Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.П. Колесов, М.В. Кулаков. Міжнародна економіка, 2004 - перейти до змісту підручника

6.4. УЗГОДЖЕНІ МІЖНАРОДНІ ДІЇ ТА ІНСТРУМЕНТИ


Найбільш характерним видом узгодженого застосування інструментів зовнішньоторговельного регулювання є регіональні об'єднання, які передбачають загальну зовнішньоторговельну політику, картелі і ембарго (багатосторонні санкції).
Регіональні об'єднання з'являються внаслідок регіональних інтеграційних процесів. Вони відображають на регіональному рівні тенденцію інтернаціоналізації господарського життя, яка набуває в останні півтора-два десятиліття також і глобальний масштаб. Регіональна інтеграція є частиною процесу глобальної інтернаціоналізації, або, простіше кажучи, глобалізації. Але є й відмінності. Інтернаціоналізація в глобальних масштабах протікає переважно у розвитку транскордонних, транснаціональних форм господарювання, насамперед у результаті діяльності ТНК, і в меншій мірі схильна наддержавного регулюючому впливу міждержавних органів. У регіональних об'єднаннях процеси господарського зближення обрамлені міждержавними угодами, згідно з якими частина функцій держав-членів делегуються міждержавним органам.
У літературі склалася градація типів регіональних об'єднань, що відповідають тій чи іншій мірі глибини інтеграції, які можна розглядати і як ступені зрілості у розвитку якогось одного регіонального об'єднання. Це: зона вільної торгівлі - митний союз - спільний ринок - економічний союз. Особливе місце займають преференційні торговельні угоди про скасування бар'єрів у взаємній торгівлі. Їх можна розглядати в цьому сенсі і як предтечу першого ступеня. У світі сьогодні налічується більше 30 регіональних угруповань з різним ступенем глибини інтеграції. Найвідомішою угрупованням є Європейський союз - регіональне об'єднання найвищого на сьогодні рівня інтеграції - рівня економічного союзу. До питання про інструменти зовнішньоторговельного регулювання вищесказане має те ставлення, що інтеграція навіть найнижчого рівня - рівня зони вільної торгівлі - припускає перехід на єдине тарифне і нетарифне зовнішньоторговельне регулювання по відношенню до третіх країн. І в цьому випадку з'являються ефекти, відмінні від наслідків використання цих інструментів у звичайних умовах.
Вони називаються ефектом розвитку торгівлі та ефектом згортання торгівлі. Покажемо їх на прикладі тарифу.
Припустимо, у Франції любителі їзди на мопедах в умовах відсутності тарифів мали б вибір між японськими мопедами в середньому за 2000 дол, німецьким мопедом з тими ж характеристиками за 2250 дол і французьким за 2600 дол Пропозиція будемо вважати максимально еластичним. До приєднання до ЄС для іноземних машин застосовувався тариф в 20% від вартості, так що японський мопед продавався по 2400 дол, французький за 2600 і німецький за 2700 дол Зрозуміло, що за інших рівних умов перевага віддавалася б японському мопеду. При утворенні ЄС внутрішньорегіональні обмеження знімаються, і покупець переорієнтується на німецький мопед вартістю 2250 дол Покупці виграють в розмірі 150 дол за мопед, при цьому держава втрачає надходження до бюджету в розмірі 400 дол Загальний баланс виграшу і втрат - зниження добробуту Франції на 250 дол за кожен мопед. Збільшення торгівлі з Німеччиною дало ефект розвитку торгівлі, вимірюваний новими потоками товарів, плюс величина від множення виграшу споживача на кількість куплених німецьких мопедів, а скорочення торгівлі з Японією - ефект згортання торгівлі, вимірюваний вартістю нереалізованого імпорту японських мопедів плюс величина, що дорівнює сумарним втрат французької скарбниці . Розмір ефектів можна уточнювати (наприклад, врахувати, що кількість імпортних німецьких мопедів буде більше, ніж число заміщаються більш дорогих японських) і ілюструвати складнішими прикладами, однак для нас тут важливіше сам факт появи цих двох ефектів в результаті утворення регіональної угруповання.
Світова статистика підтверджує, що обсяг внутрішньорегіональної торгівлі в Західній Європі в перші роки освіти ЄС зростав повільніше, ніж скорочувався обсяг імпорту з третіх країн.
Міжнародні картелі - об'єднання країн-експортерів, позволяюща встановлювати монополістичний контроль і регулювати обсяги пропозиції якого товару з метою встановлення цін, що відрізняються від цін конкурентного ринку. Оскільки останній нестабільний, особливо в галузі торгівлі сировиною та сільськогосподарськими продуктами, офіційною метою їх створення проголошується стабілізація обсягів поставок, світових цін і, отже, експортних надходжень, а значить, і стабільність інвестицій і соціальних зобов'язань держав.
