Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.А. Єршов. Міжнародні вантажоперевезення: довідник для імпортерів і експортерів, 2009 - перейти до змісту підручника

4.6. Окремі види договору морського перевезення

і пов'язаних з ним договорів
Договір фрахтування судна на час (тайм-чартер).
За договором фрахтування судна на час (тайм-чартеру) судновласник зобов'язується за обумовлену плату (фрахт) надати фрахтувальнику судно і послуги членів екіпажу судна в користування на певний строк для перевезень вантажів, пасажирів або для інших цілей торговельного мореплавства.
У тайм-чартері повинні бути вказані найменування сторін, назва судна, його технічні та експлуатаційні дані (вантажопідйомність, вантажомісткість, швидкість та інші), район плавання, мета фрахтування, час, місце передачі та повернення судна , ставка фрахту, термін дії тайм-чартеру. Тайм-чартер повинен бути укладений у письмовій формі.
У разі якщо тайм-чартером не передбачено інше, фрахтувальник в межах наданих тайм-чартером прав може укладати від свого імені договори фрахтування судна на час з третіми особами на весь термін дії тайм-чартеру або на частину такого терміну (субтайм-чартер). Висновок субтайм-чартеру не звільняє фрахтувальника від виконання ним тайм-чартеру, укладеного з судновласником.
Договір фрахтування судна без екіпажу (бербоут-чартер).
За договором фрахтування судна без екіпажу (бербоут-чартеру) судновласник зобов'язується за обумовлену плату (фрахт) надати фрахтувальнику в користування та у володіння на певний строк не укомплектований екіпажем і не споряджений судно для перевезень вантажів, пасажирів або для інших цілей торгового мореплавання.
У разі якщо бербоут-чартером не передбачено інше, фрахтувальник в межах наданих бербоут-чартером прав може укладати від свого імені договори фрахтування судна без екіпажу з третіми особами на весь термін дії бербоут-чартера або на частину даного терміну (суббербоут-чартер). Висновок суббербоут-чартеру не звільняє фрахтувальника від виконання бербоут-чартеру, укладеного ним з судновласником.

Договір морського агентування.
За договором морського агентування морський агент зобов'язується за винагороду здійснювати за дорученням і за рахунок судновласника юридичні та інші дії від свого імені чи від імені судновласника в певному порту або на певній території.
Морський агент може здійснювати юридичні та інші дії за згодою судновласника також на користь іншої сторони, уповноважила його на такі дії. У разі обмеження судновласником загальних повноважень морського агента на вчинення правочинів від імені судновласника угода, укладена морським агентом до діяли сумлінно третьою особою, є дійсною і створює права та обов'язки за досконалої для судновласника угоді, якщо тільки третій особі не було відомо про таке обмеження.
Морський агент виконує різні формальності, пов'язані з приходом судна в порт, перебуванням судна в порту і виходом судна з порту, надає допомогу капітану судна у встановленні контактів з портовими і місцевою владою і в організації постачання судна та його обслуговування в порту, оформляє документи на вантаж, інкасує суми фрахту та інші належні судновласнику суми за вимогами, що випливають з договору морського перевезення вантажу, оплачує за розпорядженням судновласника і капітана судна суми, що підлягають сплаті у зв'язку з перебуванням судна в порту, залучає вантажі для лінійних перевезень, здійснює збір фрахту, експедирування вантажу і здійснює інші дії в області морського агентування.
При виконанні своїх обов'язків морський агент повинен:
- здійснювати свою діяльність в інтересах судновласника сумлінно і згідно з практикою морського агентування;
- діяти в межах своїх повноважень;
- вести облік витрачання коштів і представляти судновласнику звіти в порядку і в строки, які передбачені договором морського агентування.

Морський агент має право з метою виконання договору морського агентування укладати договори морського субагентірованія з іншими особами, залишаючись при цьому відповідальним за дії морського субагента перед судновласником. Морський субагент не має права укладати з третіми особами угоди від імені судновласника, якщо тільки морський субагент не діє на основі передоручення.
Судновласник зобов'язаний:
- надавати морському агенту кошти, достатні для здійснення дій відповідно до договору морського агентування;
- відшкодовувати морському агенту зроблені ним витрати;
- нести відповідальність за наслідки дій морського агента, якщо морський агент здійснює їх від імені судновласника і в межах своїх повноважень;
- сплачувати морському агенту винагороду в розмірі та в порядку, що встановлені договором морського агентування.
