Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Критерій максимізації прибутку

Однак якщо ставиться завдання максимізувати прибуток, то для підприємства недостатньо тільки мінімізувати витрати. Звичайно, виробництво з найменшими витратами сприяє максимізації прибутку. Однак це необхідна, але зовсім не достатня умова для максимізації прибутку. Можна домогтися співвідношення ресурсів, що забезпечує найменші витрати, але не отримувати максимальний прибуток. У той же час підприємство, яке застосовує співвідношення факторів виробництва, що забезпечує отримання максимального прибутку, неодмінно випускає продукцію з найменшими витратами.
Вищенаведене рівняння вказує на пропорційність співвідношення граничних доходів і цін використовуваних ресурсів.
Для наочності можна взяти два фактори, для одного з яких граничний дохід дорівнює 18 руб., А ціна - 6 руб., Для іншого - відповідно 21 і 7 руб. Отже, підставивши в рівняння значення цих показників, отримаємо 18/6=21/7.
Незважаючи на те, що відносини граничного доходу до ціни в обох випадках рівні між собою (3), підприємство недовикористовує обидва фактори. З метою максимізації прибутку підприємству необхідно залучити додаткову кількість і першого, і другого факторів, поки їх граничні доходи не зрівняються з ціною, тобто НЕ будуть рівні 6/6 і 7/7. А це означає, що ставлення граничного доходу до ціни всіх факторів виробництва має дорівнювати 1.
Тому вищенаведене рівняння, яке мінімізує витрати, трансформується в рівняння, максимізуючи прибуток:


Таким чином, рівняння, максимізуючи прибуток, включає в себе досягнення найменших витрат (як необхідна умова) і вирівнювання граничних доходів і цін факторів виробництва (як достатня умова).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Критерій максимізації прибутку "
 1. Максимізація прибутку
  критерієм« сукупний дохід - сукупні витрати »
 2. Тема 20. ПРИНЦИПИ максимізації прибутку
  критерій максимізації прибутку відрізняється від розглянутого, так як фірма може впливати на ринкову ціну. Для того щоб продати додаткову одиницю продукції, фірма знижує ціну. Це, як правило, дає певний ефект збільшення продажів, але одночасно фірма несе і втрати через те, що всі покупці платять тепер більш низьку ціну. Цей відносний збиток знижує граничний дохід MR,
 3. Критерій максимізації прибутку
  критерієм Дпред=
 4. 7. Як критерій економічного благосост-стояння ми використовуємо загальний надлишок. Згадаймо, що
  критерію економічного благосост-стояння ми використовуємо загальний надлишок. Згадаймо, що загальний надлишок дорівнює сумі споживчого надлишку і надлишку виробників. Споживчий надлишок визначається як різниця між сумою, яку споживачі готові заплатити за товар, і реально сплаченою сумою. Надлишок виробників - виручка, отримана за реалізований товар за вирахуванням витрат його
 5. 60. ПРАВИЛА максимізації прибутку
  максимізації прибутку. Правило максимізації прибутку означає, що граничні продукти всіх факторів виробництва у вартісному вираженні рівні їх цінами або що кожен ресурс використовується до тих пір, поки його граничний продукт в грошах стане рівнозначний його вартості. Збільшення випуску продукції підвищує прибуток підприємства. Але тільки в тому випадку, якщо дохід від продажу
 6. ГЛАВА 23. ФІРМА В УМОВАХ ЧИСТОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
  критерій є достатнім, щоб класифікувати моделі ринку? Скільки їх повинно бути? може бути, одного критерію недостатньо? 2. Які характерні риси ринку чистої конкуренції? Скільки їх? одна, дві, три або ...? Як ви уявляєте ринок чистої конкуренції в реальному житті? На ринках яких товарів переважає чиста конкуренція? 3. Розкрийте зміст двох підходів до максимізації
 7. Принцип максимізації прибутку
  максимізації прибутку є виконання наступного рівності (перша похідна функції прибутку (77=77? - ТЗ) повинна дорівнювати нулю):
 8. Тема 22. РИНКОВА ВЛАДА: МОНОПОЛІСТИЧНА КОНКУРЕНЦІЯ (Поліполія)
