Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Лекції з податків та оподаткування, 2012 - перейти до змісту підручника

Питання 1 Податковий контроль в системі державного фінансового контролю


1. У будь-якому суспільстві, де існують товарно-грошові відносини, об'єктивно необхідним виступає фінансовий контроль. Обов'язковою умовою ефективного функціонування характерною для ринкової економіки системи вільного господарювання є дотримання прав, зобов'язань і відповідальності всіх учасників господарської діяльності. Досягнення цього можливе лише на принципах верховенства закону. Тому в ринкових умовах фінансова система держави приводиться в дію і управляється переважно за допомогою норм фінансового права. Законність і стабільність особливо важливі в таких областях, як встановлення податків і інших платежів у бюджет, регулювання іншої бюджетної діяльності держави. Основним змістом фінансового контролю в умовах ринку є забезпечення якості та ефективності фінансово-господарського управління, захист фінансових інтересів держави та її громадян, всіх суб'єктів господарювання та управління; сприяння проводиться державою єдиної фінансової, кредитної та грошової політики "*".
---
"*" Грачова Є.Ю. Проблеми правового регулювання державного фінансового контролю. М., 2000.
З іншого боку, найважливішою умовою стабілізації фінансової системи держави є забезпечення сталого збору податків та інших обов'язкових платежів.
2. Фінансовий контроль можна розглядати як управлінську діяльність, що має свої методи, способи, форми реалізації. Розкриттю сутності контролю сприяє розгляд його у всіх аспектах свого прояву. Проте визначальним призначення в суспільстві служить виявлення його співвідношення з державним управлінням. У цьому зв'язку представляється, що найбільш повної характеристиці фінансового контролю сприяє розгляд його в системі схеми "мета - засіб - результат". Складовою частиною фінансового контролю виступає податковий контроль - це встановлена нормативними актами сукупність прийомів і способів щодо забезпечення дотримання податкового законодавства і податкового виробництва. Метою податкового контролю є забезпечення своєчасного і повного надходження податків та інших обов'язкових платежів до бюджету.
Завданнями податкового контролю є:
- спостереження за підконтрольними об'єктами;
- прогнозування, планування, облік і аналіз тенденцій у податковій сфері ;
- вжиття заходів щодо запобігання і припинення податкових порушень;
- виявлення винних і притягнення їх до відповідальності.
Метою державного управління є досягнення в суспільстві правового порядку, діяльності, будується в суворій відповідності до вимог закону, яка закріплюється в нормативно-правових актах. Для досягнення названої мети держава організовує проведення контролю у всіх сферах і галузях суспільного життя, в тому числі в процесі здійснення фінансової діяльності.
Отже, фінансовий контроль виступає засобом досягнення однієї з стоять перед державою цілей - встановлення правопорядку. Відповідно, метою фінансового (податкового) контролю є також досягнення правопорядку, а не тільки дотримання законності, як прийнято говорити про це в спеціальній літературі. Подібний підхід не відображає всіх аспектів фінансового контролю, обмежує його соціальне призначення. Оскільки забезпечення законності є не кінцевою метою правового регулювання, а умовою досягнення стабільності, урегульованості правом різних суспільних відносин, значить, і фінансовий контроль не зводиться тільки до того, як суб'єкти фінансових відносин дотримуються законодавства країни. Враховуючи суперечливий характер останнього, цілі держави були б спрощені і зведені лише до якоїсь констатації того, має місце правопорушення чи ні. Функції податкового контролю, напрямок його діяльності дозволяють йому виступати засобом "зворотного зв'язку", що дає інформацію про необхідність зміни законодавства, правозастосовчої практики, інформаційної роботи тощо
3. Податкове адміністрування можна розглядати як своєрідний механізм управління в податковій сфері. У Республіці Білорусь до числа державних органів, які здійснюють податкове адміністрування, відносяться Міністерство з податків і зборів, митні органи та інші державні органи, які мають повноваження податкових органів (наприклад, органи Комітету державного контролю Республіки Білорусь). Тому одним з найважливіших елементів податкового адміністрування є податковий контроль, який визначається як контроль за обчисленням, повнотою і своєчасністю внесення до бюджету податків, зборів, мита та інших обов'язкових платежів "*". За тимчасового критерію розрізняються попередній, поточний і наступний контроль. Вибір конкретного виду контролю в кожній державі залежить від багатьох причин, в тому числі від рівня розвитку податкової системи та загальної організації контролю. В даний час у республіці з існуючих форм контролю переважає подальший контроль, застосування якого зумовлено недостатнім рівнем інформатизації суб'єктів оподаткування, податкових органів і держави в цілому і недостатньою правовою культурою. З подальшим контролем повинні поєднуватися попередній і поточний контроль, безпосередньо пов'язані з рівнем правової культури.
