Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001 - перейти до змісту підручника

16.2. Аналіз соціальної захищеності членів трудового колллектіва

Система показників, що характеризують рівень соціальної захищеності членів трудового колективу. Методика їх аналізу.
Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами слід проводити в тісному зв'язку з вивченням виконання плану соціального розвитку підприємства за такими групами показників:
підвищення кваліфікації працівників;
поліпшення умов праці та зміцнення здоров'я працівників;
поліпшення соціально-культурних і житлово-побутових умов;
соціальна захищеність членів трудового колективу.
Для аналізу використовують такі форми плану економічного і соціального розвитку, як "Підвищення рівня кваліфікації та освіти кадрів", "Основні показники з поліпшення умов і охорони праці, зміцнення здоров'я працівників", "План поліпшення соціально- культурних і житлово-побутових умов працюючих та членів їх сімей ", колективний договір у частині ооціальной захисту працівників підприємства та пенсіонерів, а так само звітні дані про виконання намічених заходів з соціального розвитку підприємства і підвищенню рівня соціальної захищеності членів трудового колективу.
Аналізуючи динаміку і виконання плану з підвищення кваліфікації працівників підприємства, вивчають такі показники, як відсоток працівників, які навчаються у вищих, середніх, середніх спеціальних навчальних закладах, в системі підготовки робочих кадрів на підприємстві; чисельність і відсоток працівників, що підвищують свою кваліфікацію; відсоток працівників, зайнятих некваліфікованою працею і т.д. Показники соціально-кваліфікаційної структури повинні також відображати організацію перекваліфікації та працевлаштування вивільнених працівників.
Виконання і перевиконання плану з підвищення кваліфікації працівників сприяє зростанню продуктивності їхньої праці і позитивно характеризує роботу підприємства.

Для оцінки заходів з покращення умов праці та зміцнення здоров'я працівників використовуються наступні показники:
забезпеченість робочих санітарно-побутовими приміщеннями;
рівень санітарно-гігієнічних умов праці;
рівень частоти травматизму у розрахунку на 100 чоловік;
відсоток працівників, які мають професійні захворювання;
відсоток загальної захворюваності працівників;
кількість днів тимчасової непрацездатності на 100 чоловік;
відсоток працівників, поправити своє здоров'я в санаторіях, профілакторіях, будинках відпочинку, за туристичними путівками і т. д.
Аналізується також виконання заходів з охорони праці та техніки безпеки.
Соціально-культурні та житлово-побутові умови працівників та членів їх сімей характеризуються такими показниками, як забезпеченість працівників житлом, виконання плану з будівництва нового житла, наявність і будівництво об'єктів соцкультпобуту, дитячих ясел і садів, профілакторіїв , санаторіїв, будинків відпочинку, доброупорядоченіе населених пунктів, обладнання житлового фонду комунальними зручностями (водопровід, опалення, каналізація, газ) і т.д.
Велика увага приділяється питанням соціальної захищеності членів трудового колективу, рішення яких з розвитком ринкових відносин все в більшій мірі покладається на підприємства. Найбільш типовими напрямками соціального захисту, обумовленими колективними договорами, є надання матеріальної допомоги, і в першу чергу багатодітним сім'ям, забезпечення працівників підприємства садово-городніми ділянками, видача безвідсоткових позичок на будівництво житла, відпустка будівельних матеріалів за зниженими цінами, реалізація продукції підсобного сільського господарства по зниженими цінами, видача посібників на лікування, придбання путівок, одноразових допомог при виході на пенсію, до ювілейних дат, весіллі, відпуску, часткова оплата харчування, проїзду і т.
д.