У разі якщо договір морського агентування укладено на певний строк, закінчення строку дії такого договору тягне за собою його припинення. Якщо ж договір морського агентування укладено на невизначений термін, кожна зі сторін має право розірвати такий договір, сповістивши другу сторону про це не пізніше ніж за три місяці до дати розірвання договору.
Договір морського посередництва.
За договором морського посередництва посередник (морської брокер) зобов'язується від імені і за рахунок довірителя надавати посередницькі послуги при укладанні договорів купівлі-продажу суден, договорів фрахтування та договорів буксирування суден, а також договорів морського страхування.
Морський брокер за дорученням довірителя може здійснювати формальності, пов'язані з приходом судна в порт, перебуванням судна в порту і виходом судна з порту, а також інші дії, які зазвичай здійснює морський агент. У такому випадку застосовуються правила про договір морського агентування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.6. Окремі види договору морського перевезення "
 1. 4.1. Коносамент і чартер
  За договором морського перевезення вантажу перевізник зобов'язується доставити вантаж, який йому передав або передасть відправник, в порт призначення і видати його уповноваженій на одержання вантажу особі (далі - одержувач), відправник або фрахтувальник зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату (фрахт). Договір морського перевезення вантажу може бути укладений з умовою надання для морської
 2. 2.2. Дорожня перевезення вантажів
  Базовим міжнародно-правовим актом у сфері автомобільної (дорожньої) перевезення є Конвенція про договір міжнародного дорожнього перевезення вантажів, підписана в Женеві 19 травня 1956 (КДПВ). Російська Федерація бере участь в даній Конвенції у порядку правонаступництва СРСР. Також учасниками КДПВ є: Австрія, Білорусь, Бельгія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Великобританія, Угорщина,
 3. 52. Умови поставки за міжнародними контрактами: CIF і CIP
  Умови поставки CIF (cost, insurance and freight - «вартість, страхування і фрахт»). Термін «вартість, страхування і фрахт» означає, що продавець виконав постачання, коли товар перейшов через поручні судна в порту відвантаження. Продавець зобов'язаний оплатити витрати і фрахт, необхідні для доставки товару в зазначений порт призначення, але ризик втрати чи пошкодження товару, як і будь-які додаткові
 4. 4.2. Виконання договору
  Відповідно до Міжнародної конвенції про уніфікацію деяких правил про коносамент (Гаазькі правила) перевізник зобов'язаний перед рейсом і на початку його проявити розумну дбайливість про те, щоб: - привести судно в морехідне стан; - належним чином укомплектувати людьми, спорядити і забезпечити судно; - пристосувати і привести в стан, придатний для прийому, перевезення і збереження
 5. 4.4. Відповідальність сторін
  Перевізник не несе відповідальність за втрату або пошкодження прийнятого для перевезення вантажу або за прострочення його доставки, якщо доведе, що втрата, пошкодження або прострочення сталися внаслідок: - непереборної сили; - небезпек або випадковостей на морі і в інших судноплавних водах; - будь-яких заходів з рятування людей або розумних заходів з рятування майна на морі; - пожежі, що виникла не по
 6. 3.2. Укладення договору перевезення. Накладна
  3.2. Укладення договору перевезення.
