Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002 - перейти до змісту підручника

Зовнішня торгівля

. Динаміка зовнішньоторговельного обороту розвивалася нерівномірно. У 80-90 роки темпи приросту знизилися в 1,5 рази в порівнянні з 50-60-ми роками, коли середньорічний темп приросту перевищував 9%, але залишалися значно вище 30-х років. Розширення зовнішньої торгівлі забезпечувало до 15% приросту сукупного ВВП в кожний період за рахунок економії масштабу і спеціалізації.
Нерівномірність розвитку зовнішньої торгівлі приводила до зміни положення розвинених країн у світовому експорті та імпорті. Їх питома вага у світовому експорті характеризується наступними показниками: 1970 р. - 71%, 1981 р. - 61, 1990 р. - 75,7, 1999 р. - 78% (якщо рахувати ЄС як єдине ціле, то 60%). Для порівняння зазначимо, що в 1900 р. ця група країн зосереджувала 73% світового експорту, тобто вона утримує свої позиції протягом століття.
Темпи зростання зовнішньої торгівлі розвинених країн у 80-90-ті роки кілька поступалися середньосвітових, складаючи в середньому 5,0, і 6,5% на рік. Найбільш високі темпи зростання експорту були у малих країн. Серед провідних країн виділялися США. Різка нерівномірність розвитку зовнішньої торгівлі сприяла збереженню значних відмінностей у рівнях зовнішньої торгівлі між країнами. Розрив в торгівлі на душу населення вища, ніж у ВВП: найбільший між Бельгією та Грецією - 19:1.
Зрушення у виробничій базі і структурі попиту на світових ринках викликали значні зміни в структурі експорту та імпорту. Розширення сфери послуг в економіці цієї підсистеми зумовило збільшення третинної сфери у зовнішньоекономічних відносинах. Її частка піднялася до 21% всього експорту (1982 р. - 17,7%). Більш швидкими темпами зростав експорт підприємницьких послуг, а серед останніх - телекомунікаційних та послуг програмного забезпечення. На частку розвинених країн припадає майже 90% цього виду експорту. Серед найбільших експортерів підприємницьких послуг США, Британія, Франція і Нідерланди виступають як чисті експортери, Німеччина, Італія і Японія - як чисті імпортери.
Основу зовнішньої торгівлі становить товарний обмін, де провідні позиції займають оброблені вироби. Розширення вивозу продукції обробної промисловості залежить від наделенности капіталом, технологією і кваліфікованою робочою силою, в яких індустріальні країни володіють конкурентними перевагами.
Тому в цілому розвинені країни в 80-90-ті роки зміцнили свої позиції в експорті обробленої продукції. Позиції розвинених країн декілька ослабли на ринках продукції з усталеною технологією - суден, верстатів, чорних металів, текстилю. У більшості країн збільшилася частка високотехнологічної продукції: у 1998 р. її частка становила 33% обсягу експорту обробної промисловості розвинених країн. Частка низькотехнологічної продукції скоротилася у всіх країн.
Особливе місце серед промислових товарів займають вироби електроніки та інформаційної технології, до яких відносяться: устаткування для автоматичної обробки даних, деталі та приладдя, обладнання електрозв'язку та деталі, напівпровідникові прилади та електронні мікросхеми. Темпи зростання цих товарів були значними і перевищували аналогічні показники по інших основних груп експортних товарів. Їх частка в промисловому експорті різко виросла. Промислові країни в експорті цієї групи товарів зберігають лідируючі позиції. У 1997 р. на їх частку припадало 85% поставок конторського обладнання та інформаційної технології (1980 р. - 88,5%). Основними експортерами залишаються США і Японія.
Таблиця 19.4
Частка промислово розвинених країн у світовому експорті
за основними товарними групами,%
Товарні групи 1980 1990 1998 Сировинні товари - 40,0 51,7 продовольство 64,4 63,0 60,0 сільськогосподарську сировину 61,2 62,2 60,4 паливо 18,3 23,0 32,3 руди 67,5 56,8 55,3 Оброблені товари - 73,3 70,6 текстиль 61,3 42,1 41,3 хімікати 87,1 81,0 81,1 машини і транспортні
кошти 85, 0 79,7 75,3 метали 85,7 65,2 62,6 інші товари 80,1 74,6 70,0
І с т о ч н і до: World Economic Survey. 1993. UN.; World Economic and Social Survey. 2000. UN.
Промислово розвинені країни збільшили свою частку на світових ринках сировинних і продовольчих товарів головним чином за рахунок палива, частка якого за 1980 - 1998 рр.. збільшилася з 18,3 до 32% (табл. 19.4).
Успіхи в індустріалізації в ряді регіонів світу, що розвивається призвели до зменшення частки західних країн на ринках хімічних товарів і в експорті машин і устаткування.
Як видно з таблиці, у двох товарних групах - текстиль і метали - частка індустріальних країн скоротилася значно.
Зрушення в структурі виробництва і попиту під впливом НТП викликали суттєві зміни ролі розвинених країн у світових закупівлях. У 80-90-ті роки відбулося значне збільшення імпорту (більше 20%) в їх загальному споживанні.
Стрімке зростання частки імпортної продукції в загальному споживанні дозволяє в багатьох випадках знижувати витрати виробництва і стримувати інфляцію. Він відбувається за рахунок як кінцевих товарів, так і особливо проміжної продукції.
