Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

В. «Якщо фірми будуть щодня коригувати-вать ціни на товари, короткострокова крива сукупної пропозиції буде

в. «Якщо фірми будуть щодня коригувати-вать ціни на товари, короткострокова крива сукупної пропозиції буде горизонталь-ної». м. «Щоразу, коли економіка вступає в пе-ріод спаду, довгострокова крива сукупно-го пропозиції зміщується вліво». 6. Припустимо, що економіка перебуває в відбутися у-янии рецесії. Що станеться з її основними показниками через деякий час за умови бездіяльності політиків? Поясніть ваші висновки, використовуючи графіки сукупного спро-са / сукупної пропозиції.
7. Припустимо, що робітники і фірми очікують у майбутньому році високих темпів інфляції. До-пустимо, що спочатку економіка знаходиться в стані довгострокової рівноваги і крива сукупного попиту стабільна. а. Що станеться з номінальної та реальної заробіт-ної платою? б. Використовуючи графік сукупного спроса/со- сукупного пропозиції, покажіть, як відпрацьовано-жается зміна очікувань на краткосроч-них і довгострокових рівнях цін і вироб-ництва.
В. Чи виправдалися очікування високої інфля-ції? 8. У цьому розділі пояснюється, що в долгосроч-номперіоде економіка долає спад без яких-небудь дій політиків.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " В. «Якщо фірми будуть щодня коригувати-вать ціни на товари, короткострокова крива сукупної пропозиції буде"
 1. Глосарій
  фірми або дру-гого інституту на певний момент часу. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА З частковим РЕЗЕРВАМІ.Fractional reserve banking. Має місце в тому випадку, когдавелічіна коштів, які банки тримають у формі резервів, ленипе сумарної величини депозитів. Будь-яка система з ча-стичного резервами потенційно вразлива для напливу ви-мог про повернення депонованих коштів БАРТЕРНА ЕКОНОМІКА
 2. Кейнсіанська макроекономічна модель
  фірми - монополістичні конкуренти, які мають можливість фіксувати ціни. Тому на графіку ринку товарів (рис. 3.3, в) при скороченні попиту на товари рівень цін не знизиться до Р 2, а збережеться на рівні Р 1. Ставка відсотка, на думку Кейнса, формується не на ринку капіталу (позикових коштів) в результаті співвідношення інвестицій і заощаджень, а на грошовому ринку - за співвідношенням
 3. Сукупний попит і сукупна пропозиція
  фірми готові запропонувати на ринку протягом певного періоду часу при кожному можливому рівні цін. Іншими словами, це реальний обсяг національного виробництва при різних значеннях індексу цін на кінцеві товари і послуги. Сукупний попит може бути представлений як використаний національний дохід, а сукупна пропозиція - як вироблений національний дохід. Залежність
 4. Згадаймо, що класична діхо-томия є поділ економічних показників на
  фірми і уряд ба-чи б придбати при кожному даному рівні цін. Крива сукупної пропозиції - крива, що відображає обсяг товарів і послуг, вироблених і реалізованих фірмами при кожному даному рівні цін. Рис. 31.2 сукупний попит і сукупна ПРОПОЗИЦІЯ Економісти викорис-товують модель сукупність-ного попиту і сово-купного пропозиції для аналізу коротко-термінових
 5. Форми довгострокових ринкових крівихпредложенія
  фірми, фактично діють на ринку наявні потенційно, мають в точності оди-кові довгострокові криві середніх і предель-них витрат і якщо ціни витрачаються ресурсовне залежать від загального обсягу виробництва в отрас-чи. Довгострокові криві граничних і середніх з-держек типовою фірми на такого роду ринку по-казани на рис 9-9. Найбільш дешевий спосіб про-виробництва продукції в
 6. Домінантні фірми
  фірми-аутсайдери приймають як дан-ної ціну, встановлену домінантною фірмой.Оні продаватимуть стільки, скільки захочуть перед-ложить за даною ціною. Таким чином, колічествопродукціі, яке може продати домінантна Обсяг випуску (а) Конкурентне доповнення Обсяг випуску (Ь) Домінантна фірма РІС 11-8. (А) Конкурентне додат-ня і (ред) домінантна фірма.
 7. 1. Основні положення
  фірми пропонують своюпродукцію, з ринком праці, де формується уро-вень зайнятості і встановлюється зарплата. Криві сукупного попиту і пропозиції нарис. 30-2 (розглянуті спочатку в гол 23) є головними інструментами аналізу, кото-РІС. 30-1. Зв'язок між ринками капіталів, товарів і праці. Повною макроекономічної моделі визначаються об'єк-ем виробництва і зайнятість,
 8. Ціни і процентні ставки
  фірми, коли беруть кредит, щоб финансиро-I Реальна грошова маса (а) Інвестиції (Ь) РИС. 30-3. Зростання рівня цін веде до зниження інвестиційного попиту. Зростання цін скорочує реальну грошову массу.Прі даної номінальної грошової маси підвищення цін знижує купівельну спроможність грошей. Це показано на графіку (а) як зрушення пропозиції реальних залишків вліво, що веде
 9. 3. Сукупна пропозиція короткостроковому періоді
  фірми, коториепрівлекают праця, капітал і сировину, наприклад нафтою мідь, і використовують ці фактори для производствав продажу випускається. Сфера запропонованого-вання, отже, пов'язує ринок товарів іринкі факторів виробництва, зображені нарис 30-1. Рішення фірм про те, який обсяг про-дукції пропонувати на ринку при кожному уровнецен, вивчаються детально мікроекономікою. У етомпараграфе ми
 10. 4. Обсяг виробництва і ценипрі короткостроковому рівновазі
  фірми готовипредложіть на ринку при кожному рівні цін. Сле-послідовно, стан рівноваги на ринках грошей, праці і товарів на рис 30-6 знаходиться на перетину-ванні кривих AD і AS, у точці E. При равновесномуровне цін P0 попит на сукупний обсяг продук-ції Y0 дорівнює обсягу продукції, який фірмиготови запропонувати на ринку. Якщо економіка не перебуває в стані одно-весия, то в ній буде
© 2014-2022  epi.cc.ua