Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Т-Я, 2013 - перейти до змісту підручника

РІВНЯННЯ ЗАПАСІВ

рівняння, згідно з яким сума початкових запасів і їх чистого збільшення, за мінусом скорочення запасів, дорівнює кінцевим запасам.
Збільшення запасів представляє собою чисті покупки, а скорочення запасів - вартість проданих товарів, причому спочатку відомі дві величини: початкова величина запасів і чисті покупки.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " РІВНЯННЯ ЗАПАСІВ "
 1. кількісної теорії грошей
  рівнянні обміну (рівнянні Фішера), що зв'язує грошову масу в обігу, швидкість обігу грошей, середню ціну і кількість товарів. Лежить в основі
 2. Частковий (операційний) попит на гроші
  рівняння обміну, яке дозволяє розрахувати необхідну кількість грошей. Його називають рівнянням Фішера, і воно виглядає так: {foto23} де М - маса грошей, яка необхідна для забезпечення нормального грошового обігу; РQ - сума цін товарів; V - швидкість обігу
 3. § 2. Основні рівняння МОБ
  рівнянь. МОБ має наступний вигляд: Проміжне споживання (галузі) Кінцеве використання Всього використано I ... j ... n проміжні потреб-ня l allxl ... aljxj ... alnxn yl xl ... i ajlxl ... aijxj ainxn yi xi ... ... n anlxl ... anjxj ... annxn yn xn Валова додана
 4. ЗОЛОТИЙ ЗАПАС
  запас США перевищував 8 тис. т, золотий запас Росії становив приблизно 300
 5. 1. Фундаментальне рівняння росту
  рівняння Харрода (1) де G-темп приросту доходу або випуску продукції, Y - дохід або випуск продукції. К-капітал, S-заощадження, I - інвестиції, за визначенням рівні приросту капіталу К, за умовою рівні заощадженням; s - частка заощаджень у доході; а - коефіцієнт приростном капіталомісткості (кількість капіталу, необхідне для
 6. ЗАПАСИ
  запасів, яким відповідають нормативні запаси. Запаси вище цих норм називають
 7. Модель номінального доходу
  рівняння (5) - (8). Саме втора представляє внесок Фрідмена. Рівняння (5) припускає, що еластичність попиту на день | по доходу дорівнює 1. Рівняння (6) отримано в результаті нескладних перетворений ^ з рівняння Фішера, що встановлює зв'язок між реальним щ центом і темпом інфляції: при наступних умовах а! - г=г *, q-g=к, к=const. Причому остання умова означає не * менность
 8. 32. Циклічність економічного розвитку. Моделі ділових циклів
  рівняння інвестицій, засноване на принципі акселерації при факторі акселерації, рівному v, записується так: I (t)=v (Y (t-1)-Y (t-2)). Закономірності в сфері споживчих витрат висловимо в вигляді функції споживання, ввівши в неї часовий лаг тривалістю в 1 період: C (t)=aY (t-1) + b. В останніх формулах v> 0, 1> а> 0, b> 0. З умови рівноваги попиту та пропозиції Y (t)=C (t) + I (t) отримуємо
 9. Безперервна інвентаризація.
  запасів кожен день або тиждень і відповідно вносять поправки в який ведуть облік товарних запасів. Цим способом можна здійснювати перевірку всіх товарних запасів за великий період часу. Інша перевага цього способу полягає в тому, що дані про товарні запаси, взяті з карток товарних запасів, постійно ведуться по системі безперервної інвентаризації, можуть бути використані для
 10. Критерій максимізації прибутку
  рівняння вказує на пропорційність співвідношення граничних доходів і цін використовуваних ресурсів. Для наочності можна взяти два фактори, для одного з яких граничний дохід дорівнює 18 руб., а ціна - 6 руб., для іншого - відповідно 21 і 7 руб. Отже, підставивши в рівняння значення цих показників, отримаємо 18/6=21/7. Незважаючи на те, що відносини граничного доходу до ціни в
 11. ЗМІНА ВАРТОСТІ ЗАПАСІВ
  запасів, незавершеного виробництва, готової продукції; визначається як різниця між надходженням продукції у запаси і вилученням з них. Розраховується реально як різниця між вартістю запасів на кінець і початок періоду за даними бухгалтерської
 12. 2. Для кожного даного рівня виробництва процентна ставка змінює-ся таким чином, щоб врівноважити попит і пропозицію на
  рівняння називається рівнянням LM (гроші - чіквідность) [Liquidity (англ.) - ліквідність; Mo-ney (англ.) - гроші]. Попит і пропозиція на ринку товарів описуються рівнянням Y=С + / (г) + G, де Y - виробництво, С - споживання, I - інвести-ції , a G - урядові закупівлі. (Для простоти ми вважаємо економіку закритою, так що в рівнянні не враховується чистий експорт.)
 13. ЗАПАСИ СТРАТЕГІЧНІ
  запаси продовольства, палива, товарів, а також запаси сировини в неопрацьованих родовищах, створювані для забезпечення економічної безпеки, на випадок непередбачених критичних
 14. Га
  запаси природного газу Світовий енергетичної конференцією в Детройті визначалися в 540 трлн. м3. Є й інші, більш пізні дані. Згідно з ними в світі є природного газу (у перекладі на умовне паливо) 79 млрд. т достовірних запасів і 276 млрд. т ймовірних запасів (відповідно 66 трлн. та 230 трлн. м3 в натуральному вираженні). Найбільш великі достовірні запаси газу знаходяться в
 15. Питання 55. Показники статистики товарних запасів
  запасами називається маса товарів, які знаходяться на складах виробництва та у сфері товарного поводження з моменту надходження їх з виробництва до моменту реалізації. Товарні запаси в сфері товарного обігу називаються товарними залишками. Товарні запаси являють собою основну частину оборотних засобів торгівлі. Вони роблять значний вплив на комерційні результати ринкової
 16. Модель номінального доходу
  рівняння (1) - (4) і грошова - рівняння (5) - (8). Саме друга і являє внесок Фрідмена. Рівняння (5) припускає, що еластичність попиту на гроші по доходу дорівнює 1. Рівняння (6) отримано в результаті нескладних перетворень з рівняння Фішера, що встановлює зв'язок між реальним відсотком і темпом інфляції: за таких умов: r=r *, q-g=k, k=const. Причому останнє
© 2014-2022  epi.cc.ua