Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.А. Єршов. Міжнародні вантажоперевезення: довідник для імпортерів і експортерів, 2009 - перейти до змісту підручника

2.3. Висновок і виконання договору

Договір дорожнього перевезення вантажів оформляється накладною. Відсутність, неправильність або втрата накладної не відбиваються ні на існуванні, ні на дійсності договору перевезення, до якого й у цьому випадку застосовуються постанови КДПВ.
Накладна складається в трьох оригіналах, підписаних відправником і перевізником, причому ці підписи можуть бути віддруковані друкарським способом або замінені штемпелями відправника і перевізника, якщо це допускається законодавством країни, в якій складена накладна. Перший примірник накладної передається відправнику, другий супроводжує вантаж, а третій залишається у перевізника.
У тому випадку, коли підлягає перевезенню вантаж повинен бути завантажений на різні автомобілі або ж коли мова йде про різного роду вантажах або про різні партіях вантажів, відправник або перевізник має право вимагати складання такої кількості накладних, яке відповідає кількості використовуваних автомобілів чи кількості підлягають перевезенню різних вантажів або партій вантажів.
Накладна повинна містити такі відомості:
- місце і дата її складання;
- ім'я та адреса відправника;
- ім'я та адресу транспортного агента;
- місце і дата прийняття вантажу до перевезення і місце його доставки;
- ім'я та адресу одержувача;
- прийняте позначення характеру вантажу і тип його упаковки та (у разі перевезення небезпечних вантажів) їх зазвичай визнане позначення;
- число вантажних місць, їх особлива розмітка і номери;
- вага вантажу брутто або виражена в інших одиницях виміру кількість вантажу;
- пов'язані з перевезенням витрати (вартість перевезення, додаткові витрати, митні збори і збори, а також інші витрати з моменту укладення договору до здачі вантажу);
- інструкції, необхідні для виконання митних формальностей, та інші;
- вказівка, що перевезення здійснюється незалежно від усякої застереження згідно вимог, встановлених цією Конвенцією.
У разі необхідності накладна має також містити такі вказівки:
- заборона перевантаження вантажу;
- витрати, які відправник приймає на свій рахунок;
- сума накладеного на вантаж платежу, що підлягає відшкодуванню при здачі вантажу;
- заява вартості вантажу і сума додаткової цінності його при доставці;
- інструкції відправника перевізнику щодо страхування вантажу;
- додатковий термін виконання перевезення;
- перелік документів, переданих перевізнику.
Договірні сторони мають право внести в накладну будь-яке інше вказівка, яку буде ними визнано необхідним.
Відправник зобов'язаний до доставки вантажу приєднати до накладної або представити в розпорядження перевізника необхідні документи і повідомити всі необхідні відомості для виконання митних та інших формальностей. Перевірка правильності та повноти цих документів не є обов'язком перевізника. Відправник при цьому відповідальний перед перевізником за всякий збиток, що може бути заподіяна відсутністю, недостатністю або неправильністю цих документів і відомостей, за винятком випадків вини перевізника.
При прийнятті вантажу перевізник зобов'язаний перевірити:
- точність записів, зроблених у накладній щодо числа вантажних місць, а також їх маркування та номерів;
- зовнішній стан вантажу і його упаковки.
Якщо відправник передає перевізнику небезпечні вантажі, він повинен йому вказати точно характер представленої цими вантажами небезпеки, а також, якщо потрібно, вказати необхідні заходи, які слід вжити.
Якщо ці вказівки не внесені до накладну, відправник або одержувач повинен всяким іншим шляхом довести, що перевізник був обізнаний в деталях про характер небезпеки, яку представляє перевезення згаданих вантажів. Небезпечні вантажі, про характер яких перевізник не був обізнаний, можуть бути в будь-який момент і в будь-якому місці вивантажені, знищені або знешкоджені перевізником без всякого відшкодування збитків за них; відправник є, крім того, відповідальним за всі витрати і збитки, викликані передачею цих вантажів для перевезення або їх перевезенням.
Якщо перевізник не має достатньої можливості перевірити правильність записів, він повинен вписати в накладну обгрунтовані застереження. Він повинен також обгрунтувати всі зроблені ним застереження, що стосуються зовнішнього стану вантажу і його упаковки. Ці застереження не мають обов'язкової сили для відправника, якщо останній навмисно не вказав у накладній, що він їх приймає.
За відсутності в накладній обгрунтованих перевізником застережень мається презумпція, що вантаж і його упаковка були зовні в справному стані в момент прийняття вантажу перевізником і що число вантажних місць, а також їх маркування та номери відповідали вказівкам накладної.
