Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
А. С. Меденцев. Шпаргалка з податків та оподаткування, 2012 - перейти до змісту підручника

86. ВИДИ ПОДАТКОВИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ


Порушення строку постановки на облік в податковому органі встановленого НК РФ терміну подання заяви про взяття на облік в податковому органі за відсутності ознак податкового правопорушення тягне стягнення штрафу в розмірі 5 тис. руб.
Ухилення від постановки на облік в податковому органі. Ведення діяльності організацією або індивідуальним підприємцем без постановки на облік в податковому органі тягне стягнення штрафу в розмірі 10% від доходів, отриманих протягом зазначеного часу в результаті такої діяльності, але не менше 20 тис. руб.
Порушення строку подання відомостей про відкриття і закриття рахунку в банку тягне стягнення штрафу у розмірі 5 тис. руб.
Неподання податкової декларації у встановлений термін за відсутності ознак податкового правопорушення тягне стягнення штрафу в розмірі 5% суми податку, що підлягає сплаті (доплату) на основі цієї декларації, за кожний повний або неповний місяць з дня, встановленого для її подання, але не більше 30% зазначеної суми та не менше 100 руб.
Грубе порушення правил обліку доходів і витрат і об'єктів оподаткування, якщо ці діяння вчинені протягом одного податкового періоду, за відсутності ознак податкового правопорушення тягне стягнення штрафу в розмірі 5 тис.
руб.
Несплата або неповна сплата сум податку (збору) в результаті заниження податкової бази, іншого неправильного обчислення податку (збору) або інших неправомірних дій (бездіяльності) тягне стягнення штрафу в розмірі 20% від несплаченої суми податку (збору).
Невиконання податковим агентом обов'язку з утримання та (або) перерахуванню податків. Неправомірне неперерахування сум податку, що підлягає утриманню і перерахуванню податковим агентом, тягне стягнення штрафу в розмірі 20% від суми, що підлягає перерахуванню.
Недотримання порядку володіння, користування і (або) розпорядження майном, на яке накладено арешт, тягне стягнення штрафу в розмірі 10 тис. руб.
Неподання податковому органу відомостей, необхідних для здійснення податкового контролю, у встановлений термін платником податків до податкових органів тягне стягнення штрафу в розмірі 50 руб. за кожний документ.
Відповідальність свідка. Неявка або ухилення від явки особи, що викликається як свідок, тягне стягнення штрафу в розмірі 1 тис. руб. Відмова свідка від дачі показань, дача свідомо неправдивих свідчень тягнуть стягнення штрафу - 3 тис.
руб.
Відмова експерта, перекладача чи спеціаліста від участі у проведенні податкової перевірки, дача завідомо неправдивого висновку або здійснення завідомо неправдивого перекладу тягне стягнення штрафу в розмірі 500 руб., 1 тис. руб. відповідно.
Неправомірне неповідомлення відомостей податковому органу особою відомостей, які ця особа повинна повідомити податковому органу, за відсутності ознак податкового правопорушення тягне стягнення штрафу в розмірі 1 тис. руб.
Порушення порядку реєстрації об'єктів грального бізнесу у податкових органах або порядку реєстрації змін кількості названих об'єктів тягне стягнення штрафу у трикратному розмірі ставки податку на гральний бізнес, встановленої для відповідного об'єкта оподаткування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 86. ВИДИ ПОДАТКОВИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ "
 1. 31.1. Види та органи фінансового контролю
  податків; - митний і валютний контроль; - відомчий і внутрішньогосподарський контроль. Бюджетно-фінансовий контроль забезпечує мобілізацію доходів бюджетів усіх рівнів, перевірку доцільності та законності витрачання коштів бюджету. Контроль над збором податків - це перевірки з виконання господарюючими органами та фізичними особами своїх зобов'язань перед державою.
 2. 31.4. Методи і порядок проведення документальних перевірок
  податковий інспектор стикається зі значною трудомісткістю проведеної роботи. Більший обсяг переробки інформації викликає необхідність оптимізації методів перевірок: визначення центрів відповідальності, дослідження руху потоків інформації, знаходження ключових точок контролю і т. п. Необхідність перевірки та аналізу великої кількості документів за відпущений невеликий термін вимагає
 3. Словник термінів
  види грошей в країні і порядок їх емісії, порядок обігу грошей і платежів, правила конвертації валют, а також державний апарат, який здійснює регулювання грошового обігу. Грошовий обіг - це рух грошей, що виконують свої функції і обслуговуючих кругообіг товарів і послуг. Грошово-кредитна політика - сукупність заходів в області грошового обігу та
 4. Питання 5. Сучасні теорії податкових відносин
  види податків і зборів, що стягуються в Російській Федерації; 2) підстави виникнення (зміни, припинення) та порядок виконання обов'язків щодо сплати податків і зборів; 3) принципи встановлення, введення в дію і припинення дії раніше введених податків і зборів суб'єктів РФ і місцевих податків і зборів; 4) права та обов'язки платників податків, податкових органів та інших
 5. Питання 6 Податкова політика в системі державного регулювання економіки
  види податків і зборів, що стягуються в Російській Федерації; 2) підстави виникнення (зміни, припинення) та порядок виконання обов'язків щодо сплати податків і зборів; 3) принципи встановлення, введення в дію і припинення дії раніше введених податків і зборів суб'єктів РФ і місцевих податків і зборів; 4) права та обов'язки платників податків, податкових органів та інших
 6. Питання 2. Податковий кодекс - правова основа податкової системи Російської Федерації
  види податків і істотно змінюються вже існуючі. Багато норм податкового права довгий час носили підзаконний характер, тобто регулювалися в основному указами президента і постановами уряду. Але зараз нарешті з'явився єдиний кодифікований законодавчий акт - Податковий кодекс, - який є значним кроком вперед в податковій реформі в Росії. Тільки в рамках
 7. Питання 3 Порядок визначення митних платежів
  види об'єктів цивільних прав (за винятком майнових прав), що відносяться до майна відповідно до ДК РФ. Товаром для цілей НК РФ визнається будь-яке майно, що реалізовується або призначене для реалізації. З метою регулювання відносин, пов'язаних із стягуванням митних платежів, до товарів відноситься і інше майно, яке визначається Митним кодексом РФ. Роботою для цілей
 8. Питання 1 Податковий контроль в системі державного фінансового контролю
  види податкового контролю та способи його проведення, облік платників податків та об'єктів підлягають оподаткуванню; проведення податкових перевірок і прийняття рішення по них; прийняття правовстановлюючих рішень з питань податкового права; опитування платників податків та інших осіб; перевірки даних обліку і звітності; огляд приміщень і територій, де можуть знаходиться об'єкти, що підлягають
 9. Питання 7 Види відповідальності за податкові правопорушення
  види допомоги по державному соціальному страхуванню; 3) спрямованих ними в установленому порядку на санаторно-курортне обслуговування працівників та їхніх дітей; 4) витрат, які підлягають заліку; 5) сплачуються до ФСС Росії в пункті 7 - платник податків ЄСП не пізніше 1 липня року, наступного за минулим податковим періодом, подає до територіального органу ПФ Росії копію податкової декларації
 10. Тема 24 Особливості податкових систем федеративних і конфедеративних держав
  види товарів і цілий ряд послуг). Окремі податки стягуються або тільки федеральним урядом (митні збори), або урядами штатів і місцевими органами влади (майнові податки й універсальні акцизи). Найбільш значними в сучасній податковій системі федерального уряду є прибуткові податки, в податкових системах штатів - універсальні та специфічні
© 2014-2022  epi.cc.ua