Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Л.А.Ніколаева, І.П.Черная. Історія економіки, 2006 - перейти до змісту підручника

7.2. Економічні причини і наслідки першої світової війни


Перша світова війна вибухнула між двома військовими блоку-ми: Антантою (Англія, Франція, Росія та ін.) і Потрійним союзом (Німеччина, Туреччина, Австро-Угорщина, Болгарія та ін.) Загалом у ній взяло участь 34 з 56 існуючих тоді суверенних держав. Основною причиною війни стала боротьба за переділ уже поділеного світу, обумовлена пошуком ринків збуту і джерел сировини для молодих капіталістичних країн, передусім Німеччини та США, які не мали колоній.
Світова війна пред'явила небувалі вимоги економіці. Вона поглинула 1/3 матеріальних цінностей людства. Військові витрати воюючих держав збільшилися більш ніж у 20 разів, перевищивши в 12 разів наявні запаси золота. Однак з країн - учасниць військових дій тільки США і Японія змогли збільшити свою національне багатство - відповідно на 40 і 25%. При цьому США за рахунок продажу озброєнь-ня зосередили у себе близько половини світових запасів золота. Не виправдавши надій призвідників і не дозволивши найгостріших протиріч, перша світова війна принесла колосальні людські втрати, що склали в цілому близько 36 мільйонів чоловік. Структура економіки країн виявилася деформованою в результаті непомірно роздутого військового сектора, припинення же військових дій потре-Бова нових витрат на вирішення проблем роззброєння. Система золото-го стандарту в результаті девальвації національних валют зазнала аварії. Не менш значущими були й екологічні наслідки, пов'язані з використанням хімічної зброї. До того ж у багатьох країнах, що брали участь у війні, відбулася перебудова соціально-економічного та політичного ладу. Турецька і Австро-Угорська імперії розпалися, в Росії та Німеччині під час революцій були повалив-замкнені монархії.
Режим відносин в західному світі після першої світової війни визначила серія міжнародних договорів, що склала Версальсько-Вашингтонську систему. Центральне місце в ній посів Версальський мирний договір, підписаний 28 червня 1919
Версальський мирний договір


Пізніше сума репарацій була визначена в розмірі 132 млрд. ма-рок. Перші 20 млрд. необхідно було внести в якості авансу в тече-ня двох років.
Репарації - вид матеріально-правової відповідальності, перебуваючи-щей у відшкодуванні державою, що почало війну, заподіяної ущер-ба країнам-переможницям за договором.
Репарації слід відрізняти від контрибуції, забороненої сучас-менним міжнародним правом.
Контрибуція - 1) платежі, що накладалися на переможене государ-ство на користь переможця; 2) примусовий грошовий збір, що стягується-мий ворогом з окупованій території.
Необхідність виконання умов Версальського договору потре-Бова серйозного реформування економіки Німеччини.
Найважливішою мірою стабілізації внутрішньоекономічного положення в цій країні стало проведення грошової реформи 1923 р., спрямованої на прекра-щення інфляції. Її результатом став випуск нових банкнот, забезпе-чинних золотом і золотими девізами на 40% і підлягають обміну на золото, правда, тимчасово відстроченого. Крім цього була осуществле-на модернізація обладнання, посилення економічних позицій не-німецьких монополій, які замінили раніше панували картелі і синдикати на трести і концерни; підвищувалася інтенсифікація праці. Од-нако економічне становище країни залишалося вкрай важким, що викликало загострення соціальних суперечностей. Відмова Німеччини від ви-плати репарацій в 1922 р. ініціював введення в Рурської області франко-бельгійських військ. Загроза виникнення нової війни і зростання революційної-ційних виступів німецьких робітників змусив країни-переможниці піти на деякі поступки Німеччини. Влітку 1924 на Лондонській конференції був прийнятий план Дауеса, що передбачає різке зменшення щорічних репараційних платі-жей: 1 млрд. марок в 1924-1925 рр..; 1,2 - у 1925-1926 рр..; З подальші-щим збільшенням аж до 2,5 млрд. марок з 1928-1929 рр.. При цьому Німеччині гарантувалася стійкість валюти аж до пріостанов-ки перекладу репараційних платежів за кордон у разі коливання валютного курсу. План Дауеса виділяв наступні джерела забезпе-чення репарацій:
* спеціальні облігації;
* доходи залізниць;
* податки з промисловості .