---
"*" Податковий кодекс Республіки Білорусь. Загальна частина / / Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. 2003. N 85.
Вважаю, що у вузькому розумінні слова податкове адміністрування можна визначити як повсякденну діяльність податкових органів та їх посадових осіб, що забезпечує своєчасну і повну сплату платниками податків до бюджетів податків, зборів та інших обов'язкових платежів.
Деякі автори дають інше визначення податкового адміністрування, де під податковим адмініструванням розуміється комплекс заходів, спрямованих на повну і своєчасну сплату всіх податків у максимальному обсязі при мінімальних витратах "*". На наш погляд, даний підхід до поняття податкового адміністрування можна визначити в широкому сенсі слова. Оскільки основною формою податкового адміністрування є різні види податкового контролю та способи його проведення, облік платників податків та об'єктів підлягають оподаткуванню; проведення податкових перевірок і прийняття рішення по них; прийняття правовстановлюючих рішень з питань податкового права; опитування платників податків та інших осіб; перевірки даних обліку і звітності ; огляд приміщень і територій, де можуть знаходиться об'єкти, що підлягають оподаткуванню, або використання для отримання прибутку та ін
--- ---
"*" Ногіна О.А. Податковий контроль: питання теорії. СПб., 2002.
Різновидом податкового адміністрування є юрисдикційна діяльність податкових органів. Юрисдикційні повноваження податкових органів, що включають в себе право розгляду по суті і винесення обов'язкових рішень у справах віднесених до компетенції податкових органів відіграють особливу роль у реалізації функцій цих органів. Система таких юрисдикційних впливів забезпечує швидке і просте, своєчасне та ефективне покарання порушників "*". Податкове адміністрування здійснюється у визначеному, врегульованому правом порядку, який заснований на процесуальних нормах, що створюють у своїй сукупності різні види виробництв. У ньому виділяються: виробництво з призначення та проведення податкових перевірок; виробництво за пред'явленням вимоги про сплату податків; виробництво по стягненню недоїмок з платника податків; право з надання податкових відстрочок, розстрочок; право у справах про податкові порушення і ін
---
"*" Про додаткові заходи з регулювання податкових відносин: Указ Президента Республіки Білорусь від 22 січня 2004 р. N 36 / / Советская Белоруссия. 2004. N 15.
Встановлення й дотримання процесуального порядку реалізації податкового адміністрування дозволяє посилити гарантії прав громадян і організацій і забезпечити об'єктивне і неупереджене розгляд справи про податковий порушення, забезпечує дотримання фінансової дисципліни всіма учасниками фінансових відносин.
