Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

8.5 СПОТВОРЕННЯ, ЩО ВНОСЯТЬСЯ ПОДАТКИ, І ЕЛАСТИЧНІСТЬ НА ГРАФІКАХ (А) І (Б) КРИВА ПОПИТУ І РОЗМІР

8.5 СПОТВОРЕННЯ , що вносяться податки, і ЕЛАСТИЧНІСТЬ На графіках (а) і (б) крива попиту і розмір податку постійні, змінюється еластичність пропозиції за ціною. Відзначте, що чим більш еластична крива пропозиції, тим більше безповоротна втрата від введення податку. На графіках (в) і (г) крива пропозиції і розмір податку не змінюються; варіюється еластичність попиту за ціною. Відзначте, що чим більш еластична крива попиту, тим більше безповоротна втрата від введення податку. міра податку (рис. 8.5). На графіку (в) крива попиту щодо нееластичні, а безповоротна втрата невелика. На графіку (г) крива попиту більш еластична, а безповоротна втрата через введення податку більше. Частина 3. Попит і пропозиція 2: ринки і добробут Введення податку призводить до безповоротної втрати, тому що під його воздействи-ем змінюється поведінка покупців і постачальників.
Податок збільшує ціну, яку платять покупці, тому споживання скорочується. У той же час ціна, яку отримують продавці, зменшується, тому скорочується і обсяг виробництва. Зміни поведінки постачальників і споживачів ведуть до скор-щенію розміру ринку нижче оптимального рівня. Еластичність попиту та запропонованого-вання визначає величину зміни реакції покупців і продавців, викликаний-ної змінами ціни, і, отже, детермінує ступінь спотворення податком результатів функціонування ринку. Таким чином, чим вище еластичність попиту та пропозиції, тим більше безповоротна втрата, пов'язана з опо-обкладанням. Практикум Безповоротна втрата при введенні податків на працю Основна роль в економіці США належить податкам на працю, до яких відносяться і податок соціального страхування, і, в значній мірі, Феде-ральний прибутковий податок.
Аналогічні податки практикують і адміністрації багатьох штатів. Податок на працю «вклинюється» між заробітною платою, кото-рую платять фірми, і заробітною платою, яку отримують робітники. Якщо ми підсумовуємо всі форми податків на працю, гранична ставка податку на трудовий дохід - податок на останню суму заробітку - для багатьох трудящих становить майже 50%. Наскільки податки на працю спотворюють результати функціонування ринків праці? Економісти розходяться в мненіяхотносітельно значення безвозврат-них втрат, що пов'язано з різними точками зору дослідників на Елас-тичность пропозиції праці.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8.5 спотворення, що вносяться податки, і ЕЛАСТИЧНІСТЬ На графіках (а) і (б) крива попиту і розмір "
 1. Глосарій
  спотворень, що вносяться в процессраспределенія ресурсів. БУФЕРНИЙ ЗАПАС. Buffer stock. Програма або інститут, заснований з метою стабілізації товарного ринку посеред-ством створення великого запасу товарів. Здійснює прода-жу частини запасу в тих випадках, коли ціна перевищує нор-мінімальний рівень, або збільшує запаси допомогою заку-пок товарів в ситуації надзвичайно низької ціни БЮДЖЕТНА
 2. Величина і характер зміни попиту
  податки, перспективні очікування, ступінь монополізації виробництва і ринку і т.д. Ціни ресурсів чинять безпосередній вплив на витрати виробництва і через них на обсяг пропозиції. Але величина витрат на ресурси в економічному сенсі не тотожна сумі грошових витрат виробництва. Ресурси, як правило, мають кілька можливих сфер застосування, тому економіст прагне врахувати
 3. .. а не на споживачів Попит Кількість (а) Еластичне пропозицію, нееластичний попит Ціна Ціна,
  податків Ціна, яку отримують продавці О (б) нееластичним пропозицію, еластичний попит Ціна Ціна, яку платять покупці Ціна без податків Ціна, яку отримують продавці Про Рис. 6.9 РОЗПОДІЛ податкового тягаря на графіку (а) крива пропозиції Елас-тична, а крива попиту нееластична. У цьому випадку ціна, яку отримують продавці, уменьша-ється
 4. 4). Так як податок піднімає ціну, яку платять покупці, Дорвей і призводить до зниження ціни, яку отримують
  податок піднімає ціну, яку платять покупці, Дорвей і призводить до зниження ціни, яку отримують продавши-ці, до Р $, граничні продавці і покупці залишають ринок і обсяг продажів 182 Частина 3. Попит і пропозиція 2: ринки і благосостоян ^ Рис. 8.4 безповоротні втрати Коли уряд встановлює податок на товар, обсяг продажів скорочується з O1 до Q2. Частина
 5. Глосарій
  податки, що включаються в ціну товару і послуги Акції - цінні папери, що засвідчують володіння паєм в капіталі акціонерного товариства і що дають право на отримання частини прибутку у вигляді дивіденду Акціонерне товариство (АТ) - господарське товариство, статутний капітал якого розділений на певне число акцій. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями АТ і несуть ризик збитків у межах вартості
 6. § 2. МОНОПОЛІЯ: МІСЦЕ І РОЛЬ НА РИНКУ
  налогічная фірм. Легальні монополії, які утворюються на законній підставі (їх називають "захищеними" від конкуренції). До них можна зарахувати такі форми монополістичних організацій: а) патентна система. Під патентом мається на увазі свідоцтво, видане урядом країни винахіднику на право виключного користування зробленим винаходом. Патентом також іменується документ, виданий
 7. Завдання
  налогічная табл. 6-1, по-казав п'ять споживчих пар, які Александраможет собі дозволити. (Ь) Нанесіть на графік етіточкі і скористайтеся вашим графіком для характе-ристики бюджетного обмеження Олександри, (з) Ес-ли Qj. - Це обсяг попиту Олександри на яловичину, аQp - обсяг її попиту на сорочки, то напишіть ра-венство, аналогічне рівності (1), характерізующеемножество споживчих
 8. Ефективність і справедливість
  налогічная напрямки в області еко-номічного політики існують у багатьох іншихкраїнах. Державні структури предприни-мают ці та інші заходи, спрямовані проти гос-подстве конкурентних ринків, апелюючи до поняти-ям справедливості або чесності. Розмірковуючи в термінах рис 10-1, не так вже нера-розумної віддати перевагу неефективну точку С ефек-нормативним точкам А і В. Якби конкурентні
 9. 4.6. Додаткова інформація
  податку і страховки. Етика оцінювача нерухомого майна - сукупність етичних правил і норм поведінки оцінювача при проведенні процедури оцінки нерухомого майна Юридична кадастр - систематизований і підтримуваний в актуальному стані звід відомостей про права на об'єкти нерухомості, їх правовласників і переході
 10. Втручання в механізм ринкової рівноваги
  податків, не зачіпаючи механізму утворення цін. Оподаткування може впливати: на механізм рівноваги цін; стан еластичності; обсяг виробництва товару; рівень доходів у суспільстві і розподіл цих доходів між виробниками і споживачами оподаткованих товарів. Вплив оподаткування продукції на ціну її ринкової рівноваги можна зобразити графічно (рис. 4.11).
© 2014-2022  epi.cc.ua