Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Скорочення природної норми


Ми воліли б жити без спадів. Але чи треба намжелать також пониження рівня безробіття, со-відповідності повної зайнятості? Як уже зазначає-лось, до деякого свого рівня безробіття ка-жется природною, оскільки люди шукають роботу, яка б їх задовольняла. Проте рівень без безробіттю в деяких групах населення, особенносреді молоді, здається занадто високим, чтобислужіть якої корисної мети.
Частка безробітних у віковій групі 20 років істарше під час спаду 1980 р. становила 6,1% прісреднем рівні 7,1%. Таким чином, якби без безробіттю серед молоді могла бути знижена дорівня у більш старших працівників, то средняянорма безробіття в економіці скоротилася б на1 процентний пункт.
Безробіття серед молоді відрізняється дуже
Вікно 32-1. Скорочення безробіття: деякі «працюючі» ідеї
Існує багато різних програм, спрямованих насніженіе рівня безробіття в тих групах, де оннаіболее високий, і насамперед серед молоді та осіб, які отримують соціальні допомоги. ' Нижче пріведеникраткіе опису трьох проблем, а також програм, успішно вирішують ці проблеми.
Учні, що кинули школу
Приблизно 1 млн. молодих людей з родин з нізкімідоходамі у віці від 16 до 24 років кинули среднююшколу, не навчаються в коледжі і не працюють.
Для вирішення цієї проблеми пропонуються дві про-грами: «Трудові спільноти» (Job Corps), яка по-міщан молодих людей в центри, де вони живуть, одержують освіту і навчаються професіям, і «Початок> трудової кар'єри» (Job Start), в рамках якої моло-Диє люди у віці від 16 до 24 років живуть дому та посе-щают школу, а також професійні курси.
«Трудо-ші» спільноти існують вже 20 років; програма «Початок трудової кар'єри» була випробувана в неяк-ких містах і потім проходила випробування в 1986 и1987 рр..
Підлітки, які ще навчаються в школеПрімерно 750 тис. молодих людей у віці від 16 до19 років з сімей з низькими доходами не можуть найтісвою першу роботу.
Вирішення цієї проблеми покладається на програму «Дорогу молодим» (Youth Entitlement), яка даетподросткам роботу з мінімальною заробітною платою (влітку - повний робочий день і частину дня протягом
шкільного року), якщо вони нормально вчаться. Программабила випробувана в національному масштабі з 1976 по1980 р. і досі діє в деяких містах.
Багаторічні клієнти соціальних службЖенщіни, які отримують державне соціальне по-собіе протягом декількох років, часто потребують первісною навичках, освіті та досвіді і не знають, як виконувати ту чи іншу роботу.
Щоб допомогти їм, була розроблена програма «Знайти роботу» (Supported Work). Це робочі центридля жінок, що знаходилися на соціальному обеспеченііболее трьох років. Вони протягом 9 місяців навчаються, одержуючи професію, робочі навички, після чого їм допо-гают знайти роботу. Програма пройшла практіческуюпроверку в 1975-1980 рр..
I Чому ж не всі ці програми діють на прак-тику? Одна з причин полягає в їхній дорожнечі: вар-тість кожної з них оцінюється приблизно в5 тис дол на рік на одного учасника. Звичайно, якщо етіпрограмми будуть успішними, вони виправдають ці витра-ти, оскільки знизять виплати за соціальними пособіямв майбутньому; і це без урахування тих вигод, які получатсамі учасники програм
Примітка.
Зміст даного вікна спирається на доповідь «Lowering Minority Unemployment: Six Ideas That Work», Business Week, Sept 2, 1985, заснований на роботі, проведеннойЦентром вивчення ринку праці Північно-Східного уні-верситету (Northeastern University).
Високою часткою новачків, вперше вступають наринок праці, частими уходами і поверненнями нанего. Отже, для того щоб зменшити уро-вень безробіття серед молоді, треба знайти спо-соб допомагати молодим людям швидше отримувати ра-боту і довше утримуватися на ній.
Ця думка привела до пропозицій про созданііСлужби зайнятості для молоді (Youth Employ-ment Service), здатної допомогти випускникам шко-ли знайти роботу. Як показано у вікні 32-1, службипо пошуку робочих місць для людей, що вступають всовокупності робочу силу, були успішно створені внесколькіх американських містах. Тут ізложенитакже інші новаторські ідеї, що стосуються несо-вершеннолетніе безробітних.
