Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Олександр Володимирович Глічев. Якість, ефективність, моральність, 2009 - перейти до змісту підручника

8.3. Другий приклад практичного дослідження ефективності якості


Дослідження проведене для двох варіантів найважливішого агрегату літака - крила. Відмінність полягає в конструктивно-технологічному рішенні: перший варіант - клепано-збірне крило, другий - крило, виконане методом штампування з подальшим фрезеруванням.
Виробничо-господарська ситуація характеризується наступним чином:
1. Обидва варіанти крила відповідають нормам міцності і аеродинамічним характеристикам.
2. Питома собівартість виробництва 1 кг монолітного крила (а крил два) більше в 4-5 разів, ніж у літака з клепано-збірними крилами. Такий розрив пояснюється тим, що при впровадженні нової технології довелося купувати нове дороге технологічне обладнання. На цьому грунті виникли протиріччя між виробничниками, конструкторами і технологами.
3. Варіанти різняться ваговими характеристиками якості: клепано-збірний варіант важче монолітного, що дає монолітному переваги.
4. Літаки з різними варіантами крил практично одночасно були запущені в серійне виробництво і в експлуатацію.
5. Терміни експлуатації в обох варіантів дорівнюють 16-18 рокам.
В результаті дослідження стояло:
- по-перше, з'ясувати: як змінюються коефіцієнти рентабельності до термінів окупності і яке співвідношення величини і темпів зростання коефіцієнтів рентабельності після термінів окупності;
- по-друге, визначити момент досягнення найвищого значення коефіцієнтів рентабельності, після якого вони починають падати;
- по-третє, зрозуміти, чи не можна шляхом збільшення тарифів зробити клепано-збірний варіант більш ефективним, ніж монолітний?
В інтересах наочного представлення результатів дослідження ефективності були побудовані графіки, сукупність яких представлена на рис.
8.3.

Рис. 8.3. Порівняльна ефективність конструктивно-технологічних рішень


Рис. 8.3. Порівняльна ефективність конструктивно-технологічних рішень, де:


