Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Закон Оукена

Найважливішим негативом безробіття вважається недовипуск продукції, втрата частини ВНП.
Американський дослідник Артур Оукен (1929-1979) підрахував, що кожен відсоток, що перевищує природний рівень безробіття, зменшує річний обсяг ВНП на 2,5%.
Представлена залежність отримала назву Закону Оукена, що виражає математичну залежність між рівнем безробіття і відставанням у рості ВНП. Наприклад, при природному рівні безробіття 6% і фактичному 9% недовипуск ВНП складе 7,5%.

Безробіття сьогодні - центральна проблема країн з ринковою економікою, що вимагає найсерйознішої уваги урядів, розробки конкретних програм і механізмів регулювання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Закон Оукена "
 1. Закон Оукена
  закономірність співвідношення між виробництвом і зайнятістю, виявлена американським економістом А. Оукен. Відповідно до закону Оукена, щорічний приріст реального валового національного продукту на рівні приблизно 2,7% утримує частку безробітних на стабільному рівні. Закон Оукена говорить: кожні додаткові два процентних пункти приросту ВНП зменшують частку безробітних на один процентний пункт.
 2. Якщо приріст реального обсягу ВВП вище 3%, зниження рівня безробіття становить
  закон Оукена пророкує падіння рівня безробіття на 1%. Якщо реальний обсяг ВВП зменшується або підвищується, але менше ніж на 3%, уро-вень безробіття зростає. Наприклад, якщо реальний обсяг ВВП у порівнянні з попереднім роком сокра-покотився на 1% (що цілком імовірно в період рецесії), закон Оукена пророкує підвищення безробіття на 2%. Закон Оукена отримав назву на честь
 3. БЕЗРОБІТТЯ. ЇЇ ПРИРОДНИЙ РІВЕНЬ І Закон Оукена
  закон Оукена: Позаекономічні втрати від безробіття не піддаються кількісному вимірюванню. Це втрата кваліфікації, самоповаги, фізична і моральна деградація особистості, розпад сімейних відносин, соціальні та політичні
 4. Потенційний ВВП. Закон Оукена.
  Закон Оукена, показує, що якщо фактичний рівень безробіття перевищує природний рівень на один відсоток, то відставання обсягу ВВП становить 2,5%. Це відношення дозволяє обчислити абсолютні втрати продукції, пов'язані з будь-яким рівнем безробіття. Наприклад, фактично вироблений ВВП в країні 1000 ден.ед. Природний рівень безробіття - 6%, фактичний рівень безробіття - 8%.
 5. 33. Закон Оукена
  закону, сформульованого американським економістом А. Оукен. (Y - у) / у=bx (U - U *), де Y-фактичний обсяг виробництва (валового внутрішнього продукту); Y * - потенційний валовий внутрішній продукт (при повній зайнятості), U - фактичний рівень безробіття; U * - природний рівень безробіття; b - параметр Оукена, встановлюється емпіричним шляхом (3%). Природне безробіття
 6. Терміни і поняття
  Циклічність Цикл і його фази: криза, депресія, пожвавлення, підйом і вершина, стиск, дно, пожвавлення Цикли Китчина, Жугляра, Кузнеця , Кондратьєва, Форрестера, Тоффлера Стагфляція Економічні параметри: циклічні, контрциклічні, антициклічні, випереджаючі, запізнілі, що збігаються Безробіття Форми безробіття: фрикційне, структурна, циклічна, сезонна, конверсійна,
 7. 3.3. НАСЛІДКИ (ВИТРАТИ) БЕЗРОБІТТЯ. Закон Оукена
  закону американського економіста А. Оукена. Закон Оукена (Окуня) пов'язує коливання рівня безробіття з коливаннями ВНП за такими формулами: (Y-Yp) / Yp=-? - (u-up), де Y - фактичний обсяг виробництва; Yp - потенційний ВНП; u - фактичний рівень безробіття; up - природний рівень без безробіттю;? - Емпіричний коефіцієнт чутливості ВНП до динаміки циклічного
 8. Тема 9 Основні макроекономічні показники
  . Характеристика цілей макроекономічного розвитку та їх співвідношення. Національний обсяг виробництва. Валовий національний продукт. Розрахунок валового національного продукту за витратами і за доходами. Номінальний і реальний ВНП. Дефлятор - ВНП. Система національних рахунків. Валовий національний продукт і суспільний добробут. Безробіття: поняття і види. Вимірювання безробіття. Природний
 9. Основні терміни і поняття
  закон Оукена, інфляція, помірна, галопуюча інфляція, гіперінфляція, індекс цін, темп інфляції, відкрита і пригнічена інфляція, інфляція попиту та інфляція пропозиції, крива
 10. Терміни і поняття
  Повна зайнятість Безробіття Природний рівень безробіття (природна безробіття) Структурна безробіття Фрикційне безробіття Циклічна безробіття Сезонна безробіття Часткове безробіття Приховане безробіття Застійна безробіття Технологічна безробіття Закон Оукена Зайняті Робоча сила Економічно активне населення Структура робочої сили
 11. Фактори, що впливають на динаміку безробіття
  законом існує негативний зв'язок між рівнем безробіття і обсягом ВНП, кожен «сплеск» безробіття пов'язаний зі зниженням реального обсягу ВНП. Рівень безробіття UL,%, визначається за формулою: UL=/ V де Nu - чисельність безробітних, N - чисельність робочої сили. У світовій практиці для підрахунку економічних втрат від безробіття Пі використовується закон Оукена: Пі=ВНПп-ВНЛФ,
 12. 11.1. Безробіття
  законодавчо (у Росії: для жінок - від 16 до 55 років, для чоловіків - від 16 до 60 років). Непрацездатне населення - населення непрацездатного віку (діти та пенсіонери), а також інваліди та особи, які тривалий час перебувають в інституційних установах (в'язницях, виправних колоніях, психіатричних лікарнях і т.п.). Вибули зі складу робочої сили - працездатне населення, яке не має
 13. Масштаби безробіття
  закон Оукена, який відображає відношення між рівнем безробіття і відставанням обсягу ВВП. Це відставання є обсяг, на який фактичний ВВП менший за потенційний його значення. У свою чергу, потенційний ВВП визначається виходячи з припущення, що існує природний рівень безробіття за даних темпах економічного зростання. Відповідно до закону Оукена перевищення поточного
 14. Економічні коливання в короткостроковому періоді Однак виявляється, що при спостереженні за короткостроковими коливаннями не має значення,
  закон Оукена, який вписується наступним рівнянням: Зміна рівня безробіття=-1 / 2 х (Відсоток-на зміна реального обсягу ВВП - 3%). Тобто вслучае зростання реального обсягу ВВП з середньому на 3% рівень безробіття залишається нез-
 15. Висновки
  закон А. Оукена, рівень безробіття, крива А. Філліпса), організаційно-економічні. 9. Методи боротьби з безробіттям: обмеження народжуваності (Т. Мальтус), зниження заробітної плати (А. Пігу), громадські роботи (Дж. Кейнс), антиінфляційна політика (монетаристи) і ін 10. Інфляція - процес переповнення каналів обігу грошовою масою понад потреби товарообігу, що викликає
 16. 11.4. Статистичні матеріали
  закономірність. Другий рік правління президентів-демократів завжди ознаменований скороченням обсягу ВВП, тоді як на другий рік правління республіканців нічого подібного не відбувається. Зробіть з цієї інформації висновок про те, який вибір з дилеми, описаної кривої Філліпса, роблять республіканці і демократи, і опишіть, які заходи проводять вони в перший рік свого правління. Завдання 5.
© 2014-2022  epi.cc.ua