Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

ПЕРЕДМОВА ДЛЯ ВИКЛАДАЧА

H. Грегорі Менк'ю - професор економіки Гарвардського університету. У студентські роки він вивчав економіку в Прінстонському універси-тет і Массачусетському технологічному інсти-туте. Протягом викладацької діяль-ності Г. Менк'ю читав різні курси, в тому числі мікроекономіку, макроекономіку, статис-тику та основи економіки. Одного разу він в тече-ня літа працював інструктором з вітрильного спорту в Лонг Бічі. Професор Г. Менк'ю - вельми плідний автор. Його статті публікуються в академічних журналах «American Economic Rewiew», «Jou-rnal of Political Economy», «Quarterly Journal of Economics» і таких популярних виданнях, як «The New York Times», «Boston Globe», «The Wall Street Journal ». Професор Г. Менк'ю - автор бестселера «Макроекономіка» (видавець-ство Worth Publishers [російське видання - видавництво МДУ, 1994 р.]). Діяль-ність Г. Менк'ю не обмежується викладацької, дослідницької та ав-торської діяльністю, він - директор програми з монетарної економіці в Національному бюро економічних досліджень, некомерційному науковому центрі в Кембриджі, штат Массачусетс, а також є радником Федерального резерв-ного банку в Бостоні і Бюджетної служби Конгресу США.
Професор Г. Мен-кью проживає в місті Уелслі, штат Массачусетс, з дружиною Деборою, дітьми Кетрін і Ніколасом і ще одним членом сім'ї - бордер-тер'єром по кличці Кейнс. ПЕРЕДМОВА ДЛЯ ВИКЛАДАЧА За ті двадцять років, що я осягаю науки, найяскравіше враження справив на мене курс основ економіки, який я, першокурсник Прінстона, слухав протягом двох семестрів. Без перебільшення, він змінив моє життя. Я виріс у родині, де у звичаї було обговорення за обідом питань політики. Доводи «за» і «проти» тих чи інших рішень громадських проблем породжена-ли запеклі суперечки. Однак у школі мене захопила наука. Політика здавалася мені невизначеною, непослідовною, суб'єктивної, наука, навпаки, відрізнялася ана-літічностью, систематичністю, об'єктивністю. Політичні дебати обертаються навколо одних і тих же питань, а наука постійно йде вперед. Але курс основ економіки в університеті змусив мене по-іншому поглянути на проблему. Економічна теорія поєднує достоїнства політики і науки. Пред-мет економіці - суспільство, але її підхід відрізняється наукової неупередженістю. Застосовуючи наукові методи до питань політики, економісти прагнуть знайти під-ходи до вирішення фундаментальних проблем, що стоять перед суспільством в цілому.
На написання цієї книги мене спонукала надія передати її читачам хоча б частину того захоплення економікою, яке я випробував, будучи студентом-першо-курсника. Економіка - наука, теорії якої не можуть похвалитися долгожі-будівництві (чого не скажеш, наприклад, про фізику або японської філології). Еко-номістів відрізняються власним, властивим тільки їм світоглядом, однак у студентів є можливість значною мірою засвоїти його протягом одного або двох семестрів. Мета, яку я переслідував, полягала в тому, щоб розповісти про економічний способі мислення в максимальному ступені широкої аудиторії і переконати читачів у тому, що він дозволяє нам адекватно пояснити оточуючий нас світ. Я твердо переконаний в тому, що каждийдолжен засвоїти основні ідеї економі-чеський науки.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ПЕРЕДМОВА ДЛЯ ВИКЛАДАЧІ "
 1. Загальне освіту має на меті надати молодим людям можливості отримати якомога більше знань
  для викладача шено аж ніяк не за рахунок безмежного насичення їх текстом.Художнікі-оформлювачі виконали моє прохання, і книга виглядає доступною, що не перенаси - щенной інформацією, дружньо відкритої
 2. Протягом всієї книги я регулярно посилаюся на Десять принципів економіці з глави 1, нагадуючи студентам про «каменях»,
  для аналізу різних ринків . У главі 6 «Пропозиція, попит та - хлітіка уряду» цей дослідницький інструментарій застосовується Z-ЛЛ вивчення регулювання цін, у тому числі орендної плати і законів про міні-- 'зльной заробітній платі, а також розподілу податкового тягаря. У главі 7 «Споживачі, виробники та ефективність ринків» продовжуе аналіз пропозиції і попиту,
 3. У главі 30 «Макроекономічна теорія відкритої економіки» розглядається класична
  для зсуву кривої сукупного попиту. Глава 33 «Вибір між інфляцією і безробіттям вкрат-косрочном періоді» пояснює, чому політичні діячі, керуючі сово-купно попитом, стикаються з проблемою вибору між інфляцією і безработ-Передмова для викладача цей. У розділі досліджується, чому такий вибір існує в короткостроковому періоді, чому він змінюється з плином
 4. Коментарі
  передмові до другого видання I тому Капіталу: Відтепер справа йшла вже не про тому, правильна чи неправильна та чи інша теорія, а про те, корисна вона для капіталу чи шкідлива, зручна чи незручна ... Безкорисливе дослідження поступається місцем боям найманих писак, неупереджені наукові вишукування, замінюються упередженою, догідливою апологетикою (Маркс К., Енгельс Ф. Соч. 2-е вид. Т. 23. С. 17).
 5. Передмова
  для підготовки студентів з технічних спеціальностей. Так як пропонований читачеві підручник - один з перших, написаних відповідно з цим нещодавно прийнятим Міністерством вищої освіти Російської Федерації стандартом, то, природно, його гідності, а також і недоліки багато в чому обумовлені цим стандартом. Метою, яку ставить перед собою автор цього підручника, є не
 6. В результаті пропонована вашій увазі книга відрізняється від інших, їй подібних,
  для нього самого і його колег- вчених. Я зробив все від мене залежне, щоб подолати спокусу. Я спробував поставити себе на місце людини, якій належить прослухати курс економіки перший раз у житті. Моя мета - виокрем-лити матеріал, цікавий насамперед студентам. Один з результатів орієнтації на студента полягає в тому, що значитель-ная частина книги присвячена практичним
 7. Глава 21 «Теорія споживчого вибору» присвячена процесам прийняття рішень індивідом з
  для викладача Викладачі, які включають цей матеріал у лекції, бути може, побажають розглянути його на більш ранньому етапі, і я прагнув до того, щоб вони мали можливість вставити його в будь-якому місці курсу після того, як проаналізовані основи попиту та пропозиції. Починаючи з глави 22 книга звертається до макроекономічних проблем. Вивчений-ня починається з питань вимірювання
 8. Якщо студенти не можуть відповісти Передмова для викладача на пропоновані питання, вони
  для викладача на пропоновані питання, вони повинні повернутися і повторити розділ , перш ніж продовжити подальше вивчення матеріалу. Висновки. Кожна глава завершується коротким резюме, нагадує студентам про основні положення пройденого ними матеріалу. Надалі вони виявляться дуже корисними при повторенні матеріалу до іспиту. Основні поняття. Список основних понять в кінці
 9. Передмова до третього видання
  для економічної освіти, з нього починається навчання студентів усіх економічних спеціальностей. Підручник «Економіка», підготовлений колективом авторів під керівництвом д-ра екон. наук проф. А.С. Булатова, випускається третім виданням (перше в 1994 р.). Він користується великою популярністю як у студентів, так і у викладачів вузів. Третє, перероблене і доповнене видання
 10. Передмова
  викладачів зацікавлених читачів і будуть вдячні за надіслані зауваження та
© 2014-2022  epi.cc.ua