ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Що таке витрати інфляції? Які з них, на вашу думку, грають найбільш помітну роль в економіці Росії? 7. Якщо

Що таке витрати інфляції? Які з них, на вашу думку, грають найбільш помітну роль в економіці Росії? 7. Якщо інфляція знаходиться нижче очікуваного рівня, кому вигідна ця ситуація - должни-кам або кредиторам? Наведіть свої поясню-ня. Завдання для самостійної роботи 3. Нерідко висловлюються припущення про те, що ФРС прагне звести темпи інфляції в США до нуля. Якщо ми припустимо, що темпи інфляції постійні, то чи вимагає рішення цього завдання одночасного зведення до нуля зростання кількості грошей? Наведіть свої пояснення. У попередньому розділі було показано, що суще-обхідних документів різні показники грошової маси, одні з яких використовують більшу, а інші меншу кількість видів активів. Яким об-разом ці показники можуть бути враховані рівнянням кількісної теорії грошей? Як кількісний теорія грошей може врахувати всі ці показники? Економіст Джон Мейнард Кейнс писав: «Го-ворят, ніби Ленін стверджував, що найкращий спосіб зруйнувати капіталістичну систему полягає в тому, щоб порушити сформовану грошовий обіг.
За допомогою безперервно-го підтримки інфляційних процесів го-сударство може конфіскувати, таємно і неза-метно, значну частину багатства громадян ». Наведіть аргументи на користь точки зору В. Ле-нина. Уявіть, що в країні різко зросли темпи інфляції. Як позначиться інфляційний податок на забезпечених людях? Чому добробуту ня тих, хто тримає кошти на ощадних рахунках, не піддасться впливу зміни ін-фляціонного податку? Чи можете ви предста-вити ситуацію, коли власники ощадних рахунків постраждають від збільшення інфляційних-ного податку? Гіперінфляція вкрай рідко спостерігається в країнах, в яких Центральний банк незалежний від уряду. Чим це можна пояснити? Глава 28. Інфляція: причини і витрати 629 6.
Припустимо, що в деякій економіці працюють тільки дві людини: Боб вирощує боби, а Рита - рис. Припустимо, що вони постійно по-требляют однакову кількість рису і бобів. У 1995 р. боби коштували $ 1, а рис - $ 3. а. Уявіть, що в 1996 р. боби стали коштувати $ 2, а рис $ 6. Чому рівні темпи інфляції? Чи вплинуло зміна цін на добробуту ня Боба і Ріти? б. Припустимо, що в 1996 р.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Що таке витрати інфляції? Які з них, на вашу думку, грають найбільш помітну роль в економіці Росії? 7. Якщо"
 1. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  що є мало літератури, осве-щающей дану епоху, а навчальної літератури взагалі немає. Що стосується робіт самих буржуазних економістів, то в основному вони є тільки на іноземних мовах. Почнемо з австрійської школи, яка представляє різно-видність вульгарної політичної економії. Класичне визначення вульгарної політичної еконо-мії Маркс дав в I томі «Капіталу» в 32-му
 2. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  що лейбористи в настою-ний час грають провідну роль в Соціалістичному інтерна-ціонале. Вони, приблизно, грають зараз таку ж роль, яку німецька соціал-демократія грала в II Інтернаціоналі перед першою світовою війною і в 20-х рр.. поточного сторіччя. За типом англійської лейбористської партії створені лейб-рістскіе партії в деяких домініонах Англії: у Новій Зе-ланд, Австралії
 3. 3. Нерівність
  що дивіденди акціонерів слід віддати йому. Він не має на увазі скорочення свого власного доходу на користь тих 95% населення Землі, чий дохід нижче, ніж у нього. Роль, яку нерівність доходів грає в ринковому суспільстві, не слід плутати з роллю, яку воно відіграє в феодальному суспільстві або некапіталістичних суспільствах інших типів [Cм. с. 294.]. Давайте порівняємо історію Китаю і
 4. Лекція 10-я Нова історична школа
  що історична школа виникла в Німеччині. Приблизно з 40-х до 70-х рр.. минулого сторіччя зберігала свій вплив стара історична школа. Пізніше склалася нова або молода історична школа. Історична школа мала вплив у різних буржуазних країнах, але найбільш характерна і типова вона для Німеччини. Між старою і новою історичною школою мається це-лий ряд точок
 5. Лекція 14-я Американські апологети найманого рабства. Д. Б, Кларк
  що в американській буржуазній літературі переважає 192 відкритий захист економічної і політичної реакції. У цьому відношенні американська економічна література має мно-го спільного з німецькою літературою. В економічній літературі іноді вживається спеціальний термін «германо-американ-ська школа». Між окремими американськими та німецькими економістами мається
 6. § 6. Основні напрямки сучасної економічної теорії
  що з метою вивчення закономірностей формування попиту споживачів і цін на придбані ними товари та послуги необхідно порівняти і оцінити різні корисні блага - їжу, одяг, воду, товари тривалого користування та ін На думку А. Маршалла, ціна, за якою покупець купує товар чи послугу, визначається ступенем їх корисності, а ціна, яку призначає продавець - витратами
 7. § 29. Соціально-економічний зміст капіталу
  що праця - єдине джерело вартості тільки в умовах простого товарного виробництва, а при капіталізмі до таких джерел відносяться й інші чинники, зокрема, капітал. Ця думка отримала своє логічне завершення в теорії трьох факторів виробництва Ж. Б. Сея. А. Сміт і Д. Рікардо в з'ясуванні сутності капіталу порівняно з Аристотелем зробили крок назад. Переважна більшість
 8. 2. З історії методологічних дискусій: від суперечок про предмет і завдання до проблеми критерію істинності теорії
  що людина є істота, яка в силу своєї природи воліє велику масу багатства меншою »4. Подібні закони Мілль вважав по суті законами природи, не залежними від людини, на відміну від законів розподілу, які, на його думку, у відомих межах підвладні людській волі. Таким чином, вже у Мілля можна відмітити деякий методологічний дуалізм щодо двох
 9. § 3. ЗМІШАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
  що в 50-ті, 60-ті і в першій половині 70 - х років були досягнуті найвищі темпи економічного зростання, найбільша зайнятість (в західні країни притягувалася додаткова робоча сила із слаборозвинених країн) і значний підйом добробуту населення (рівень життя зріс в 2-4 рази). Однак нового "дихання" вистачило тільки до середини 70-х років. У 1973-1974 рр.. сталося абсолютно
 10. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  що ніяка частина національного доходу не входить в прибуток.]. У економіці, що розвивається все інакше. Розвивається ми називаємо таку економіку, в якій відбувається збільшення інвестованого капіталу в розрахунку на душу населення. Використовуючи цей термін, ми не маємо на увазі ніякого ціннісного судження. Ми не приймаємо ні матеріалістичної точки зору, яка вважає, що такий розвиток благо,
енциклопедія  антрекот  асорті  по-кубанськи  журавлинний