Незважаючи на збільшення ролі імпорту в споживанні, по окремих товарних групах відбулося скорочення частки західних країн у світовому імпорті ряду сировинних товарів (з 72 до 68% за 1985-1998 рр..), У першу чергу, палива та руд кольорових металів. У руслі загальної тенденції знаходиться зростання частки імпорту машин і устаткування, транспортних засобів і чорних металів (табл. 19.5).
Таблиця 19.5
Частка промислово розвинених країн у світовому імпорті,%
Товарні групи 1980 1990 1998 Сировинні товари - 68,6 68 , 2 продовольство 61,4 66,2 71,2 сільськогосподарську сировину 68,3 66,0 41,2 паливо 75,3 69,0 65,8 руди і метали 79,1 71,0 63,8 Оброблені товари - 68.0 68 , 8 текстиль 69,7 69,5 69,3 хімікати 63,8 61,6 66,6 машини і транспортні
кошти 59,5 66,8 68,4 метали 56,3 63, 9 66,2
І с т о ч н і до: World Economic Survey. 1993. UN.; World Economic and Social Survey. 2000. UN.
Одним з найважливіших чинників посилення позицій тієї чи іншої країни або підсистеми на світовому ринку є використання науково-технічних досягнень. Вони зміцнюють становище тих постачальників, які досягли найбільших успіхів у їх освоєнні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Зовнішня торгівля "
 1. 1. Засоби і цілі
  Результат, до якого прагне діяльність, називається її метою, наміром, задумом. У повсякденній мові людина використовує ці слова також для того, щоб позначити проміжні цілі, наміри чи задуми; це стани, які людина хоче досягти тільки тому, що вважає: пройшовши через них, він досягне своєї кінцевої мети, наміри чи задуму. Строго кажучи, метою, наміром або
 2. 6. Рікардіанський закон утворення зв'язків
  Для того щоб продемонструвати наслідки поділу праці в тому випадку, коли більш ефективні у всіх відносинах індивід або група співпрацюють з індивідом або групою, в усіх відношеннях менш ефективними, Рікардо розробив закон утворення зв'язків (law of association). Він піддав дослідженню наслідки розвитку торгівлі між двома регіонами, в нерівній ступеня обдарованими природою,
 3. 14. Volkswirtschaft
  Ринкова економіка не поважає державних кордонів. Її поле дії весь світ. Термін Volkswirtschaft * довгий час використовувався німецькими поборниками всесильного уряду. Значно пізніше англійці і французи заговорили про British economy ** і l '?? Й?? Conomie fran?? З?? Aise *** як відмінних від економік інших країн. Але ні англійська, ні французька мови не виробили терміна,
 4. 14. Платіжні баланси
  Зіставлення грошового еквівалента всіх доходів і витрат індивіда чи групи індивідів за певний період часу називається платіжним балансом. Кредит балансу завжди дорівнює дебету балансу. Якщо ми хочемо дізнатися положення індивіда в системі ринкової економіки, ми повинні подивитися на його платіжний баланс. Він розповість нам все про місце індивіда в структурі суспільного розподілу праці,
 5. 19. Золотий стандарт
  Люди вибрали дорогоцінні метали золото і срібло для служби в якості грошей через їх мінералогічних, фізичних і хімічних властивостей. Використання грошей в ринковій економіці суть праксиологической необхідний факт. Те, що саме золото або що-небудь ще використовується в якості грошей суть просто історичний факт і як такий не може бути осягнуть каталлактики. В історії грошей, як і в
 6. 3. Обмежувальні заходи як привілей
  Будь безлад на ринку по-різному впливає на різних індивідів і групи індивідів. Для одних це благо, для інших удар. Тільки з плином часу, коли виробництво пристосовується до появи нової інформації, цей вплив сходить нанівець. Таким чином, обмежувальна міра, поставивши переважна більшість у скрутне становище, може тимчасово поліпшити становище деяких людей. Для
 7. 3. Еволюція сучасних методів маніпулювання грошовим обігом
  Металеві валюта не піддається державному маніпулюванню. Зрозуміло, у владі держави прийняти закони про законне платіжному засобі. Але тоді дія закону Грешема зведе нанівець всі зусилля держави. З цієї точки зору металевий стандарт являє собою перешкоду на шляху будь-яких спроб держави втрутитися в ринкові явища за допомогою грошової політики. Досліджуючи
 8. 4. Цілі девальвації валюти
  Гнучкий стандарт являє собою інструмент організації інфляції. Єдина причина його прийняття зробити повторення інфляційних акцій наскільки можливо більш простими технічно з точки зору влади. У період буму, який закінчився в 1929 р., профспілкам вдалося майже у всіх країнах нав'язати більш високі ставки заробітної плати, ніж ті, які визначив би ринок, якби
 9. 6. Валютне регулювання і двосторонні валютні угоди
  Якщо держава встановлює курс своїх кредитних або паперових грошей проти золота або іноземної валюти на більш високому рівні, ніж ринок, тобто якщо воно встановлює максимальні ціни на золото та іноземну валюту нижче потенційної ринкової ціни, то виникає ефект, описуваний законом Грешема. У результаті створюється стан справ, який вельми неадекватно називається дефіцитом
 10. 3. Війна і автаркія
  Якщо економічно самодостатня людина затіває розбрат з таким же автаркічності людиною, в цьому випадку не виникає жодних специфічних проблем військової економіки. Але якщо кравець йде війною на пекаря, то з цього моменту він повинен піч собі хліб самостійно. Якщо він цим знехтує, то потреба наздожене його раніше, ніж його супротивника пекаря, оскільки пекар може довше чекати нового
© 2014-2021  epi.cc.ua