 7. 14.3. Збір за право користування об'єктами тваринного світу, морськими біологічними ресурсами
  Постанова № 625 про реалізацію Указу Президента РФ від 29 серпня 1997 р. № 950 «Про заходи щодо забезпечення охорони морських біологічних ресурсів і державного контролю у цій сфері »містить правові та економічні основи регламентації використання об'єктів тваринного світу та морських біологічних ресурсів. На його основі визначено організації з охорони морських біологічних ресурсів,
 8. 50. Умови поставки за міжнародними контрактами: FOB і FCA
  Існує кілька основних типів умов постачання товарів в рамках міжнародних контрактів, які визначаються згідно з міжнародними правилами тлумачення торгових термінів (Incoterms). Умови поставки FOB (free on board - «франко-борт»). Термін «франко-борт» означає, що продавець виконав постачання, коли товар перейшов через поручні судна в названому порту відвантаження. Це означає, що з
 9. 8.3. Спосіб транспортування і відповідний термін
  Інкотермс 2 Будь-який вид транспорту Група E EXW франко-завод (... найменування місця) Група F FCA Франко-перевізник (... найменування місця призначення) Група C CIP CPT / Перевезення оплачена до (... назва пункту призначення) / Перевезення і страхування оплачені до (... назва пункту призначення) Група D DDU DDP DAF Поставка на кордоні
 10. 3.11. Відповідальність за договором міжнародної залізничної перевезення
  3.11. Відповідальність за договором міжнародної залізничної
 11. 3.10. Платежі за договором міжнародної залізничної перевезення
  3.10. Платежі за договором міжнародної залізничної
 12. 35. Види документів, що використовуються у зовнішньоторговельній діяльності
  Практика зовнішньоторговельної діяльності виробила певні документи, які дозволяють покупцеві і продавцеві гарантувати поставки та платежі. За допомогою цих документів вирішуються наступні завдання: - продавець може підтвердити виконання зобов'язань з поставки відповідно до умов контракту; - пред'явлення документів може спричинити за собою виконання платіжних зобов'язань
 13. Додаток 3 Перелік обов'язків експортера (А) і імпортера (В) при різних базисних умовах контракту
  Експортер (А) A.1. Надання товару відповідно до договору А. 2. Ліцензії, дозволи та інші формальності А.З. Договір перевезення і страхування О. 4. Поставка А. 5. Перехід ризиків А. 6. Розподіл видатків А.7. Оповіщення покупця А.8. Докази поставки, транспортні документи А.9. Перевірка, упаковка, маркування А. 10. Інші обов'язки Імпортер (В)
 14. 3.10.5. Право і порядок зміни договору перевезення
  Право зміни договору перевезення належить відправнику, а також одержувачу. При перевезенні вантажів у Соціалістичну Республіку В'єтнам, Китайської Народної Республіки та Корейську Народно-Демократичну Республіку на адресу одержувачів, коли ними є згідно з накладною державні організації, переадресування таких вантажів на прикордонних станціях країни призначення проводиться
 15. Структура перевезень
  . Розвиток світового транспорту характеризується зростанням шляхів сполучення, вантажних і пасажирських перевезень. Зростання перевезень випереджає зростання шляхів сполучення. На прикладі США можна сказати, що в міру економічного розвитку динаміка вантажообігу зменшується, а пасажирообороту - зростає. За кількістю (вагою) перевезених вантажів серед всіх видів транспорту на першому місці знаходиться автомобільний, далі
 16. 36. Наскрізний, морський і ордерний коносаменти
  Наскрізний коносамент-це навантажувальний документ, який підтверджує, що особа, виписував документ, зобов'язується поставити прийнятий товар правомочному власнику коносамента в тому випадку, коли транспортування від місця навантаження до місця призначення виробляється з використанням декількох транспортних засобів (змішані перевезення). Морський коносамент є документом на пред'явника, тобто
 17. 35. Інші види транспорту в світовій економіці
  Залізничний транспорт забезпечує перевезення вантажів і пасажирів на далекі відстані. Найбільша протяжність залізниць - в США, Канаді, Росії, Індії, Китаї. Самою густою мережею залізниць володіють Німеччина, Бельгія, Швейцарія, Чехія. По вантажообігу лідирують Росія, США, Китай, Канада, Польща. У розвинених країнах спостерігається тенденція до скорочення залізничної мережі, в
 18. 6.1. Загальна характеристика
  Міжнародна змішана перевезення являє собою перевезення вантажів щонайменше двома різними видами транспорту на підставі договору змішаного перевезення з місця в одній країні, де вантажі надходять у відання оператора змішаного перевезення, до обумовленого місця доставки в іншій країні. Операції з вивезення та доставки вантажів, здійснювані на виконання договору перевезення тільки одним
 19. § 5. ТРАНСПОРТ
  Галузь включає залізничний, автомобільний, міський електричний, трубопровідний, морський, внутрішній водний, повітряний та інший транспорт, дорожнє господарство. Вона охоплює як транспорт загального користування, що задовольняє потреби всіх галузей економіки і населення в перевезеннях вантажів і пасажирів, так і відомчий транспорт, який здійснює перевезення, як правило, для свого
© 2014-2022  epi.cc.ua