Умовою успіху діяльності такого виду багатостороннього узгодженого регулювання зовнішньої торгівлі має бути обмежене число продавців, а також невисока еластичність попиту на регульований товар. Історія знає багато спроб створення картелів (по бавовні, кава, олову, цукру і т.д.), проте найбільшу популярність здобув картель на ринку нафти ОПЕК (Організація країн - експортерів нафти). У рамках картелю постачальники домовляються про рівень експортних поставок і квітах кожного постачальника. Спрощуючи, можна сказати, що картелі займаються встановленням експортних квот і контролем за їх дотриманням, так само як якщо б це робило окрема держава в цілях рівноваги обсягів поставок на зовнішній і внутрішній ринки. Ефект квоти, як ми знаємо, порівняємо з ефектом експортного мита, описаної на рис. 6.5.
При цьому правомірно застосування поняття «оптимальна експортне мито», що вводиться країною з великою економікою. Домовляючись про створення картелю, країни-експортери штучно створюють ситуацію великої країни, що володіє монопольним становищем на ринку певного товару. Проте оптимальним при цьому може вважатися тільки такий рівень квоти, який дозволяє отримати доходи від зростання світової ціни в обсязі, що перевищує втрати від скорочення видобутку. Це можливо лише у випадку, якщо більшу частину збільшеної ціни (різницю між монопольною і ринковою цінами поставок) оплатять імпортери. Іншими словами, створення картелю призводить до появи ефекту, який можна назвати окремим випадком введення оптимальної експортного мита. Картель ефективний, поки йому вдається підтримувати монопольне становище на ринку. Якщо його частка продажів на ринку скорочується, наприклад внаслідок високої еластичності пропозиції через існування внекартельних альтернативних джерел, він стає все менш ефективним і зникає. По суті, це питання часу - коли монопольна ціна приверне в галузь нових виробників картельної товару або товарів-субститутів?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.4. УЗГОДЖЕНІ МІЖНАРОДНІ ДІЇ ТА ІНСТРУМЕНТИ "
 1. 19. Золотий стандарт
  узгоджені дії з метою кредитної експансії. Вони засвоїли, що обмежена тільки однією країною кредитна експансія призводить до зовнішньої витоку. Вони вважають, що тільки зовнішній витік засмучує їх плани зниження ставки відсотка і створення вічного буму. Вони думають, що якби всі держави взаємодіяли, проводячи експансіоністську політику, то можна було б усунути це
 2. 1. Держава і грошовий обіг
  узгодженими умовами, переходить законам країни і судам. Вони мають визначити, що є і що не є законним платіжним засобом. Обслуговуючи це завдання, закони та суди не створюють грошей. Річ стає грошима тільки завдяки тому, що ті, хто обмінюється товарами і послугами, зазвичай використовують її як засіб обміну. У вільній ринковій економіці закони і судді, привласнюючи
 3. 5. Кредитна експансія
  узгоджених дій безлічі національних урядів і центральних банків, чия поведінка прямувало цими урядами. Значення першого факту в тому, що уряди не були готові скасувати конвертованість банкнот своєї країни відповідно до жорстко фіксованим паритетом. Другий факт приводив до кількісного різноманітності масштабів кредитної експансії. Одні країни обганяли
 4. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ПЕРЕД ОБЛИЧЧЯМ глобальних загроз
  узгоджених способів регулювання. Якщо цей хтось не згоден, то відповідний вид економічної діяльності просто переміститься в його юрисдикцію і збільшить його економічний успіх. Можна на теоретичному рівні визнавати, що певне регулювання допомогло б світовій економіці, але не приймати чи не застосовувати її у своїй юрисдикції, підвищуючи тим самим доходи власних громадян.