Багатьом працівникам, які втратили роботу, необ-хідно довгий час, щоб знайти нове місце, пото-му що вони не мають підходящої професії. Розрив-бативает і фінансовані урядом про-грами часто являють собою спроби помочьбезработним отримати ті професії, на коториеімеется попит. Є свідчення на користь того, що ці програми дійсно допомогли многімлюдям більш успішно діяти на ринку труда9.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Скорочення природної норми "
 1. Неортодоксальний монетаризм-Реальні проблеми
  скороченню природної норми безробіття не обов'язково означає збільшення масштабів втручання держави ства в економіку, так як важливий не обсяг урядових витрат сам по собі, а те, на що і яким чином витрачаються кошти бюджету. В умовах інфляції найбільш бажана грошова політики, спрямована на поступове зниження темпів зростання грошової маси - так званий
 2. Резюме
  скорочення природної норми безробіттю-тіци спрямована проти високого рівня безработ- ци серед молоді. Роль мінімальної заробітноїплати суперечлива, оскільки вона є джерелом ніком безробіття серед молоді; її вплив дол-жно слабшати із зменшенням мінімальної заробітної плати відносно середньої зарплати на ринкетруда. Проте є дані, що мінімальна-ная заробітна плата
 3. ПРАВА І СВОБОДИ ГРОМАДЯН
  скорочення викидів, досягнувши угоди з підприємством. Стаття має надзвичайно важливе значення для збереження економічної свободи. Вона блокує постійне джерело розростання регулятивного держави. Стаття вимагає, що будь-який конфлікт на економічному грунті з самого початку вирішувалося виходячи з норм власності, а не шляхом встановлення державних обмежень. Зробимо ще
 4. ГОЛОВНІ лінії розлому
  скороченнях корпорації роблять якраз протилежне. Працівникам всіх ступенів кваліфікації демонструють, що фірма не лояльна по відношенню до них і непрямим чином вселяють, що вони теж не повинні бути лояльні по відношенню до фірми. При таких цінностях яким чином фірма може зберегти і помножити інтелект - своє єдине стратегічне надбання? Як же капіталістична система може
 5. 4. Розподіл доходів. Нерівність
  скороченню ефективності виробництва в цілому. З іншого боку, скорочення ролі держави в регулюванні доходів населення веде до зростання диференціації доходів, соціальної напруженості, загострення соціальних конфліктів і в підсумку до падіння виробництва, зниження його ефективності. Досягнення оптимальних масштабів втручання держави в регулювання соціальних відносин у суспільстві
 6. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  скорочення цієї верхівки робочого клас-са, причому навіть у Англії буржуазія, втративши своє панів-ствующее положення на світовому ринку, зараз має менше можливостей підкуповувати верхівку робітничого класу, ніж, ска-жем, в минулому столітті. По ряду статистичних даних про рівень заробітної плати можна судити, що різниця у рівні заробітної плати між кваліфікованими і некваліфі-
 7. Моделі в рамках систем
  скорочення майнової нерівності за рахунок перерозподілу національного доходу на користь найменш забезпечених верств населення. Тут в руках держави знаходиться всього 4% основних фондів, зате частка державних витрат у 90-х рр.. склала понад 50% від ВВП, причому більше половини цих видатків спрямовується на соціальні потреби. Природно, це можливо тільки в умовах високого
 8. Неокейнсианство
  скорочення Cr. Рівняння Харрода, що виражає умови рівноваги при природному темпі зростання, має вигляд: {foto118}, (21.8) Воно означає, що для забезпечення сталого темпу зростання виробництва за повної зайнятості інвестується частка доходу Gn - Cr повинна дорівнювати його сберегаемой частці S. По суті, це модифікація рівняння Кейнса: I=S, де I - розмір інвестицій. Різниця в тому,
 9. § 7. Сутність і критерії економічного прогресу
  скороченню витрат живої і матеріалізованої праці на одиницю створюваного блага (товару або послуги). Так, перехід в США багатьох підприємств у власність трудових колективів зумовив зростання продуктивності праці на 15-20%. У результаті дії закону економії часу, підвищення продуктивності праці створюються умови для розширеного відтворення речових і особистих факторів
 10. Основи теорії економічних криз
  скороченню безробіття, по підвищенню заробітної плати і зниження норми прибутку; б) підйом обривається кризою надвиробництва, коли падіння норми прибутку досягає такої точки, що стимули до накопичення капіталу перестають діяти і чисті інвестиції припиняють ся; криза проявляється в різкому падінні сукупного попиту, преж де всього інвестиційного; в) криза веде до різкого
© 2014-2022  epi.cc.ua