Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Т-Я, 2013 - перейти до змісту підручника

УНІВЕРСАМ

універсальний магазин широкого профілю, що торгує продовольчими і непродовольчими товарами.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " УНІВЕРСАМ "
 1. ЛІТЕРАТУРА
  1. Короткий зовнішньоекономічний словник-довідник. М., "М.О.", 1996. 2. 1992: Нові контури Західної Європи. Відп. ред. В.А.Мартинов. М., "Думка", 1992. 3. D.Begg, S.Fisher, R.Dombusch. Economics, Third Edition, McGraw-Hll Book Company, 1991. 4. М.Пебро. Міжнародні економічні та фінансові відносини. Пер. з фран. О.С.Савкевіч. М., Вид. група "Прогрес-Універс", 1994. 5. Світова
 2. ПРО АВТОРІВ
  універси-тітки в Єрусалимі (Hebrew University in Jerusa-lem). Основною сферою його дослідницької діяль-ності є теорія грошей, макроекономічної чна політика, а також проблеми еко-кого росту і розвитку. Має великі публіка-ції в цих областях і бере дієву навчаючи-стіе в різного роду наукових симпозіумах. Редак-тор щорічника NBER Macroeconomic Annual, з-даваемого по
 3. Література
  1. Білорус О.Г. Економічна система глобалізму. - К.: КНЕУ, 2003.-357 с. 2. Блауг М. Економічна думка в ретроспективі / Пер. з англ .. ,4-е вид. - М.: "Справа Лтд", 1994. - 720 с. 3. БураковськійІ. Теорія міжнародної торговли. - К.: Основи, 1996.-241с. 4. Вільні економічні зони: навч. посіб. / І.Ю. Сіваченко, І.О. Кухарська, МА.Левіцькій. - К.: Дакор, 2002. - 480 с 5. Зовнішньоекономічна
 4. 81. Які передумови, з яких виходять концепції зовнішньоекономічних відносин?
  По-перше, враховується залежність економіки країни від величини експортної квоти. У малих країнах ця квота зазвичай вище; економіка цих країн в більшій мірі залежить від зовнішньої торгівлі. друге , коріння зовнішньоторговельних теорій і політики, як правило, слід шукати в стані платіжного балансу. Економіка будь-якої країни залежить від стану платіжного (і зовнішньоторговельного) балансу. Оцінки і підходи
 5. За її оцінками, за рік оренда примі - домлення і придбання товарів обійдуться їй $ 500 тис.
  університет стягує плату окремо за навчання і окремо за загально-житіє. а. Які з витрат перебування в універси-тет не є альтернативними? б. Які явні витрати навчання в універ-ситету? в. Які неявні витрати навчання в уні-верситету? 4. Рибак встановив наступну залежність між-ду часом, витраченим на рибну ловлю, і кількістю виловленої риби: Годинники
 6. 63. Істота і значення моделіIS-LM, запропонованої Дж. Хіксом.
