Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Лекції з податків та оподаткування, 2012 - перейти до змісту підручника

Питання 2 Платники податку, об'єкт оподаткування

.
Об'єктом оподаткування визнаються операції, зазначені у статті 182 НК:
1) реалізація на території Російської Федерації особами вироблених ними підакцизних товарів, у тому числі реалізація предметів застави і передача підакцизних товарів за угодою про надання відступного або новації. Передача прав власності на підакцизні товари та (або) підакцизної мінеральне сировини однією особою іншій особі на оплатній і (або) безоплатній основі, а також використання їх при натуральній оплаті, визнається реалізацією підакцизних товарів та (або) підакцизного мінеральної сировини.
В даний час на автозаправних станціях і в інших організаціях широко практикується виготовлення бензину автомобільного, отриманого нестандартними (тобто не в процесі переробки нафти) способами, а саме: в результаті здійснення процесу змішування бензинів автомобільних різних марок або низькооктанових бензинів з високооктановими добавками.
Пунктом 3 статті 182 встановлено, що з метою глави 22 до виробництва прирівнюються розлив підакцизних товарів, а також будь-які види змішання товарів у місцях їх зберігання та реалізації, в результаті яких виходить підакцизний товар.
Таким чином, якщо організацією або індивідуальним підприємцем в результаті змішування різних марок бензину або застосування різного роду високооктанових добавок і низькооктанових бензинів виробляється, а згодом і реалізується бензин автомобільний нової марки і нової якості, що відповідає вимогам ГОСТ Р 511313-99 "Бензини автомобільні. Загальні технічні вимоги", то даний бензин автомобільний визнається підакцизним товаром, а у його виробника при реалізації виникає об'єкт оподаткування акцизами.
2) реалізація організаціями з акцизних складів алкогольної продукції, придбаної від платників податків - виробників зазначеної продукції або з акцизних складів інших організацій. Згідно з Федеральним законом від 5 серпня 2000 р. N 118-ФЗ (в редакції Федерального закону від 24 березня 2001 р. N 33-ФЗ, який набрав чинності після закінчення місяця з дня офіційного опублікування) цей підпункт введений в дію з 1 червня 2001 р .
3) продаж особами переданих їм на підставі вироків або рішень судів, арбітражних судів або інших уповноважених на те державних органів конфіскованих і (або) безхазяйне підакцизних товарів, підакцизних товарів, від яких сталася відмова на користь держави і які підлягають обігу в державну і (або) муніципальну власність.
Отже, з 1 січня 2001 року, митні і податкові органи, органи податкової поліції і т.д., передавальні на реалізацію дані товари, платниками податків акцизів не зізнаються. Проводяться податковими органами контрольні заходи щодо осіб, здійснюють первинну реалізацію (передачу) конфіскованих і (або) безхазяйне підакцизних товарів, підакцизних товарів, від яких сталася відмова на користь держави, і які підлягають обігу в державну і (або) муніципальну власність, на промислову переробку включають в себе перевірку наявності у особи, що здійснює реалізацію (передачу) зазначених товарів:
вироку або рішення суду, арбітражного суду чи іншого уповноваженого органу про конфіскацію підакцизних товарів та направлення їх на переробку;
договору, укладеного з організацією-переробником;
наявність роздільного обліку операцій з реалізації зазначених товарів.
У осіб, що здійснюють переробку зазначених товарів, перевіряється наявність:
ліцензії на виробництво і поставку товарів, виданої в установленому порядку, в разі якщо необхідність такої ліцензії передбачена законодавством Російської Федерації;
роздільного обліку операцій з виробництва і реалізації товарів, отриманих в результаті переробки конфіскованих і (або) безхазяйне підакцизних товарів, підакцизних товарів, від яких сталася відмова на користь держави, і які підлягають обігу в державну і (або) муніципальну власність.
4) передача на території Російської Федерації особою вироблених ним з давальницької сировини (матеріалів) підакцизних товарів власнику зазначеної сировини (матеріалів) або іншим особам, у тому числі отримання зазначених підакцизних товарів у власність в рахунок оплати послуг з виробництва підакцизних товарів з давальницької сировини (матеріалів);
5) передача в структурі організації вироблених підакцизних товарів для подальшого виробництва непідакцизних товарів;
6) передача на території Російської Федерації особами вироблених ними підакцизних товарів для власних потреб;
7) передача на території Російської Федерації особами вироблених ними підакцизних товарів до статутного (складеного) капітал організацій, в пайові фонди кооперативів, а також в якості внеску по договором простого товариства (договору про спільну діяльність);
8) передача на території Російської Федерації організацією (господарським товариством чи товариством) вироблених нею підакцизних товарів своєму учасникові (його правонаступника або спадкоємцю) при його виході (вибуття) з організації (господарського товариства або товариства), а також передача підакцизних товарів, вироблених в рамках договору простого товариства (договору про спільну діяльність), учаснику (його правонаступника або спадкоємцю) зазначеного договору при виділено його частки із майна, що перебуває у спільній власності учасників договору, або розділі такого майна.
Таким чином, незалежно від того, що в статті 39 Податкового кодексу перераховані вище операції не визнають реалізацією, з метою виконання глави 22 Податкового кодексу ці операції з 1 січня 2001 року визнав об'єктом оподаткування акцизом.
