Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Домінантні фірми


На початку цього століття сталеливарна промисло-ність США складалася з безлічі дрібних продавши-цов. Корпорація «Юнайтед стайт Стіл» була со-здана в результаті масового злиття фірм в 1901 р. У той час їй належало близько 65% суммарнихмощностей з виробництва сталі в США. Строгоговоря, «Ю.С. Стіл »не була монополістом, так какмножество інших фірм виробляли сталь, але ееповеденіе можна проаналізувати, користуючись обо-бщенной моделлю монополії, побудованої в п. 2
Оскільки кожен із суперників« Ю.С. Стіл »був занадто малий (щодо загальних розмірів« сталевого »ринку) для того, щоб впливати на ценупрі допомогою своїх власних дій, вони велісебя як конкурентні ціноотримувачі. Отже, поведінку фірм на цьому конкурентному, до-полнении ринку може бути узагальнено при помо-щі кривої пропозиції. «Ю.С. Стіл », навпаки, була здатна надавати своїми власними дей-ствиями вплив на ціну. Такого роду домінантнаяфірма повинна приймати в розрахунок як соотноше-ня між ціною і кількістю уздовж всієї ринкової ної кривої попиту, так і результати свого воздей-наслідком на поведінку конкурентного доповнення.
На рис 11-8а показана ринкова крива спросаD для галузі, в якій є домінантна фірман конкурентну додаток, поряд з кривою-позиції конкурентного доповнення S. Предполо-жим, фірми-аутсайдери приймають як дан-ної ціну, встановлену домінантною фірмой.Оні продаватимуть стільки, скільки захочуть перед-ложить за даною ціною. Таким чином, колічествопродукціі, яке може продати домінантнаОбсяг випуску (а) Конкурентне доповнення
Обсяг випуску (Ь) Домінантна фірма
РІС 11-8. (А) Конкурентне додат-ня і (ред) домінантна фірма.
Зображена галузь включає доми-нантную фірму і конкурентне додат-ня, що складається з дрібних фірм, ве-дущих себе як вчинені конку-ренти. S - це крива предложеніяконкурентного доповнення, a D-крива ринкового попиту Домінант-ная фірма стикається з кривою з надлишкового попиту ED, отражающейразніцу між обсягом риночногоспроса і обсягом пропозиції конку-рентного доповнення при кожному значенні ціни.
Домінантна фірма ви-Біра обсяг випуску Qu, при кото-ром MR - MC. Сукупний об'емспроса при відповідній ціні Р «дорівнює Q11, який включає обсяг QJ, вироблений конкурентним доповнення-ням, і залишок, вироблений доми-нантной фірмою
фірма при будь-якому рівні ціни, представляє собойразніцу між сукупним ринковим попитом іоб'емом пропозиції конкурентного доповнення.
Ця різниця постає у вигляді кривої надмірно-го попиту ED на рис. 11-8Ь, яка якраз і соот-ветствует різниці між кривими DuS. (На-приклад, відрізок AB - один і той же на обох частяхрісунка.) Оскільки домінантна фірма сталківаетсяс кривої попиту ED, вона максимізує свої при-були, вибираючи обсяг випуску Q ^, при якому со-ответствующая крива граничного доходу MR пере- Сека криву її граничних витрат MC7. Чтобипродавать Qdf одиниць продукції за період, онаустановіт ціну, рівну P ^, значення якої зада-ється кривої попиту ED, з якою стикається самадомінантная фірма (при обсязі випуску QdX надав значення ціни ринковий попит дорівнює Qd, aпредложеніе конкурентного доповнення одно Q0 *.
Зауважте, що крива ED пологіша, ніж D.Ето пояснюється тим, що зростання цін тепер пріводітк скорочення попиту на продукцію домінантнойфірми як за рахунок зменшення сукупного ринкової ного попиту, так і за рахунок нарощування об'емапредложенія з боку конкурентного доповнення-вання. Чим більш еластична крива пропозиції конкурентні доповнення, тим більш еластична кріваяспроса, з якою стикається домінантна фірма.Так як крива пропозиції конкурентного допол-нения буде більш еластичною в довгостроковому пері-оді, ніж у короткостроковому, то крива попиту для до-мінантной фірми також буде більш еластичною вдолгосрочном періоді.
Щоб зрозуміти сенс цього, припустимо, що до-мінантная фірма і все конкурентну дополненіесталківаются з однаковими постійними ценаміна виробничі ресурси і мають одінаковиеL-образні довгострокові криві середніх іздер-жек "з мінімальною величиною середніх совокуп-них витрат у розмірі 10 дол
за одиницю. Цеозначає, що довгострокова крива предложеніяконкурентного доповнення є абсолютно го-горизонтальної при ціні 10 дол Тоді домінантнаяфірма в довгостроковому періоді не зможе спини-вать ринкову ціну на рівні вище 10 дол і, сле-послідовно, отримувати надприбутки. Якщо для того, щоб зберегти ціну вище цього рівня, вона обмежуються свій власний випуск в краткосроч-ном періоді, то вона сприятиме притоку в
7 Звичайно, як ми обговорювали в п. 2, вона буде виробляти цей обсяг вкраткосрочном періоді тільки в тому випадку, якщо відповідна ринкова ціна P1n перевищує величину її середніх змінних витрат. І якщо Pn менше величини її довгострокових середніх витрат, то Онава довгостроковому періоді зовсім піде з галузі.
