Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Цінова дискримінація


Іноді у фірм, що володіють владою над ринком, є дві або більше групи клієнтів із различ-ними кривими попиту. Припустимо, наприклад, що авіакомпанія «Хеппі Скайз» обслуговує пас-сажіров двох категорій: бізнесменів і турістов.Спрос на авіаподорожі для відпочинку є ела-стичного, тоді як попит на ділові польоти нееліт-Стіч за ціною
Припустимо, що «Хеппі Скайз» призначає оди-наково ціну для всіх своїх клієнтів, але її само-Лети літають напівпорожніми. Вона отримує прибутку, але хотіла б збільшити свої доходи за рахунок запов-нання порожніх місць. Вона могла б заполнітьеті місця за рахунок зниження цін, встановлених еюдля всіх авіапасажирів. Однак зниження ціни, встановленої для пасажирів-бізнесменів, змен-шило б отримуваний від цих клієнтів дохід, тогдакак зниження ціни для звичайних авіапутеше-ників підвищило б отримуваний від них доход.Следовательно, «Хеппі Скайз» бажала б снізітьцену тільки для пасажирів, що летять на відпочинок.
Для того щоб призначати різні ціни другою для груп пасажирів, «Хеппі Скайз» необходімосуметь визначити, до якої категорії прінадлежіттот чи інший клієнт, а також перешкодити відпочиваю-щим купувати квитки за низькими цінами і пере-продавати їх бізнесменам. Авіакомпанії часто
справляються з обома завданнями, призначаючи болеенізкую плату для авіапасажирів, чиї поездківключают суботу. Бізнесмени на відміну від пасу-жирів, що летять на відпочинок, зазвичай хочуть потрапити до-мій на уїк-енд. Відповідно до цього отдихающіеобнаружівают себе, складаючи графік своїх шляхо-ходів так, щоб користуватися преімуществаміскідкі. Це приклад політики цінової дискримінації.
Про Фірма, що володіє монопольнойвластью, проводить політику цінової дискримінації, якщо вона призначає різні ціни длярізних категорій споживачів на основеразніци в еластичності їх спроса6.
«Хеппі Скайз» розглядатиме возможностьсніженія ціни для будь-якої категорії пассажіровтолько в тому випадку, якщо попит даної групи є-ється еластичним, так як тільки в цьому випадку зни-ження ціни збільшує дохід авіакомпанії.
З дру-гой боку, якщо попит якої-небудь категорії клі-ентов нееластичний, то «Хеппі Скайз» може повели-чить свої прибутки шляхом підвищення ціни, которуюона встановлює для даної категорії пасажирів.
Цінова дискримінація є звичайним де-лом Наприклад, розглянемо передплату на спеціалі-зірованние видання та журнали. Зазвичай на ніхустанавлівается висока ціна для підприємств ібібліотек, попит яких, як правило, характери-зуется низькою еластичністю; щодо болеенізкая ціна встановлюється для індівідуальнихподпісчіков і ще більш низька - для студентов.Путем встановлення різних цін для разнихгрупп передплатників видавець намагається «вичавити» какможно більше прибутку з кожної окремої груп-пи. Скажімо, видається журнал під назвою «Про-зор новин енергетики». Для фірм, що працюють вобласти енергетики, 200 дол за підписку на рік-це майже що даром за умови, що «Обзор» пре-доставляє першокласну інформацію. Студентимогут запросто читати «Обзор» в бібліотеці, і ма-ловероятно, що вони заплатили б більш 10 дол заудобство мати свої власні екземпляри. Та-ким чином, цінова дискримінація - це вдосконалення-шенно розумна політика, орієнтована на ис-користування низької цінової еластичності фірм і вто же час на реалізацію продукції і полученіепрібилі на студентському ринку.
Ось інший приклад. Більшість музеїв вводять
6 Це аж ніяк не єдина форма цінової дискримінації, хоча, веро-приємно, і найбільш поширена. Політика цінової діскрімінацііможет також реалізуватися через нелінійне ціноутворення, когдасумма, яку платить клієнт, не є прямо пропорціональнойвелічіне його покупки. Знижки в залежності від кількості покупаемойпродукціі є найбільш типовими прикладами нелінійного це-утворення.
Спеціальну низьку вхідну плату для студентів иболее високу плату для решти відвідувачів.