  прибутку в умовах полиполии 1. Подібність полиполии з досконалою конкуренцією і монополією. Монополістична конкуренція (поліпи-лія) - ринкова структура, в якій є безліч фірм-продавців подібною, але не однакової продукції. Вона одночасно схожа і на монополію, і на досконалу конкуренцію, так як в короткому періоді монополістичний конкурент поводиться як монополіст, а в
 9. 3. Субстанція ціни в теорії корисності
  критерії більшою корисності одного блага в порівнянні з іншим залишається відкритим. Спроби представити корисність різноманітних благ в умовних одиницях виміру, званих «Ютіліт», у кращому випадку дозволяють якимось чином звести кінці з кінцями в логіці пояснення граничної корисності окремих благ і здійснити максимізацію корисності при переході до математичного опису процесу
 10. 2.3. Умова максимізації прибутку. Короткострокова рівновага фірми
  критерію у визначенні рівня виробництва, при якому підприємство буде отримувати максимум прибутку або мінімізувати збитки. У першому випадку критерієм є пряме порівняння валового доходу (ТR) і валових витрат (ТС). Валовий прибуток=Валовий дохід - Валові витрати (П=ТR-ТС). Фірма вибирає той рівень виробництва, при якому вона отримує найбільший прибуток. Але більш точним
 11. Критерій мінімізації збитків
  максимізація прибутку, досягається при обсязі виробництва продукції, якому відповідає універсальне умова Дпред=Іпред, або Ц=Іпред. На рис. 20.6, як ми вже відзначали, це точка T. Відхилення від даного обсягу випуску продукції (7 од. - На рис. 20.6) в більшу або меншу сторону викличе зростання збитків
 12. 10.8.2. ОПОДАТКУВАННЯ
  максимізація вимагає, щоб:?? (Q) /? Q=(? TR (Q / i>) /? Q) - (? STC (Q) /? Q) - T=0, (10.41) тобто щоб: MR (Q)=MC (Q) + Т. (10.41 *) Монополіст максимізує свою прібидь (після сплати податку), зрівнюючи граничну виручку і суму граничних витрат і ставки податку. Повний диференціал (10.41) буде: (? 2TR (Q / i>) /? Q2) dQ - (? 2STC (Q) /? Q2) dQ - dT=0, звідки: dT / dQ=
 13. Прибуток фірми
  максимізації (див. 8.2), фірма одночасно оцінює, який мінімально допустимий для неї рівень прибутку в довгостроковому періоді. Якщо прибуток систематично тримається нижче цього рівня, то власники фірми будуть прагнути піти з цього бізнесу і вкласти свій капітал в іншу справу. Подібний мінімально допустимий для фірми рівень прибутку називається нормальним прибутком. Економічна теорія
 14. Питання 26Условія максимізації прибутку при досконалої конкуренції.
  Критерію загального прибутку. У визначенні обсягу випуску, максимізує прибуток, необхідно порівнювати ринкові ціни з середніми витратами. Середні витрати (АС) - витрати в розрахунку на одиницю виробленої продукції; дорівнюють загальним витратам виробництва певної кількості продукції, діленим на кількість виробленої продукції. Розрізняють три види середніх витрат: середні валові
 15. Аналогічно TC / Q є середні сукупні витрати АТС.
  Критерій припинення виробництва записується так: Піти з ринку, якщо P <АТС. Тобто фірма вирішує покінкть ринок, якщо ціна продукції менше середніх сукупних витрат виробництва. Подібний аналіз застосовний і до підприємця, що розглядає питання про створення нової фірми. Фірма вступить в галузь, якщо її діяльність буде прибутковою, що можливо тільки у випадку, коли ціна
 16. Цільові установки фірми
  максимізації прибутку. Мета максимізації грошової прибутку є безумовно визначальною в умовах досконалої конкуренції, коли на ринку діє досить фірм і немає перешкод для появи нових. В умовах недосконалої конкуренції витяг максимального прибутку доповнюється, уточнюється, обмежується або навіть іноді заміщується іншими цільовими установками фірми, насамперед
 17. 11.3. ПРАВИЛО максимізації КОРИСНОСТІ. Граничнихкорисностей І КРИВА ПОПИТУ
  максимізації корисності полягає в наступному: дохід споживача повинен бути розподілений таким чином, щоб останній долар, витрачений на кожен товар або послугу, приносив рівну граничну корисність. Гранична корисність кожного товару або послуги, поділена на його або її ціну, повинна бути однаковою для всіх товарів і послуг. На мові алгебри правило максимізації корисності виглядає
© 2014-2022  epi.cc.ua