8 Для обговорення такого роду кривих LAQ які при низьких об'емахвипуска убувають у міру його нарощування, а потім стають горизон- ризонтальними при високих обсягах випуску, коли відсутня тенденція кросту величини середніх витрат, слід повернутися до гл. 8.
галузь нових фірм-аутсайдерів і розширенню еесуществующіх конкурентів. Якщо не можна яким-чи-бо чином перешкодити такого роду входження нию і розширенню, то домінантна фірма позбавить-ся свого домінуючого положення в долгосроч-ної перспективі. (До 1925 р. частка потужностей «Ю.С.Стіл» в загальногалузевому їх обсязі впала до 42%, інші фірми розширили виробництво, і отрасльпревратілась в олігополію.) З іншого боку, еслідомінантная фірма має переваги в издерж-ках у порівнянні з іншими фірмами, то онаможет прекрасно себе почувати і при ціні ніже10 дол, яка дозволить їй зберігати домінує-ющее положення необмежений час.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Домінантні фірми"
 1. Явний змова: картелі
  домінантною фірми в гол. 11, кар-телю, для того щоб мати істотну моно-польную влада, не потрібно контролювати весьвипуск. Таким чином , ОПЕК, діючи як едина домінантна фірма, що стикається зметою поруч щодо дрібних конкурентів, всееще міг контролювати ринкову ціну посеред-ством встановлення свого власного обсягу ви-пуску. Коли ОПЕК вперше досяг успіху в
 2. 3. Теорія загальної рівноваги в XX в.: вклад А, Вальда, Дж. фон Неймана, Дж. Хікса, К. Ерроу і Ж. Дебре
  домінантну діаго-паль, всі елементи якої негативні. Остання умова , очевидно, не що інше, як твердження про те, що збільшення ціни даного товару веде до зменшення попиту на нього, незалежно від впливу інших цін. Дискусії, про які йшла мова вище, строго кажучи, стосувалися математичної боку теорії загальної рівноваги, економічна інтерпретація отриманих результатів часто
 3. 5. Узагальнення базової моделімонополіі
  домінантна фірма делітринок з великим числом дрібних конкурентів-це-нополучателей. Обидва явища більш поширені, ніж обговорювалися до цих пір чисті монополії сивиною ціною, і їх можна проаналізувати з по-міццю простих модифікацій вже представленнойнамі базової моделі
 4. Негативні психологічні характеристики трейдерів
  фірми електронного трейдингу, але потенційно небезпечно для вас. Повернувши-шись в ту ж фірму через три місяці, ви швидше за все не побачите зна-комих осіб. Втрата грошей - не таке вже веселе справу. Тому при-гальмуєте, отримаєте належну освіту і припиніть рватися на передову. Це - лінія втрат, а місце на фронті знайдеться завжди. Давайте швидко збагатившись Нещодавно заради розваги я
 5. 3. праксиологической аспект полілогізма
  фірми можуть служити будь привілеї, дані їй урядом. Але якщо такі ж привілеї дано і іншим галузям і фірмам, то кожен окремий підприємець втрачає на одному не тільки в ролі споживача, але і в ролі покупця сировини, напівфабрикатів, машин та іншого обладнання стільки ж, скільки вигадує на іншому. Егоїстичні групові інтереси можуть змусити людину вимагати захисту
 6. 1. Характер грошового обліку
  фірми буде вилучено занадто багато у вигляді нібито отриманого прибутку або що, ставши неспроможною, фірма зможе продовжувати працювати доти, поки не вичерпає кошти, необхідні для розрахунку зі своїми кредиторами. Навпаки, податкові закони часто виявляють схильність до методів розрахунку, які завищують доходи. Ідея в тому, щоб підвищити ефективні ставки податків, що не відображаючи це підвищення в
 7. 3. Чистий ринкова економіка
  фірми може іноді прати кордон між справою і благодійністю. Коли він захоче підтримати бедствующего одного, делікатність може змусити його вдатися до способу, який позбавив би останнього від переживань з приводу існування на милостиню. Він візьме одного на роботу в контору, хоча не потребує його допомоги або міг би знайти такого ж помічника за меншу плату. виплачували
 8. 5. Стан спокою і рівномірно функціонуюча економіка
  фірми поступово обмежують володіння готівкою і все вивільняється таким чином золото перетікає в сферу негрошового промислового використання. Нарешті, після того, як досягається рівновага рівномірно функціонуючої економіки, володіння готівкою більше не існує; для грошових цілей золото більше не використовується. Індивіди і фірми володіють вимогами до центрального
 9. 8. Підприємницькі прибутки і збитки
  фірми об'єднуються на принципах страхування від шкоди, завданої пожежами, повенями та іншими аналогічними непередбаченими обставинами. Тут замість створення фонду непередбачених витрат з'являється страхова премія. У будь-якому випадку ризики, породжувані нещасними випадками, не вносять невизначеності в хід технологічних процесів [Cf. Knight. Risk, Uncertainty and Profit. Boston, 1921.
 10. 10. Промоутери, керуючі, фахівці та бюрократи
  фірми являє собою цілісне утворення, так сказати, гіпотетично незалежне підприємство. Передбачається, що цей підрозділ володіє певною частиною капіталу всього підприємства, що воно здійснює закупівлі в інших підрозділів і продає їм, що у нього є витрати і доходи, що його робота приносить або прибуток, або збитки, які умовно характеризують його власне ведення
© 2014-2022  epi.cc.ua