Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Е-І, 2013 - перейти до змісту підручника

ЗМІНА ВАРТОСТІ ЗАПАСІВ

приріст (зменшення) вартості виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової продукції; визначається як різниця між надходженням продукції у запаси і вилученням з них.
Розраховується реально як різниця між вартістю запасів на кінець і початок періоду за даними бухгалтерської звітності.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ЗМІНА ВАРТОСТІ ЗАПАСІВ "
 1. 1.13.2. Облік матеріальних запасів
  зміни мат.-отв. особи на підставі документів: вимога-накладна, меню-вимога на видачу продуктів харчування, відомість видачі МЦ на потреби установи, шляховий лист і
 2. 1.3. Потоки і запаси
  зміна якого показника за певний проміжок часу (заробітна плата за місяць; інвестиції в економіку країни за квартал; дефіцит державного бюджету за фінансовий рік; кількість втратили роботу за місяць; обсяг виробництва в поточному році і т.п.). Потоки і запаси тісно взаємопов'язані: потік - це зміна запасу за певний проміжок
 3. Безперервна інвентаризація.
  Запасів кожен день або тиждень і відповідно вносять поправки в який ведуть облік товарних запасів. Цим способом можна здійснювати перевірку всіх товарних запасів за великий період часу. Інша перевага цього способу полягає в тому, що дані про товарні запаси, взяті з карток товарних запасів, постійно ведуться по системі безперервної інвентаризації, можуть бути використані для
 4. ГЛАВА Товарно-матеріальні запаси: що компанії потрібно купити і що їй потрібно продати
  вартості запасів на цю дату. Багато підприємств схильні до ризику морального старіння запасів продукції. Але, як вже говорилося вище, виробничі компанії зі стійким конкурентною перевагою привабливі ще й тим, що продукція, якою вони торгують, не змінюється і не застаріває. От за такою перевагою Уоррен і полює. Коли ви шукаєте компанію з стійким конкурентною
 5. Рівень нормування та обгрунтованості величини і асортиментної структури товарообігу.
  Зміні двох основних чинників: обсягу, структури, товарообігу і середніх товарних запасів. Вплив структури товарообігу на товарооборотність обчислюється за допомогою прийому ланцюгових підстановок, як різниця між умовним оборотністю (при фактичній структурі товарообігу і плановому часу звернення окремих товарів і товарних груп) і плановою. Якщо віднімемо з фактичної
 6. Ключові терміни
  вартість Обліковий прибуток Економічна прибуток Баланс Активи Нематеріальні активи Чиста вартість Ринкова
 7. Га
  запаси природного газу Світовий енергетичної конференцією в Детройті визначалися в 540 трлн. м3. Є й інші, більш пізні дані. Згідно з ними в світі є природного газу (у перекладі на умовне паливо) 79 млрд. т достовірних запасів і 276 млрд. т ймовірних запасів (відповідно 66 трлн. Та 230 трлн. М3 в натуральному вираженні). Найбільш великі достовірні запаси газу знаходяться в
 8. Питання 55. Показники статистики товарних запасів
  вартісному вираженні) можуть бути розраховані як в цілому, так і по підприємствам, фірмам, регіонам: 1) резервний або страховий обсяг товарних запасів; 2) мінімально допустимий обсяг товарних запасів; 3) максимальний обсяг товарних запасів. До основних показників статистики товарних запасів відносяться: 1) показник середніх товарних запасів за місяць: {foto144} де ДТ, ЗК - запаси на
 9. Визначення планового обсягу і структури надходження товарів в організацію.
  Зміни купівельного попиту (Сп). Вихідним моментом процесу формування товарного забезпечення є визначення потреби в товарах. Основними орієнтирами при цьому є: зростання потреби в товарах, як за загальним обсягом, так і в асортименті; прогнозоване зростання товарообігу і прибутку і зміну величини товарних запасів. Основу проведення планових розрахунків становлять раніше
 10. § 10.6. Управління виробничими запасами в будівництві
  змінам через високу інфляцію, в будівництві краще використовувати метод
 11. Ефективність роботи комерційних служб по закупівлі товарів, рекламних заходів.
  Запасів та швидкості їх обігу. Добре налагоджена комерційна та рекламна робота дозволяє уникнути закупівлі товарів користуються обмеженим попитом покупців, осідання в запасах неходових товарів. Це дозволяє скоротити витрати фінансових ресурсів, спрямованих на формування і зміст товарних
 12. Форми і методи стимулювання персоналу за роботу з мінімальними запасами.
  Запасів вимагає хорошої організації праці всіх торгових працівників від управлінців, фахівців до продавців, при гарній матеріальної зацікавленості їх у підвищенні обсягів діяльності з мінімальними запасами. У багатьох торгових організаціях у положенні про преміювання передбачено таку вимогу. Чинники економічної та фінансової ефективності діяльності торгових
 13. Питання 50. Розрахунок ВВП методом кінцевого використання
  зміна запасів матеріальних оборотних коштів; 3) чисте придбання цінностей. Валове нагромадження капіталу - це вкладення коштів в об'єкти основного капіталу для створення нового доходу в майбутньому шляхом використання їх у виробництві. Валове нагромадження основного капіталу визначається як придбання активів за вирахуванням вибуття нових та існуючих основних фондів. Також валове
 14. Виробництво мінеральної сировини і розміщення його запасів
  запасів у різних підсистемах світового господарства. Розвинені країни виробляють понад 30% непаливної мінеральної сировини, що приблизно збігається з розвіданими запасами, але 43% видобутої у світі нафти. Великими виробниками сировинних матеріалів виступають країни, що розвиваються, що зосередили близько половини їх видобутку, у тому числі - понад половину марганцю, ніобію, олова, кобальту, бокситів і
 15. Питання 56. Показники оборотності товарів. Статистичне вивчення динаміки швидкості товарного обігу
  змін показників швидкості і часу звернення за сукупністю товарів використовуються відповідно індекси середньої швидкості і середнього часу обігу. Індекс середньої швидкості товарообігу (індекс швидкості товарообігу змінного складу) характеризує зміну середньої швидкості обігу товарної групи за рахунок зміни швидкості обігу окремих товарів і зміни середніх
© 2014-2022  epi.cc.ua