 5. 1. Внесок історичної школи розвиток економічної теорії
  узгодити форми господарства з етичними уявленнями про справедливість, тобто здійснювати ту задачу, яка раніше вирішувалася церквою. Але навіть якщо допустити відсутність державного втручання, то, на думку представників історичної школи, вільне підприємництво завжди обмежена моральними рамками: чесністю, обов'язковістю, вірністю слову і т.д. Тому фігура
 6. 7.2. Економічні причини і наслідки першої світової війни
  узгодженої політики, тому що валютні центри повинні були підтримувати високий рівень економічної активно-сті і високий попит на імпорт, щоб дозволити країнам-учасницям вільно купувати необхідні їм резервні засоби. Золотовалютна система складалася з кількох зон, прив'язаних до певної валюти. Так, стерлинговая зона виникла в 1931 р. за рішенням країн Британської
 7. § 18. Сутність і структура ринку
  узгодження приватних, колективних та суспільних інтересів, вирішення загальнонаціональних проблем, а також сприяння процесу накопичення капіталу. Крім того, виділяють організаційно-функціональну структуру ринку, яка включає контрактну систему закупівель на біржах, ярмарках, виставках і в інших посередницьких структурах по збуту товарів; прямі зв'язки виробників і організацій збуту;
 8. § 51. Фінансові та структурні кризи в економіці
  узгодженої політики, виконання державних програм та ін У той же час їх дії нерідко суперечать політиці держави в цій сфері. Наднаціональні органи в країнах ЄС проводять значною мірою уніфіковану промислову, структурну, податкову, амортизаційну та інші форми політики, що є важливим фактором антициклічного регулювання, синхронізації економічного
 9. 9.2. ЗОВНІШНЬОТОРГОВА ПОЛІТИКА
  узгоджених норм. «Добровільне» обмеження експорту являє собою екс-Кравець квоту, в односторонньому порядку вводимую урядом країни-експортера під політичним тиском з боку імпортера. Загальний економічний ефект для імпортера від використання ня «добровільних» обмежень експорту експортером негативний, хоча розмір втрат зменшується в результаті нарощування імпорту
 10. § 2. УПРАВЛІННЯ ФІРМОЮ
  узгоджені дії всіх членів екіпажу. Встановлювати порядок у праці, координувати і контролювати певний режим діяльності всіх працівників об'єктивно необхідно скрізь, де виробництво має суспільний характер. Стало бути, управління господарством являє собою цілеспрямоване, впорядкує вплив на процес суспільної праці. Воно покликане організовувати,
 11. ВИКЛИК ЧАСУ
  узгодженого вирішення цілого комплексу проблем: створення науково-технічних заділів, організації масового виробництва, транспортного обслуговування, концентрації фінансових, у тому числі кредитних ресурсів, інформаційного забезпечення, маркетингу і т.д. Причому вирішувати ці питання потрібно не поодинці кожною країною, а всією сукупністю зацікавлених у даному проекті країн. Природно, що
 12. 2. Міжнародна торгівля та її регулювання. Зовнішньоторговельна політика держави
  узгоджені і не підлягають перевищенню). Головним завданням СОТ є лібералізація світової торгівлі шляхом її регулювання переважно тарифними методами при послідовному скороченні рівня імпортного мита, а також шляхом дії антидемпінгового кодексу, шляхом усунення різних нетарифних бар'єрів, кількісних обмежень та інших перешкод у міжнародному обміні товарами і
 13. 1.1.16. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЕКОНОМІКИ, РИНКУ
  узгоджені відносини співпраці, в яких виникають відносини найму. Такий тип економічних відносин - основа виникнення сучасної промисловості. У той же час їх пережитки збереглися в чистому вигляді поза індустріальних секторів економіки. Їх формою, найчастіше, виявляються кооперативи. У Європі найбільш сильні кооперативи в Італії, Швеції, Австрії, Іспанії, Португалії, в основному
 14. Приклад 21. Конфлікти: критична важливість визначення «порядку денного»
  узгоджена, конфлікт може тривати необмежено довго, так як його учасники зберігають можливість діяти в найбільш зручних для себе умовах і найбільш комфортним чином (а так як вони переслідують різнорідні мети, кожен з них може систематично оголошувати себе переможцем). Узгодження ж єдиної «порядку денного» означає, що вирішення конфлікту не за горами, так як його учасники
 15. 16.4. Конкуренція на колінах
  узгодженої валютно-фінансової стратегії, а потім і політиці. Ефективне торпедування євро американцями, незважаючи на всю внутрішньо-солідарність, справило, наскільки можна судити (в тому числі за напруженням розбіжностей, пов'язаних з підготовкою агресії на Ірак), вельми глибоке враження на громадськість розвинених європейських країн і істотно підвищило відкритість їх лідерів до
 16. Приклад Політика підтримки конкурентоспроможності Росії
  узгоджених з державою інвестиційних проектів; - гарантування держбанками інвестицій в реальний сектор. 2. Скорочення мобілізаційних потужностей до необхідного з урахуванням сучасних умов мінімуму. 3. Перетворення введення контролю за структурою витрат і рентабельністю в умову отримання підприємствами державного сприяння. 4. При реструктуризації боргів підприємств перед
© 2014-2021  epi.cc.ua