  Проблема загальної рівноваги на ринку товарів і на ринку грошей розглядається Джоном Хіксом (1904-1989) в його праці «Вартість і капітал» (1939 р.). Дж. Хікс - один з найбільш відомих західних економістів. З суттю його теоретичних пошуків, особливостями методології і понятійного апарата можна ознайомитися за грунтовної вступної статті Р. Ентов до книги Хікса «Вартість і капітал». В
 7. Бібліографія
  університету економіки і фінансів. № 2. СПб.: 2002. С. 147-157. 11. Вечканов Г. С, Вечканова Г. Р. Словник ринкової економіки. СПб.: Петрополіс, 1995. 12. Вечканов Г. С, Вечканова Г. Р., Пуляєв В. Т. Коротка економічна енциклопедія. СПб.: Лань, 2001. 13. Вечканов Г. С, Вечканова Г. Р. Мікро- та макроекономіка. Енциклопедичний словник. СПб.: Лань, 2001. 14. Вечканов Г. С, Вечканова
 8. ПЕРЕДМОВА ДЛЯ ВИКЛАДАЧА
  університету. У студентські роки він вивчав економіку в Прінстонському універси-тет і Массачусетському технологічному інсти-туте. Протягом викладацької діяль-ності Г. Менк'ю читав різні курси, в тому числі мікроекономіку, макроекономіку, статис-тику та основи економіки. Одного разу він в тече-ня літа працював інструктором з вітрильного спорту в Лонг Бічі. Професор Г. Менк'ю -
 9. 3. Ринки праці з недосконалою конкуренцією
  універси-Тетское містечко, бавовняний комбінат в м.Шахти, держава в тоталітарних товариства). Рис. 23. Вплив монопсонии на ринок праці На конкурентних факторних ринках криві граничних і середніх факторних витрат збігаються АС=МС, для монопсонии - не збігаються. Т.к. крива граничних витрат монопсонии MС лежить вище кривої середніх витрат АС, то фірма-монопсонист буде
 10. Скорочення природної норми
  уні-верситету (Northeastern University). високою часткою новачків, вперше вступають наринок праці, частими уходами і поверненнями нанего. Отже, для того щоб зменшити уро-вень безробіття серед молоді, треба знайти спо-соб допомагати молодим людям швидше отримувати ра-боту і довше утримуватися на ній. Ця думка привела до пропозицій про созданііСлужби зайнятості для молоді
 11. Наскільки це дорого - остановітьінфляцію?
  універси-тету Джеймса Тобіна, який є стійким противником політи-ки, що включає ризик викликати високе безробіття. Див James Tobin «Stabilization Policy Ten Years After», Brookings Paper on Economic AcSvOy, 1,1980. значного часового лагу Якщо в визначений-ний момент і фірми, і працівники усвідомлюють, чтоінфляція справді пішла на спад, то можли-ве зниження їх інфляційних
 12. 5. Теорія обміну Еджуорта
  університ тах. Його численні захоплення включали в числі іншого дере ^ ня мови, філософію, логіку, етику (більшість етіхдісціплі | він сам згодом викладав), а також математику, яку вивчив самостійно. Особисте вплив Джевонса і Маршалла прс) будило в ньому інтерес до економічної науки і статистиці. З 1891 1922 р. він був професором економіки в Оксфорді і з того ж року; кінця
 13. СПИСОК
  університет, 2000. 16. Тимофєєв Л.М. Чорний ринок як політична система. - Вільнюс,. - М.: 1993. 17. Найшуль В. Бюрократичний ринок. Приховування права та економічна реформа / / Незалежна газета. 1991. 26 вересня . 18. Примаков Є. Роки у великій політиці. - М.: Цілком таємно, 1999. 19. Огарьов Н.П. Державна власність. У збірнику Російська філософія власності в ХУШ-ХХ
 14. Стратегічний аналіз .
  В основі сучасного аналізу роботи підприємств (фірм) лежить аналіз стратегій. Відомо кілька підходів до проведення такого аналізу: аналіз стратегії по Минцбергу і аналіз конкуренції по Портеру. У 1984 р. була опублікована стаття М. Минцберга (США) «Стратегія в трьох видах», в якій відображені нові погляди на вирішальні фактори успіху. За Минцбергу розрізняють три різних типи розвитку
 15. 5. Наслідки бюджетного дефіциту
  університету напів-чіл популярність завдяки наступного свого тези-су: у той час як зростання державних расходовувелічівает реальну процентну ставку, зраді-ня у величині дефіциту, що викликаються зміни-ми в оподаткуванні, не впливають на рівень процентної ставки за умови, що государственниерасходи і всі інші мають значення факторисохраняются незмінними. Щоб побачити, як
 16. 1. Російська економічна думка на рубежі століть
  університетах стра Московському і Петербурзькому існували кафедри політичної екопк | мии на юридичних факультетах. 384 потенціал, який проявився в 20-і роки в роботах їх учнів І.Д. Кондратьєва, А.В. Чаянова, Г.А. Фельдмана, Е.Е. Слуцького та ін Важливою рисою російської економічної науки дооктябрьс ко-ю періоду була її своєрідна універсальність. Економічні, і вірніше
© 2014-2022  epi.cc.ua