Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Т-Я, 2013 - перейти до змісту підручника

РІВНЯННЯ ОБМІНУ

рівняння, що має вигляд MV=PQ, де М - кількість грошей в обігу, V - швидкість обігу грошей, Р - ціна, Q - обсяг продажів товарів і послуг. Являє собою макроекономічне співвідношення, іменоване рівнянням Фішера; служить одним з важливих інструментів монетаристської доктрини.
Відповідно до рівняння обміну маса грошей в обігу прямо пропорційна рівню цін і обсягу виробництва (продажів) товарів і обернено пропорційна швидкості обігу грошей.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " РІВНЯННЯ ОБМІНУ "
 1. кількісної теорії грошей
  рівнянні обміну (рівнянні Фішера), що зв'язує грошову масу в обігу, швидкість обігу грошей, середню ціну і кількість товарів. Лежить в основі
 2. Частковий (операційний) попит на гроші
  рівняння обміну, яке дозволяє розрахувати необхідну кількість грошей. Його називають рівнянням Фішера, і воно виглядає так: {foto23} де М - маса грошей, яка необхідна для забезпечення нормального грошового обігу; РQ - сума цін товарів; V - швидкість обігу
 3. 65. Які функціональні зв'язки відображає рівняння обміну І. Фішера?
  Рівняння показує, що рівень цін знаходиться в прямому взаємозв'язку з кількістю грошей і швидкістю їх обігу та в обернено пропорційній зв'язку з потоком товарів. Формула обміну Фішера допомагає чіткіше уявити функціональні зв'язки на ринках грошей і товарів. При зміні одного показника змінюються й інші. Якщо зростає грошова маса М, то при стабільності швидкості обігу денегV
 4. БАЛАНСОВА МОДЕЛЬ
  рівняння або системи рівнянь, що представляють балансові співвідношення та характеризують рівність надійшов (виробленого, закупленого) і розподіленого, витраченого
 5. 16. ЕКОНОМІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ монетаристів. М. Фрідмен
  обміну І. Фішера. Кількісна теорія грошей М. Фрідмена. Попит на гроші і пропозиція грошей. Стабілізуюча роль грошей. Інструменти і методи монетаристської політики. «Грошове правило» Фрідмена. Монетарні рецепти регулювання інфляції. Монетаризм в діяльності російських
 6. Тема 3 Сучасна ринкова економіка
  обміну. Сутність і функції грошей. Історичний процес виникнення і розвитку грошей. Сучасні гроші: сутність і види. Грошові агрегати. Рівняння обміну Фішера. Кількість грошей в обігу. Вартість грошей. Основні характеристики ринкового господарства. Цивільний кодекс Російської Федерації та «правила поведінки» у ринковій економіці. Ринкова система і фундаментальні питання
 7. 1. Фундаментальне рівняння росту
  рівняння Харрода (1) де G-темп приросту доходу або випуску продукції, Y - дохід або випуск продукції. К-капітал, S-заощадження, I - інвестиції, за визначенням рівні приросту капіталу К, за умовою рівні заощадженням; s - частка заощаджень у доході; а - коефіцієнт приростном капіталомісткості (кількість капіталу, необхідне для
 8. 1. Засіб обміну і гроші
  обміну. Предметом теорії непрямого обміну є вивчення мінових відносин засобу обміну, з одного боку, і товарів і послуг будь-якого порядку, з іншого. Твердження теорії непрямого обміну ставляться до будь випадкам непрямого обміну і до будь-яких предметів, які використовуються як засіб обміну. Засіб обміну, зазвичай використовується в якості такого, називається грошима. Поняття
 9. Модель номінального доходу
  рівняння (5) - (8). Саме втора представляє внесок Фрідмена. Рівняння (5) припускає, що еластичність попиту на день | по доходу дорівнює 1. Рівняння (6) отримано в результаті нескладних перетворений ^ з рівняння Фішера, що встановлює зв'язок між реальним щ центом і темпом інфляції: при наступних умовах а! - г=г *, q-g=к, к=const. Причому остання умова означає не * менность
 10. Критерій максимізації прибутку
  рівняння вказує на пропорційність співвідношення граничних доходів і цін використовуваних ресурсів. Для наочності можна взяти два фактори, для одного з яких граничний дохід дорівнює 18 руб., а ціна - 6 руб., для іншого - відповідно 21 і 7 руб. Отже , підставивши в рівняння значення цих показників, отримаємо 18/6=21/7. Незважаючи на те, що відносини граничного доходу до ціни в
© 2014-2022  epi.cc.ua