Мивновь стикаємося з ціновою дискримінацією. Яв-ляется це спробою з боку музеїв пріоб-щать до культури молодь або це пояснюється ж-ланіем музеїв максимізувати свої доходи? На щастя, ці дві цілі не суперечать один одному, инам немає необхідності відповідати на це питання, Нодель в тому, що попит студентів на відвідування музеевхарактерізуется набагато вищою еластичний-ністю, ніж попит більшості «дорослих» відвідайте-лей. Зниження вхідної плати для студентів (і длятех, хто приходить сім'ями) призводить до музеїв мно-гих з них, не зменшуючи при цьому дохід, отримує-мий за рахунок встановлення вищих цін для по-сетітелей, чий попит менш чутливий до ціни По- кільки навіть продавці, що володіють слабкою властьюнад ринком, можуть практикувати цінову дискримі-націю, можна стверджувати, що ціноутворення та-кого роду є досить звичайною справою
Якщо фірма володіє владою над ринком і мо-же проводити політику цінової дискримінації, вона збільшує свої власні прибутки і здійсню-ється перерозподіл вигод від групи з не-еластичним попитом на користь групи з еластічнимспросом Група з еластичним попитом отримає мож-ливість купувати більше за нижчою це-ні, але і продавець отримає зрослі прибутку. Од-нако хтось таки повинен платити. Цей «хтось» іє та група, попит якої відносно нечув-ствітелен до ціни і з якої, отже, мож-но «вичавити» прибуток. Виграє від цього суспільство цілому або програє - все залежить від размеровгрупп і співвідношень між їх кривими попиту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Цінова дискримінація "
 1. 6. Монопольні ціни
  цінової дискримінації, або утримується від неї [Цінова дискримінація обговорюється нижче, див. с. 363366.]. 3. Реакція покупців на зростання цін вище потенційного конкурентного рівня падіння попиту не призводить до того, що виручка від продажу сукупного запасу по будь-якій ціні, що перевищує конкурентну, стане менше, ніж сукупна виручка від сукупних продажів за конкурентною ціною. Отже,
 2. 7. Репутація
  цінової дискримінації різних категорій покупців. Цей випадок не відрізняється від інших прикладів монопольних цін і цінової дискримінації. Випадок 2. Репутація просто дає продавцю можливість продавати за тими ж цінами, що і конкуренти. Якби у нього не було репутації, то він взагалі нічого б не продав або продав за зниженою ціною. Репутація йому настільки ж необхідна, як і відповідні
 3. 10. Цінова дискримінація з боку продавця
  цінової дискримінації може стати вигідною продавцю при збігу двох умов. Перша умова полягає в тому, що купують за низькою ціною не в змозі перепродати товар або послугу тим, кому продавець, який проводить політику дискримінації, продає тільки за високою ціною. Якщо таку перепродаж не можна запобігти, то наміри першого продавця будуть зірвані. Згідно з другим умовою
 4. 11. Цінова дискримінація з боку покупця
  ціновою дискримінацією. Для появи на вільному ринку цінової дискримінації з боку монопольного покупця потрібно одна умова: повне невігластво продавця щодо стану ринку. Оскільки малоймовірно, що неуцтво може тривати протягом досить тривалого часу, то цінова дискримінація може здійснюватися тільки у випадку державного втручання.
 5. Коментарі
  цінова, 363-366 Дитц Фредерік Чарльз, 581сн. Диференціальна рента, 595 Діцген Ойген, 73сн. Додатковий (прибутковий) податок, 803-804 Договірні зв'язки, 185-187, 267, 467 докапіталістичну епоха, 580 Борг: зменшення або посилення, 734-737; державний, 213-215, 794-797 Довгостроковий період, 80, 279, 613 Боржники та кредитори, 503, 735, 742 дологический
 6. 3. Антимонопольне регулювання
  цінову дискримінацію (завищення цін, не обумовлене витратами виробництва); - переслідування торговців, що здійснюють фальсифікацію товарів шляхом використання реклами; - заборона позаекономічного впливу на контрагентів шляхом змови з метою надання спільного впливу на зміну ринкової ситуації. Третя група заходів - економічний вплив, проведене державою: -
 7. 3. Теорія недосконалої конкуренції Дж.Робинсон
  цінової політики, яка була відсутня за умов досконалої конкуренції. Дж. Робінсон показала, що монополіст знаходить можливість розбити ринок свого товару на окремі сегменти і для кожного з них призначити особливу ціну, так, щоб загальний прибуток виявилася максимальною. Однак виникає питання - чому ж монополіст призначає на всіх ринках однаково високу ціну?
 8. Тема 21. РИНКОВА ВЛАДА: МОНОПОЛІЯ
  цінову дискримінацію. Цінова дискримінація - це продаж однакової продукції різним покупцям за різними цінами. Сегментація ринку безпосередньо пов'язана з неоднорідною еластичністю попиту з боку покупців, тому чим вище вміння монополіста розрізняти групи покупців з різною еластичністю попиту і чим надійніше спосіб розмежування ринку на сектори, тим більший дохід можна
 9. У главі 9 « Практичне застосування теорії: міжнародна торгівля »аналізуються позитивні та негативні наслідки
  цінову дискримінацію. У главі 16 «Олігополія» вивчаються ринки, на яких функціонує кілька продавців, як модель для Дослідження стратегії їх взаємодії ис-користується «дилема в'язнів». У главі 17 «Монополістична конкуренція» розглядається поведінка фірми на ринку, на якому безліч продавців пропонують подібну, але не ідентичну продукцію, докладно обговорюються
 10. У точності її умовами не задовольняє жодна реальна економіка; жодна з них не досягає результатів ідеальної
  дискримінація е-, ова х-крімінація -
© 2014-2022  epi.cc.ua