Відправник має право вимагати перевірки перевізником ваги брутто або кількості вантажу, вираженого в інших одиницях виміру. Він може також вимагати перевірки вмісту вантажних місць. Перевізник може вимагати відшкодування витрат, пов'язаних з перевіркою. Результати перевірок вносяться в накладну.
Відправник має право розпоряджатися вантажем, зокрема, вимагати від перевізника припинення перевезення, зміни місця, передбаченого для доставки вантажу, або доставки вантажу не тому одержувачу, який вказаний у накладній. Відправник втрачає це право з того моменту, коли другий примірник накладної переданий одержувачу або коли останній здійснює свої права, передбачені в п. 1 ст. 13; з цього моменту перевізник повинен керуватися вказівками одержувача.
Однак право розпорядження вантажем належить одержувачу з моменту складання накладної, якщо в накладній відправником зроблено такого роду вказівку. Якщо, здійснюючи своє право розпорядження вантажем, одержувач дає вказівку доставити вантаж іншій особі, остання не має права призначити інших одержувачів.
Право розпорядження вантажем здійснюється за таких умов:
- відправник або одержувач, який бажає здійснити це право, повинен представити перший примірник накладної, до якої мають бути внесені нові інструкції, дані перевізнику, а також відшкодувати перевезення витрати і збиток, викликані виконанням цих інструкцій;
- виконання цих інструкцій має бути можливим в той момент, коли їх отримує особа, яка повинна їх виконати; воно не повинно порушувати ходу нормальної роботи підприємства перевізника і не повинно завдавати шкоди відправникам або одержувачам інших вантажів;
- згадані інструкції не повинні ні в якому разі призводити до розбивці вантажів.
Якщо перевізник не може виконати отримані ним інструкції, він повинен негайно повідомити про це особу, яким були дані інструкції. Перевізник, який не виконав інструкцій або підкорившись таким інструкціям, що не потребував подання йому першого примірника накладної, несе відповідальність перед правомочним за договором особою за понесений таким чином збиток.
Після прибуття вантажу на місце, передбачене для його доставки, одержувач має право вимагати передачі йому другого примірника накладної та здачі йому вантажу, причому їм видається відповідна розписка в прийнятті.
Якщо встановлена втрата вантажу або якщо вантаж не прибув після закінчення встановленого терміну, одержувач може вимагати від свого імені від перевізника задоволення, посилаючись на права, забезпечені їй договором перевезення. Одержувач, який здійснює зазначені права, зобов'язаний погасити виникли на підставі накладної боргові зобов'язання. У разі виникнення спору з цього приводу перевізник зобов'язаний здійснити поставку вантажу лише у випадку внесення одержувачем застави.
Якщо з якоїсь причини виконання договору на визначених у накладній умовах є або стає неможливим до прибуття вантажу до передбаченого місця доставки, перевізник зобов'язаний запитати інструкції в особи, яка має право розпоряджатися вантажем. Якщо ж обставини дозволяють виконати перевезення в умовах, відмінних від передбачених у накладній, і якщо перевізник не зміг вчасно отримати інструкцій від особи, яка має право розпоряджатися вантажем, перевізник повинен вжити заходів, які представляються йому найбільш підходящими в інтересах особи, яка має право розпоряджатися вантажем.
Якщо після прибуття вантажу на місце призначення виникають перешкоди до його здачі, перевізник повинен запросити інструкції у відправника. Якщо одержувач відмовляється прийняти вантаж, відправник має право розпоряджатися вантажем, не пред'являючи першого примірника накладної.
При цьому одержувач, навіть якщо він відмовився від прийняття вантажу, може в будь-який момент зажадати його здачі до тих пір, поки перевізник не одержав від відправника протилежних інструкцій. Якщо перешкода до здачі вантажу виникає після того, як одержувач дав наказ доставити вантаж іншій особі, то для виконання вищевказаних положень одержувач здійснює права відправника, а це інша особа - права одержувача.
Перевізник має право на відшкодування витрат, викликаних запитом інструкцій чи виконанням отриманих інструкцій, оскільки ці витрати не є наслідком його власної провини.
В умовах, зазначених у п. 1 ст. 14 КДПВ, перевізник може негайно вивантажити вантаж за рахунок особи, правомочного за договором; після такого вивантаження перевезення вважається закінченим. У такому випадку перевізник здійснює зберігання вантажу. Він може, однак, довірити зберігання вантажу якій третій особі й у цьому випадку несе відповідальність лише за обачний вибір цих третіх осіб. Вантаж залишається при цьому обтяженим лежачими на ньому договірними зобов'язаннями, що випливають із накладної, і всіма іншими витратами.