Особливої актуальності питання соціальної захищеності працівників мають для тих підприємств, які знаходяться на межі банкрутства. До них належать заходи по збереженню робочих місць, недопущення масового звільнення працівників, фінансової підтримки для частини звільнених працівників, бажаючих зайнятися підприємницькою діяльністю, дострокового перекладу на пенсію працівників передпенсійного віку, тимчасового обмеження зростання заробітної плати, переходу на неповний робочий день і неповний робочий тиждень з метою збереження чисельності персоналу. Одним із заходів пом'якшення соціальних наслідків кризи неспроможних підприємств є першочергове надання звільняються працівникам можливості влаштуватися на вакантні місця за іншими, суміжними спеціальностями з можливістю перекваліфікації.
Для підтримки виробничого потенціалу підприємству важливо зберегти робочі місця для випускників технікумів, професійних училищ, шкіл.
У процесі аналізу вивчають виконання колективного договору за всіма його напрямками, а також динаміку основних показників як за загальною сумою, так і в розрахунку на одного працівника. Для більш повної оцінки проводять міжзаводський порівняльний аналіз. На закінчення аналізу розробляють конкретні заходи, спрямовані на підвищення рівня соціального захисту працівників підприємства, поліпшення умов їх праці, соціально-культурних і житлово-побутових умов, які враховуються при розробці плану соціального розвитку та колективного договору на наступний рік.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 16.2. Аналіз соціальної захищеності членів трудового колллектіва "
 1. Виробничі кооперативи
  членів кооперативу. Кількість членів кооперативу не повинно бути менше п'яти. Майно, що перебуває у власності виробничого кооперативу, поділяється на паї його членів відповідно до статуту кооперативу. Кооператив не має права випускати акції. Член кооперативу має один голос при прийнятті рішень загальними
 2. 52. Трудовий потенціал
  аналіз яких дозволяє ефективно використовувати людський фактор виробництва. Трудовий потенціал суспільства втілює потенційну можливість залучення та використання працездатного населення країни в народне господарство. Тому використання трудового потенціалу має об'єктивні вікові обмеження (жінки від 16 до 59 років, чоловіки від 16 до 64 років). Трудовий потенціал можна
 3. 58. Соціальна структура трудової організації
  соціальний організм має і певну соціальну структуру. Існує кілька видів соціальних структур: виробничо-функціональна, цільова, професійно-кваліфікаційна, соціально-демографічна, суспільно-організаційна, соціально-психологічна і національна соціальні структури. Виробничо-функціональна структура трудового колективу включає в себе
 4. 1. Зміст, функції та основні напрямки соціальної політики
  соціально-економічних умов життя суспільства. Соціальна політика - діяльність інститутів держави, спрямована на забезпечення умов для підвищення добробуту (рівня життя) членів суспільства, на створення соціальних гарантій і на формування економічних стимулів для участі в суспільному виробництві. Мета соціальної політики держави - формування соціально стабільного і
 5. 56. Трудова організація і трудовий колектив
  соціальну роль у трудовій організації, реалізується в таких аспектах: в) умови досягнення, підтримки і реалізації влади, панування над людьми, підпорядкування конкретних людей та їх груп; г) спосіб максимального багатства, найпривабливішого і легкого виду доходу, отримання перспективної прибутку, а не тільки поточної заробітної плати; д) соціальний престиж, умови входження в клас
 6. Економічна і соціальна комісія для Азії і Тихого океану (ЕСКАТО
  аналізу ситуації по конкретних галузевим проблемам в цьому гігантському регіоні та розробки ідей та рекомендацій, по-друге, з організації та проведення численних нарад, симпозіумів з метою відпрацювання проектів, програм для вирішення вузлових завдань на національній та міждержавній основі. В рамках ЕСКАТО, наприклад, розроблений і реалізується проект трансазиатских залізних і шосейних
 7. 60. Згуртованість трудового колективу
  соціально-психологічних груп чи окремих особистостей, що суперечать цілям всього колективу. внутрішньоколективних згуртованість є найважливішою інтегративної характеристикою колективу, що свідчить про рівень його соціального розвитку. Значення внутрішньоколективних згуртованості різко зростає під впливом ускладнення змісту праці, підвищення рівня освіти та запитів працівників.
