Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Тому, хоча в довгостроковому періоді грошово-кредитна політика виявляється нейтральною,

Тому, хоча в довгостроковому періоді грошово-кредитна політика виявляється нейтральною, в короткостроковому періоді вона суттєво впливає на стан реальних економі-чеських величин. У наступних розділах ми займемося дослідженням цього явле-ня для того, щоб розвинути наше розуміння причин і витрат інфляції. Висновки Середній рівень цін в економіці призводить в стан рівноваги попит і пропозицію де-шей. Коли Центральний банк збільшує перед-ложение грошей, це викликає зростання рівня цін. Постійне зростання пропозиції грошей призводить до безперервної інфляції. Принцип нейтральності грошей свідчить, що зраді-ня кількості грошей впливає на номі-нальні, а не на реальні величини. Більшість економістів переконані, що для опису поведе-ня економіки в довгостроковому періоді повинен використовуватися принцип нейтральності грошей. Держава може покривати частину своїх рас-ходів просто за рахунок випуску нових грошей. Ко-ли уряд надмірно захоплюється збиранням «інфляційного податку», в країні виникає ги-перінфляція. Один з проявів принципу нейтральності грошей описується ефектом Фішера, згідно з якою при збільшенні на певну величину темпів інфляції на ту ж величину зростає номінальна ставка відсотка, при цьому реальна ставка відсотка не змінюється.
Багато людей вважають, що інфляція робить їх біднішими, оскільки вартість придбаних ними товарів збільшується. Ця точка зору є хибною, оскільки одночасно інфляція уве-лічівает і номінальні доходи. Економісти розрізняють шість видів витрат інфляції: витрати «стоптаних черевиків», пов'язані зі зниженням кількості грошей, име-ющегося на руках у населення; витрати «меню», обумовлені витратами у зв'язку з частими змінами цін фірмами; підвищення зрад-чівості відносних цін; невиправдані зміни податкових зобов'язань, викликані відсутністю в податковому кодексі порядку ін-індексації доходів; помилки та непорозуміння, що відбуваються в результаті змін заходи сто-имости; довільний перерозподіл фінан-сів між боржниками і кредиторами. Багато з цих витрат особливо сильно проявляються в умовах гіперінфляції, проте в період помірної інфляції їх ефект не так помітний. 628 Частина 10. Гроші і ціни в довгостроковому періоді Основні поняття Кількісна теорія грошей Класична дихотомія Рівняння кількісної теорії грошей Недоліки «стоптаних черевиків» Номінальні величини Нейтральність грошей Інфляційний податок Недоліки «меню» Реальні величини Швидкість обігу грошей Ефект Фішера Питання 1.
Поясніть, яким чином збільшення рівня цін впливає на реальну вартість грошей. 2. Яким, згідно кількісної теорії грошей, буде результат збільшення їхньої пропозиції? 3. Поясніть різницю між реальними і Номі-нальна величинами і приведіть по два примі-ра кожної з них. На які величини, згідно з принципом нейтральності грошей, впливає зміна їх кількості? 4. У якому сенсі інфляція нагадує податок? Яким чином сприйняття інфляції у вигляді податку допомагає поясненню гіперінфляції? 5. Як, відповідно до ефекту Фішера, збільшення тим-пов інфляції впливає на номінальнуюі реаль-ную ставки відсотка? 6.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Тому, хоча в довгостроковому періоді грошово-кредитна політика виявляється нейтральною, "
 1. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  тому знову і знову здійснюють серйозні помилки при веденні справ. І суспільство в цілому змушене розплачуватися за помилки безглуздих спекулянтів, промоутерів і підприємців. Очевидно, що людина може помилятися, і ділові люди, безумовно, не вільні від людських слабкостей. Але не слід забувати, що на ринку постійно діє процес відбору. Існує невиправна тенденція
 2. 5. Коріння ідеї стабілізації
  тому неминуче неточний. Економічна наука, як було показано вище (с. 41), є точною наукою про реальні речі. Але як тільки в ланцюг міркувань вводиться інформація про ціни, ми відмовляємося від точності і економічна теорія поступається місцем економічної історії.]. Будуючи свої плани, ділова людина неминуче використовує дані, що відносяться до невідомого майбутнього; він розглядає майбутні
 3. 12. Обмеження на випуск в обіг інструментів, що не мають покриття
  тому готовий мати справу з заступниками грошей як якби вони були грошима, клієнтами банкіра, банку, влади, що здійснюють їх емісію. Не має значення, чи діє емісійний центр відповідно до зразками поведінки, прийнятими в банківській справі. Розмінна монета, що випускається казначейством країни, так само є заступником грошей, хоча казначейство, як правило, не проводить її
 4. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  хоча ніякого збільшення пропозиції грошей не сталося. Тоді дуже скоро повинна виникнути тенденція зниження цін, попит на кредити повинен збільшитися, валові ринкові процентні ставки повинні підвищитися і швидкоплинний бум припиниться. Фактично будь-яка негрошова теорія циклу виробництва неявно припускає або за логікою повинна припускати, що кредитна експансія явище, супутнє
 5. 9.4. Сучасний етап розвитку світового господарства
  хоча і були дещо вище, ніж в 1973-1981 рр.. (0,6%), все ж значно поступалися відповідаю-щему показнику за весь післявоєнний період (1,9%). Відчутнішою стала тенденція до зростання матеріальної нерівності в американському суспільстві. Від скорочення податків виграли головним чином перебуваючи-тільні верстви населення, в той час як від згортання низки соціальних програм в першу чергу
 6. § 18. Сутність і структура ринку
  тому довгостроковий фінансовий ринок поділяється на ринок довгострокового кредиту і ринок цінних паперів. Більшість коротко-і довгострокових кредитів надають комерційні банки. На фінансовому ринку рівні кредитного відсотка для різних категорій позичальників часто диференційовані. Так, великі компанії, як правило, отримують кредит на тривалий термін, без застави та за нижчим
 7. § 25. Причини виникнення ринково-регульованої системи і основні функції держави
  хоча і повільніше, в межах частнокапиталистической форми власності еволюціонує колективний характер привласнення. Спочатку колективним, але здійснюється лише в інтересах підприємців, об'єднаних в акціонерне товариство, тобто в інтересах вузької групи осіб, потім кордону планомірності, свідомого регулювання та контролю значно розширюються. На початку XX в.
 8. § 47. Сутність і методи державного регулювання економіки
  тому їх виробництво орієнтоване на певний ринок. У наш час за попередніми домовленостями між виробниками та споживачами на світовий ринок надходить близько 70% усіх товарів, причому основну масу з них виробляють гігантські монополістичні об'єднання. - По-третє, державне регулювання шляхом цілеспрямованого впливу державних установ і
 9. § 65. Валютний ринок і валютне регулювання
  хоча і відіграє значну роль для з'ясування закономірностей руху валютних курсів. Це обумовлено відмінностями в ціноутворенні, якісними відмінностями між товарами з схожими якостями і властивостями, методами їх оцінки та іншими факторами, внаслідок чого твердий паритет купівельної сили розрахувати неможливо. Важливу роль у зовнішньоекономічній діяльності країн грає валютне
 10. 4.1. ТЕОРІЇ ІНФЛЯЦІЇ
  хоча і різну зв'язок з грошима. Трактування інфляції як феномена не тільки грошового, а й чинників самого ціноутворення, відображала реальні економічні умови, що склалися після другої світової війни. У цей період інфляція дійсно викликалася витратами виробництва. Однак у практиці продовжували активно застосовуватися кейнсіансько-ські рецепти. Економічна політика в країнах з ринковою
© 2014-2022  epi.cc.ua