Крім того, для стимулювання зростання німецької промисловості США надали позику 800 млн. марок, що склало близько 70% зовнішніх інвестицій.
Послідували за цим Локарнские договори (1925 р.) також смяг-чали положення Версальського договору, т.к. забезпечували скасування воєн-ного контролю над німецькою військовою індустрією, евакуацію француз-ських військ з Саару, зняття обмежень для цивільної авіації і т.д. До кінця 20-х рр.. Німеччина змогла досягти довоєнного рівня промислового розвитку.
У 1929 р. в умовах надвигавшегося світової економічної кризи план Дауеса був замінений планом Юнга, за яким щорічні репараційні платежі знижувалися на 20%, Німеччина отримала мож-ливість відстрочки виплат. Крім того, було розраховано, що країна робитиме внески до 1988 р. при зменшенні загальної суми до 113,9 млрд. марок. Джерелами репарацій залишилися тільки держбюджет і прибуток від залізниць. Для отримання і розподілу репарацій, здійснення розрахунків з економічних боргах було створено Банк міжнародних розрахунків, багато в чому забезпечив фінан-сування важкої промисловості та зміцнив позиції аме-риканського капі-тала в німецькій економіці.
Погіршення становища в кризовій ситуації призвело до згортаючи-нию виконання плану Юнга.
На початку 30-х років пішла серія рішень, пов'язаних з регламентацій репараційних платежів. Так, в 1931 р. президент США Гувер виступив з пропозицією відстрочки пла-тежів на рік, що отримала назву "Мораторію Гувера". У 1932 р. Ло-занского конференція надала Німеччині право викупу за 3 млрд. марок своїх репараційних облігацій на умовах погашення викуп-них облігацій протягом 15 років.
Особливу роль в післявоєнному розвитку світової економіки сигра-ло зміна світової валютної системи. На зміну золотому стандарту приходить золотовалютний стандарт - система, при якій країна хра-ніт для зовнішніх розрахунків певну кількість іноземної валюти бо-ти, розглянутої як еквівалент золота і конвертованій по твердому курсу в національну валюту. Вона отримала поширеною-ня за рекомендацією Женевської конференції 1922 р. і характеризувати-ва-лась спробами відновлення валютної стабільності в період з 1924 по 1928 р. При цьому золото не використовувалося для карбування монет, не знаходилося у вільному обігу, а фігурувало в золотих злитий -ках в касової готівки емісії банку. Міжнародні розрахунки вимагали проведення узгодженої політики, тому що валютні центри повинні були підтримувати високий рівень економічної активно-сті і високий попит на імпорт, щоб дозволити країнам-учасницям вільно купувати необхідні їм резервні засоби.
Золотовалютні система складалася з кількох зон, прив'язаних до певної валюти. Так, стерлинговая зона виникла в 1931 р. за рішенням країн Британської співдружності (за винятком Канади), Португалії, Ірану, Скандинавських країн і Латвії стабілізувати свої грошові системи по відношенню до фунта стерлінгів, а не золоту. Це пояснювалося особливим становищем Великобританії, тому що її націо-нальний дохід зазнав найменші скорочення в роки великої де-прес, крім того, вона була основним торговим партнером всіх перерахованих країн. Практично одночасно виникли зона долла-ра і зона франка. Їх розвиток сприяло розширенню функцій центральних банків, т. к. в рамках існуючих валютних зон вони повинні були підтримувати тверді курси продажу і покупки основ-ної валюти. Головною проблемою стало забезпечення ліквідності центру у відносинах з країнами, що не входять у валютну зону, тому основним інструментом фінансової політики служили фонди валют-ної стабілізації, діючі в Парижі, Лондоні і Нью-Йорку. У жовтні 1936 р. між ними була підписана тристороння угода про регулювання курсу золота для зниження збитків при конвертуючи-мости валют.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7.2. Економічні причини і наслідки першої світової війни "
 1. Тема 7. Основні тенденції в розвитку світового господарства наприкінці XIX - першої третини XX ст.