 8. 18 ХАРАКТЕРИСТИКА виробничого кооперативу
  членів виробничого кооперативу має бути не менше 5. Члени виробничого кооперативу за зобов'язаннями кооперативу несуть субсидіарну відповідальність у рамках і в порядку, які передбачені Федеральним законом Російської Федерації «Про виробничих кооперативах» від 8 травня 1996 р. і статутом . Установчим документом кооперативу є статут, який затверджується загальними зборами
 9. Глава Соціальна політика держави
  соціальної політики здійснюється в рамках певних соціальних
 10. РЕЗЮМЕ
  соціальне страхування, оп-ЛАчІВАЕТ відпустку, охорона праці, служба найму, робоча інспекція. Конвенції накладають зобов'язання - для держав-членів, які їх ратифікували, рекомендації забезпечують орієнтир для національної політики, законодавства, практики. З часу заснування МОП було прийнято більше 300 конвенцій і рекомендацій. МОП контролює застосування конвенцій
 11. ЛІТЕРАТУРА
  соціальної сфери. Ка зань, 1996. | Бабич AM, Єгоров Є. В., Жильцов Є.М. Соціальна сфера в умовах переходу до ринку. М.: РАГС, 1993. Савченко П.В., Федорова М.М. Проблеми розробки соціальної стратегії в Росії / / Проблеми теорії і практики управління. 1994. № 6. Савченко П.В. Соціальні пріоритети: проблеми та рішення / / Економіст. 1995. № 5. Соціально-трудова сфера Росії в
 12. Практичні завдання
  аналізуйте , якими соціальними трансфертами користуються члени вашої сім'ї; які заходи соціальної політики зачіпають її членів. 2. Проаналізуйте, які заходи уряду за останній рік були спрямовані на вирішення соціальних проблем. 3. Проаналізуйте, як у вашому регіоні реалізуються пріоритетні національні
 13. 90. Сутність і структура соціально-трудових відносин
  соціальних груп у трудових процесах. Тому соціально-трудові відносини завжди суб'ектівірованной, і відображають ступінь поєднання інтересів суб'єктів цих відносин. Система соціально-трудових відносин має складну структуру, яка в умовах ринкової економіки включає такі елементи: суб'єкти соціально-трудових відносин, рівні і предмети соціально-трудових відносин, принципи і типи
 14. 64. Види трудового поведінки
  соціально-економічні акції; 11) залежно від ступеня реалізації трудового потенціалу трудове поведінка може бути достатнім, або потребують значної мобілізації різних компонентів трудового потенціалу та ін Основними формами трудового поведінки є: 1) функціональне поведінка - це конкретна форма реалізації професійної діяльності, що визначається технологією
 15. № 225. Чому феодалізм зумів забезпечити господарський прогрес.
  Соціально-економічну захищеність і психологічну стійкість. У цьому полягала дуже важлива умова того, що феодалізм зумів забезпечити господарський
 16. Стаття 110. Управління у виробничому кооперативі
  членів. Виконавчими органами кооперативу є правління і (або) його голова. Вони здійснюють поточне керівництво діяльністю кооперативу та підзвітні наглядовій раді та загальним зборам членів
 17. 4. Регулювання трудових відносин
  аналізу трудових відносин з мізерною коригуванням у бік соціальної
 18. 27. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ АНАЛІЗУ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
  аналізу: вивчення та оцінка забезпеченості підприємства та його структурних підрозділів трудовими ресурсами в цілому, а також за категоріями і професіями; визначення та вивчення показників плинності кадрів; виявлення резервів трудових ресурсів , більш повного і ефективного їх використання; вивчення та оцінка рівня продуктивності праці на підприємстві; вивчення організації оплати праці персоналу
 19. Глава XX Партнерство між керуючими і робітниками
  членів. Саме для подолання цих конфліктів і створюються нинішні передумови
© 2014-2022  epi.cc.ua