З усього сказаного випливає, що податкове адміністрування дозволяє реалізувати цілі фінансового контролю, що забезпечують повноту формування фінансової бази держави.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 1 Податковий контроль в системі державного фінансового контролю "
 1. 5. Кредитна експансія
  питаннях, що стосуються масштабів фідуціарного кредиту. У той час як масштаб кредитної експансії, яку здатні організувати приватні банки і банкіри, жорстко обмежений, держави націлені на максимально можливий розмах кредитної експансії. Кредитна експансія головне знаряддя держави в боротьбі проти ринкової економіки. У його руках вона є чарівної паличної, призначеної для
 2. Коментарі
  питань між австрійськими економістами (насамперед К. Менгером) і представниками нової (молодої) історичної школи (Г . Шмоллер). Почався з публікації К. Менгером Дослідження про методи суспільних наук, де він говорив про точний методі дослідження, за допомогою якого економічна теорія може бути розчленована на свої найпростіші елементи, а історії та соціології відводилася допоміжна
 3. СТАРІННЯ
  питанні (збільшить або зменшить уряд їх пенсії та медичні пільги). У демократіях такі виборці, зацікавлені в одному питанні, надають непропорційний вплив на політичний процес, оскільки їхні голоси не розколюються через розбіжність інтересів в інших питаннях. Потреби і вимоги престарілих вже потрясли до підстави держава загального добробуту, практично
 4. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ПЕРЕД ОБЛИЧЧЯМ глобальних загроз
  питання. Яке регулювання застосовується, до кого і де? Компанія «Ройал Датч Ер-лайнз» (KLM) отримала дозвіл купити контрольний пакет акцій «Нортуест Ерлайнз», і «Брітіш Ейр» може, якщо захоче, здійснивши опціон, взяти під контроль «Ю. С. Ейр », хоча ясно, що якби ці дві авіалінії були американськими, то по антитрестовским законами Сполучених Штатів їм не було б дозволено купити ні
 5. ІНФЛЯЦІЯ: згаслої ВУЛКАН
  питання - чи треба через це тривожитися? Відповідь полягає, звичайно, в тому, що підвищення ставки відсотка часто діє, як жорсткі гальма. Уявіть собі, що водій натискає на гальмо, і спочатку нічого не відбувається. Тоді він натискає сильніше, і раптово гальмо спрацьовує, скидаючи машину з дороги. Це й сталося в другому кварталі 1995 р.: зростання справді зупинився. Якщо прийняти
 6. БІЛЬШЕ СИЛЬНІ фінансових потрясінь
  питання полягає не в тому, «чому відбуваються ринкові крахи», а в тому, «як взагалі ринкові ціни могли дійти до таких немислимих величин ». Такі були в Голландії 1620 ціни цибулин тюльпана (за одну цибулину тюльпана можна було купити в Амстердамі три будинки), ціни акцій Компанії Південних морів на початку вісімнадцятого століття, ціни земель уздовж Міссісіпі у французькій території Луїзіані в кінці
 7. ЕПОХА вузького ТИМЧАСОВОГО кругозір
  питання, що треба робити для запобігання таких проблем, цілком зрозумілий - нічого не робити. Як би не були великі негативні наслідки через п'ятдесят чи сто років, їх поточна вартість, розрахована на основі нинішньої процентної ставки, дорівнює нулю. Якщо поточна вартість майбутніх негативних наслідків дорівнює нулю, то для запобігання цих віддалених проблем в даний час не слід
 8. 4. Грошово-кредитна політика: цілі, інструменти
  питання валютного курсу, резервів, платіжного балансу. З іншого боку, грошово-кредитна політика повинна бути чітко ув'язана з бюджетною та податковою політикою. Центральний банк покликаний регулювати грошові й кредитні потоки за допомогою інструментів, які закріплені за ним в законодавчому порядку і рідше по
 9. 5.5. Реформи Петра I та їх наслідки
  питань: * використання як монетного сировини вітчизняних-них металів - стимулювання національної гірничорудної галузі; * переклад грошового виробництва на новий технічний уро-вень - машинне виробництво; * встановлення єдиного грошового обігу на всій терито-рії - розширення внутрішньогосподарських зв'язків; * збільшення доходів скарбниці від карбування монет. Результатом реформи
 10. 5.6. Економічна політика Катерини II
  питанні, тому питання можливості наділення селян землею та звільнення їх від кріпосного права став одним з основних у діяльності створеного в 1765 р. Вільного економічного суспільства. Важливо відзначити, що і в реальному житті процеси розширення капіталістичної, за своєю суттю селянською і купецької власності на землю протікали досить інтенсивно. При цьому нові власники
© 2014-2022  epi.cc.ua