Перевізник може продати вантаж, не вичікуючи інструкцій від правомочного за договором особи, якщо вантаж є швидкопсувним або якщо того вимагає його стан або ж якщо зберігання вантажу тягне за собою витрати, занадто високі в порівнянні з його вартістю . В інших випадках перевізник може також продати вантаж, якщо в належний термін їм не буде отримано від правомочного за договором особи протилежних інструкцій, виконання яких може бути справедливо вимагатися.
У разі продажу вантажу згідно з положеннями цієї статті виручена сума, за вирахуванням лежать на вантажі і підлягають сплаті витрат, повинна бути передана в розпорядження правомочного за договором особи. Якщо витрати перевищують виручку, то перевізник має право отримати належну йому різницю.
Застосовувана при продажі процедура визначається діючими на місці продажу законами або звичаями.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.3. Висновок і виконання договору "
 1. 18. Укладення договору про іпотеку
  укладення договору про іпотеку визначено у Федеральному законі «Про іпотеку (заставі нерухомості)» (в ред. Федеральних законів від 30.12.2004 р № 216-ФЗ). Договір про іпотеку укладається з дотриманням загальних правил Цивільного кодексу Російської Федерації про укладення договорів та положень вищезгаданого закону № В договорі про іпотеку вказується предмет іпотеки його оцінка, сутність розмір і термін
 2. 53 ДОГОВІР: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, СТРУКТУРА, ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ
  висновок, виконання і припинення договору. На всіх цих стадіях відповідно до норм закону та звичаями ділового обороту повинні бути прийняті сутність договору, його вимоги, обов'язки, права і відповідальність сторін. Зміст договору включає в себе сукупність вимог, які передбачені законом і засновуються самими сторонами договору, права та обов'язки сторін. Якщо
 3. 32 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМЦІВ: СУТНІСТЬ І ВИДИ
  укладених договорів. Виконання зобов'язань підприємцем забезпечується за допомогою економічних санкцій, заставою, утриманням майна підприємства-боржника, поручительством, завдатком та іншими способами, які передбачені законом або договором. При цьому підприємство, право якої було порушено, може вимагати повного відшкодування заподіяних йому збитків, якщо законом або договором
 4. 31.2 Форми і методи бюджетно-фінансового контролю
  висновок Рахункової Палати , яке включає: - висновок по кожному розділу та підрозділу функціональної класифікації видатків бюджетів РФ і по кожному головному розпоряднику коштів федерального бюджету. При цьому розкриваються суми касових видатків, використаних за цільовим призначенням, а також випадки нецільового використання бюджетних коштів. Виявляються керівники органів
 5. 3.2. Укладення договору перевезення. Накладна
  договору перевезення.
 6. 4.6. Окремі види договору морського перевезення
  укладений у письмовій формі. У разі якщо тайм-чартером не передбачено інше, фрахтувальник в межах наданих тайм-чартером прав може укладати від свого імені договори фрахтування судна на час з третіми особами на весь термін дії тайм-чартеру або на частину такого терміну (субтайм-чартер). Висновок субтайм-чартеру не звільняє фрахтувальника від виконання ним тайм-чартеру,
 7. Договір оренди лісової ділянки, що перебуває у державній або муніципальній власності
  укладення договору оренди на новий
 8. 12. Система і зміст договорів по операціях з нерухомістю
  висновку є дата вступу договору в силу. Преамбула - це вступна частина, яка містить відомості про сторони, що вступають в договірні відносини, їх правовий статус із зазначенням скороченого і повного найменувань. Різноманітність умов, які включені в договори по операціях з нерухомістю, об'єднані в три групи: істотні, звичайні і випадкові. Умови, необхідні для
 9. 21. Особливості іпотеки земельних ділянок
    укладеним і набирає чинності з моменту його державної реєстрації. Реєстрація здійснюється виключно за місцезнаходження земельної ділянки в певних межах міста або
 10. 7.3. Бюджетний контроль
    висновок щодо звіту Уряду РФ про виконання бюджету. Висновок Рахункової Палати щодо звіту Уряду Російської Федерації про виконання федерального бюджету включає: - висновок по кожному розділу та підрозділу функціональної класифікації та головному розпоряднику бюджетних коштів про те, скільки коштів з касових видатків використано за цільовим призначенням, а також вказівка
 11. Стаття 5. ГРОМАДЯНСТВО (ЮРИСДИКЦІЯ)
    укладенню договорів про громадянство (юрисдикції) відповідно до цієї Конституції. 5.6. Договір про громадянство (юрисдикції) встановлює зобов'язання людини (юридичної особи) про визнання Конституції і повноважень органів Влада держави в період дії договору, а також про визнання Судової системи держави вищою інстанцією з вирішення конфліктів і суперечок,
© 2014-2022  epi.cc.ua