Результати аналізу дали такі відповіді на поставлені питання:
1. У монолітного варіанту практично рівні терміни окупності при всіх тарифах і складають приблизно 7 років. У клепано-збірного окупність наступає лише на 10-му році. Це означає, що тільки через 10 років експлуатують фірми почнуть отримувати доходи.
2. Монолітний варіант дає можливість досягати високих значень показника рентабельності значно швидше. Ця тенденція в загальних рисах зберігається і при різних тарифах.
3. Найбільш високих значень показники рентабельності при всіх тарифах досягають в інтервалі 15-16 років.
4. Шляхом збільшення тарифів не можна домогтися того, щоб клепано-збірний варіант став ефективнішим, ніж монолітний.
Нагадаємо, що собівартість виробництва 1 кг монолітної конструкції в 4-5 разів більше клепано-збірного, але монолітна конструкція легше клепано-збірної, приблизно на 5-7%. Це дозволяє збільшити або комерційне навантаження, або дальність польоту. І в тому, і в іншому випадку з'являється можливість отримувати більшу величину прибутку. Дослідження дозволило керівництву конструкторських і технологічних підрозділів ОКБ зробити вибір на користь монолітного варіанти конструкції крила літака.
Для вирішення поставленого завдання в рівнянні (9) були використані далеко не всі, а тільки необхідні складові.
Величини їх значень визначалися в динаміці на 18 років. Використовувалися дані по аналогічних виробам-прототипам і експертним шляхом.
На рис. 8.3 добре видно, що незважаючи на бо льшую собівартість виробництва, монолітний варіант у всіх випадках крім технології має більш високе значення показника рентабельності.
Розглянуті приклади дозволили продемонструвати не тільки схему виконання дослідження ефективності якості продукції, але й можливості рівняння (9) для динамічного моделювання при дослідженні ефективності продукції.
Але це ще не все.
Одночасно, в наочній формі, показані два явища, характерні для динаміки природи якості продукції.
На рис. 8.3 можна розрізнити основні періоди економічного життя продукції: перший до терміну окупності, другий - інтенсивного зростання ефективності після терміну окупності і третій - зниження, загасання ефективності.
Тут також представлений відрізок часу, сприятливий для інвестицій. Цей відрізок має досить істотне значення для прийняття рішення про можливість початку робіт за проектом нового, більш якісного та ефективного вироби. Чим глибше падіння від'ємного значення показника ефективності і чим більше термін окупності, тим вище ступінь ризику і ймовірність прийняття не найкращого рішення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8.3. Другий приклад практичного дослідження ефективності якості "
 1. Коментарі
  другої світової війни. [45] Молох згідно Біблії божество, якому приносилися людські жертви (особливо діти), почитайте в Палестині, Фінікії і Карфагені. У переносному сенсі позначає страшну, ненаситну силу, що вимагає людських жертв. [46] Енгадін долина річки Інн у верхньому її течії (швейцарський кантон Градбюнден). Завдяки своєму високогірного сухому і м'якому клімату
 2. СТАРІННЯ
  приклад, поліцію і пожежну охорону), невідомо, яким чином можна стримати в демократичному суспільстві зростання посібників для престарілих. Незважаючи на те, що поки вони складають всього 13% населення, вони настільки сильні, що жодна політична партія не хоче з ними сваритися. Програма лідера більшості в палаті депутатів Ньюта Гінгріча «Контракт з Америкою» більш ніж чітко виключає
 3. 2. Становлення політичної економії як науки. Економічні погляди А. Сміта
  другий концепцією немає. Однак якщо взяти виробництво, в якому існує капітал і наймана праця, то картина складається інша. Підприємець отримує більшу вартість, ніж платить за працю. У наявності порушення принципу еквівалентності, яке є основою трудової теорії вартості. Йдучи від цього протиріччя, Сміт робить висновок, що вартість товарів визначається працею тільки в
 4. 2. Економічні погляди А. Маршалла
  другий ціни має й іншу обмеження у вигляді політики цін конкурентів. Маршалл також припускає, що монополія буде обмежувати обсяг виробництва товару, шукаючи такий обсяг при такому рівні ціни, що забезпечить їй максимальну розбіжність між валовою виручкою і валовими витратами. Монополіст втратить весь свій монопольний прибуток, якщо буде виробляти таку велику кількість, при якому
 5. § 3. НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС І ЕФЕКТИВНІСТЬ НАКОПИЧЕННЯ
  другій половині XX в. у високорозвинених країнах почався якісно новий етап у процесі накопичення і в цілому в розширеному відтворенні. Спонукальними причинами змін послужили різке прискорення науково-технічного прогресу і посилення нецінової конкуренції. Остання диктує свої правила - щоб "утриматися на плаву", треба весь час забезпечувати вищий науково-технічний рівень
 6. § 1. ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
  другій половині XX в. західні економісти висунули новий варіант кількісної теорії грошей - теорію надлишкового попиту. Причину інфляції вони угледіли не в зростанні грошової маси, а в збільшенні споживчого попиту. Виходячи з цього були розроблені практичні методи вилучення надлишкового попиту населення: підвищення податків, випуск позик, заморожування заробітної плати, здійснення
 7. Позбавлення від інфляції
  другої світової війни і війни в Ко-реї, а також в роки президентства Ніксона. Чи не ви-викликають сумніву те, що під час другої світовоївійни саме політика регулювання доходовудержівала ціни від такого ж швидкого зростання, ка-кой мав місце за часів попередніх воєн. Точ-но так само очевидно, що при Ніксоні політікасдержіванія доходів практично не мала успеха.В насправді, часто можна зустріти
 8. НЕ ДІЛИТИ, А ЗАРОБЛЯТИ
  другий процес, який поки що не відстежується: частина вивільнюваних працівників вже відсмоктує кооперативний сектор, а в найближчому майбутньому це зробить і оренда в сільському господарстві. За певних умов вона могла б викликати значний відтік робочих рук з міст у село. Створення фермерських господарств в Центральній Росії, глибока переробка продукції на місці - все це створить
 9. 8.2. Технологічна піраміда
  другий «поверх» технологічної піраміди. Його утворює практичне втілення нових принципів в «ноу-хау» - безпосередньо застосовувані технології, як правило, носять виробничий характер. Виробники продуктів цієї групи також безпосередньо контролюють процес їх реалізації, хоча і значно слабкіше, ніж представники першого «поверху». Адже, на відміну від нових технологічних
 10. Чи залишаться CШA лідером
  другій половині 80-х років, однозначно показують, що в найближче десятиліття більш-менш стійкі позиції на мінливому і усложняющемся ринку зможуть зайняти тільки ті компанії, виробничо-управлінський потенціал яких дозволить їм узгоджено вирішувати цілий ряд завдань, що раніше вважалися практично взаємовиключними один одного. Це насамперед належить до постійного оновлення
© 2014-2022  epi.cc.ua