  Економічна криза 1929-1933 рр.. Варіанти виходу з нього. Зародження сучасного менеджеризму та маркетингу. Особливості економічного розвитку Росії наприкінці XIX-поч. XX ст. Теорія "другого ешелону" розвитку капіталізму. Особливості розвитку промисловості і сільського господарства. Спроби хозяйствен-ного реформування. С. Вітте. П. Столипін. Проблема російських монополій. Особливості
 2. 16. Процентні ставки і грошове відношення
  економічну свободу. З цієї причини вони були полічені незадовільними в епоху зростаючого тоталітаризму. Основні відмінності дії валютного зрівняльного рахунку від політики центрального банку полягають у наступному. 1. Влада тримають операції по рахунку в секреті. Закон зобов'язує центральний банк зраджувати гласності інформацію про своє справжнє становище через короткі інтервали, як
 3. 4. Період виробництва, час очікування і період передбачливості
  економічна теорія не потребують вимірі часу, витраченого в минулому на виробництво благ, що існують сьогодні. Вони не скористалися б цією інформацією, навіть якщо б і мали її. Перед чинним людиною стоїть проблема витягу максимальних вигод від наявного запасу благ. Його вибір спрямований на таке використання кожної частини цього запасу, щоб задовольнити самі настійні
 4. 7. Вплив дефляції і стискування кредиту на валову ринкову ставку відсотка
  економічного життя. Однак було б серйозною помилкою вважати дефляцію і стиснення просто дзеркальним відображенням інфляції та експансії. Експансія спочатку породжує ілюзію процвітання. Вона вкрай популярна, оскільки здається, що вона робить багатшими всіх разом і кожного окремо. З іншого боку, стиснення негайно створює умови, які все готові засудити як зло. Його непопулярність навіть
 5. 3. Мінімальні ставки заробітної плати
  економічної точки зору. Хто б не наважився кинути виклик цієї економічної та етичної догмі, той відразу ж звинувачується в порочності і неосвіченості. Багато наших сучасників дивляться на людей, які виявилися досить безрозсудними, щоб перетнути кордон пікету, так само, як первісні родичі дивилися на тих, хто порушував табуйовані заборони. Мільйони тріумфують, коли подібні
 6. Коментарі
  економічна теорія може бути розчленована на свої найпростіші елементи, а історії та соціології відводилася допоміжна роль. На думку Менгера, емпіричний матеріал відіграє допоміжну роль в економічному дослідженні. Історичний метод дослідження характеризувався при цьому як чисто описовий. Менгер дотримувався точки зору Берка щодо непланованої розвитку суспільства і
 7. СКОРОЧЕННЯ КОРПОРАЦІЙ
  економічний спад. Але дві речі були незвичайні: замість тимчасових звільнень були оголошені постійні скорочення робочої сили, і скорочення не обмежилися працівниками фізичної праці («синіми комірцями»), а було звільнено значне число працівників розумової праці та менеджерів («білих комірців») (38). Під час спаду 1980-1981 рр.. на кожних трьох звільнених «синіх комірців» припадав
 8. РУХ
  економічному зростанню Америки, а не підривала це зростання. Можна було б допускати індивідів, виходячи з їх кваліфікації та з грошей, які вони хотіли б інвестувати в Америці (18). Можна було б виключати тих, хто ще потребує соціальної підтримки, наприклад, в освіті. Можна було б допускати тільки кваліфікованих молодих людей, щоб зберегти достатньо високе співвідношення числа
 9. ЯПОНІЯ: ВЕЛИКА лінія розлому У СВІТОВІЙ ТОРГІВЛІ ТА ТИХООКЕАНСЬКИЙ РЕГІОН
  економічні закони. Ніхто не може вічно мати великий торговельний дефіцит. Сполучені Штати - дуже велика країна, вони можуть багато позичати і багато продавати, перш ніж розоряться, але в якийсь момент фінансові ринки світу візьмуться за нас так само, як вони взялися за Мексику. Bоnpoc не в тому, станеться землетрус чи ні. Воно відбудеться. Єдине питання - коли це трапиться, і
 10. ДІЛОВІ ЦИКЛИ
  економічних рішень (те, що в економіці називається моделлю мультиплікатора-акселератора). Коли підвищується попит, заводи прискорюють виробництво. Оскільки продажі ростуть, всі фірми, пов'язані з ланцюгом поставок, вирішують розширити свій асортимент готових або виготовлених виробів. Кожна фірма замовляє більше відповідних продуктів або компонент. Щоб задовольнити попит, заводи ще більш
© 2014-2022  epi.cc.ua