Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Економісти, які стверджують, що податки на працю незначно змінюють результат діяльності ринку, вважають, що

Економісти, які стверджують, що податки на працю незначно змінюють результат діяльності ринку, вважають, що запропоно-ються праці практично невідповідно. Більшість людей, як вони вважають, працювали б повний робочий день незалежно від заробітної плати. У цьому випадку крива пропозиції праці майже вертикальна, а податок на працю приводить до несуттєвою безповоротної втрати. Економісти, які стверджують, що податки на працю значно спотворюють ре-зультат діяльності ринку, вважають, що пропозиція праці більш еластично. Вони визнають, що пропозиція праці деякими групами працівників нееліт-стично, але заявляють, що представники багатьох інших професійних груп реагують на стимули. Ось деякі приклади: - Багато працівників можуть змінити кількість робочих годин - наприклад, працюючи понаднормово. Чим вища заробітна плата, тим більше годин вони будуть трудитися. - У деяких сім'ях є вторинні годувальники - зокрема, заміжні женщи-ни з дітьми, які можуть вибирати, чи займатися неоплачуваної роботою вдома або виконувати оплачувану роботу на ринку.
Приймаючи рішення про характер роботи, вторинні годувальники порівнюють переваги знаходження будинку (вклю-чаю скорочення витрат при самостійному догляді за дітьми) із заробітною платою, яку вони можуть отримати. - Багато літніх людей, що мають право на пенсію, продовжують роботу, і їх вирішення-ня частково базуються на розмірі заробітної плати. Як тільки вони виходять на пенсію, розмір заробітної плати визначає їх стимули до роботи неповний робо-чий день. Глава 8. Практичне застосування теорії: витрати оподаткування 185 - Деякі люди розглядають можливість зайнятості в незаконній економічної діяльності, такий як торгівля наркотиками чи робота, яку вони скри-вають від фіскальних органів, ухиляючись від податків. Економісти називають цю сферу тіньовою економікою. При прийнятті рішення про роботу в тіньовій еконо-ке потенційні порушники законів порівнюють величину легальних і неле-гальних заробітків. У кожному з цих випадків зміни заробітної плати (ціни праці) віз-діють на пропозицію праці.
Таким чином, податки на заробітну плату спотворюють рішення, що приймаються працівниками. Податки на працю спонукають трудящих до зменшення робочого дня, вторинні годувальники залишаються вдома, літні люди рано йдуть на пенсію, а безпринципні - у тіньову еконо-Міку. Практикум Генрі Джордж і податок на землю Генрі Джордж - американський економіст і соціолог XIX в. У своїй книзі «Прогрес і бідність» (1879) Г. Джордж закликав уряд до запровадження єдиного податку на землю, який він оцінював як засіб підвищення ефек-тивності та досягнення рівності членів суспільства. Ідеї Г. Джорджа користувалися значною підтримкою, але він програв на виборах мера горо-да Нью-Йорка в 1886 р. (хоча набагато випередив кандидата від республіканської партіібудущего президента США Теодора Рузвельта).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Економісти, які стверджують, що податки на працю незначно змінюють результат діяльності ринку, вважають, що "
 1. 3. Мінімальні ставки заробітної плати
  економісти, що симпатизували профспілкам, повністю віддавали собі звіт в тому, що об'єднання в профспілки може досягти своїх цілей, тільки коли воно обмежене меншістю робітників. Вони схвалювали профспілковий рух як інструмент, вигідний груповим інтересам привілейованої робочої аристократії, і не турбувалися про його наслідки для решти маси робітників [Cм.: Hutt. The Theory of
 2. Глосарій
  економісти XIX в. і згідно з якою вартість това-рів повністю визначається втіленим у них працею. Трудомістких Unit labor cost Витрати праці на едініцувипуска спадної граничної корисності. Diminishingmarginal utility. Витягується з споживання товару в техслучаях, коли кожна додаткова одиниця потребляемоготовара додає до сукупної корисності менше, ніж пре-дидущей.
 3. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  затверджуватися каталлактики аподиктичні. Коли каталлактики стверджує, що зубожіння є неминучим наслідком кредитної експансії, то вона має на увазі зубожіння в порівнянні з положенням справ, яке склалося б у відсутність кредитної експансії і буму. Відмінними рисами економічної історії капіталізму є безперервний економічний прогрес, постійне збільшення
 4. Коментарі
  економістами (насамперед К. Менгером) і представниками нової (молодої) історичної школи (Г. Шмоллер). Почався з публікації К. Менгером Дослідження про методи суспільних наук, де він говорив про точний методі дослідження, за допомогою якого економічна теорія може бути розчленована на свої найпростіші елементи, а історії та соціології відводилася допоміжна роль. На думку Менгера,
 5. Лекція 10-я Нова історична школа
  економістів історичної школи типова ідеалізація феодального способу виробництва. У цьому відношенні вони род-дарських так званим романтикам, які вихваляли середньовіччі. У своїй статті «Введення до критики гегелівської філософії права» Маркс дав дуже влучну характеристику цього псевдо-історичного методу. Правда, Маркс писав про історичну школі права, яка виникла раніше,
 6. § 5. Виникнення і еволюція політичної економії до кінця XIX в. Марксизм і сучасність. Історична школа та маржиналізм
  економіст У. Петті і французький вчений П. Буагільбер, що заклали основи трудової теорії вартості. Подальший розвиток класична політична економія набула у працях фізіократів Ф. Кене і А.Р.Ж. Тюрго (Франція). Її найвище досягнення - праці англійських економістів А. Сміта (1723-1790) і Д. Рікардо (1772-1823). Класичної політичної економії належить низка важливих наукових
 7. § 27. Підприємства та їх основні види
  стверджував, що підприємець діє за власний рахунок і на свій ризик з метою отримання вигоди, володіє при цьому необхідними знаннями та досвідом, комбінує фактори виробництва і т. п. А. Сміт розглядав підприємця як власника, а підприємницьку діяльність пов'язував, насамперед, з власним інтересом підприємця (особистим збагаченням), у процесі реалізації якого
 8. § 29. Соціально-економічний зміст капіталу
  економісти про капітал. Сутність капіталу Класики політичної економії та сучасні західні економісти про капітал. Первинне значення слова «капітал» (від лат. Capitalis) - головний. Пізніше у німецькій та французькій мовах цим терміном стали позначати головне майно, головну суму. Першу спробу наукового аналізу капіталу зробив Аристотель. Він ввів поняття «хремастика» (хрема -
 9. § 1. РИНОК ПРАЦІ: ЙОГО СУЧАСНА СТРУКТУРА І ЦІНА ТОВАРУ
  економіста - 704, архітектора -667, програміста ЕОМ - 606, слюсаря-інструментальника - 593, дипломованою медсестри - 569, викладача середньої школи - 545, бухгалтера - 522, терапевта - 511, техніка-механіка - 504, водопровідника - 495. Люди інтелектуальної праці з вченими званнями отримують в 5 разів більше тих, хто не закінчив середню школу. На ринку праці Москви зараз спостерігається
 10. 3. Людська праця як засіб
  економісти не стверджують, що єдиним засобом досягнення щастя є насолода великим матеріальним комфортом , життям в розкоші або великим дозвіллям. Вони просто визнають істину, що люди в стані краще забезпечити себе тим, у чому, на їхню думку, вони потребують. Фундаментальне положення праксиологии, згідно з яким люди воліють те, що приносить їм більше задоволення,
© 2014-2022  epi.cc.ua