9) передача вироблених підакцизних товарів на переробку на давальницькій основі;
10) ввезення підакцизних товарів на митну територію Російської Федерації;
11) первинна реалізація підакцизних товарів, що походять та ввезених на територію Російської Федерації з території держав учасників Митного союзу без митного оформлення (за наявності угод єдиного митному просторі);
12) реалізація природного газу за межі території Російської Федерації;
13) реалізація і (або) передача, в тому числі на безоплатній основі, природного газу на території Російської Федерації газорозподільним організаціям або безпосередньо (минаючи газорозподільні організації) кінцевим споживачам, що використовують природний газ в якості палива і (або) сировини;
14) передача природного газу для використання на власні потреби;
15) передача природного газу на промислову переробку на давальницькій основі і (або) в структурі організації для виготовлення інших видів продукції;
16) передача природного газу в якості внеску до статутного (складеного) капіталу, внеску за договором простого товариства (договору про спільну діяльність), пайових внесків у пайові фонди кооперативів.
Відносно операцій, перелічених у підпунктах 12-16 пункту 1 статті 182 НК, передбачена особливість. Дані операції визнаються об'єктом оподаткування у разі, якщо підакцизні види мінеральної сировини здобуті (вироблені) на території Російської Федерації, її континентального шельфу та (або) виключної економічної зони.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 2 Платники податку, об'єкт оподаткування "
 1. 4.5. Кредитний консалтинг
  питання управлінської, економічної, фінансової, інвестиційної діяльності організацій, стратегічного планування, оптимізації загального функціонування компанії, ведення бізнесу, дослідження та прогнозування ринків збуту, руху цін і т.д. Іншими словами, консалтинг - це будь-яка допомога, що надається зовнішніми консультантами, у вирішенні тієї чи іншої проблеми. Основна мета консалтингу
 2. 8.3. ПОДАТКИ: СУТНІСТЬ, ВИДИ, ФУНКЦІЇ. ПРИНЦИПИ І ФОРМИ ОПОДАТКУВАННЯ (крива Лаффера)
  питання, при якій ставці подат-гов надходження податків
 3. 8.2. Податкова система і класифікація податків
  питання оподаткування. З 1992 р. відбулися кардинальні зміни в сфері економіки і політики. Численність податків і високий рівень оподаткування стали гальмом для розвитку продуктивних сил, спонукає господарюючі суб'єкти застосовувати способи ухилення від податків, в результаті чого бюджет недоотримує значні кошти, знижується збирання податків і росте недоїмка. В
 4. 15.2. Прибутковий податок з фізичних осіб
  питання про прибутковий податок ставилося з відміною кріпосного права, однак закон про його справляння з'явився лише в 1910 р., введення його намітилося в 1917 р., але у зв'язку з революційними подіями закон не був введений в дію. До 1992 р. в нашій країні стягувався прибутковий податок з робітників і службовців. Сучасний порядок стягування прибуткового податку в РФ введено з січня 1992 У відповідності з ним
 5. Контрольні питання
  платників, пільг з прибуткового податку. 3. Проаналізуйте порядок обчислення прибуткового податку з усіх видів доходу, отриманого фізичними особами. 4. У чому полягають особливості оподаткування осіб, які не мають постійного місця проживання в РФ? 5. Охарактеризуйте податки на майно фізичних осіб. На яких рівнях вони встановлюються? 6. Які фактори визначають ставки податків
 6. 31.4. Методи і порядок проведення документальних перевірок
  питання - виявлення репрезентативною (представницької) вибірки, тобто науковий підхід до визначення кількості вибірково перевіряються документів з метою виявлення помилок, спотворень і зловживань при веденні бухгалтерського обліку. Для зниження ризику пропуску помилок і зловживань при вибірковій перевірці застосовуються методи теорії ймовірності та математичної статистики. Вибіркова перевірка
 7. Питання 1 Економічний зміст податків, його еволюція
  платниками. Система регулювання податкових відносин - це сукупність законодавчих і нормативних актів різного рівня, що містять податкові закони і норми: федеральних законів, законів і актів суб'єктів РФ, відомчих нормативних актів та актів місцевого самоврядування. З 1 січня 1999 р. набула чинності частина перша Податкового кодексу РФ, з 1 січня 2001 р. - чотири глави
 8. Питання 3. Елементи податку та основна податкова термінологія
  питань застосування податкового законодавства; - використовувати податкові пільги; - отримувати відстрочку, розстрочку, податковий кредит або інвестиційний податковий кредит; - на своєчасний залік або повернення надміру сплачених або стягнених податків, пені та штрафів; - представляти свої інтереси в податкових правовідносинах особисто або через свого представника; - представляти податковим
 9. Питання 4. Класифікація податків
  платниками у порядку і на умовах, що визначаються законодавчими актами. Далі законодавець вказував: сукупність податків, зборів, мита та інших платежів, що стягуються в установленому порядку, утворює податкову систему. Включення "інших платежів" до сфери правового регулювання податкового законодавства не залишало сумніву в їх податковому характері. Примітно, що в тексті зазначеного
 10. Питання 1. Розвиток оподаткування в Стародавній Русі
  питань сплати платежів, яким притаманні ознаки податку - безумовність, безвозвратность та індивідуальна безплатність справляння. Зобов'язані особи за правилами Руської Правди не мали можливості вступати з князем в переговори щодо суми платежу, так само як і не були вправі претендувати на зустрічні позитивні дії з боку влади або компенсацію частини платежу в майбутньому часі.
© 2014-2022  epi.cc.ua