Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Що таке витрати інфляції? Які з них, на вашу думку, грають найбільш помітну роль в економіці Росії? 7. Якщо

Що таке витрати інфляції? Які з них, на вашу думку, грають найбільш помітну роль в економіці Росії? 7. Якщо інфляція знаходиться нижче очікуваного рівня, кому вигідна ця ситуація - должни-кам або кредиторам? Наведіть свої поясню-ня. Завдання для самостійної роботи 3. Нерідко висловлюються припущення про те, що ФРС прагне звести темпи інфляції в США до нуля. Якщо ми припустимо, що темпи інфляції постійні, то чи вимагає рішення цього завдання одночасного зведення до нуля зростання кількості грошей? Наведіть свої пояснення. У попередньому розділі було показано, що суще-обхідних документів різні показники грошової маси, одні з яких використовують більшу, а інші меншу кількість видів активів. Яким об-разом ці показники можуть бути враховані рівнянням кількісної теорії грошей? Як кількісний теорія грошей може врахувати всі ці показники? Економіст Джон Мейнард Кейнс писав: «Го-ворят, ніби Ленін стверджував, що найкращий спосіб зруйнувати капіталістичну систему полягає в тому, щоб порушити сформовану грошовий обіг.
За допомогою безперервно-го підтримки інфляційних процесів го-сударство може конфіскувати, таємно і неза-метно, значну частину багатства громадян ». Наведіть аргументи на користь точки зору В. Ле-нина. Уявіть, що в країні різко зросли темпи інфляції. Як позначиться інфляційний податок на забезпечених людях? Чому добробуту ня тих, хто тримає кошти на ощадних рахунках, не піддасться впливу зміни ін-фляціонного податку? Чи можете ви предста-вити ситуацію, коли власники ощадних рахунків постраждають від збільшення інфляційних-ного податку? Гіперінфляція вкрай рідко спостерігається в країнах, в яких Центральний банк незалежний від уряду. Чим це можна пояснити? Глава 28. Інфляція: причини і витрати 629 6.
Припустимо, що в деякій економіці працюють тільки дві людини: Боб вирощує боби, а Рита - рис. Припустимо, що вони постійно по-требляют однакову кількість рису і бобів. У 1995 р. боби коштували $ 1, а рис - $ 3. а. Уявіть, що в 1996 р. боби стали коштувати $ 2, а рис $ 6. Чому рівні темпи інфляції? Чи вплинуло зміна цін на добробуту ня Боба і Ріти? б. Припустимо, що в 1996 р.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Що таке витрати інфляції? Які з них, на вашу думку, грають найбільш помітну роль в економіці Росії? 7. Якщо"
 1. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  що є мало літератури, осве-щающей дану епоху, а навчальної літератури взагалі немає. Що стосується робіт самих буржуазних економістів, то в основному вони є тільки на іноземних мовах. Почнемо з австрійської школи, яка представляє різно-видність вульгарної політичної економії. Класичне визначення вульгарної політичної еконо-мії Маркс дав в I томі «Капіталу» в 32-му
 2. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  що лейбористи в настою-ний час грають провідну роль в Соціалістичному інтерна-ціонале. Вони, приблизно, грають зараз таку ж роль, яку німецька соціал-демократія грала в II Інтернаціоналі перед першою світовою війною і в 20-х рр.. поточного сторіччя. За типом англійської лейбористської партії створені лейб-рістскіе партії в деяких домініонах Англії: у Новій Зе-ланд, Австралії
 3. 3. Нерівність
  що дивіденди акціонерів слід віддати йому. Він не має на увазі скорочення свого власного доходу на користь тих 95% населення Землі, чий дохід нижче, ніж у нього. Роль, яку нерівність доходів грає в ринковому суспільстві, не слід плутати з роллю, яку воно відіграє в феодальному суспільстві або некапіталістичних суспільствах інших типів [Cм. с. 294.]. Давайте порівняємо історію Китаю і
 4. Лекція 10-я Нова історична школа
  що історична школа виникла в Німеччині. Приблизно з 40-х до 70-х рр.. минулого сторіччя зберігала свій вплив стара історична школа. Пізніше склалася нова або молода історична школа. Історична школа мала вплив у різних буржуазних країнах, але найбільш характерна і типова вона для Німеччини. Між старою і новою історичною школою мається це-лий ряд точок
 5. Лекція 14-я Американські апологети найманого рабства. Д. Б, Кларк
  що в американській буржуазній літературі переважає 192 відкритий захист економічної і політичної реакції. У цьому відношенні американська економічна література має мно-го спільного з німецькою літературою. В економічній літературі іноді вживається спеціальний термін «германо-американ-ська школа». Між окремими американськими та німецькими економістами мається
 6. § 6. Основні напрямки сучасної економічної теорії
  що з метою вивчення закономірностей формування попиту споживачів і цін на придбані ними товари та послуги необхідно порівняти і оцінити різні корисні блага - їжу, одяг, воду, товари тривалого користування та ін На думку А. Маршалла, ціна, за якою покупець купує товар чи послугу, визначається ступенем їх корисності, а ціна, яку призначає продавець - витратами
 7. § 29. Соціально-економічний зміст капіталу
  що праця - єдине джерело вартості тільки в умовах простого товарного виробництва, а при капіталізмі до таких джерел відносяться й інші чинники, зокрема, капітал. Ця думка отримала своє логічне завершення в теорії трьох факторів виробництва Ж. Б. Сея. А. Сміт і Д. Рікардо в з'ясуванні сутності капіталу порівняно з Аристотелем зробили крок назад. Переважна більшість
 8. 2. З історії методологічних дискусій: від суперечок про предмет і завдання до проблеми критерію істинності теорії
  що людина є істота, яка в силу своєї природи воліє велику масу багатства меншою »4. Подібні закони Мілль вважав по суті законами природи, не залежними від людини, на відміну від законів розподілу, які, на його думку, у відомих межах підвладні людській волі. Таким чином, вже у Мілля можна відмітити деякий методологічний дуалізм щодо двох
 9. § 3. ЗМІШАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
  що в 50-ті, 60-ті і в першій половині 70 - х років були досягнуті найвищі темпи економічного зростання, найбільша зайнятість (в західні країни притягувалася додаткова робоча сила із слаборозвинених країн) і значний підйом добробуту населення (рівень життя зріс в 2-4 рази). Однак нового "дихання" вистачило тільки до середини 70-х років. У 1973-1974 рр.. сталося абсолютно
 10. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  що ніяка частина національного доходу не входить в прибуток.]. У економіці, що розвивається все інакше. Розвивається ми називаємо таку економіку, в якій відбувається збільшення інвестованого капіталу в розрахунку на душу населення. Використовуючи цей термін, ми не маємо на увазі ніякого ціннісного судження. Ми не приймаємо ні матеріалістичної точки зору, яка вважає, що такий розвиток благо,
© 2014-2022  epi.cc.ua