок для своїх потреб. При цьому 50 найбільших корпорацій володіють оборотом, що перевищує ВНП понад 100 країн світу. Хоча співробітники 500 найбільших промислових корпорацій світу становлять лише 0.05% населення земної кулі, ці корпорації контролюють 70% світової торгівлі і 25% виробленої в усьому світі продукції.
Частка капіталізму в обсязі світової торгівлі за вартістю за період 1980? 1988 рр..
Зросла з 67,9 до 72,8%, частка країн скоротилася з 31,1 до 27,2%.
Нерівність економічних відносин між країнами, панування ТНК у світовому господарстві веде до того, що соціалізм (який зазнав поразки в кінці ХХ століття, але який поки зберігся на земній кулі) і ті країни дедалі більше стають залежними від капіталізму, який продовжує визначати розвиток світової економіки. 10? 15% населення Землі споживають 70% світових ресурсів.
Становлення світового ринку далеко до завершення. І сьогодні весь світ поділений на межі, і майже всі країни намагаються захищати свій національний ринок від ТНК.
Провідною державою у світі (кожна в свій час) були різні країни. У ХII - ХIV століттях Венеція виконувала цю функцію, а потім Іспанія у зв'язку з відкриттям Америки, Голландія у зв'язку з буржуазною революцією, потім? Англія. У ХIХ столітті Франція, а на рубежі ХІХ і ХХ століть? Німеччина. У ХХ столітті був СРСР, а тепер - США стали гегемоном, домінуючою силою на світовому ринку. США орієнтується на створення «Пан американ». У ХХI столітті США, мабуть, будуть потіснені в цій функції іншими країнами. За прогнозами через десяток років може вийти Японія, а через півстоліття? Китай стане провідною країною.
Соціалізація економіки все більше стає єдиною альтернативою загибелі суспільства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.3.5. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ СВІТОВОГО РИНКУ "
 1. 2. Світогляд і ідеологія
  Теорії, направляючі діяльність, часто недосконалі і незадовільні. Вони можуть бути суперечливими і непридатними для вбудовування у всеосяжну і логічно струнку систему. Якщо ми представимо всі теореми і теорії, направляючі поведінка окремих індивідів і груп, у вигляді логічно зв'язного комплексу і спробуємо, наскільки це можливо, привести їх у систему, тобто під
 2. 3. Гармонія правильно розуміються інтересів
  З незапам'ятних часів люди базікають про благословенних умовах, якими їх предки насолоджувалися в первісному природному стані. Зі старих міфів, переказів і поем образ первісного щастя перейшов в різні філософії XVII і XVIII ст. На їх мові термін природний означав те, що добре і корисно для людських справ, в той час як термін цивілізація мав образливий зміст. Відхилення від
 3. 3. Обмежувальні заходи як привілей
  Будь безлад на ринку по-різному впливає на різних індивідів і групи індивідів. Для одних це благо, для інших удар. Тільки з плином часу, коли виробництво пристосовується до появи нової інформації, цей вплив сходить нанівець. Таким чином, обмежувальна міра, поставивши переважна більшість у скрутне становище, може тимчасово поліпшити становище деяких людей. Для
 4. 3. Мінімальні ставки заробітної плати
  Суть мудрості політиків-інтервенціоністів полягає в підвищенні ціни праці або шляхом державного декрету, або шляхом насильницьких дій або загрози подібних дій з боку профспілок. Підвищення ставок заробітної плати вище рівня, який був би визначений вільним ринком, вважається постулатом вічних законів моральності, а також необхідністю з економічної точки зору. Хто
 5. 6. Валютне регулювання і двосторонні валютні угоди
  Якщо держава встановлює курс своїх кредитних або паперових грошей проти золота або іноземної валюти на більш високому рівні, ніж ринок, тобто якщо воно встановлює максимальні ціни на золото та іноземну валюту нижче потенційної ринкової ціни, то виникає ефект, описуваний законом Грешема. У результаті створюється стан справ, який вельми неадекватно називається дефіцитом
 6. Коментарі
  [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [см. Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 7. СВОБОДА ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
  країна виграє, продаючи товари, які виробляє дешево і купуючи на ці гроші товари, які їй виробляти дорого Свобода торгівлі полягає в наданні людям можливості продавати і купувати так, як вони цього хочуть ... Протекціоністські тарифи - таке ж застосування сили, як і встановлення блокади за допомогою військ, і мета їх та ж - перешкодити торгівлі. Різниця в тому, що
 8. Глава 5
  Однією з важливих причин помилок у грі середнього біржового мисливця, або «стрічкового хробака », як вони часом себе називають, маючи на увазі телеграфну стрічку, яка становить головну пристрасть їхнього життя, є надмірна спеціалізація. Результатом виявляється негнучкість, яка обходиться занадто дорого. Зрештою, спекулятивна гра не зводиться виключно до математики або до набору правил, хоча
 9. Глава 14
  Мене постійно гризла досада, що до того часу, коли я розірвав зв'язку з Даном Вільямсоном, з ринку були вже зняті всі вершки. Ми з ходу вляпалися в тривалий період безгрошів'я - чотири нескінченно довгих і худих року. З ринку не можна було вичавити ні цента. Як висловився з цього приводу Біллі Хенрік, «це був такий мертвий ринок, що на ньому навіть вонючка не зміг би насмердів». У мене було
 10. РЕГІОНАЛЬНІ ТОРГОВІ БЛОКИ
  Перехід від національних економік до економіки єдиного світу - надто великий стрибок. Внаслідок цього виникають регіональні торговельні блоки як природні щаблі в еволюційному процесі, провідному до справді світовій економіці. Однак ці блоки призводять до деяких суперечливим тенденціям. Блоки просуваються в напрямку більш вільної торгівлі всередині кожного блоку, але в той же час між
© 2014-2022  epi.cc.ua